Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen

Nyt on mahdollisuus osallistua SmartWoW-analyysiin ja selvittää organisaation älykkäiden työkäytäntöjen, tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tila. Lisäksi vertailu muihin tietointensiivisiin organisaatioihin.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen

 1. 1. SMARTWOW-TYÖKALU TIETOTYÖNSUORITUSKYVYN ANALYSOIMISEENANTTI LÖNNQVIST MAIJU VUOLLEMIIKKAPALVALIN
 2. 2. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 3• Älykäs työ on käsite, joka viittaa toimimattomien tietotyöntoimintamallien kyseenalaistamiseen.• Proaktiivinen kehittämisfilosofia, uusia työskentelytapoja etsiväasenne• Työn tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia parantavat työnteon tavat- työkäytännöt, puitteet, paikat ja välineet - ’new ways of working’.• Vähemmän aika- ja paikkariippuvaiset liikkuvat ja joustavattyöskentelytavat. Työtä voidaan tehdä tuottavasti javuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä.”WORK SMARTER, NOT HARDER” Bontis (2011)(esim. Laihonen et al., 2012; Ruostela et al., 2012)
 3. 3. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 4• Työn tuottavuus ja työhyvinvointi, sairauspoissaolojenvähentäminen, työn ja henkilökohtaisten velvollisuuksienyhteensovittaminenTyöntekijät• Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus• Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt• Vetovoimainen työnantajakuva – parhaidenrekrytointiTulevat työntekijät• Arvokas asiakaskokemus, positiivinen moderninasiantuntijaorganisaation maineAsiakas• Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta jatoimistorakennuksistaKestävä kehitysPOTENTIAALISET VAIKUTUKSET(esim. Van der Voordt, 2004; Ruostela et al., 2012)
 4. 4. • Miten teillä tehdään tietotyötä– Voisiko jotain tehdäfiksummin?• Kokonaisvaltainen kuvaoman organisaation tilastaneljällä osa-alueella• Vertailu muihintietointensiivisiinorganisaatioihinÄlykkäidentyökäytäntöjenkypsyys1. Työympäristö2. YksilöidentyöskentelytavatVaikutukset3.Tuottavuus4.Työhyvinvointi13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 5SMART WAYS OF WORKING -ANALYYSI
 5. 5. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 6SMART WAYS OF WORKING -ANALYYSITietotyönsuorituskykyKontekstitekijät -TyöympäristöFyysinen, virtuaalinen jasosiaalinen työympäristöYksilöllisettyöskentelytavatProaktiivinen, joustava jaliikkuva työskentely, ICT:ntehokas hyödyntäminen,keskittyminen, priorisointiTuottavuusTyön tehokkuus javaikuttavuus, tulokset,tavoitteet, taidot, asiakas,laatu, tiimityöHyvinvointiTyönimu, työtyytyväisyysstressi, ilmapiiri, työn javapaa-ajanyhteensovittaminen
 6. 6. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 7• Analyysin tavoitteena on herättää keskustelua jaoivalluksia fiksummista työnteon tavoista – lisätähenkilöstön tuottavuustietoisuuttaTuottavuustietoisuus• Tavoitteena löytää työskentelytapoihin sekätyötilojen ja työvälineiden hyödyntämiseen liittyviäkehittämiskohteita tuottavuuden ja työhyvinvoinninparantamiseksiKehittäminen• Tulokset antavat tietoa tuottavuuden jatyöhyvinvoinnin nykytilasta - Analyysi toistamallavoidaan seurata kehitystoimenpiteiden vaikutuksiajatkossaNykytila ja seurantaSMARTWOW-ANALYYSIN TAVOITE
 7. 7. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 8• SmartWoW keskittyy älykkäämpiin työskentelytapoihin ja niidentuottavuus- ja hyvinvointivaikutusten mittaamiseen• Perinteisemmät työhyvinvointi-/henkilöstökyselyt taas nimensämukaisesti työhyvinvointiin ja henkilöstöön• SmartWoW:ssa työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsikädessä:• Älykkäämmät työskentelytavat vaikuttavat tuottavuuteen jatyöhyvinvointiin• Työhyvinvointi vaikuttaa tuottavuuteen• Tulokset ovat vertailukelpoisia kun kaikissa organisaatiossa onkäytetty samoja työhyvinvoinnin kysymyksiäMIKSI SMARTWOW?
 8. 8. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 9• Osallistuminen on maksutonta (nyt testivaiheessa!) ja onnistuuhelposti web-kyselyn avulla.• Vastaaminen vie aikaa vain 5-10 minuuttia per vastaaja eikä tätenkuormita liikaa henkilöstöä – tämän ajan voi jatkossa säästäämoninkertaisesti oivaltamalla fiksumpia työn tekemisen tapoja.• Kyselyyn toivotaan osallistuvan kattavasti organisaationnetietotyöläisiä.• Vastauksia käsitellään anonyymisti eikä yksittäisiä vastauksia pystyerottamaan raportista.OSALLISTUMINEN HELPPOA JA NOPEAA
 9. 9. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 101. Sovitaan organisaation kanssa kyselyn järjestelyistä2. Lähetetään sähköinen kysely vastaajille3. Annetaan vastausaikaa 1-2 viikkoa4. Tulosten analysointi vastausajan päätyttyä5. Visuaalinen raportti kyselyn tuloksista organisaatiolle• Organisaation omat tulokset• Vertailu muihin organisaatioihin6. Esittelytilaisuus kyselyn tuloksistaPROSESSIN ETENEMINEN
 10. 10. 13.6.2013NOVI RESEARCH CENTER 11www.tut.fi/novi @Noviresearchwww.tut.fi/pmteam @MittaritiimiProfessoriAntti LönnqvistTutkijatohtori Maiju Vuolle maiju.vuolle@tut.fiTutkija Miikka Palvalin miikka.palvalin@tut.fi

×