■ Innehåll                                   EKONOMISKA                ...
■ InnehållTabellsamling                    ÖVERSIKT                          ...
■ ÖversiktI krisens tecken• Hög riskaversion slår mot tillväxten              att vi får se euroobligationer ...
■ Översiktbättre ut och att penningpolitiken är fortsatt mycket ex-   tagit fart och en svagare global utveckling gör at...
■ ÖversiktGrowth, %                                                  Infl...
■ ÖversiktMonetary policy rates                     Monetary policy rate spreads vs Euro area    ...
■ Sverige Inga träd växer till himlen• Tillväxten stannar av                     Börsutvecklingen tyng...
■ SverigeTillsammans med ett kraftigt lageromslag kommer där-      Dämpad marknadstillväxtmed den inhemska efterfråg...
■ NorwayNorway will be hit, but only modestly so• Slightly lower growth, but no setback             Private de...
■ NorwaySustained labour market balance                Retail sales moving northDomestic demand will hold u...
■ Denmark The long tough haul• Tailwind from export markets                 The improvement in industrial ...
■ Denmarkyear. But prospects of political clarification and sustained  Sluggish domestic demandlow interest rates suggest...
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Ekonomiska utsikter augusti 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ekonomiska utsikter augusti 2011

1,382 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
293
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekonomiska utsikter augusti 2011

 1. 1. ■ Innehåll EKONOMISKA UTSIKTER AUGUSTI 2011 I krisens tecken Toppen nådd för Norden ■ De nordiska ekonomierna gynnas av sunda statsfinanser men tillväxtmotorerna tappar fart. Tydlig global inbromsning ■ Allt färre ljuspunkter. Den ekonomiska aktiviteten har bromsat in kraftigt i både USA och euroområdet medan de allt viktigare tillväxtländerna går starkt. ÖVERSIKT 04 I KRISENS TECKEN. SVERIGE 08 INGA TRÄD VÄXER TILL HIMLEN EURO AREA 18 FLIRTING WITH RECESSION RUSSIA 25 COMFORTABLE CONSUMERS OIL 34 LONG TERM PRICES STILL TRENDING UP RISK SCENARIO 37 RISK OF RECESSION IN THE US AND EURO AREA2 EKONOMISKA UTSIKTER│AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 2. 2. ■ InnehållTabellsamling ÖVERSIKT I krisens tecken ........................................................................................... 04Nyckeltal ................................. 6Räntor och valutor ............... 7 Norden SVERIGE Inga träd växer till himlen ............................................................................. 08 NORWAYRedaktör Norway will be hit, but only modestly so ....................................................... 10Annika WinsthChefekonom DENMARK The long tough haul ..................................................................................... 12annika.winsth@nordea.comTel +46 8 614 8608 FINLAND Problems in the global economy is slowing down the recovery ..................... 14 Större industriländerGått till tryck USA26 Augusti 2011 No summer – new winter on the way already? ..............................................16 EURO AREA Flirting with recession ................................................................................. 18 UKBesök oss på: Restoration keeps growth on short leash...................................................... 20www.nordea.se/analys JAPAN Recovering from earthquake but new challenges ahead ................................ 21 SWITZERLAND Strong currency threatens growth ................................................................ 22Källor:Reuters EcoWin och officiell nat- Övriga länderionell statistik om inget annatanges. POLAND Elections coming up .................................................................................... 23 RUSSIA Comfortable consumers ............................................................................... 25 ESTONIA Recovery exceeds expectations ................................................................... 27 LATVIA Upward trend still intact ............................................................................... 28 LITHUANIA Growth continues despite global uncertainties ............................................. 29 CHINA Ready to send in the cavalry ........................................................................ 30 INDIA Authorities in straitjacket ............................................................................. 32 BRAZIL Better foreign financing mix ......................................................................... 33 Råvaror OIL Long term oil prices still trending up – blury short-term outlook .................... 34 OIL Slowdown can push oil prices below USD 85/barrel threshold ....................... 35 METALS Metal prices to reflect subdued economic growth ......................................... 36 SPECIAL THEME Gauging the risk of recession in the US and the Euro area ............................ 373 EKONOMISKA UTSIKTER│AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ ÖversiktI krisens tecken• Hög riskaversion slår mot tillväxten att vi får se euroobligationer i närtid. En avgörande skill- nad är att i stabilitetsfonden är länderna ansvariga för en• Recession i USA går inte att utesluta viss andel av det totala värdet, medan det i euroobligat-• Stigande arbetslöshet får Riksbanken att sänka räntan ioner inte finns något tak för enskilda länders ansvarsta- gande. Oavsett vilket blir det allt mer centralt med ge-Ingen vill fånga en fallande kniv och riskaversionen är mensamma finanspolitiska regelverk med uppföljningpåtaglig i skrivande stund. Att återskapa förtroendet är och kontroll, vilket har fått Tysklands förbundskanslerdärmed a och o. Investerare runt om i världen har i färskt Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozyminne vad som hände under förra finanskrisen och agerar att tala om en ekonomisk regering för euroområdet.därefter. Turbulensen på de finansiella marknaderna ochbehovet av finanspolitisk konsolidering