Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boendebarometer mars 2015

Nordeas undersökning om boendeekonomi, mars 2015.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Boendebarometer mars 2015

 1. 1. Nordeas boendebarometer- om bostadspriser och boräntor Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-03-30
 2. 2. • De närmaste 12 månaderna tror 65 % på stigande bostadspriser. Sedan 2012 har svenskarna haft en ökande tro på stigande bostadpriser. Från en andel på 26 % i mars 2012, till en andel på 65 % i mars 2015. • Det är män, medelålders och höginkomsttagare som i högst grad tror på stigande bostadspriser. • Samtidigt är det allt färre som tror på stigande bostadsräntor, 21 %, medan 15 % räknar med sjunkande bostadsräntor. Flertalet, 51 %, räknar med oförändrade bostadsräntor under året. • De yngre, 18-25 år, och kvinnorna gör en något försiktigare bedömning och tror i högre utsträckning än andra bostadsräntorna kan kommer att stiga. • En ny fråga i undersökningen rör de nya amorteringsreglerna som Finansinspektionen föreslagit. Om de införs är det 16 % som kommer att dra ner på sin konsumtion och 20 % som kommer att minska på något av sitt sparande till exempel buffertsparande eller sparande till pension. 2 Sammanfattning
 3. 3. 3 65% 6% 22% 8%Bostadspriserna Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej Drygt två av tre tror nu på stigande bostadspriser De kommande 12 månaderna tror jag att bostadspriserna kommer att…
 4. 4. Andelen som tror på stigande bostadspriser har ökat markant De kommande 12 månaderna tror jag att bostadspriserna kommer att… 4 65% 52% 44% 45% 32% 31% 26% 6% 8% 12% 11% 19% 24% 30% 22% 34% 34% 36% 40% 37% 36% 8% 6% 10% 8% 8% 8% 7% 2015-mars 2014 oktober 2014-mars 2013- oktober 2013 - mars 2012 - oktober 2012 - mars Stiga Sjunka Förbli oförändrade Vet ej 2013 2012 2014
 5. 5. 70% 60% 58% 64% 68% 64% 73% 69% 64% 56% 71% 59% 55% 61% 65% 67% 63% 70% 55% 66% 63% 6% 5% 7% 8% 4% 6% 5% 2% 7% 5% 5% 6% 10% 5% 6% 4% 5% 5% 11% 4% 9% 18% 26% 20% 22% 23% 22% 16% 22% 24% 28% 19% 24% 24% 22% 20% 23% 26% 20% 14% 24% 17% 6% 9% 15% 7% 5% 8% 5% 7% 5% 10% 5% 12% 11% 12% 8% 5% 5% 4% 20% 6% 11% Man Kvinna 18-25 år 26-39 år 40-54 år 55-65 år Stockholm Östra mellansverige Småland & öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta & övre Norrland Mindre än 25.000 kronor/månad 25.000-34.999 kronor/månad 35.000-49.999 kronor/månad 50.000-64.999 kronor/månad 65.000 kronor/månad eller mer Vill ej uppge Äger boende Hyr boende Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej 5 Män, medelålders och höginkomsttagare tror mest på stigande bostadspriser De kommande 12 månaderna tror jag att bostadspriserna kommer att…
 6. 6. 6 21% 15% 51% 13%Bostadsräntorna Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej Få svenskar, en av fem tror på stigande bostadsräntor i år De kommande 12 månaderna tror jag att bostadsräntorna kommer att …
 7. 7. 7 21% 32% 29% 51% 28% 24% 30% 15% 7% 5% 11% 19% 36% 30% 51% 53% 50% 36% 39% 29% 30% 13% 9% 16% 9% 13% 11% 10% 2015- mars 2014 oktober 2014- mars 2013 -oktober 2013 - mars 2012 - oktober 2012 - mars Stiga Sjunka Förbli oförändrade Vet ej 2013 2012 Alltfler räknar med låga eller sjunkande bostadsräntor De kommande 12 månaderna tror jag att bostadsräntorna kommer att … 2014
 8. 8. 8 16% 25% 30% 28% 16% 18% 24% 21% 21% 24% 16% 18% 24% 26% 31% 20% 17% 15% 23% 18% 27% 17% 13% 15% 17% 16% 13% 18% 14% 13% 15% 18% 13% 11% 14% 14% 11% 19% 16% 12% 16% 12% 57% 45% 22% 40% 60% 59% 51% 49% 54% 50% 53% 58% 48% 34% 41% 59% 58% 60% 48% 56% 40% 9% 16% 33% 15% 8% 9% 7% 16% 13% 10% 14% 12% 18% 26% 14% 10% 6% 8% 17% 10% 21% Man Kvinna 18-25 år 26-39 år 40-54 år 55-65 år Stockholm Östra mellansverige Småland & öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta & övre Norrland Mindre än 25.000 kronor/månad 25.000-34.999 kronor/månad 35.000-49.999 kronor/månad 50.000-64.999 kronor/månad 65.000 kronor/månad eller mer Vill ej uppge Äger boende Hyr boende Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej Kvinnor och yngre tror mer på stigande bostadsräntorna De kommande 12 månaderna tror jag att bostadsräntorna kommer att …
 9. 9. 9 16% 9% 7% 5% 38% 34% 30% 6% Jag kommer att dra ner på min konsumtion Jag kommer att minska mitt buffertsparande Jag kommer att minska annat sparande Jag kommer att minska mitt pensionssparande Det kommer inte att påverka mitt sparande Det kommer inte att påverka min konsumtion Inte relevant/Jag har inga bolån Vet ej Kvinnor (18%) och 26-39-åringar ( 22%) är de som kommer att dra ner mest på sin konsumtion till följd av nya amorteringsregler Konsumtion och sparande får stryka på foten för nya amorteringsregler* Finansinspektionen kommer eventuellt att föreslå strängare regler för amortering under 2015. Hur skulle det påverka ditt sparande och din konsumtion? Flera svar möjliga *Undersökningen genomfördes innan Finansinspektionens förslag presenterades
 10. 10. 10 Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea Datainsamlingen gjordes 2 – 10 Mars 2015 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades I fråga om ålder, kön och region Totalt genomfördes 1 000 intervjuer bland ett representativt urval av personer mellan 18 och 65 år. Om undersökningen

×