Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Octogram

448 views

Published on

The result of a test about my personal qualities

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Octogram

  1. 1. Report for: Nikkie van Lankvelt Entry Date: 18 - 01 - 2011 Code: WMOCB Email: supergril1@hotmail.com Group: 204 211 Function: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener© Online Talent Manager Nikkie van Lankvelt 1/7
  2. 2. IntroductionYou have filled in a (number of) test(s) from the Online Talent Manager system. In this report, the testresultsare explained. All of Online Talent Managers tests were developed by highly experienced psychologists andare the result of years of research.The Iceberg ModelThe iceberg model is a good way to illustrate the difference between thevisible and hidden portions of a persons personality. The small portionabove the waterline is made up of behaviors and characteristics that otherscan see. Most of a persons personality is below the waterline and notvisible. This hidden area includes deep motivations, intrinsic values, andbasic personality.Norm GroupTest results, as reflected in this report, are compared with the test results ofa group of people, called the "norm group", with similar characteristics.These groups can be based on level of formal education, managementexperience, or commercial experience. See the Norm Group section of thisreport for more information about these groups.Stanine scoreThe stanine score gives a representation of how your scores compare to those of a norm group, your scoremay vary depending on the norm group used to generate this report. Scores range from 1 (very low) to 9(very high) with 5 representing the average score of the group. The graphic below displays the shape ofsomething called a "normal distribution". This graphic shows the percentages of respondents who fall intoeach stanine rank. As you can see, the 1 and 9 scores are quite extreme, with each of them only occurring4% of the time and that fully 20% of all respondents will have a 5 score. Be aware, the stanine score is notan absolute value, it is a comparison to a group (read the Norm section of this report for more information).© Online Talent Manager Nikkie van Lankvelt 2/7
  3. 3. Overview of enclosed diagramsOctogram© Online Talent Manager Nikkie van Lankvelt 3/7
  4. 4. OctogramWerk- en LeiderschapsstijlHet Octogram meet een 8-tal gedragskenmerken of voorkeursstijlen gebaseerd op het Model vanConcurrerende Waarden van Quinn. Daar het om gedrag in de werkcontext gaat spreken we bij hetOctogram over uw werkstijl. Wanneer u als leidinggevende werkt, kunnen we ook spreken van uwleiderschapsstijl. Twee dimensies, te weten Interne oriëntatie vs. Externe oriëntatie en Flexibiliteit vs.Beheersing, verdelen het figuur in 4 kwadranten: het ondernemende (rood), het resultaatgerichte (groen), hetbeheersmatige (blauw) en het mensgerichte kwadrant (geel). Het resultaat op de 8 stijlen geeft weer inhoeverre u geneigd bent het bijbehorende gedrag te vertonen en in hoeverre u affiniteit heeft met debetreffende rol.PionierPioniers zijn vernieuwers en dromers, steeds innovatief, altijd bezig met frisse ideeën en de dingen op eenandere manier te proberen. Ze zijn voortrekkers bij het doorvoeren van veranderingen. Deze score geeft aan dat u niet voorop loopt bij veranderingen, maar dat u zich onbevooroordeeld opstelt. U bent bereid bestaande methoden te verbeteren of iets nieuws uit te proberen wanneer u daarin iets ziet. U durft berekende risicos te nemen bij het nemen van besluiten, bent in bepaalde mate creatief en ondernemend en durft met nieuwe ontwikkelingen bezig te zijn.© Online Talent Manager Nikkie van Lankvelt 4/7
  5. 5. NetwerkerNetwerkers zijn altijd bezig met het opbouwen van nieuwe contacten en het onderhouden van bestaanderelaties. Zij zijn communicatief vaardig en gemakkelijk in de omgang, goed in staat om invloed uit te oefenenen hun netwerk te benutten. Deze score geeft aan dat contacten belangrijk voor u zijn en dat u deze nodig heeft om u prettig te voelen. U heeft flair, bent vlot in het aangaan van contacten en het opbouwen van persoonlijke relaties. Uw spontaniteit, enthousiasme en optimisme helpen u bij het verwerven van vertrouwen en geven u invloed. U bouwt een netwerk aan contacten op en voelt aan wanneer u uw netwerk voor uw doeleinden kunt gebruiken.PresteerderPresteerders zijn gedreven om resultaten te boeken. