Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vedení: shrnutí (Petr Škyřík)

Workshop "Metody a techniky pro spolupráci" (Křemešník v červnu 2012)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vedení: shrnutí (Petr Škyřík)

 1. 1. Užitečné premisy pro vedení1. Mapa není teritorium.2. Každé chování je v nějakém kontextu užitečné. Člověk a jeho chování jsou dva různé jevy.3. Největší vliv na systém má prvek (člověk) s největší flexibilitou.4. Každé lidské chování je založeno na pozitivním úmyslu.5. Lidé dělají ta nejlepší rozhodnutí z těch, která jsou jim v daný okamžik k dispozici.6. Lidé mají k dispozici všechny zdroje, které potřebují.7. Význam komunikace tkví v její odezvě.8. Nemůžete nekomunikovat.9. Prohra neexistuje. Existuje jenom poučení.10. Myslete způsobem výhra - výhra.
 2. 2. Mapa není teritorium
 3. 3. Každé chování je v nějakém kontextu užitečné. Člověk ajeho chování jsou dva různé jevy
 4. 4. Největší vliv na systém má prvek (člověk) s největší flexibilitou
 5. 5. Každé lidské chování jezaloženo na pozitivním úmyslu
 6. 6. Lidé dělají ta nejlepšírozhodnutí z těch, která jsou jim v daný okamžik k dispozici
 7. 7. Význam komunikace tkví v její odezvě
 8. 8. Nemůžete nekomunikovatDržení závazků vůči ostatnímJít ostatním příklademVypjaté situace a emoce…
 9. 9. Prohra neexistuje. Existuje jenom poučení
 10. 10. Předpoklady Co konkrétně se ode mne očekává a kdo to1 potřebuje? Mám vše, co potřebuji, abych mohl(a) splnit2 očekávání (viz ot. 1)? Z kolika procent mám během pracovního3 dne možnost dělat to, v čem jsem nejlepší? Mám dostatek zpětné vazby, tj. přesný a4 aktuální přehled o tom, jak naplňuji očekávání ostatních (viz ot. 1)?

×