Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PARTSIP - Učené hádání

Prezentace projektu PARTSIP na konferenci Učené hádání (listopad 2009, KISK FF MU)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

PARTSIP - Učené hádání

 1. 1. PARTSIP : Partnerská síť informačních profesionálů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 2. 2. <ul><li>„ Wherever you work, most of the smart people are somewhere else.“ </li></ul><ul><li>Bill Joy </li></ul>
 3. 3. Partneři PARTSIPu
 4. 4. Partneři PARTSIPu
 5. 5. Cílové skupiny Územní dopad: ČR (kromě Hl. m. Prahy)
 6. 6. Cíle projektu <ul><li>Navázání a prohloubení vztahů mezi </li></ul><ul><ul><li>Vysokými školami </li></ul></ul><ul><ul><li>Výzkumnými institucemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Veřejným sektorem </li></ul></ul><ul><ul><li>Soukromým sektorem </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabilizace platformy pro další spolupráci a společné projekty </li></ul></ul>
 7. 7. Oblasti spolupráce
 8. 8. Klíčové aktivity <ul><li>Úvodní konference </li></ul><ul><li>Konference (2010, 2011, 2012) </li></ul><ul><li>Informační portál </li></ul><ul><li>MUVE – prostředí pro sdílení znalostí </li></ul><ul><li>40 seminářů a workshopů </li></ul><ul><li>Certifikát „Informační mediátor“ </li></ul><ul><li>90 odborných stáží </li></ul><ul><li>Metodiky pro další spolupráci </li></ul>
 9. 9. Kde jsme teď? Užší projektový tým
 10. 10. Co nás čeká v nejbližší době? <ul><li>prosinec 2009 – setkání širšího projektového týmu </li></ul><ul><li>leden 2010 – úvodní konference </li></ul><ul><li>leden–únor 2010 – pilotní semináře a workshopy </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Děkuji za pozornost! </li></ul>

×