Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fakta, osobní sdělení, názory

480 views

Published on

Cílem hodiny je umět odlišit novinářské osobní sdělení či názor od faktů. Součástí hodiny je i pracovní list Fakta nebo osobní sdělení..

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Fakta, osobní sdělení, názory

 1. 1. Fakta, osobní sdělení, názory
 2. 2. Co se naučíte V textu odlišíte fakta od osobního sdělení a budete vnímat obsah článku v kontextu, jako je např. názor autora. Budete schopni kriticky posoudit článek z hlediska obsahu, formy a záměru. Naučíte se pravidla, která vedou k rychlému ověření validity dat.
 3. 3. Hranice faktu, argumentu a názoru Jediným možným způsobem boje proti přepadením je neustálé zvyšování počtu policistů v ulicích, kteří budou dohlížet na bezpečnost a pořádek. Co je faktem? Jaký názor text vyjadřuje? O jaké argumenty se text opírá?
 4. 4. Rozlište fakta a osobní sdělení
 5. 5. Hranice faktu, argumentu a názoru
 6. 6. Analýza textu Komu je text určen? Ukažte v textu objektivní fakta. Co se v textu dozvídáme o Rómech a co o většinové společnosti? Jakou tóninu textu Tomio Okamura zvolil? Je podle vás milý, paternalistický, konfrontační apod. Jak lze vyjádřit pocit štěstí ze svého souseda? Pokud jste ze svého souseda šťastní, jak jste to sousedovi projevili? Jak se vyhledávají sousedé?
 7. 7. Hranice faktu, argumentu a názoru
 8. 8. Analýza textu Komu je text určen? Ukažte v textu objektivní fakta a názory. Co se v textu dozvídáme o Rómech a co většinové společnosti? V jakém žánru je článek psaný? Titulek naznačuje nezaměstnanost 94 %. Údaj porovnejte s odhadem počtu práce aktivních lidí v ubytovně s ohledem na počet dětí, matek na mateřské či rodičovské dovolené, invalidů a seniorů. Jaká byla tehdy nezaměstnanost a počet volných pracovníchj míst ve Varnsdorfu a v okolních obcích Ústeckého kraje? Jak interpretovat, že někdo neví, kolik vychovává dětí? Jaká je odborná kvalifikace Karla Jiřišty v oblasti drog? Co považuje za drogy a jak pozná užívání? Jaký byl výsledek jeho testu? Proč autor doplňuje i pracujícího Zdeňka, že byl ve vězení? Použil by jej autor jako důvěryhodný zdroj k popisu jiné události? Jak lze doložit, že malé děti kradou a starší se perou. Jsou nějaká data k ověření? Jak je to ve srovnání s většinovou společností nebo bílými dětmi ve vyloučených lokalitách?
 9. 9. Rozdělte se Koncipujete činnosti tak, abyste co nejrychleji dokázali vyřešit všechny úlohy. Postavte tým, kde každému bude vyhovovat role i činnost. Vytvořte postup, ale nezapomeňte, že některé části jsou vaším soukromým příspěvkem. Při prezentaci společného výstupu zhodnoťte váš příspěvek v kontextu celkového výstupu, kde jste přispěl/a co vám v plnění úkolů nesedlo.
 10. 10. Rozvržení 5 minut: rozvržení činností, spolupráce a shoda na realizací procesních rolích. 20 minut: činnost na jednotlivých úkolech. 10 minut: diskuse členů všech skupin nad obsahem prezentace. 15 minut: prezentace odpovědi na zadání a zhodnocení své role.
 11. 11. Při hodnocení dat nezapomeňte Statistika nic nepotvrzuje, pouze vykazuje data. Zjistit stáří a validitu faktů a dat. Jak jsou data sbíraná. Pokud jsou data sbírána dlouhodobě, zjišťujte meziroční změnu. U cizích zdrojů ověřovat jména a jejich výčet v jiných zprávách. Kontrolujte fotografie: TinEye, Google Obrázky. Kdo data interpretuje: je odborně schopný data a fakta posoudit? Přistupovat k datům s nedůvěrou a hledat validní zdroje, které by mohly danou interpretaci rozporovat.
 12. 12. Vysvětlení informací, které se ve virtuálním prostředí objevují www.hatefree.cz www.hoax.cz www.manipulatori.cz
 13. 13. Jak se pracuje s fakty v článku Data a fakta samy o sobě často nic neřeknou, dávají se do kontextu – záleží na schopnosti data použít k interpretaci. Každá publikovaná informace má svou cílovou skupinu, podle které se fakta interpretují. Cílem každé informace je zaujmout (jinými slovy: vzdělat, vyjádření se k jiné informaci, upozornit, informovat pravdivě apod). Významnou složku tvoří infografika, ilustrace či fotografie – může přispět k pochopení, ale i ke zkreslení a ovlivnění názoru.
 14. 14. Michal Kaderka Tel.: 777 879 481 E-mail: kaderka@centrum.cz cz.linkedin.com/pub/michal-kaderka/49/807/10b www.slideshare.net/MichalKaderka https://cz.pinterest.com/michalkaderka3/ Michal.Kaderka77 KontaktKontakt

×