sätter tydliga Vårt huvudscenario är att eurosamarbetet håller i närtid,spår i konjunkturutsikterna såväl globalt som i Sverige. men att ländernas stora konsolideringsbehov tynger till- växten under kommande år. Redan under andra kvartaletPrognosen för tillväxten i USA har reviderats ned kraftigt dämpades tillväxten påtagligt i såväl Tyskland somoch det går inte att utesluta att USA går in i recession Frankrike och det är inte uteslutet att flera av de mestigen. Om detta sker är vår bedömning emellertid att den skuldsatta länderna går in i recession de närmaste kvarta-blir mild, betydligt mildare än sist. Prognosen för tillväx- len. Tidigare har vi räknat med finanspolitiska åtstram-ten i Europa och i Norden har också revideras ned. De ningar runt 0,5 procent av BNP per år, men det tycks nunordiska länderna står än så länge relativt starka, men de bli mer. Italien, Frankrike med flera har höjt ambitions-är små, öppna ekonomier som påverkas av en svagare in- nivån och dessutom tidigarelagt en hel del besparingar.ternationell efterfrågan. Globalt räknar vi med en tillväxtmellan 3-4 procent per år under de kommande två åren. Den privata konsumtionen kommer att utvecklas svagt och risken finns att även fallande börskurser påverkarBNP, procentuell förändring årstakt hushållens konsumtionsvilja negativt. Samtidigt har till- 2009 2010 2011E 2012E 2013E verkningsindustrin redan bromsat in tydligt och vi räknarVärlden -0.9 4.4 3.2 3.3 3.8USA -3.5 3.0 1.3 1.6 2.7 med att en fortsatt svag global efterfrågan. Det ger enEuroområdet -4.1 1.7 1.6 0.6 1.8 måttlig tillväxt kring 2,5 procent i Tyskland och straxJapan -6.3 4.0 -0.2 2.5 1.2 under 2 procent i Frankrike som tillsammans utgör 48Kina 9.2 10.3 9.1 8.5 8.1 procent av euroområdets BNP. ECB väntas därmed av- vakta med att höja räntan till början av 2013 och möjlig-Brist på förtroende en betydande risk en finns det även behov av ytterligare åtgärder för attRiskerna är stora för den internationella ekonomin och hålla dagslåneräntan under styrräntan.kan påverka den ekonomiska utvecklingen både på kortoch på lång sikt. Mest akut är att skapa trovärdiga lös- USA farligt nära recessionningar som undanröjer farhågan för en ny finanskris. Här I USA är riskerna både politiska och konjunkturella. Ispelar centralbankerna en viktig roll även om de inte sit- närtid är det framför allt de svaga konjunkturutsikternater på en långsiktig lösning. På lite längre sikt handlar det som oroar och det är svårt att se vad som ska få den ne-om strukturella reformer och att implementera dem tidigt gativa utvecklingen att vända. De senaste veckornas tur-vilket i första hand politikerna har ansvar för. Utgångslä- bulens syns ännu inte fullt ut i statistiken och data kanget är dock komplext och osäkerheten om utfallet bety- därmed komma att försämras ytterligare framöver. Vårdande. bedömning är att risken för recession är nära 50 procent och BNP kan därmed mycket väl komma att falla deFörra krisen handlade i första hand om likviditetsbrist närmaste kvartalen. Studier från Fed indikerar att en till-och förlusttyngda banker runt om i världen utgjorde det växt under 2 procent i 70 procent av fallen resulterat i attstörsta hotet. Idag är det inte likviditeten som är proble- USA har gått in i recession inom ett år. Utfallet för demet utan problem med statskulder i ett flertal länder. Det senaste kvartalen har reviderats ned och USA är än såstörsta och allvarligaste hotet ser vi fortsatt från euroom- länge inte tillbaka på BNP-nivån före krisen 2008.rådet. De strukturella problem som länderna står införkommer att bromsa tillväxten under många år. På kort Hushållssektorn är en nyckel i utvecklingen och även omsikt handlar det om att undvika att de stora länderna som sparandet har kommit upp sedan förra krisen och skul-Italien och Spanien får betalningsproblem. De 440 mil- derna har minskat något så är risken stor att hushållenjarder euro som stabilitetsfonden EFSF ska innehålla blir fortsatt återhållsamma. Än så länge har börserna iräcker inte för att stödja de stora länderna om det skulle USA fallit betydligt mindre än i Sverige, Dow Jones ärbehövas. Det spekuleras därför i både ytterligare kapital ned med runt 4 procent sedan början av 2011. Mot en re-till EFSF-fonden, men också införandet av euroobligat- cession talar bland annat att företagen står väl rustade, attioner. Nordeas bedömning är att det i närtid är troligare det är gott om likviditet, att balansräkningar generellt seratt fonden tillförs nytt kapital om det skulle behövas än4 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ Översiktbättre ut och att penningpolitiken är fortsatt mycket ex- tagit fart och en svagare global utveckling gör att arbets-pansiv. Energi- och bensinpriset har också kommit ned, marknaden bromsar in igen. Norge drabbas mindre änvilket historiskt har haft stor betydelse för konsumtionen. övriga nordiska länder då oljeindustrin väntas investeraFed avvaktar med att höja räntan till 2013 och det kan kraftigt under prognosperioden. Norges Bank höjer ocksåmycket väl bli aktuellt med ytterligare stimulanspaket räntan mindre än tidigare väntat, vilket stimulerar privatunder prognosperioden. konsumtion.Makrodata väntas bromsa in kraftfullt BNP, procentuell förändring årstakt 2009 2010 2011E 2012E 2013E Danmark -5.2 1.7 1.0 1.3 1.5 Finland -8.2 3.6 3.4 1.6 2.7 Norge, fastlandet -1.8 2.1 2.6 2.5 3.0 Sverige -5.3 5.7 4.2 0.8 2.5 Tydlig avmattning av svensk tillväxt Än så länge har svensk ekonomi utvecklats positivt, men vi räknar med att konjunkturindikatorerna fortsätter ned mer markant även i Sverige och risken är uppenbar att tillväxten stannar av helt. Sverige är starkt beroende av den globala utvecklingen och även om vi är väl förbe- redda, bättre än sist, är det troligt att ekonomin bromsar in på bred front. Prognosen för svensk tillväxt har revide-Tillväxtländerna fortsätter att vara en viktig motor för rats ned relativt mycket, till måttliga 1,2 procent kalen-världskonjunkturen, men även dessa har påverkats av en derkorrigerat nästa år (0,8 procent i faktisk tillväxt).dämpad global efterfrågan och tillväxten har bromsat in.Kina väntas trots det växa med 8-9 procent om året under Exporten har redan dämpats och även om tillväxtländer-prognosperioden, men räddar inte ensam världen från en na går fortsatt bra så tillhör USA, Tyskland och Storbri-nedgång i global tillväxt. Om det krävs räknar vi med att tannien tillsammans med Norge våra största exportmark-Kina stimulerar ekonomin via finanspolitiken, men inte nader. Bortfallet från dem kan inte vägas upp fullt ut avlika kraftfullt som under finanskrisen 2008. en gynnsam utveckling i framför allt Asien. Kronan har än så länge stått emot turbulensen väl. Den försvagas un-Under prognosperioden byter Kina ledning och femte der prognosperioden och väntas därmed ge ett visst stödgenerationen tar över. Än så länge vet vi inte mycket om till exportindustrin.vad det kan komma att betyda, men den senaste femårs-planen indikerar bland annat fortsatt inriktning på att öka Fluktuationerna i investeringarna i upp- och nedgångar ärkonsumtionen som andel av BNP. Japan drabbades ofta kraftiga. Vi räknar med en relativt stor avmattningmycket hårt av jordbävningskatastrofen, men är på väg av investeringstillväxten på grund av, dels minskad risk-tillbaka. Utvecklingen tycks bli V-formad, dvs en kraftig vilja, dels sämre konjunkturutsikter för såväl export- sominbromsning följs av en snabb återhämtning och tillväx- hushållssektorn.ten väntas bli 2,5 procent nästa år. Det kraftiga börsfallet tillsammans med en svagare ut-En mer dämpad global efterfrågan borde sätta avtryck i veckling av arbetsmarknaden gör hushållen mer försik-oljepriset. Men än så länge har priset legat kvar på höga tiga. De disponibla inkomsterna utvecklas också svagarenivåer. I skrivande stund ligger Brentolja runt 110 dollar då regeringen beslutat att vara mer återhållsam med fi-per fat, vilket är klart över de 85 dollar som är snittpro- nanspolitiken samtidigt som antalet arbetade timmarduktionskostnaden. Vi räknar dock inte med att priset ska minskar. Sparandet väntas stiga något på grund av detfalla tillbaka lika mycket som under finanskrisen utan osäkra läget. Vi ser inte någon större korrigering av bo-stanna runt 115 dollar per fat under prognosperioden. stadspriserna, men hushållens konsumtionsvilja påverkasTillväxtländerna står för en allt större andel av efterfrå- tydligt av en dämpad utveckling på bostadsmarknaden.gan på olja. I dessa länder stiger levnadsstandarden ochbefolkning ökar, vilket håller uppe efterfrågan. Samtidigt Tillväxten faller tillbaka så mycket att arbetslöshetenär reservkapaciteten relativt begränsad. börjar stiga. Historiskt har Riksbanken sänkt räntan när väl arbetslösheten stiger och vi menar att det kommer attStarkt utgångsläge för Norden ske även denna gång. Den globala turbulensen får Riks-Små öppna ekonomier som de nordiska påverkas normalt banken att avstå från räntehöjningar i närtid samtidigtmer av det globala läget och det är vår bedömning även som lägre råvarupriser dämpar inflationen.denna gång. Finland och Sverige är de länder som harmest likartad näringslivsstruktur, men vi räknar dock inte Annika Winsthmed att finsk arbetslöshet stiger igen. I Danmark är bo- annika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608stadskrisen ännu inte över och hushållen väntas vara fort-satt försiktiga. Hittills har inte hemmamarknaden riktigt5 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ ÖversiktGrowth, % Inflation, % 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2009 2010 2011E 2012E 2013EWorld1) -0.9 4.4 3.2 3.3 3.8 World1) 0.8 2.7 3.7 2.8 2.8USA -3.5 3.0 1.3 1.6 2.7 USA -0.3 1.6 3.0 2.0 2.2Euro area -4.1 1.7 1.6 0.6 1.8 Euro area 0.3 1.6 2.6 1.8 1.8China 9.2 10.3 9.1 8.5 8.1 China -0.7 3.3 5.3 4.3 4.2Japan -6.3 4.0 -0.2 2.5 1.2 Japan -1.3 -0.7 -0.2 0.3 0.8Denmark -5.2 1.7 1.0 1.3 1.5 Denmark 1.3 2.3 2.8 2.0 2.0Norway -1.8 2.1 2.6 2.5 3.0 Norway 2.2 2.4 1.4 1.7 2.3Sweden -5.3 5.7 4.2 0.8 2.5 Sweden -0.5 1.2 3.0 1.8 2.2UK -3.4 0.0 1.2 2.1 2.6 UK 2.2 3.3 4.5 2.5 2.0Switzerland -1.9 2.6 2.1 1.8 2.3 Switzerland -0.5 0.7 0.2 0.4 0.7Germany -4.7 3.6 2.9 1.2 2.1 Germany 0.3 1.2 2.5 1.7 1.7France -2.6 1.6 1.5 1.0 1.8 France 0.1 1.7 2.7 1.8 1.7Italy -5.2 1.3 0.7 0.2 0.9 Italy 0.6 1.6 2.7 2.0 1.8Spain -3.7 -0.1 0.8 0.2 1.5 Spain -0.2 2.0 3.0 1.8 1.6Netherlands -3.9 1.8 1.8 0.9 2.3 Netherlands 1.0 0.9 2.5 2.0 1.7Austria -3.9 2.0 2.1 1.1 1.9 Austria 0.4 1.7 3.5 2.1 2.0Portugal -2.5 1.3 -2.2 -1.8 0.8 Portugal -0.9 1.4 3.4 1.6 1.6Greece -2.0 -4.5 -4.9 -1.0 0.5 Greece 1.3 4.7 2.8 0.8 1.0Finland -8.2 3.6 3.4 1.6 2.7 Finland 0.0 1.2 3.3 2.0 2.0Ireland -7.6 -1.0 0.6 0.5 1.8 Ireland -1.7 -1.6 1.1 0.9 1.0Estonia 1.7 0.0 7.5 3.6 4.8 Estonia -0.1 3.0 5.0 3.0 3.9Poland 1.7 3.8 3.3 3.4 4.0 Poland 3.8 2.5 4.2 2.4 2.6Russia -7.6 4.0 4.9 5.3 5.6 Russia 11.8 6.9 8.5 7.5 7.0Lithuania -14.7 1.3 6.0 3.7 4.8 Lithuania 4.2 1.3 4.3 3.5 3.8Latvia -18.0 -0.3 4.6 3.6 4.9 Latvia 3.5 -2.5 4.5 3.3 3.8Czech Republic -4.1 2.3 2.3 2.0 2.9 Czech Republic 1.0 1.5 2.1 1.7 2.2Hungary -6.7 1.2 2.2 2.0 3.0 Hungary 4.2 4.9 3.5 3.0 3.0Kazakhstan 1.2 7.0 6.0 6.5 6.3 Kazakhstan 7.3 7.8 8.2 7.5 6.8Romania -7.1 -1.3 1.6 3.1 3.8 Romania 5.6 6.1 5.1 4.0 3.6Turkey -4.8 8.9 5.5 3.5 4.0 Turkey 6.3 8.6 6.0 6.2 5.9South Africa -1.7 2.8 3.5 3.5 3.9 South Africa 7.2 4.3 5.0 5.5 4.8India 9.1 8.8 7.7 8.0 8.2 India 2.4 9.6 8.3 5.5 6.0Brazil -0.7 7.6 3.9 4.1 4.2 Brazil 4.9 5.0 6.4 5.2 4.7Mexico -6.3 5.4 4.1 3.9 4.0 Mexico 5.3 4.2 3.8 3.6 3.3Public finances, % of GDP Current account, % of GDP 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2009 2010 2011E 2012E 2013EUSA -10.3 -8.8 -9.3 -7.1 -4.9 USA -2.9 -3.2 -3.5 -3.7 -3.5Euro area -6.3 -6.0 -4.5 -3.6 -2.5 Euro area -0.6 -0.5 -0.7 -0.8 -0.8China -2.1 -1.6 -2.2 -1.9 -2.0 China 5.9 5.2 4.1 3.6 3.2Japan -7.1 -7.7 -10.0 -8.0 -7.0 Japan 1.9 3.6 2.3 2.9 3.2Denmark -2.8 -2.8 -3.8 -4.7 -3.0 Denmark 3.6 5.4 5.1 4.7 4.1Norway 10.5 10.6 15.0 16.4 15.5 Norway 13.8 12.9 14.7 14.8 14.9Sweden -0.9 -0.2 0.1 0.4 0.9 Sweden 6.8 6.2 5.6 6.5 6.8UK -2.7 -10.4 -8.5 -6.5 -4.5 UK -1.3 -2.5 -2.0 -1.5 -1.5Switzerland 0.8 0.2 0.2 0.6 0.7 Switzerland 8.3 14.2 13.0 11.0 9.0Germany -3.0 -3.3 -1.5 -1.8 -1.5 Germany 5.0 5.1 4.8 4.6 4.9France -7.5 -7.0 -5.8 -4.8 -3.0 France -2.9 -3.5 -3.9 -4.1 -3.8Italy -5.4 -4.6 -3.9 -2.0 -0.8 Italy -3.0 -4.1 -3.8 -3.6 -3.3Finland -2.6 -2.5 -2.0 -1.5 -0.6 Finland 1.3 1.9 1.2 1.2 1.3Estonia -1.7 0.1 -0.3 -1.5 0.0 Estonia 4.5 2.8 0.1 -0.5 -1.2Poland -7.3 -7.9 -6.0 -4.5 -3.0 Poland -3.9 -4.5 -2.9 -3.3 -3.7Russia 6.4 -4.0 -0.7 -0.5 0.0 Russia 4.0 4.8 4.0 3.5 3.2Lithuania -9.2 -7.8 -5.0 -2.8 -2.4 Lithuania 2.6 1.3 -1.2 -1.8 -2.0Latvia -9.7 -7.7 -4.8 -2.6 -2.3 Latvia 8.6 3.6 0.2 -0.2 -1.0Czech Republic -5.9 -4.7 -4.4 -3.5 -3.0 Czech Republic -3.2 -3.8 -3.5 -3.5 -4.0Hungary -4.5 -4.2 1.8 -3.0 -3.0 Hungary 0.4 2.4 1.5 1.0 -1.5Kazakhstan -3.0 -4.1 -2.0 -1.2 -1.2 Kazakhstan 4.9 4.0 3.7 3.5 2.8Romania -8.5 -6.4 -4.4 -3.5 -3.0 Romania -4.3 -4.0 -4.5 -4.8 -5.0Turkey -5.5 -3.6 -2.3 -2.1 -1.5 Turkey -2.3 -6.5 -9.5 -7.5 -6.5South Africa -5.8 -5.3 -5.3 -4.2 -3.8 South Africa -4.0 -2.7 -4.2 -5.0 -5.3India -6.1 -5.0 -5.5 -5.0 -4.5 India -1.9 -3.0 -3.0 -2.5 -3.5Brazil -3.2 -2.7 -2.5 -2.8 -2.8 Brazil -1.5 -2.5 -3.0 -2.8 -2.8Mexico -2.3 -2.9 -2.2 -1.8 0.5 Mexico -0.7 -0.5 -0.7 -0.9 -1.51) Weighted average of countries in this table. Accounts for 76 .5% of world GDP. Weights calculated using PPP adjusted GDP levels for 2008 according to the IMFs World Economic Outlook6 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ ÖversiktMonetary policy rates Monetary policy rate spreads vs Euro area 26.8.11 3M 6M 12M 24M 26.8.11 3M 6M 12M 24MUS 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 US -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 1Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Japan -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.65Euro area 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 Euro area - - - - -Denmark 1.55 1.55 1.55 1.60 2.15 Denmark 0.05 0.05 0.05 0.10 0.15Sweden 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 Sweden 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00Norway 2.25 2.25 2.25 2.50 3.25 Norway 0.75 0.75 0.75 1.00 1.25UK 0.50 0.50 0.50 0.50 1.25 UK -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.75Switzerland 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00 Switzerland -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.00Poland 4.50 4.50 4.50 4.75 5.00 Poland 3.00 3.00 3.00 3.25 3.00Czech Rep. 0.75 0.75 0.75 1.00 2.00 Czech Rep. -0.75 -0.75 -0.75 -0.50 0.00Hungary 6.00 6.00 5.50 5.50 5.50 Hungary 4.50 4.50 4.00 4.00 3.50Romania 6.25 6.25 6.25 5.75 5.75 Romania 4.75 4.75 4.75 4.25 3.75Turkey 5.75 5.75 5.75 6.75 8.25 Turkey 4.25 4.25 4.25 5.25 6.25Russia 8.25 8.25 8.50 9.00 9.00 Russia 6.75 6.75 7.00 7.50 6.85Kazakhstan 7.50 7.50 8.00 8.00 8.50 Kazakhstan 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50South Africa 5.50 5.50 5.50 6.00 7.00 South Africa 4.00 4.00 4.00 4.50 3.75China 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 China 5.06 5.06 5.06 5.06 4.56India 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 India 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00Brazil 12.50 12.50 12.50 12.00 10.00 Brazil 11.00 11.00 11.00 10.50 8.00Mexico 4.50 4.50 4.50 4.50 5.50 Mexico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.353-month rates 3-month spreads vs Euro area 26.8.11 3M 6M 12M 24M 26.8.11 3M 6M 12M 24MUS 0.31 0.30 0.30 0.30 1.10 US -1.22 -1.15 -1.30 -1.30 -1.00Euro area 1.54 1.45 1.60 1.60 2.10 Euro area - - - - -Denmark 1.56 1.60 1.75 1.80 2.30 Denmark 0.02 0.15 0.15 0.20 0.20Sweden 2.58 2.55 2.55 2.05 2.55 Sweden 1.04 1.10 0.95 0.45 0.45Norway 3.09 3.07 3.02 3.10 3.79 Norway 1.55 1.62 1.42 1.50 1.69UK 0.88 0.90 0.90 0.90 1.75 UK -0.66 -0.55 -0.70 -0.70 -0.35Poland 4.72 4.70 4.75 5.00 5.25 Poland 3.18 3.25 3.15 3.40 3.15Czech Republic 1.18 1.10 1.05 1.30 2.30 Czech Republic -0.36 -0.35 -0.55 -0.30 0.20Hungary 6.09 6.10 5.95 5.75 5.75 Hungary 4.55 4.65 4.35 4.15 3.65Russia 4.79 4.80 5.00 5.40 6.00 Russia 3.25 3.35 3.40 3.80 3.90Latvia 0.85 0.95 1.40 1.70 2.20 Latvia -0.69 -0.50 -0.20 0.10 0.10Lithuania 1.85 1.90 2.00 2.10 2.40 Lithuania 0.31 0.45 0.40 0.50 0.3010-year government benchmark yields 10-year yield spreads vs Euro area 26.8.11 3M 6M 12M 24M 26.8.11 3M 6M 12M 24MUS 2.27 2.20 2.50 3.30 3.85 US 0.06 0.00 -0.30 0.05 0.30Euro area 2.21 2.20 2.80 3.25 3.55 Euro area - - - - -Denmark 2.44 2.45 3.00 3.35 3.65 Denmark 0.23 0.25 0.20 0.10 0.10Sweden 2.11 2.20 3.00 3.35 3.70 Sweden -0.09 0.00 0.20 0.10 0.15Norway 2.63 3.02 3.51 3.83 4.18 Norway 0.42 0.82 0.71 0.58 0.63UK 2.52 2.40 3.00 3.35 3.80 UK 0.31 0.20 0.20 0.10 0.25Poland 5.65 5.60 5.60 5.70 5.80 Poland 3.44 3.40 2.80 2.45 2.25Czech Rep. 3.08 3.35 3.75 4.00 4.25 Czech Rep. 0.87 1.15 0.95 0.75 0.70Hungary 7.20 7.00 7.00 7.25 7.50 Hungary 4.99 4.80 4.20 4.00 3.95Exchange rates vs SEK Exchange rates vs EUR and USD 26.8.11 3M 6M 12M 24M 26.8.11 3M 6M 12M 24MEUR/SEK 9.10 9.15 9.25 9.35 9.40 EUR/USD 1.44 1.40 1.35 1.30 1.25USD/SEK 6.31 6.54 6.85 7.19 7.52 EUR/JPY1) 6.3 6.5 6.9 7.2 7.5JPY/SEK1) 8.17 8.17 8.56 8.99 7.92 EUR/GBP 0.88 0.87 0.87 0.84 0.83DKK/SEK 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 EUR/CHF 1.15 1.15 1.15 1.20 1.30NOK/SEK 1.17 1.16 1.22 1.23 1.24 EUR/SEK 9.10 9.15 9.25 9.35 9.40GBP/SEK 10.33 10.52 10.63 11.13 11.33 EUR/NOK 7.79 7.90 7.60 7.60 7.60CHF/SEK 7.94 7.96 8.04 7.79 7.23 EUR/PLN 4.15 4.00 4.10 4.00 3.90PLN/SEK 2.19 2.29 2.26 2.34 2.41 EUR/RON 4.25 4.25 4.20 4.10 4.00CZK/SEK 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 USD/JPY 77.2 80.0 80.0 80.0 95.0HUF/SEK 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 USD/GBP 1.64 1.61 1.55 1.55 1.51RUB/SEK 0.22 0.23 0.25 0.28 0.29 USD/TRY 1.76 1.80 1.66 1.59 1.52TRY/SEK 3.59 3.63 4.12 4.51 4.93 USD/CHF 0.79 0.82 0.85 0.92 1.04LVL/SEK 12.83 12.92 13.06 13.26 13.33 USD/SEK 6.31 6.54 6.85 7.19 7.52LTL/SEK 2.64 2.65 2.68 2.71 2.72 USD/NOK 5.40 5.64 5.63 5.85 6.08CNY/SEK 0.99 1.03 1.10 1.19 1.32 USD/PLN 2.88 2.86 3.04 3.08 3.12INR/SEK 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 USD/CNY 6.39 6.34 6.25 6.06 5.71BRL/SEK 3.91 4.22 4.42 4.96 5.37 USD/INR 46.02 45.00 45.00 44.50 44.00KZT/SEK 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 USD/BRL 1.61 1.55 1.55 1.45 1.40RON/SEK 2.14 2.15 2.20 2.28 2.35 USD/KZT 146.4 144.5 143.0 140.0 135.0MXN/SEK 0.51 0.55 0.59 0.63 0.72 USD/MXN 12.43 11.80 11.70 11.50 10.50ZAR/SEK 0.88 0.95 0.99 0.99 1.07 USD/ZAR 7.21 6.90 6.90 7.30 7.001) Pr. 100 enheter7 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ Sverige Inga träd växer till himlen• Tillväxten stannar av Börsutvecklingen tynger inhemsk efterfrågan Hushållens konsumtion har upprätthållits väl hittills i år.