Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media

4,198 views

Published on

De inspiratiesessie heb ik afgelopen weken voor een aantal MT's en boardrooms van klanten gegeven. Uit de dialoog blijkt steeds dat er veel vragen zijn over hoe met behulp van social media en crowdsourcing op een andere manier verbinding wordt gemaakt met de klant. Deze presentaties zijn bedoeld om met deze MT's en boardrooms in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing die past bij de aard van het bedrijf en de cultuur. Vaak gebruik ik dit in combinatie met een verandervraagstuk, zie hiervoor mijn slides over verandermanagement/change management.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
957
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • A0 Plaat
 • A0 Plaat
 • Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media

  1. 1. Kan je sociale netwerken regisseren? Frank WillemsCrowdsourcing, sociale netwerken en socialemedia inzetten voor verbinding met je klant
  2. 2. Agenda• Kennismaking en uitslag veranderkleurentest• Veranderkunde en organisatieverandering• Intro leiderschap• Sourcing en Crowdsourcing• Sociale netwerken en social media• Leiderschap, participatie en sociale innovatie• Cases en de corporatie van de toekomst 2
  3. 3. Wie is Frank Willems?Director Leiderschap Lean Management Instituut en Lector regisseren van socialsourcing Hanzehogeschool, Expert en vernieuwer in regisseren ensourcing, Onderzoek, lezingen en publicaties over regie, sociale netwerken enveranderkunde, Betrokken verbinder, Mede oprichter en bestuurslid Dorpsraad,wedstrijdzeiler, Ontwikkel Leiderschapsmaster 758
  4. 4. Kleuren van de deelnemers met uitslag veranderkleurentest: Geel Blauw Rood Groen Wit Maak test via http://www.twynstragudde.nl/kleurentest4
  5. 5. Theorie over veranderkunde 5
  6. 6. Film over veranderen6
  7. 7. Veranderen is betekenisgevingen wordt in interactie ‘veranderd’ of bekrachtigd 7
  8. 8. Bij organisatieveranderingen zijn vijfmanieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je:… Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces Bron veranderkunde theorie in deze lezing: Prof. Dr. Léon de Caluwé, Twynstra Gudde
  9. 9. De vijf kleuren in één oogopslag Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdruk Er verandert belangen bij elkaar eerst denkt en dan mensen op de juiste mensen in leersituaties ruimte maakt voor iets als je.... brengt (planmatig) doet manier prikkelt brengt spontane evolutie in een .... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend proces naar.... een haalbare de beste oplossing, een een motiverende een oplossing die een oplossing die oplossing, maakbare wereld oplossing, de beste ´fit´ mensen samen vinden energie losmaakt win-winsituatie Interventies coalitievoming, projectmatig werken, beoordelen en belonen, gaming en coaching, open space meetings, zoals.... topstructurering strategische analyse sociale bijeenkomsten open systems planning zelfsturende teams door een... procesbegeleider die inhoudelijk expert, een HRM-expert, een procesbegeleider die patroonduider die zijn macht gebruikt projectleider coachend manager mensen steunt zichzelf op het spel zet gericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie setting en complexiteit en en sfeer communicatie betekenissen Het resultaat onbekend en omschreven en bedacht, niet geschetst, niet onvoorspelbaar is... verschuivend gegarandeerd gegarandeerd gegarandeerd De borging beleidsdocumenten en meten = weten, HRM-systemen, goede lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteit schuilt in... machtsbalans, bijsturen verhoudingen, van dialoog loyaliteit communicatie De valkuil luchtfietserij, negeren van externe en verstikkende systemen, niemand uitsluiten, oppervlakkig begrip, schuilt in... loose-loosesituatie irrationele aspecten zachte heelmeesters gebrek aan actie laissez-faire 9
