Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nordeas boendebarometer oktober 2014

Nordeas boendebarometer oktober 2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nordeas boendebarometer oktober 2014

 1. 1. Nordeas boendebarometer- om bostadspriser och boräntor Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2014-10-20
 2. 2. • Sett till de senaste åren är det en tydligt ökande andel som tror på stigande bostadspriser. 52 procent tror på stigande bostadspriser nu, jämfört med 44 procent i mars i år. I oktober 2013 trodde 45 procent på stigande bostadspriser. • Det är framförallt män, de i yngre åldrar och boende i Västsverige som i högre grad tror på stigande bostadspriser. • Uppfattningen vad gäller bostadsräntornas utveckling har varierat genom åren. Nu är det 32 procent som tror på stigande bostadsräntor, jämfört med 51 procent för ett år sedan. Andelen som tror att bostadsräntorna kommer att ligga still ökar till 52 procent nu, jämfört med 36 procent för ett år sedan. • De yngre, 18-25 år, tror i högre utsträckning än andra åldersgrupper på att bostadsräntorna kommer stiga. • Bland de som bor i hyresrätt tror en större andel på såväl stigande bostadspriser som stigande bostadsräntor, jämfört med de som bor i egen ägd bostad. 2 Sammanfattning
 3. 3. 3 Bostadspriserna 52% 8% 34% 6% Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej Hälften av svenskarna räknar med stigande bostadspriser De kommande 12 månaderna tror jag att bostadspriserna kommer att…
 4. 4. Andelen som tror på stigande bostadspriser ökar stadigt De kommande 12 månaderna tror jag att bostadspriserna kommer att… 4 44% 45% 32% 31% 26% 12% 11% 19% 24% 30% 34% 36% 40% 37% 36% 10% 8% 8% 8% 7% 2014-mars 2013- oktober 2013 - mars 2012 - oktober 2012 - mars Stiga Sjunka Förbli oförändrade Vet ej 2013 2012
 5. 5. 56% 47% 63% 59% 50% 48% 58% 50% 51% 47% 60% 52% 40% 55% 52% 51% 53% 50% 53% 51% 56% 8% 8% 5% 8% 8% 8% 4% 10% 5% 9% 6% 12% 12% 5% 8% 8% 8% 12% 3% 8% 7% 32% 36% 20% 28% 37% 36% 33% 32% 36% 39% 30% 29% 42% 29% 33% 39% 33% 36% 29% 36% 27% 4% 9% 11% 4% 4% 7% 5% 7% 8% 6% 5% 8% 6% 11% 7% 3% 5% 2% 16% 5% 9% Man Kvinna 18-25 år 26-39 år 40-54 år 55-65 år Stockholm Östra mellansverige Småland & öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta & övre Norrland Mindre än 25.000 kronor/månad 25.000-34.999 kronor/månad 35.000-49.999 kronor/månad 50.000-64.999 kronor/månad 65.000 kronor/månad eller mer Vill ej uppge Äger boende Hyr boende Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej 5 Män större optimister än kvinnor De kommande 12 månaderna tror jag att bostadspriserna kommer att…
 6. 6. 6 32% 7% 53% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ...bostadsräntorna kommer att… Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej Varannan svensk tror på oförändrade boräntor De kommande tolv månaderna tror jag att….
 7. 7. 7 29% 51% 28% 24% 30% 5% 11% 19% 36% 30% 50% 36% 39% 29% 30% 16% 8% 13% 11% 10% 2014- mars 2013 -oktober 2013 - mars 2012 - oktober 2012 - mars Stiga Sjunka Förbli oförändrade Vet ej 2013 2012 Fler tror på stabila bostadsräntor De kommande 12 månaderna tror jag att bostadsräntorna kommer att……
 8. 8. 8 30% 34% 49% 36% 36% 22% 32% 33% 32% 38% 27% 22% 35% 38% 29% 36% 28% 34% 19% 29% 38% 6% 7% 11% 7% 6% 6% 7% 8% 5% 11% 7% 3% 3% 4% 9% 5% 9% 7% 4% 7% 5% 58% 47% 22% 48% 51% 63% 54% 50% 50% 44% 59% 65% 55% 38% 52% 56% 57% 57% 56% 57% 40% 5% 12% 18% 8% 6% 9% 7% 9% 13% 8% 8% 10% 8% 20% 10% 3% 6% 3% 21% 6% 16% Man Kvinna 18-25 år 26-39 år 40-54 år 55-65 år Stockholm Östra mellansverige Småland & öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta & övre Norrland Mindre än 25.000 kronor/månad 25.000-34.999 kronor/månad 35.000-49.999 kronor/månad 50.000-64.999 kronor/månad 65.000 kronor/månad eller mer Vill ej uppge Äger boende Hyr boende Stiga Sjunka Vara oförändrade Vet ej Yngre tror att bostadsräntorna ska stiga De kommande 12 månaderna tror jag att bostadsräntorna kommer att…
 9. 9. 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2012-mars 2012-oktober 2013-mars 2013-oktober 2014-mars 2014-oktober Stigande bopriser Stigande boräntor Andel som tror på stigande bostadspriser och boräntor över tid
 10. 10. 10 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 -mars 2012-oktober 2013-mars 2013-oktober 2014-mars 2014-oktober Sjunkade bopriser Sjunkande boräntor Andel som tror på sjunkande bopriser eller boräntor över tid
 11. 11. 11 Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea Datainsamlingen gjordes 22 – 28 September 2014 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades I fråga om ålder, kön och region Totalt genomfördes 1 010 intervjuer bland ett representativt urval av personer mellan 18 och 65 år. Om undersökningen

×