• Sysselsättningen faller och arbetslösheten stiger Trots kraftigt höjda lånekostnader och dyrare energi har• Riksbanken sänker räntan nästa år konsumtionen rullat på, om än i långsammare takt än tidigare. Den senaste tidens nedgång på• Kronan tappar mark Stockholmsbörsen är dock ytterligare en börda att bära för hushållen. Från årsskiftet fram till mitten av augusti iDe försämrade utsikterna för den globala ekonomin år har börsen fallit med drygt 20 procent. Enligt enkommer att få tydliga konsekvenser för den svenska preliminär bedömning har det urholkat hushållensekonomin. Efterfrågan på svensk export dämpas och finansiella förmögenhet med upp emot 350 miljarderbörsfallet slår mot hushåll och företag. BNP-tillväxten kronor. Det motsvarar 10 procent av hushållensstannar av redan under andra halvåret i år, vilket finansiella tillgångar och 20 procent av hushållensefterhand kommer att ge avtryck på arbetsmarknaden i disponibla inkomster. Utsikterna för inkomsterna ändrasform av minskad sysselsättning och stigande också med en väntad försvagning av arbetsmarknadenarbetslöshet. Utsikterna för de offentliga finanserna och uteblivna skattesänkningar. De reala disponiblaförsämras därmed också. En mer expansiv penningpolitik inkomsterna stiger i genomsnitt med endast ca 1 procentstöttar dock ekonomin. Utgångsläget är också gynnsamt. per år 2012 och 2013.Ekonomin har återhämtat sig väl och det finansiella lägetär överlag stabilt, vilket sammantaget mildrar de negativa Det finns en risk att de negativa faktorerna förstärkereffekterna. Det är ändå en väsentligt svagare varandra och kan orsaka ett fall i konsumtionen. Tillkonjunkturbild än vad prognoserna har pekat på tidigare. exempel kan en urholkad finansiell förmögenhet och enOsäkerheten i bedömningen bör understrykas. försvagad arbetsmarknad leda till en mer markerad sättning på bostadsmarknaden, vilken ofta har storExporten stannar av betydelse för hushållens konsumtions- och sparbeteende.Efter närmare två år med stark återhämtning ser det nu utsom att BNP planar ut. En viktig orsak är att exporten, Fallhöjden i hushållens efterfrågan bedöms dock varasom tidigare har varit en viktig motor, stannar av. Expor- begränsad. För detta talar bland annat att hushållensten slutade att öka redan under andra kvartalet i år samti- finansiella sparande är relativt högt och på betydligtdigt som orderingången har varit svag och läget på flera högre nivåer än innan de tidigare lågkonjunkturåren 2001viktiga avsättningsmarknader är bekymmersamt. Expor- och 2009 då konsumtionen föll eller tillväxten stannadeten avtar därmed som drivkraft. Detta trots en mer gynn- av. De ändrade ränteutsikterna ger också stöd för såvälsam regional diversifiering till förmån för tillväxtländer hushållens konsumtion som för bostadsmarknaden.såsom de sk BRIC-länderna. Under loppet av nästa årbedöms exporten öka igen i takt med att tillväxten i om- Med en svag utveckling av hushållens konsumtion ochvärlden repar sig något. export följer också ett minskat behov av att investera.Sverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges) 2008 (SEKbn) 2009 2010 2011E 2012E 2013EPrivat konsumtion 1,505 -0.4 3.4 1.7 1.0 2.1Offentlig konsumtion 835 1.7 2.5 1.0 0.4 0.3Fasta bruttoinvesteringar 642 -16.3 7.1 7.1 1.3 3.6 - industri 46 -22.2 -7.5 12.4 -0.9 6.9 - bostadsinvesteringar 112 -23.3 20.0 14.2 3.8 3.6Lagerinvesteringar* 6 -1.5 2.1 0.8 -1.2 0.0Export 1,715 -13.4 11.0 7.8 4.1 5.4Import 1,499 -13.7 12.8 6.4 2.0 4.6BNP -5.3 5.7 4.2 0.8 2.5BNP, kalenderkorrigerad -5.2 5.4 4.3 1.2 2.5Nominell BNP (mdr SEK) 3,204 3,089 3,306 3,476 3,582 3,740Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8.3 8.4 7.5 7.8 7.7Sysselsättning -2.1 1.0 2.1 -0.3 0.3Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) -0.5 1.2 3.0 1.8 2.2Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) 1.7 2.0 1.5 1.8 2.1Timlöner (nationalräkenskaper) 3.0 0.9 3.6 3.9 3.6Bytesbalans (mdr SEK) 209 205 195 234 254- % av BNP 6.8 6.2 5.6 6.5 6.8Handelsbalans (% av BNP) 3.2 2.4 2.8 3.6 4.0Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) -29 -7 4 16 33- % av BNP -0.9 -0.2 0.1 0.4 0.9Offentlig bruttoskuld, % av BNP 42.8 39.7 36.9 35.4 33.4* Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter8 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ SverigeTillsammans med ett kraftigt lageromslag kommer där- Dämpad marknadstillväxtmed den inhemska efterfrågan att utvecklas svagt under 20 % y/y Marknads- Export av % y/y 20det kommande året. Den stärks igen mot slutet av pro- 15 tillväxt varor 15gnosperioden med stöd av lägre räntor och en bättre om- 10 10världsbild. 5 5Arbetslösheten stiger 0 0I år har antalet sysselsatta nått rekordnivåer och -5 -5sysselsättningen väntas öka ytterligare under andra -10 -10halvåret i år, fast i långsammare takt. I spåren av en svag -15 -15BNP-utveckling bedöms dock sysselsättningen falla och Prognosarbetslösheten öka nästa år. Således bryts den två år -20 -20 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13långa uppgången i sysselsättningen ochresursutnyttjandet sjunker något. Källa: Nordea Markets och Reuters Ecowin Hushållens sparande högtFörutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen har 15.0 15.0ändrats med de försämrade tillväxtutsikterna. Avtalen lär % % 12.5 12.5dock ändå landa på högre nivåer än vid den förra 10.0 Totalt sparande, 10.0avtalsrundan som skedde mitt under brinnande säsongrensatfinanskris. Riskerna för att löneökningar ska hamna på 7.5 7.5nivåer som är ohållbara ur penningpolitiskt perspektiv 5.0 5.0 Eget finansiellt sparande,har emellertid minskat. 