  10. 10. Geeldrukdenken Aannames Idealen AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie Er verandert iets als je belangen bij elkaar brengt - BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren Democratische samenleving - van de sleutelfiguren - Poldermodel van politieke coalities - in een onderhandelings- en lobbyproces - Haalbare oplossing DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander - om een consensus te vormen (win-win) OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren Schaduwkanten Condities: PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder - Achter gesloten deuren - Oppervlakkig geel: achterkamertjesgedoe, de - Sense of urgency StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheids- sterkste wint - Valkuilen: luchtfietsen, loose-loose strijd, graadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen Traject Motto: veranderen is een machtspel onbetrouwbaarheid - Allergieën: ideologen, details, gezichtsverlies AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis Interventies: -Mediatie, alliantievorming, stemsessies Veranderaar ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht- - Topstructurering, beleidsvorming Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro- Diagnosebrillen: - Politiek fingerspitzengefühl (posities en context) - Krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur - Besturen, bleemPoliticusPolitiserenPressurecookerProcedureProcesontwerpPu- beschouwen en conflicten hanteren - Policy windows, besluitvormingsfuik - Onafhankelijk, beheerst en met goede Beheersbaarheid: bliekSpelregelStakeholderStatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVer- - Onbekend en verschuivend resultaat netwerken - Borging via contracten en machtsbalans klaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinWinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBes Andere actoren: afgevaardigden, achterbannen, opinieleiders lisserBesluiten 10
  11. 11. Blauwdrukdenken Aannames Idealen ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Er verandert iets als je eerst denkt en dan (planmatig) doet - Maakbare en kenbare wereld BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitChecklistControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEff - onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting - Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid -iciëntEisenFase oplossingen worden ontworpen (stappenplan) - Beste concrete oplossing (harde organisatie- - implementatie gaat planmatig en transparant aspecten) GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting Schaduwkanten Condities: -ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp- Toereikend sponsorschap - Oppervlakkig blauw: mechanistisch, irrationele en - Sense of control, objectiviteit drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor- negeren externe aspecten - Valkuil: alles maakbaar verklaren, over mensen tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand Traject Motto: veranderen is een rationeel proces heen walsen, hired gun´ analyses - Allergie: vage toestanden, emotionaliteit, ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Interventies: ingebakken onzekerheid/ ambiguïteit - ISO, BPR,ABC, PMW Veranderaar BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitChecklistControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEff - Strategische analyse (SWOT, portfolio´s, e.d.) Veranderaar: expert, projectleider iciëntEisenFase Diagnosebrillen: - Inhoudelijke deskundigheid - Visgraatdiagrammen, portfolio-analyse - Analyseren, -GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting structureren, presenteren, plannen Structuren, organisatieconfiguraties - Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig Beheersbaarheid: -ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp- Vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat - Borging via ´meten = weten´, monitoringssystemen Andere actoren: opdrachtgevers, project-medewerkers, doelgroepen, (boze) buitenwereld drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor- 11 tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand
  12. 12. Rooddrukdenken Aannames Idealen AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega´sCompetentieCurriculum Er verandert iets als je mensen op de juiste manier prikkelt - Gemeenschap in harmonie, zorgzame - mensen (situationeel) straffen en belonen samenleving - mensen verleiden en het ´wij´-gevoel versterken - Het vitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbusbeste uit mensen halen, de beste ´fit´ tussen - aandacht, steun en erkenning bieden organisatie en individu vinden JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei- - Motiverende oplossing Schaduwkanten Condities: denOutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRui- - Respectvolle en zorgvuldige procedures - Oppervlakkig rood: verstikkende systemen, wollen - Mensen zoeken elkaar op lenSalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen dekengedrag, onechte aandacht - Valkuilen: negeren van macht, zachte heel- StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorgvuldigAandachtAangenaamArboregelingAssessment Traject Motto: veranderen is een sociaal gebeuren meesters, conflictmijding - Allergieën: solo- of macho-gedrag, onzorg- BelangstellingBelo-ningBeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega Interventies: vuldigheid, problematiseren - Personeelsinstrumenten en sociale activiteiten Veranderaar ´sCompetentieCurriculumvitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbusJuniorKwaliteitLief-en-leed- - Management by walking around en de zeepkist Veranderaar: coachende manager, HRM- of communicatie-expert potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOpleiden Diagnosebrillen: - Mensen-mens - Motivatiefactoren, bronnen van weerstand - Motiveren, OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen verleiden, communiceren, samen- - Rollen in teams, situationeel leiderschap werken Beheersbaarheid: - Sociaal, SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen betrouwbaar, geïnteresseerd - Bedacht, maar niet gegarandeerd - HRM-systemen, goede verhoudingen, Andere actoren: smaakmakers, teambuilders, rolmodellen, betrokkenen StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving communicatie 12
  13. 13. Groendrukdenken Aannames Idealen ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic Er verandert iets als je mensen in leersituaties brengt - CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroe Lerende organisatie: met iedereen, over alles, - bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters) altijd - experimenten en exploreren van nieuwe pslerenHouding - Groeien en ontdekken mogelijkheden - Oplossingen die mensen zelf vinden KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorganisatieMentaalmodelMotivati -in een koerszoekend, collectief proces Schaduwkanten Condities: eOefenenOntwik-kelingOpvoedingOrganisatieontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage - (Net) genoeg veiligheid, rust en respect - Oppervlakkig groen: individueel leren los van het - Sense of professionalism TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen werk, gebrek aan actie - Valkuilen: belerend gedrag, niemand uitsluiten, UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBeteke- Traject Motto: veranderen is leren en ontwikkelen navelstaren - Allergie: politieke spelletjes, mensen met een bord nisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieE Interventies: voor hun hoofd - Feedback, coaching opleiding, gaming Veranderaar xperimentFacilita-torFeedbackGedragGroepslerenHoudingKennisKennisoverdrachtLeer- - Organisatie-ontwikkeling, survey-feedback, Veranderaar: procesbegeleider die mensen steunt cyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorgani- communities of practice -´reflective practitioner´ als rolmodel Diagnosebrillen: - Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, satieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwikkelingOpvoedingOrganisatie-ontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage TrainerTrail- - Johari window, leercurve, leerniveaus - Organisatie-ijsberg, systeemdenken coachen and-error - Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid Beheersbaarheid: - Geschetst, niet gegarandeerd - Borging via voortdurende reflectie Andere actoren: trekkers, coaches, meesters, deelnemers, beschermheren 13
  14. 14. Witdrukdenken Aannames Idealen AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlok- kadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Er verandert iets als je spontane evolutie een handje helpt - Wonderlijk universum vol parallele werkelijkheden - patroonduiding van wat mensen/ organisaties - Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie- EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit beweegt grenzen - ruimte bieden voor ondernemerschap en - Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen dynamiek - blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren Schaduwkanten PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie Condities: - Oppervlakkig wit: new age uiterlijkheden, - Paradoxaal adviseren UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge- ´alles is goed´ - Sense of humor - Valkuilen: oppervlakkig begrip van drijvende vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden Traject Motto: veranderen gaat over energie/ vitaliteit krachten, laissez-faire, medewerkers opzadelen met ´zelfsturing´ BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Interventies: - Allergieën: saaiheid, middelmaat, regels, - Zelfsturende teams, zoekconferenties Veranderaar EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit groepsdwang bevoogding, - Appreciative inquiry, open space meetings Veranderaar: patroonduider die zichzelf op het spel zet InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen Diagnosebrillen: - Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden - Ontwikkelingspatronen van individuen, groepen - Betekenis PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie geven, stelling nemen, dialogiseren, e.d. - Chaostheorie, megatrends, beelden van ondernemen - Zelfbewust, UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge- authentiek, kwetsbaar, fantasierijk, organisaties eigenwijs vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden Beheersbaarheid: - Moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces Andere actoren: intra-/ entrepreneurs, kiemen, sponsors, netwerken - Borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie 14
  15. 15. Vier praktische toepassingen• Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’ …• Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken.…, vooral als het complex is• Strategie: situationele keus voor een kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij …?• Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen… 15
  16. 16. Het kleurendenken: model of taal?Model Taal•Oplossen van vraagstukken •Hanteren van dilemma’s enen problemen ambiguïteit•Situationeel kiezen van beste •Omgaan met concurrerendeaanpak en interpretatie werkelijkheden•Regie bij ontwerp en implementatie •Multi-actor productie en•Constructie, creëren van nieuwe evaluatievisies, daadkracht •Deconstructie, ontsnappen van ideeën, plek der moeite 16
  17. 17. Voorbeelden van gekleurde diagnosemodellen Dominante Individu Groep Organisatie Omgeving Kleur Geel - Bronnen van macht - Invloedsfactoren - Bestuursmodellen - Concurrentie- - Pocket veto - Actietheorie - Afhankelijkheids- structuur - Oerconflict diagram - Krachtenveld- analyse Blauw - Eisenhower - Visgraatdiagram - Balanced - Klantorder- principe - Taakgeledingen- scorecard ontkoppelpunten - Tijdschrijven schema - Portfolioanalyse - Risico-belonings- analyse Rood - Competenties - Rollen in teams - Cultuurtype - Arbeidsmarkt- - Curriculum vitae - Situationeel - Verloop van indicatoren leiderschap weerstand - Conjunctuur-impact Groen - Niveaus van leren - Leercurve - Organizational - Experience curves - Fasen in rouw- - Niveaus van iceberg - Communities of processen communicatie - Vijf disciplines voor practice lerende organisaties Wit - Biografische fit - Optimaal - Losjes gekoppelde - Dynamisch - Helden conflictniveau systemen evenwicht - Ontwikkelingspa- - Autonome - Beelden van tronen in groepen ontwikkeling organisaties
  18. 18. Voorbeelden van gekleurdediagnosevragen Dominante Individu Groep Organisatie Omgeving kleur Geel - Weet hij hoe de - Zijn er dubbele - Wie zijn de (infor- - Hoe is de hazen lopen? petten? mele) leiders? corporate - Wat is zijn echte - Wie staat het - Wat wil het governance agenda? sterkst? hoofdkantoor? georganiseerd? Blauw - Wat zijn haar - Wat is de span of - Maken we nog - Kan gewerkt taken en verant- control? winst en zitten we worden volgens woordelijkheden? - In welke fase nog op koers? een zitten we? franchiseformule? Rood - Waar loopt hij - Wordt er samen- - Voor welke - Wat is het imago warm voor? gewerkt? ambities gaan we van deze tent in met elkaar? de buitenwereld? Groen - Verlegt hij zijn - Houden ze elkaar - Is er sprake van - Luisteren ze naar grenzen? een spiegel voor? opleiding in en op klanten? het werk? Wit - Kan hij met - Is het geen toe- - Wat houdt hier - Lopen ze met een tegenstellingen val dat dit groepje mensen tegen? boodschap in de omgaan? is ontstaan? buitenwereld rond?