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Zegaan door tot ze hun doel hebben bereikt en meten zich graag met anderen. Deze score geeft aan dat u van spanning en tijdsdruk houdt en dat nodig heeft om niet verveeld te raken. U bent ambitieus en geniet van de erkenning en waardering die u krijgt voor uw prestatiedrang. U steekt energie in het realiseren van gestelde doelen en u bent daarin vasthoudend. U bent competitief, legt de lat hoog en eist ook van anderen dat zij zich voor honderd procent inzetten. U bent actiegericht, pragmatisch en neemt vlot beslissingen. U bent zakelijk en kunt voorbijgaan aan de gevoelens van anderen.StrateegDe strateeg is de langetermijndenker, gefocust op de toekomst. De strateeg zorgt voor het stellen vanlangetermijndoelen en is graag bezig met het uitstippelen van de koers. De strateeg stelt fundamenteleproblemen aan de orde en is creatief in de zin van het vinden van doeltreffende oplossingen voor structureleproblemen. Deze score geeft aan dat u geneigd bent in te gaan op het hier en nu. U kijkt liever niet zo ver vooruit, bent minder gericht op de lange termijn. U bent weinig geneigd om fundamentele problemen aan de orde te stellen en staat ook niet vooraan om hiervoor oplossingen te bedenken. Wanneer andermans gevoelens worden geraakt, vindt u het moeilijk om beslissingen te nemen en daar bij te blijven. U kent waarde toe aan het verkrijgen van inspraak en laat diplomatie en tact zwaarder wegen dan snelheid, duidelijkheid en directheid.VerankeraarVerankeraars zijn graag bezig met het aanbrengen van structuren en het vastleggen van procedures. Zijvoelen zich als systeembouwers geroepen om orde te scheppen in de chaos en dit te handhaven. Deze score geeft aan dat u graag met veel zaken tegelijk bezig bent en moeite heeft met het focussen op één ding tegelijk. U houdt ervan om zich vooral bezig te houden met vernieuwing en verandering. Wanneer het nieuwe en de spanning er af zijn, verliest u de interesse en de concentratie. U bent minder zorgvuldig in de afwerking van details, bent vaak te optimistisch en u onderschat de tijd benodigd om werkzaamheden uit te voeren. U bent minder geneigd uw eigen of de aan u opgedragen werkzaamheden te controleren.© Online Talent Manager Nikkie van Lankvelt 5/7
  6. 6. AnalyticusDe analyticus kan een probleem objectief en rationeel vanuit verschillende perspectieven bekijken. Analyticizijn nadenkers en geneigd tot wikken en wegen. Deze score geeft aan dat u iemand bent die in sterke mate op basis van uw gevoel en impulsen tot besluiten komt. U neigt sterk naar optimisme en u heeft veel vertrouwen in anderen. U bent niet geneigd om zich uitvoerig te verdiepen in zakelijke aspecten en om feiten diepgaand en zorgvuldig te analyseren. U bent heel snel verveeld als u zich in detail met informatie bezig moet houden en neemt weinig tijd om de feiten uiteen te rafelen, te ordenen en op basis daarvan te beslissen. U negeert niet passende informatie.TeamspelerDe teamspeler is coöperatief en gericht op consensus binnen een team. Een teamspeler heeft veel aandachtvoor de sfeer in een groep en betrekt iedereen bij het groepsproces. Deze score geeft aan dat u diplomatiek en tactvol bent en eigen belangen ondergeschikt maakt aan het groepsbelang, u bent een gevoelsmens die veel aandacht besteedt aan de sfeer in de groep. U kunt mensen voor zich winnen en aan u binden en bent goed in staat gevoelens van warmte te tonen en in te spelen op de emoties van anderen. U besteedt veel aandacht aan het verkrijgen van inspraak binnen de groep. U kunt zo sterk gericht zijn op harmonie, dat conflicten uit de weg worden gegaan.HelperHelpers zijn begripvol en nemen de tijd om naar anderen te luisteren. Zij kunnen zich goed inleven inanderen. Helpers verstaan de kunst om anderen hun zorgen te laten uiten en hen emotioneel teondersteunen. Deze score geeft aan dat u een attente, warme persoonlijkheid bent die op een vriendelijke en persoonlijke manier contact heeft met mensen. U kunt met oprechte interesse naar anderen luisteren. U ondersteunt mensen, geeft hen erkenning en waardering en deelt graag een schouderklopje uit. U begeleidt graag anderen in hun ontwikkeling, bent betrokken, geduldig en begripvol en kunt zich goed inleven in anderen.© Online Talent Manager Nikkie van Lankvelt 6/7
  7. 7. Used norm group(s)Below you find the norm group(s) used in this report. The stanine scale used throughout this report showsthe candidates scores in relation to the responses of other candidates where 1 is very low, 5 is average,and 9 is very high. Octogram Norm Group : B3G2 REV 2009-05 Description: Testsituatie begeleiding, opleidingsniveau hbo, vrouwen.© Online Talent Manager Nikkie van Lankvelt 7/7

×