2.5 säsongrensat 2.5 0.0 0.0Den underliggande inflationen enligt Riksbankens favo- -2.5 -2.5ritmått KPIF har legat en bit under 2-procentsmålet hit- -5.0 -5.0tills i år. Med ett lägre pris på olja och andra råvaror Note: Sparande av disponibel inkomst -7.5 -7.5dämpas inflationen. Importpriserna, som tidigare har fal- 94 96 98 00 02 04 06 08 10lit kraftigt i spåren av de senaste årens kronförstärkning, Källa: Nordea Markets och Reuters Ecowinbedöms dock stabiliseras framöver. Tillsammans med ennormalisering av den inhemska inflationen bidrar det till Arbetslösheten central för penningpolitikenatt inflationen kommer att ligga i linje med inflationsmå-let nästa år.Riksbanken sänker räntan nästa årFör Riksbankens del skiftar fokus från inflationsrisker tillrisken för att ekonomin ska tappa för mycket fart. Denrådande turbulensen på de finansiella marknaderna ochförsämrade konjunkturutsikter talar för att Riksbankeninte höjer reporäntan mer i år. Vår bedömning är att nästaränteförändring är en sänkning under 2012. En stigandearbetslöshet kommer att påverka inflationsutsikterna ochmedföra att Riksbanken sänker räntan, trots attinflationen då ligger nära målet. Så småningom återgårRiksbanken till en höjningscykel i takt med attkonjunkturläget stärks igen. Underliggande inflation i linje med målet 5 5 % y/y KPI % y/yKronan har försvagats något under sommarens turbulens 4 4på de finansiella marknaderna. Försvagningen är dock 3 3begränsad och kronan får anses ha klarat stormen väl. KPIFStabiliteten i den svenska ekonomin och liten direkt ex- 2 2ponering mot de främsta oroshärdarna i Europa talar för 1 1en fortsatt stark krona. Då Riksbanken lägger om pen-ningpolitiken och sänker räntan bedöms dock kronan för- 0 0svagas något. -1 -1 Prognos -2 -2Torbjörn Isaksson 96 98 00 02 04 06 08 10 12torbjorn.isaksson@nordea.com +46 8 614 8859 Källa: Nordea Markets och Reuters Ecowin9 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ NorwayNorway will be hit, but only modestly so• Slightly lower growth, but no setback Private demand growing at a healthy clip Consumption growth appears to have picked up before• Low interest rates and high oil investment supportive the summer after a weak start to the year. The increased• Norges Bank to moderate its pace of rate hiking ... uncertainty will likely put a damper on consumer spending growth in the autumn, but with benign real• ... but will act ahead of other central banks wage growth, good employment growth and sustained low interest rates we see relatively strong consumptionThe much weaker global growth outlook and substantial growth in 2012 and 2013.financial turmoil have changed the outlook for theNorwegian economy. Especially exporters outside the oil Based on an expected relatively sharp increase in interestsector should be hit. It is highly uncertain how the rates in 2011 and 2012 we thought that home pricesfinancial unrest will evolve and what the effect on the would flatten in 2012. But with prospects of much lowerNorwegian corporate sector will be. But the funding interest rates going forward there is now every reason tocosts of some investment projects look set to rise. expect the uptrend in home prices to last longer as the lower interest rates will probably more than offset anyStill, we expect Norway to be hit far less than many other effects of the increased economic uncertainty. So now wecountries. The oil companies are sharply stepping up do not expect home prices to flatten until around the endinvestment in both Norway and internationally, which of 2013. With a sustained rise in home prices, residentialwill contribute to softening the effect on the manufac- construction should grow more than previously assumed.turing industry of lower growth in Norway’s traditionalexport markets. We also think that the effect of increased The outlook for business investment is far moreeconomic uncertainty and the stock market slide on uncertain. Experience from 2008 tells us that financialconsumers’ propensity to spend will be limited. In the turmoil and tighter credit standards affect businesses’May issue of Economic Outlook we projected that borrowing costs more than consumers’. It can proveNorges Bank would hike rates sharply. But with weaker more costly to get funding for high-risk projects at a timegrowth and prospects of low interest rates globally we when lower economic growth makes such projects lessnow expect Norges Bank to proceed more cautiously. profitable. We have therefore revised down our forecastThe borrowing costs of consumers/home buyers and for business investment in mainland Norway.robust businesses will thus be lower than we said in May. For oil investment the opposite is true. We are now farAs a result of the expected less aggressive rate hikes we more comfortable with our forecast of very favourablehave revised down our 2012 growth forecast only times ahead for the supply industry. Capacity constraintsmoderately. For 2013, now for the first time included in and cost increases could turn out to be the biggestour forecast period, we foresee slightly rising growth obstacles to oil investment going forward.mainly due to a better outlook for the global economy.Norway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2008 (NOKbn) 2009 2010 2011E 2012E 2013EPrivate consumption 989 0.1 3.7 2.4 2.5 3.0Government consumption 447 4.8 2.2 1.5 2.0 2.0Fixed investment 504 -6.8 -7.4 10.8 6.8 4.8 - gross investment, mainland 376 -10.9 -3.1 10.0 6.0 4.6 - gross investment, oil 113 10.0 -18.3 15.0 10.0 6.0Stockbuilding* 7 -3.2 3.2 0.0 0.0 0.0Exports 1,218 -3.8 -1.7 -0.8 0.2 1.5 - crude oil and natural gas 616 -0.9 -7.4 -6.0 -0.6 0.0 - other goods 323 -8.0 4.9 3.0 1.0 3.0Imports 743 -11.7 9.0 6.7 3.7 3.5GDP 2,511 -1.7 0.3 1.1 1.9 2.4GDP, mainland 1,812 -1.8 2.1 2.6 2.5 3.0Unemployment rate, % 3.2 3.6 3.4 3.6 3.6Consumer prices, % y/y 2.1 2.5 1.4 1.7 2.3Core inflation, % y/y 2.6 1.4 1.2 1.9 2.3Annual wages (incl. pension costs), % y/y 4.2 3.6 4.0 4.0 4.3Current account (NOKbn) 274.9 310.0 401.8 429.8 461.7- % of GDP 11.5 12.4 14.7 14.8 14.9Trade balance, % of GDP 13.3 13.3 14.8 14.8 14.9General govt budget balance (NOKbn) 249.6 265.7 410.0 475.0 480.0- % of GDP 10.5 10.6 15.0 16.4 15.5* Contribution to GDP growth (% points)10 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ NorwaySustained labour market balance Retail sales moving northDomestic demand will hold up quite well, which is one 124 Index Retail sales Index 124of the reasons why we still expect fairly strong growth in 122 2005=100 2005=100 122Norway. But lower growth in traditional exports will 120 120dampen GDP growth relative to our May forecast 118 118 Trend, 4M mov. avg.Thanks to the benign growth trend, unemployment will 116 116stay largely unchanged despite high labour migration. Insome areas, eg engineering, the shortage of labour may, 114 114however, increase. 112 112With weak export market growth and a strong NOK, 110 110 07 08 09 10 11demands at next year’s pay talks will probably be fairlymodest. But the still relatively tight labour market will Source: Nordea Markets and Reuters Ecowinlikely ensure pay rises above 4% over the coming years. Rebound in investment 200 Investment 200Core inflation has risen less than we expected in May. Index 190 Jan 2001=100 Index mainland Jan 2001=100 190With lower price pressure from abroad and lower wage 180 180growth, inflation should also be below our May forecast. 170 Firms 170The very low inflation is probably largely the result of 160 160 150 150temporary factors, eg margin pressure in the retail sector. 140 140We therefore see inflation rising, but core inflation will 130 130remain below the inflation target over the forecast period. 120 120 110 Dwellings 110Difficult for Norges Bank 100 100 90 90Before the financial turmoil accelerated in the summer, 80 80Norges Bank clearly wanted interest rates to go up. Alt- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10hough the economic environment has changed a lot lately Source: Nordea Markets and Reuters Ecowinwith international interest rates now looking set to be onhold at least until end-2012, we think Norges Bank will Low unemploymentwant to hike rates in Norway for domestic reasons. So we 11 % Unemployment rate % 11expect slightly higher interest rates in 2012 and a further 10 10pick-up in 2013. 9 Euro area 9 8 8The risk of excessive NOK appreciation will, however, Sweden 7 7put a lid on rate hikes. The downward revision to our 6 6growth and inflation forecasts also suggests that the need USA 5 5for higher rates in the domestic economy will be lower.But sustained strong growth in home prices will pull in 4 4the opposite direction. The weight assigned by Norges 3 Norway 3Bank to the risk of imbalances (eg high indebtedness and 2 2home price growth) remains to be seen. Should the bank 04 05 06 07 08 09 10 11assign a stronger weight to such factors than we assume, Source: Nordea Markets and Reuters Ecowinrates may be hiked and the NOK appreciate more thanwe have factored into our forecasts. Strong NOK driven by interest rate differentialsStrong NOKInterest rate differentials and the market turbulence haveunderpinned the NOK. We expect the NOK to staystrong in the years ahead, supported by Norges Bank hik-ing rates before the central banks of Norway’s key trad-ing partners. Should the NOK weaken, Norges Bank willlikely act more aggressively, which reduces the risk ofpersistent NOK weakening. But in the event of a majorfinancial crisis and sharply declining risk appetite, theNOK will be hit as in 2008. In this crisis scenario NorgesBank is not likely to hike rates.Erik Bruceerik.bruce@nordea.com +47 2248 444911 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ Denmark The long tough haul• Tailwind from export markets The improvement in industrial production has led to a rise in capacity utilisation and the investment climate is• Cautious households supported by low interest rates. But business investment• Labour market loses momentum is expected to make a negative contribution this year, as the export of an oil drilling rig in Q1 made a very• House prices pointing south significant negative contribution. With prospects of a moderate economic pick-up both globally and in theThe Danish economy is still feeling the aftermath of the Danish economy in 2012 and 2013, business investmenthousing market downturn and the Great Recession. Since looks set to rise slightly in coming years.the global outlook turned for the better in 2009, theeconomy has made good headway, but not without Cautious households and public consolidationbumps along the road. Unusually many factors of The weak trend in retail sales, overall private consump-uncertainty are at play. We face a situation where tion and home sales should be seen in light of falling realdomestic demand has not really shifted up in gear while wages, a period of rising interest rates and the draggingtrends in the global economy are very uncertain. out of any real labour market reversal. Consumers have chosen to increase their savings ratio during the crisisTailwind from export markets and have kept it at this higher level after growth returned.Export growth has been crucial for the recovery of theDanish economy. Sales in the manufacturing industry are The Danes are facing parliamentary elections this year.largely driven by exports markets, whereas the domestic Policymakers have indicated a final adoption of the re-market is more sluggish. tirement reform after the elections: It will phase out the popular early retirement scheme. This is a sacred cow be-Generally, domestic demand paints a mixed and sluggish ing slayed, which has triggered uncertainty about thepicture. In volume terms retail sales have shown a slight- possible slaying of other sacred cows such as the freezely