  19. 19. Kleuren en aanpak• Waar meet je het succes aan af?• Welke kracht maakt dat het werkt?• Elke kleur heeft zijn eigen succescriteria• Wanneer werkt een aanpak niet?• Tweede orde verandering: kleur toevoegen• Voorbeeld interventies
  20. 20. Gekleurde effectiviteits- en succescriteria Wat voor (proces-)resultaten streef je na?Geeldruk - Draagvlak is aanwezig - De sleutelfiguren staan erachter - Harde afspraken, een goede ´deal´Blauwdruk - De output is gehaald - Het plan is gevolgd - Het is duidelijkRooddruk - Mensen voelen zich serieus genomen en gewaardeerd - Wij kunnen mensen perspectief bieden - Goede samenwerkingGroendruk - Mensen vragen om feedback - De deuren en ramen staan open - Mensen willen leren en reflecterenWitdruk - Mensen organiseren zichzelf dwars over afdelingsmuurtjes heen - Er zit energie/ leven in - Dingen hebben een heel andere betekenis dan voorheen
  21. 21. Welke kracht maakt dat het werkt?Het werkzame principe (de motor) is…Geeldruk - Angst/ dreiging - ´Sense of urgency´ - De wil om te winnenBlauwdruk - Ratio/ feiten - ´Sense of control´/ eenduidigheid - Gaan voor het besteRooddruk - Aandacht - ´Sense of belonging´/ sfeer - Ere wie ere toekomtGroendruk - Nieuwsgierigheid/ interesse - ´Sense of professionalism´/ vakgedrevenheid - Het je eigen willen makenWitdruk - Energie/ vitaliteit - ´Sense of humor´/ dialectiek - Lust/ durf
  22. 22. Elke kleur heeft eigen succescriteriaParadigma Is succesvol, want het scheptGeeldruk - Afstemming - Consensus - Doelconvergentie - Win-win situaties - Afspraken - DraagvlakBlauwdruk - Output - Doelmatigheid - Planmatigheid - Efficiëntie - Sturing - DuidelijkheidRooddruk - Binding - Sfeer - Wij-gevoel - Samenwerking - Talentontwikkeling - TrotsGroendruk - Lessen - Experimenten - Aanpassingen - Organisatieontwikkeling - Reflectie - Feedback loopsWitdruk - Flexibiliteit - Zingeving - Aanpassingsvermogen - Verbinding - Ondernemerschap - Zelfsturing
  23. 23. Wanneer werkt een aanpak niet?Geeldruk - Zwakke leiders (besluiteloos, geen positie) - Alleen de baas wil het, of iedereen behalve de baas - Geen druk of ambitie (intern en extern) - Je krijgt de sleutelfiguren niet met elkaar in één ruimteBlauwdruk - Zeer dynamische omgeving - Kennis is niet in huis en er is niet aan te komen - Onhelder opdrachtgeverschap, onheldere randvoorwaarden en middelen - Als irrationaliteit een belangrijke rol speelt in veranderingsprocessenRooddruk - Als medewerkers geen verantwoordelijkheid willen nemen - Als leidinggevenden geen vertrouwen kunnen geven (loslaten) - Als men een marionetachtige strategie wil - Weinig ´samen´en ´wij´Groendruk - Weinig verwantschap met en begrip voor de verandering - Verborgen agenda´s en conflicten - Niet-geaccepteerde leidinggevenden en begeleiders - Veel onveiligheid en weinig (zelf)vertrouwenWitdruk - Weinig dynamiek en confrontatie - Geen durf, (zelf-)vertrouwen en eigen koers - Weinig zelfkennis en relativering - Te veel afhankelijkheden
  24. 24. Typische, opeenvolgende fasenFase: Voorbeeld van opeenvolgende fasen bij een grote reorganisatie:Geeldruk - Actoren en groepen onderhandelen met elkaar teneinde de veranderdoelen en de aanpak voor de verandering vast te stellenBlauwdruk - De werkprocessen en de organisatie worden (meer of minder) participatief ontworpenRooddruk - De bemensing van werkprocessen en functies vindt plaatsGroendruk - Men laat de organisatie werken conform de bedoeling door middel van leer- en trainingsprogramma’sWitdruk - De verandering wordt verinnerlijkt en mensen geven (eigen) betekenis aan de verandering
  25. 25. Tweede orde verandering:kleur toevoegen Wat doe je als je een kleur toevoegt? Geeldruk Politiseren, destabiliseren, draagvlak arrangeren, besluiten, democratiseren Blauwdruk Rationaliseren, versimpelen, schematiseren, ontwerpen, oplossen, beheersen, stabiliseren Rooddruk Humaniseren, motiveren, verleiden, waarderen, aandacht geven, mensen verbinden Groendruk Expliciteren, bewust maken, beredeneren, leren, aanpassen, experimenteren, reflecteren Witdruk Complexer maken, dynamiseren, conflicten toevoegen, hybridiseren, betekenis geven, innoveren
