Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Libri os - prezentace providerů (Jindřich Vobora a Petr Kazár)

1,543 views

Published on

KOnference České e-knihy v českých knihovnách. Prezentace poskytovatelů technického řešení - Librios.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Libri os - prezentace providerů (Jindřich Vobora a Petr Kazár)

 1. 1. Jindřich Vobora / LSE Integration s.r.o Petr Kazár / ABIS Czech, a.s.
 2. 2. Představení LSE Integration s.r.o . <ul><li>Vznik společnosti: 2005 </li></ul><ul><li>Sídlo společnosti: Praha </li></ul><ul><li>Zaměření: Dodávka systémových řešení do knihoven </li></ul><ul><li>Působení: Česká a Slovenská republika </li></ul>
 3. 3. Představení ABIS Czech, a.s. <ul><li>Vznik společnosti: 2004 </li></ul><ul><li>Sídlo společnosti: Praha </li></ul><ul><li>Zaměření: </li></ul><ul><ul><li>Implementace, správa a rozvoj podnikových informačních systémů </li></ul></ul><ul><ul><li>Vývoj zakázkových řešení na moderních platformách (Google Android, IOS, ad.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dodávky HW &SW technologi í značek Hewlett-Packard, EMC, Microsoft, Oracle, ad. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poskytování služeb outsourcingu IS/ICT </li></ul></ul><ul><li>Působení: Česká a Slovenská republika </li></ul>
 4. 4. Spojení LSE Integration & ABIS Czech <ul><li>LSE Integration & ABIS Czech </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>TECHNOLOGIE a jejich integrace v knihovním prostředí. </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>VÝVOJ multiplatformních aplikací a serverových systémů pro masové využití. </li></ul>
 5. 5. Technologické zázemí <ul><li>Konsorcium LSE Integration & ABIS Czech p ředstavuje spojení nejmodernějších technologií Cloud v datovém centru klasifikace Tier III. </li></ul>
 6. 6. Technologick é zázemí <ul><li>Technologie datového centra: </li></ul><ul><ul><li>Moderní sofistikovaný systém pro aktivní detekci a hašení požáru </li></ul></ul><ul><ul><li>Redundantní motorgenerátory a UPS zajišťující nepřetržitou dodávku elektrické energie </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronický systém zabezpečení s vazbou na vícenásobnou fyzickou ostrahu </li></ul></ul><ul><ul><li>Trvalý dohled kamerovým systémem se záznamem </li></ul></ul><ul><ul><li>Dohledové centrum s monitoringem provozních stavů veškerých zařízení ovlivňující chod DC (klimatizace, motorgenerátory a UPS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nepřetržitý dohled IT technologií </li></ul></ul>
 7. 7. Požadavky <ul><li>Klíčové požadavky ze strany knihoven : </li></ul><ul><ul><li>Multiplatformní aplikace pro širokou veřejnost bez nutnosti pořízení dalšího hardware </li></ul></ul><ul><ul><li>Dočasná výpůjčka elektronického obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>Komplexní služba poskytovaná dodavatelem </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalita obsahu = dohoda s většinou nakladatelství </li></ul></ul><ul><li>Klíčové požadavky ze stran nakladatelství: </li></ul><ul><ul><li>Zabezpečení elektronického obsahu </li></ul></ul>
 8. 8. Cíle řešení Librios <ul><li>Cíle: </li></ul><ul><ul><li>Poskytnutí kvalitního obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximální možné zabezpečení elektronického obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora nejrozšířenějších platforem Google Android, Apple MacOS / iOS, Microsoft Windows XP /Vista/7 , p říp. Linux . </li></ul></ul><ul><ul><li>Zajištění statistik pro knihovny i nakladatele </li></ul></ul><ul><ul><li>Zajištění trvalého rozvoje a podpory řešení </li></ul></ul>
 9. 9. Řešení = Librios <ul><li>Charakteristika produktu Librios </li></ul><ul><ul><li>Technologie Cloud v moderním datovém centru v České republice </li></ul></ul><ul><ul><li>Zabezpečení unikátním elektronickým „výtiskem“ ka ždé výpůjčky, chráněným digitálním certifikátem a vlastní DRM technologií znemožňující neautorizovaný přístup a šíření obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>Není vyžadováno speciální HW zařízení (tablet/čtečka) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora externí správy identit (Shibboleth a podobné systémy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost prolinkování interní databáze s katalogem knihovny </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost potvrzení výpůjčky až u výpůjčního pultu knihovny </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokální vývoj a podpora, otevřenost vůči požadavkům </li></ul></ul>
 10. 10. Librios <ul><li>Harmonogram - vývoj klientských platforem </li></ul><ul><ul><li>Zprovoznění platforem Windows/Mac do začátku akademického roku 2012 /2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>Zprovoznění platformy Android do konce roku 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Zprovoznění platformy Linux v roce 2013 </li></ul></ul>

×