Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tietojohtamisen perusteet: Mitä on tietojohtaminen?

Tietojohtamisen perusteet kalvosarjan 1 osa: Mitä on tietojohtaminen? Tässä kalvossa käydään läpi tietojohtamisen peruskäsitteitä ja sen eri osa-alueita.

Tietojohtamisen perusteet: Mitä on tietojohtaminen?

 1. 1. NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI 1 TIETOJOHTAMISEN PERUSTEET: MITÄ ON TIETOJOHTAMINEN? Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVI https://www.tut.fi/novi/ Twitter: @Noviresearch ja @tietojohtaminen
 2. 2. TÄSSÄ ESITYKSESSÄ NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI 2 Mitä tietojohtaminen on? Miksi tietojohtamista tarvitaan? Mitä tietojohtamisen keskeisimmät osa-alueet ovat?
 3. 3. AIHEPIIRIN KOULUTUKSESTA Tietojohtaminen on Tampereen teknillisen yliopiston koulutusohjelma, joka käsittelee tiedon johtamista ja tiedolla johtamista. 3 • Ei ole erillinen toiminto tai osasto organisaatiossa. • Rinnakkaisia käsitteitä ovat mm. tuotantotalous ja tietotekniikka. Tiedonhallinta on oppiaine ja tietojohtamisen pääainelaitoksen nimi (tiedonhallinta ja logistiikka). Laitos tuottaa tietojohtamiseen ja logistiikkaan liittyvää opetusta ja tutkii teemaan liittyviä ilmiöitä. Tietojohtamisen tutkimuskentästä vastaa tiedonhallinan ja logistiikan alaisuudessa NOVI tutkimuskeskus https://www.tut.fi/novi/ NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI
 4. 4. Liiketoimintatiedon hallinta Tietoturvallisuuden johtaminen NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI 4 TIETOJOHTAMISEN YLEISKUVA Tietoyhteiskunta Verkostoituminen Digitalisoituminen Yksilö Tiimi Organisaatio Verkosto Data Informaatio Tietämys Ymmärrys Hiljainen tieto Eksplisiittinen tieto SECI-malli Choon malli Tietämyksen hallinta Aineeton pääoma Tietohallinto ja tietojärjestelmät Arvonluonti Oppiminen ja osaamisen johtaminen
 5. 5. TIETOJOHTAMINEN JA YLEINEN JOHTAMISKIRJALLISUUS Kuva: Laihonen et. al. 2013. Tietojohtaminen. Saatavilla ilmaiseksi täältä 5
 6. 6. 6 TIEDOLLA JOHTAMISTA JA TIEDON JOHTAMISTA + PERUSKÄSITTEITÄ Tietojohtaminen voidaan jakaa tiedon johtamiseen ja tiedolla johtamiseen: • Tiedon johtaminen • organisaatioiden tietovirtojen ohjaus • tietotuotteiden kehittäminen • tietojärjestelmien hyödyntäminen • jne. • Tiedolla johtaminen • strateginen johtaminen ja arvonluonti • suorituksen johtaminen ja tehokkaampi organisaatio • jne. Esitetty jako ei ole ehdoton, vaan pikemminkin tarkastelutapa. Vrt. kolikon kaksi puolta. Lisäksi aihepiiriin liittyy: • Tietohallinto • organisaatioissa yksikkö, jonka yksi tehtävä on tietojärjestelmistä vastaaminen. Termien käännöksistä: Tietojohtaminen (engl. Information and knowledge management) Tietämyksenhallinta (engl. Knowledge Management) NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI
 7. 7. 7 TIETOJOHTAMISEN ERI OSA-ALUEET Kuva: Laihonen et. al. 2013. Tietojohtaminen. Saatavilla ilmaiseksi täältä
 8. 8. 8 TIETO TUOTANNONTEKIJÄNÄ Perinteinen talousteoria ymmärtää tuotannontekijöinä • työn • pääoman • materiaalin • energian Ilman tietoa mikään tuotantoprosessi tai inhimillinen toiminta ei kuitenkaan ole mahdollista  Näinhän tilanne on ollut aina, joten tietojohtaminen ei kuitenkaan käytännössä ole mikään uusi asia (esim. Sun Tzu: Sodankäynnin taito –teos). Tietoyhteiskunnan kehitys on vain nostanut tiedon johtamisen merkitystä esimerkiksi tieto- ja viestintäkanavien monipuolistumisen tai älykkäiden laitteiden esiinmarssin johdosta. Katso myös seuraava kalvo.. NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI
 9. 9. 9 2000-LUVUN KILPAILUYMPÄRISTÖ EDELLYTTÄÄ TIETOJOHTAMISTA Perinteiset tuotannontekijät ovat ”kaikkien” saatavilla. Kilpailijoiden tuotteiden ja osaamisen kopiointi on aiempaa helpompaa, koska tieto leviää aiempaa nopeammin. Kilpailukykyä haetaan tiedon avulla. Kilpailussa menestyy se, joka pystyy luomaan ja omaksumaan uutta tietoa ja erityisesti oppimaan muita nopeammin. NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI
 10. 10. 10 TIETOJOHTAMISEN TÄRKEYTEEN VAIKUTTAVAT ILMIÖT Tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys Globalisaatio ja verkostoituminen Digitalisaatio NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI
 11. 11. Slideshare: http://www.slideshare.net/Noviresearch 11 LISÄÄ SISÄLTÖÄ TIETOJOHTAMISESTA JA AIHEALUEEN TUTKIMUKSESTA: Twitter: @Noviresearch ja @tietojohtaminen Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVIn kotisivut https://www.tut.fi/novi/ NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI

×