  26. 26. Voorbeeld interventiesDominante Niveau in de organisatiekleur Individu Groep OrganisatieGeel - Personal commitment - Confrontatievergade- - Verbeteren kwaliteit van statement ringen arbeid - Outplacement - Topstructurering - Strategische alliantiesBlauw - Management by - Werken in projecten - Strategisch management objectives - Besluitvorming - BPR - Hygiënisch werkenRood - Loopbaanontwikkeling - Sociale activiteiten - Belonen in organisaties - Werving & selectie - Teamrollen (Belbin) - Mobiliteit & diversiteitGroen - Coaching - Teambuilding - Open systems planning - Feedback gesprekken - Gaming - KwaliteitscirkelsWit - T-group - Zelfsturende teams - Zoekconferenties - Persoonlijke groei/ - Open space - Rituelen & mystiek opstellingen bijeenkomsten
  27. 27. Kleuren en de veranderaar• Elke kleur heeft een eigen type veranderaar
  28. 28. Elke kleur heeft een eigen typeveranderaar Geeldruk Procesregisseur die zijn macht inzet Blauwdruk Expert projectmanager die formulering èn implementatie verzorgt, indien gemandateerd Rooddruk Coachende manager, HRM- of communicatie-expert die oplossingen suggereert Groendruk Procesbegeleider die mensen steunt Witdruk Patroonduider die zichzelf op het spel zet
  29. 29. De professionele bagage Geeldruk Blauwdruk Rood Groen WitCompe- - Besturen - Organiseren - Beïnvloeden - Faciliteren - Ondernemententies - Beschouwen - Presteren - Vertrouwen - Vertrouwen - Beschouwen - Veerkracht - Onderzoeken wekken wekken - Betekenis tonen - Presenteren - Faciliteren - Spiegelen geven - Conflicten - Aandacht - Inzichten - Dialogiseren hanteren geven verwoordenKennis - Bestuurs- - Inhoudelijke - HRM-denken - Onderwijs- - Chaostheorie kunde, expertise - Motivatie- kunde - Psychologie beleids- - Project- theorieën - Werkvormen - Patroon- vorming management, voor herkenning - Netwerken planning, leersituaties en (machts-) beheersing relatiesPersoon- - Assertief - Assertief - Sociaal - Nieuwsgierig - Authentieklijkheid - Plichts- - Prestatie- - Betrouwbaar - Gevoelig - Kwetsbaar getrouw gericht - Zorgvuldig - Altruïstisch - Recht voor zijn - Zelf- - Accurraat raap beheersing
  30. 30. Een veranderaar is geen schaap metvijf potenVeran- Geeldruk Blauwdruk Rood Groen WitderaarIntentie Ik wil actoren/ Ik wil een hard Ik wil een zacht Ik wil de mens Ik creëer ruimte instellingen/ aspect (van de aspect van de veranderen. Ik voor beleid doen organisatie) organisatie laat mensen verandering. veranderen veranderen veranderen zich ontwik- Ik spreek de (personeel, kelen en lessen innerlijke management- uitwisselen zekerheid van stijl, cultuur) mensen aan en ‘practice what I preach’Rol/ stijl Een proces- Een expert die Een procedure- Een proces- Een patroon- begeleider die zich richt op de expert die zich begeleider die duider die zich zich richt op beste oplos-sing richt op een zich richt op het richt op krach- haalbare en vaak ook de oplossing die steunen van ten die oplos- oplossingen, imple-mentatie gedragen is en mensen die singen moge-lijk gebruikmakend zal sturen motivatie oplossingen maken en van zijn oproept willen bereiken obstakels die ze machtspositie frusterenFocus Gerichtheid op Gerichtheid op Gerichtheid op Gerichtheid op Gerichtheid op posities en kennis en procedure en setting en patronen en context resultaten sfeer communicatie personen
  31. 31. Anderen ervaren jou niet zoals jijzelf Zelfbeeld Beeld dat mensen (met andere kleur- preferenties) van je hebbenGeeldruk - Flexibel - Onbetrouwbaar - Sensitief - Draaikont - Dynamisch - Met alle winden meeBlauwdruk - Recht door zee - Rechtlijnig - Een man, een man - Star - Afspraak is afspraak - InflexibelRooddruk - Empathisch/ invoelend - Socio - Groepsgericht - Watje - Sociaal - Geitenwollen sokkenGroendruk - Open - Belerend - Reflectief - Betweter - Ontwikkelingsgericht - OuwehoerenWitdruk - Zelfbewust - Eigenwijs - Spiritueel - Onaangepast - Holistisch - Wereldvreemd
  32. 32. Er bestaan verschillende vormen vancommunicatie Communiceren is de verandering Communiceren over de verandering Blauw Rood Geel Groen Wit
  33. 33. Intro leiderschap 39
  34. 34. The golden circle: Start with whyhttp://www.ted.com/talks/lang/dut/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html
  35. 35. Leiderschap is vanuit het hart met je klant in contact Mensen verbinden zich beter met je wanneer je duidelijk kan maken waarom je het doet en niet wat je doetGevoel,vertrouwen enintuititie(Lymbische brein) WaaromRationaliteiten analytisch Hoevermogen van binnen(Neocortex) Wat naar buiten
  36. 36. Sourcing
