Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jan Vlček - Gamifikace v knihovnach

851 views

Published on

Prezentace Honzy Vlčka z Library Marketing Tuesday 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jan Vlček - Gamifikace v knihovnach

 1. 1. GAMIFIKACEV KNIHOVNÁCH http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2266388742/
 2. 2. HONZA VLČEK @vlki
 3. 3. GAMIFIKACEV KNIHOVNÁCH http://www.flickr.com/photos/paul_lowry/2266388742/
 4. 4. GAMIFIKACE V KNIHOVNÁCHA PRO MARKETING
 5. 5. 1. GAMIFIKACE JE ...2. V KNIHOVNÁCH3. PRO MARKETING
 6. 6. GAMIFIKACEJE VYUŽITÍ HERNÍCHPRVKů V neherních PROSTŘEDÍCH.
 7. 7. HERNÍ PRVKY?
 8. 8. ŽebříčkyVirtuální měna Body/levely Výzvy
 9. 9. NEHERNÍPROSTŘEDÍ?
 10. 10. Žebříčky BodyLevely Výzvy
 11. 11. VŠECHNO,NEBO NIC
 12. 12. LINKEDINUKAZATEL PRůbĚHU
 13. 13. CLUBCARDBODY + ODMĚNY
 14. 14. PROČ TOFUNGUJE?
 15. 15. ODMěNYBUDOVÁNÍ STATUTU PLNĚNÍ úKOLů SEBEREALIZACEKONKURENČNí BOJ ALTRUISMUS
 16. 16. DůleŽitý je CÍL
 17. 17. TŘi KATEGORIE GAMIFIKACE DLE CÍLE 1. EXTERNÍ CÍL 2. INTERNÍ CÍL 3. ZMĚNA CHOVÁNÍ
 18. 18. 1. EXTERnÍ CÍL MARKETING PRODEJ ZaPOJENÍ ZÁkazníků
 19. 19. 2. INTERNÍ CÍL HRZVÝŠENí PRODUKTIVITY CROWDSOURCING
 20. 20. 3. ZMĚNA CHOVÁNÍ ZDRAVÍ a ŽIVOTNÍ SYL UDRŽITELNOST PERSONAL FINANCE
 21. 21. 1. GAMIFIKACE JE ...2. V KNIHOVNÁCH3. PRO MARKETING
 22. 22. V KNIHOVNĚNAPOSLEDYPŘED ROKEM A PůL
 23. 23. FIT VUT BRNO
 24. 24. TÝDEN NEVRÁCENÝCH KNIH
 25. 25. NICNOVÉHO
 26. 26. DENNEPŘEČTENÝCH KNIH
 27. 27. LIBQUESTODHAL TAJEMSTVÍČERVENÉHO PULTU!
 28. 28. VĚRNOSTNÍPROGRAM?
 29. 29. ZOMBIE’s,READ! READ!
 30. 30. 1. GAMIFIKACE JE ...2. V KNIHOVNÁCH3. PRO MARKETING
 31. 31. CÍL:MARKETING
 32. 32. PRO B2C
 33. 33. VYSOKO V KRUZÍCH MARKETINGU Kruhy marketingu dle Setha Godina
 34. 34. CASE STUDIES TIME!
 35. 35. CLUB PSYCH +130% ZhlÉdnutí STRÁNEK+40% opakovanÝCH náVštěv
 36. 36. VERIZON INSIDER +30% ČASU NA WEBU +15% ZHLÉDNUTÍ STRÁNEK
 37. 37. 3ds MAX+40% sTAŽEnÍ TRIAL VERZE +?% Prodej
 38. 38. 1. GAMIFIKACE JE ...2. V KNIHOVNÁCH3. PRO MARKETING
 39. 39. GAMIFIKACE JEMARKETINGOVÝ NÁSTROJ
 40. 40. OTÁZKY?HONZA VLČEK @vlki

×