waning trend for an extended period, construction ac- on property value tax. Generally, there is much uncer-tivity is very low, business investment has been under tainty associated with the future composition of the taxpressure and home sales are at a low level. But car sales base, which contributes to put a damper on consumerare going well, underpinned by low interest rates and spending.high leasing activity. In addition, the propensity to consume has been curbedDuring 2011 confidence indicators for both the manufac- by international unrest such as the European sovereignturing and the service sectors have mainly been positive. debt crisis and the economic downturn in the US as wellBut they could dip in H2 following the recent decline in as the ensuing stock market slide. Just now consumerglobal confidence indicators. confidence is in negative territory and only moderate in- creases in consumer spending seem to be in store thisDenmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2008 (DKKbn) 2009 2010 2011E 2012E 2013E Private consumption 840 -4.5 2.3 0.4 2.0 1.9 Government consumption 465 3.1 0.7 0.1 0.3 0.3 Fixed investment 365 -14.3 -3.2 -4.0 1.4 2.3 - government investment 33 4.6 6.9 8.0 -4.0 2.1 - residential investment 98 -16.9 -9.0 8.9 1.7 1.7 - business fixed investment 234 -15.8 -2.8 -11.9 2.6 2.7 Stockbuilding* 15 -2.0 0.9 0.3 0.0 0.0 Exports 959 -9.7 3.8 5.3 3.3 4.8 Imports 904 -12.5 3.9 4.0 3.7 5.1 GDP -5.2 1.7 1.0 1.3 1.5 Nominal GDP (DKKbn) 1,741 1,656 1,743 1,775 1,806 1,826 Unemployment rate, % 3.5 4.2 4.0 4.0 3.7 Unemployment level, 000 persons 96.2 114.1 108.6 108.3 102.3 Gross unemployment level, 000 persons 129.0 164.9 162.6 162.1 153.4 Consumer prices, % y/y 1.3 2.3 2.8 2.0 2.0 Hourly earnings, % y/y 2.9 2.5 2.0 2.5 2.5 Nominal house prices, one-family, % y/y -12.0 2.8 -3.0 -1.0 2.0 Current account (DKKbn) 59.0 94.0 90.0 84.0 75.0 - % of GDP 3.6 5.4 5.1 4.7 4.1 General govt. budget balance (DKKbn) -46.5 -48.3 -68.2 -84.4 -54.8 - % of GDP -2.8 -2.8 -3.8 -4.7 -3.0 Gross public debt, % of GDP 41.8 43.7 43.9 45.6 46.2* Contribution to GDP growth (% points)12 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ Denmarkyear. But prospects of political clarification and sustained Sluggish domestic demandlow interest rates suggest higher consumer spending 110 Index Turnover, manufacturing Index 110growth in both 2012 and 2013. 105 2008=100 2008=100 105 100 100Also government spending has shown a downward trend 95 95lately. After budgets worsened significantly during thecrisis, the purse strings have now been tightened. Going 90 90 Domesticforward growth will likely only be moderate, as long- 85 85term fiscal policy sustainability must be ensured, but 80 Exports 80government spending is expected to make a positive con- 75 75tribution next year. Moreover, a string of public invest- Note: 12M mov. avg.ment projects have been launched. 70 70 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11Labour market losing momentum Sources: Statistics Denmark, Nordea Markets and Reuters EcowinThe labour market has turned in response to the waning Waning retail sales, while car sales flourishmomentum in the economy. Unemployment is on an up- 110 180trend again, while companies scale back their hiring Index (000) Passenger cars 2000=100 170plans and the number of vacancies remain at a very low 106 Retail sales, constant priceslevel. We do not look for more sustainable employment 160 102growth until the pace in economic growth again outstrips 150productivity. This is not likely to happen until in 2012. 98 140 94 130House prices pointing south Car sales, rhs 120 90According to the latest housing market statistics available 110to us, house prices fell this year and turnover is low. A 86 100record number of homes are on the market and for long Note: 12M mov. avg. 82 90periods and buyers get sizable price reductions. The 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11housing market has still not received support from the Sources: Statistics Denmark, Nordea Markets and Reuters Ecowinlabour market. Mortgage rates have fallen lately, whichwill underpin the market. But as labour market Home sellers have returned, but buyers hesitateconditions do not look set to turn around in the near 75 (000) Houses 75 (000) Housesfuture, prices are likely to continue falling. If 73 One-family houses put up for sale 73policymakers’ proposals to temporarily suspend stamp 70 70duty and housing taxes on newly bought homes are 68 68adopted, this will boost sales in the forecast period and 65 65prices should decline less steeply. 63 63 60 60Denmark as a safe haven 58 58During the latest turmoil in financial markets, Denmark 55 One-family houses removed from sale 55has been one of an exclusive club of “safe-haven 53 53countries”. This is for example reflected in Danish 50 Note: 12M mov. avg. 50government yields trading relatively close to their 04 05 06 07 08 09 10 11German equivalents, and the DKK firming versus the Sources: Association of Danish Mortgage Banks, Nordea Markets and Reuters EcowinEUR. The reason why Denmark despite low economicactivity has managed to hold on to its safe-haven status is Record-large currency reserves and strong DKKsound balances in the form of a record-large current 7.465 EUR/DKK DKKbn 500account surplus, a small public budget deficit, a low Foreign exchange reserves, rhs 450 7.460gross general government debt and historically large Central parity 400currency reserves. But at the same time we believe that 7.455 350the political parties’ will to implement the necessarylong-term consolidation of public finances plays an 7.450 300important role for the international community’s 250 7.445confidence in the Danish economy. 200 7.440 150Troels Theill Eriksen EUR/DKKtroels.t.eriksen@nordea.com +45 3333 2448 7.435 100 07 08 09 10 11 Sources: Danmarks Nationalbank, Nordea Markets and Reuters EcowinJan Størup Nielsenjan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333 317113 EKONOMISKA UTSIKTER │AUGUSTI 2011 NORDEA MARKETS

×