  37. 37. Waarom gaat ons werk veranderen?• Generatieverschillen zorgen voor verschuiving balans in denken en handelen over werk, demografie van werk zal sterk veranderen• Onze economie zal meer en meer op kennis en kunde drijven• De globalisering zal leiden tot grote verschuiving van economische machten• Er zullen andere culturen ontstaan van connectiviteit en participatie• Sociaal leren en sociale verantwoordelijkheid zullen steeds meer mensen aan elkaar binden• Personen en organisaties moeten keuzes maken waar ze echt goed in zijn• De werkplek zal volledig digitaal worden en mobiele technologie zal leiden tot totaal andere manieren van werken• En generatie Y zal ons leiden in de deze ontwikkelingen
  38. 38. Sourcing speelt in op verandering• Succesvolle personen en organisaties ontdekken steeds meer waar ze echt goed in zijn en schakelen anderen in om dat te laten doen waar die ander goed in is• Dat vraagt om slim organiseren van je capaciteiten en weten hoe je alles wat nodig is om je doelen te bereiken slim kan organiseren• En dat vraagt om energie, passie, discipline, verandervermogen en op klant ingespeelde principes zoals Value Proposition, Lean Management en regie
  39. 39. Sourcing definitie Het dynamisch plannen en organiseren van de ondersteunende processen, mensen, middelen en capaciteiten, die benodigd zijn om de bedrijfsvoering te organiseren
  40. 40. Het Kraljic inkoopmodel voor uitleg sourcingHoge toegevoegde waarde Welke waarde draagt product/dienst bij aan de Hefboom StrategischLage toegevoegde waarde Routine Knelpunt bedrijfsvoering Inkooprisico en marktcomplexiteit Standaard Is het een standaard of gespecialiseerd product? Gespecialiseerd
  41. 41. De sourcing oplossingen geplot op dit modelHoge toegevoegde waarde e e 2 generatie sourcing 4 generatie sourcing Sociale Crowd Innovatie Welke waarde draagt product/dienst bij aan de sourcing Hefboom Business Proces Strategisch Outsourcing Business development Backofficen tte ze outsourcing nt e ng kla 3 generatie sourcing ga je Shared Service ri n et o m Centers vo DataCenter di ng g tin inLage toegevoegde waarde Facilities ch outsourcingrb Ri ve outsourcing Routine uwe Outsourcing Knelpunt e ni bedrijfsvoering workplace mgt Workinnovation e Operations e 1 generatie sourcing 2 generatie sourcing outsourcing Inkooprisico en marktcomplexiteit Standaard Is het een standaard of gespecialiseerd product? Gespecialiseerd
  42. 42. Sourcing vanuit perspectiefwaardepropositie Regie met focus op standaardisatie Samen-werken Shared Service Center Uit- Regie met focus op specialisme en besteden samenwerking
  43. 43. Crowdsourcing
  44. 44. Crowdsourcing, Tribes en Co-creatie• Crowdsourcing is een 4e generatie sourcing oplossing• Crowdsourcing is het uitbesteden van taken, die traditioneel worden uitgevoerd door een werknemer of leverancier, tot een ongedefinieerde, grote groep van mensen of community, via een open oproep.• Een ‘tribe’ is een groep mensen die met elkaar zijn verbonden via een passie of een idee, aangevoerd door een leider• Co-creatie is een business-strategie waarmee klanten helpen productvernieuwing of productverbetering te realiseren
  45. 45. Crowdsourcing• The Crowdsourcing filosofie was als eerste geintroduceerd aan rond 2000 met James Surowieckis boek ‘The Wisdom of Crowds’.• De term Crowdsourcing is voor het eerst gebruikt in 2006 door Jeff Howe, redacteur van Wired uit een samenstelling van de woorden ‘crowd’ en ‘sourcing’• Andere belangrijke ‘thought leaders’ in Crowdsourcing zijn Don Tapscott met Wikinomics and Marcowikinomics en Charlene Li en Josh Bernoff met Groundswell• Een meer gedetailleerde definitie was geintroduceerd op Wikipedia door Henk van Ess in September 2010 "Crowdsourcing is channeling the experts desire to solve a problem and then freely sharing the answer with everyone”
  46. 46. Vangstenregistratie slim benutten dataVangstenregistratie.nl, 7000 vissers leveren een community 350000 van sportvissers enhet ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie waardevolle kennis
  47. 47. Last.fm je personal community radio stationLast.fm online en legaal community radiostation voor leden (3euro/mnd) gebaseerdop jouw muziekvoorkeuren. Scrobble met iTunes en je iPod en last.fm vindt nieuwemuziek en legt links met leden met dezelfde smaak
  48. 48. Nike+ iTunes: hardlopen met eencommunity
  49. 49. Verbeterdebuurt.nl input vanuit burgers
