Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiedon ja osaamisen johtaminen suomen 50 suurimmassa yrityksessä

Hannele Väyrysen esitys Työelämän tutkimuspäivillä 6.11.2014.

Tutkimusryhmä käsitteli tiedon ja osaamisen hallintaa Suomen 50 suurimman yrityksen organisaatiossa. Kiinnostuksen kohteena oli, miten teorian ja käytännön tietämyksenhallinnan käsitteet kohtaavat? Miten systemaattista tietämyksenhallinta on organisaatioiden strategiassa ja toteutuksessa? Millaisia ovat organisaation tiedon- ja osaamisenhallinnan prosessit, ja kuinka teknologiaa hyödynnetään? Mitä haasteita tiedonhallinnassa kohdataan, ja miten tietämyksenhallinta on muuttunut suomalaisissa eri toimialojen suuryrityksissä 10 vuoden aikana?

http://www.tut.fi/novi/tiedon-ja-osaamisen-johtamisen-muutos-vuosikymmenessa-vai-muuttuiko-oleellinen/

 • Be the first to comment

Tiedon ja osaamisen johtaminen suomen 50 suurimmassa yrityksessä

 1. 1. TUTKIMUKSEN RAHOITTAJINA TYÖSUOJELURAHASTO JA TTY NOVI -TUTKIMUSKESKUS TIEDON JA OSAAMISEN JOHTAMINEN SUOMEN 50 SUURIMMASSA YRITYKSESSÄ
 2. 2. 6.11.2014 3 ESITYS • Tutkimuksen tausta • Tiedon ja osaamisen johtaminen • Tutkimus NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 3. 3. 2002—2003 vastaava tutkimus puhelinhaastattelulla Suomen 50 suurinta yritystä – Talouselämä 5/2013 Talouselämä 500 –selvitys 2014 kesä-syyskuu web-pohjainen kyselytutkimus + paperilomakkeet 6.11.2014 4 TUTKIMUKSEN TAUSTA NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 4. 4. - liiketoimintatiedon hallinta (Business Intelligence) - tietopääoman hallinta (Intellectual Capital Management) 6.11.2014 5 KM JA KONTEKSTI Tietämyksen hallinta organisaatiossa (Knowledge management) Osaamisen hallinta organisaatiossa (Competence management) Tietojohtaminen NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 5. 5. TIEDON JA OSAAMISEN HALLINTA – ONKO YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ? Tiedon ja osaamisen johtamisen käsitteet hajanaisia Tavoitteellista vuorovaikutusta? 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 6. 6. ”Neuvoisitko minne päin minun pitäisi mennä? ”Riippuu siitä, minne haluat päästä” ” En minä välitä minne” ”Sitten ei ole väliä minne päin menet” ”Kunhan pääsen jonnekin” ”Jonnekin sinä kyllä pääset, jos vain jatkat kävelemistä tarpeeksi kauan” The Disney Wiki 2014 Lewis Carroll 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 7. 7. TIEDON JA OSAAMISEN JOHTAMISEN TAVOITTEET Strategia -lähtöinen tiedon ja osaamisen kehittäminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tärkein tietämyksenhallinnan funktio (35 %) Tieto- ja osaamispääoman fokusointi liiketoiminnan kannalta oleellisiin asioihin (25 %) Ydintoimintaan keskittyminen ja tiedon oikea-aikaisuus (15 %) 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 8. 8. SYSTEMAATTISUUS Osana strategista suunnittelua? 44 % systemaattisuuden varianssista selittää - Strategiatyö ja sitoutuminen - päätöksenteko - palautteenanto sekä luottamusilmapiiri 9 % selittää - Strategian laatimisprosessin määrittely - strategialähtöinen henkilöstön kehittäminen - strategiasta käytävä keskustelu - henkilöstökyselyt 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 9. 9. …SYSTEMAATTISUUS 48 % selittää - Vapaa tiedonkulku ja ryhmätyöskentely - työtilat ryhmäviestintää tukevia 9 % selittää - Organisaation rakenteet ja - prosessit vapaaseen tiedonjakamiseen 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 10. 10. TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Sisäinen tieto 49 % selittää - Ajantasaisen tiedon helppo löytäminen - käytännöstä oppiminen 10 % selittää - Tiedon oikean sijainti ja sen löytäminen - parannusehdotusten huomioiminen - menettelytapojen ja -ohjeiden päivitykset 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 11. 11. …TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Ulkoinen tieto 35 % selittää - Prosessien avulla ulkopuolisen tiedon saaminen uusista tuotteista ja palveluista, kilpailijoista, markkinoista verkostoitumista kyllä, mutta epävarmuutta prosesseista vain 39 % selitysosuus - uusien työntekijöiden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 12. 12. TIEDON JA OSAAMISEN JOHTAMISEN HAASTEET Henkilöstöresurssit (58 %) Aikataulujen pitävyys (55 %) Organisaation sisäisen tiedon hyödyntäminen (44 %) Sopivat ja integroidut teknologiat (40 %) Henkilöstön muutosvastarinta (39 %) 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 13. 13. TIEDON JA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISKOHTEET Organisaation sisäisen tiedon hyödyntäminen (57 %) Henkilöstön muutosvastarinta ja aikataulut (53 %) Henkilöstöresurssien hallinta (50 %) Sopivat ja integroidut teknologiat (48 %) 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 14. 14. VERTAILU VUODEN 2002 TUTKIMUKSEEN MIKÄ ON MUUTTUNUT? • Tiedon ja osaamisen johtaminen systemaattisuus vakiintunut • Parhaiten teknologiaa hyödyntävät prosessit ja ulkoinen viestintä • Käsitteistö hajanaisempaa, kohdistunut funktioihin • Innovointi – parantunut kyky tuotteistaa ja ennakoida • Tuottavuus – päällekkäisyyksien vähentäminen ja prosessien virtaviivaistaminen • Henkilöstön hyvinvointi – tasavertaisuus 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 15. 15. • Sisäistä tietoa ja osaamista ei osata hyödyntää riittävästi • Innovoinnissa ja osaamisen kehittämisessä tietojärjestelmien tuomaa hyötyä ei käytetä tehokkaasti • Uusien ja poislähtevien työntekijöiden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen • Onko ICT-järjestelmiin panostettu tehokkaasti ja niiden hyödyntäminen jäänyt opettelun asteelle? • HR – kokonaisnäkemyksen hahmottaminen ja tuki prosesseille? …MIKÄ EI? 6.11.2014 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH
 16. 16. MAGNETIC Toni Enström & kumpp. 2011, Aalto University
 17. 17. LISÄÄ SISÄLTÖÄ TIETOJOHTAMISESTA JA AIHEALUEEN TUTKIMUKSESTA: Twitter: @Noviresearch ja @tietojohtaminen Slideshare: http://www.slideshare.net/Noviresearch YouTube: http://youtube.com/noviresearch Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVIn kotisivut https://www.tut.fi/novi/ NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 6.11.2014

×