  50. 50. En mijn Datema Wikipilot projectIn 2010 werkten we aan een nautisch informatie project met veertig studenten van drie schools vanHanzehogeschool, Datema en een team van docenten en onderzoekers van Hanze, met ondersteuning vanSyntens en een community van zeevarenden als ons klankbord. Zowel de technologie en de community werdenparallel ontwikkeld, met behulp van Scrum en de allernieuwste ontwikkeltools. Alles in een korte tijd (3maanden). We staan nu aan het begin van de tweede fase waarin we de eerste prototype kunnen toepassen en
  51. 51. 4 basisprincipes voor CrowdsourcingPrincipe 1: MensenIs jouw community genoeg gedreven op passie en hoeparticipeert iedereen?Tip: Gebruik de Groundswell Social Technographic profilehttp://www.forrester.com/empowered/tool_consumer.html
  52. 52. 4 basisprincipes voor CrowdsourcingPrincipe 2: DoelenWat zijn je doelen? Wil je praten of luisteren met de communityof mobiliseer je energie voor het oplossen van een probleem?Listening: Luister naar de community voor onderzoek en een beter begrip van klanten. Dit doelpast het meest bij marketing ontwikkelingTalking: Gebruik je community om een idee of merk te verspreiden. Dit doel past bij uitbreidenvan digitale marketing initiatieven en interactieve kanalenEnergizing: Verbindt de meest enthousiaste klanten en de community met elkaar om de krachtvan hun verbinding te benutten. Past ook in merkversterkingSupporting: Stel een gemeenschap van klanten samen en faciliteer dat ze elkaar en deorganisatie helpen en ondersteunen. Past ook bij het delen van beperkt aanwezige kennis ofervaringEmbracing: Integreer de ideeën van de community met de organisatie en laat hen helpen omuw diensten en producten te verbeteren
  53. 53. 4 basisprincipes voor Crowdsourcing Principe 3: Strategie• Hoe regisseer je de relatie met de community en hoe leidt dit tot veranderingen?• Hoe bereik je een hoger niveau van participatie?• Wat is jouw rol?
  54. 54. 4 basisprincipes voor CrowdsourcingPrincipe 4: TechnologieWelke tools zijn handig en nuttig?• Zelfbouwen – Socialtext….praktisch en snel inzetbaar – Wordpress….als je geduld hebt, veel zelf doen – Sharepoint 2010….even wachten komt eraan – …• Kant en klaar – Ning…gemakkelijk instappen, wel commercieel verdienmodel – Google…standaard in gebruik, alleen waar is mijn data? – Winkwaves Kenniscafé..slim opgezet, niet gratis. Enkele pilots draaien bij Hanzehogeschool• Social Media ondersteunt Crowdsourcing enorm
  55. 55. Hoe regisseer je crowdsourcing?Crowdsourcing kan je niet sturen;de community is leidendSociale netwerken drijven op vertrouwen,kwaliteit, sociaal kapitaal en belangSociaal netwerk ≠ Social Media
  56. 56. Sociale netwerken
  57. 57. Wat is een sociaal netwerk?• Een netwerk bestaat uit een collectie van actoren die verbonden zijn door ‘ties’. Deze actoren genaamd ‘nodes’ kunnen personen, teams, organisaties en concepten zijn.• Een sociaal netwerk is een sociale structuur samengesteld uit ‘nodes’, die verbonden zijn (connected) door een of meer specifieke types van wederzijdse afhankelijkheid, zoals vriendschap, gemeenschappelijke interesses, afkeer, beliefs, kennis of prestige
  58. 58. Kort intermezzoPraat met je buurmens over jouw sociale netwerken• Welke zijn dat?• Welke patronen zie je?• Probeer eens een koppeling met de veranderkleuren te leggen• Kan je hier conclusies uit trekken?
  59. 59. Nicholas Christakis over socialenetwerken Video Christakishttp://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks.html
  60. 60. Sociale netwerken: LinkedIn visualisatie http://inmaps.linkedinlabs.com/network
  61. 61. Concepten uit sociale netwerkanalyse• Nicholas Christakis: Onze ervaring met de wereld hangt af van deze feitelijke structuur van de netwerken waar we deel van uitmaken en van al wat beweegt door dit netwerk• Ronald Burt: mensen focussen op activiteiten binnen hun eigen groep en dat veroorzaakt ‘structural holes’ in informatieflow tussen groepen
  62. 62. Social Capital• Social Capital is een sociologisch concept, dat referereert aan de verbindingen binnen en tussen de sociale netwerken• Het concept van Social Capital geeft de waarde van de sociale relaties weer en de rol van de samenwerking en het vertrouwen om tot collectieve resultaten te komen• De nieuwe kijk op Social Capital concepten bouwt voort op academische interesse voor het oude debat in sociale wetenschappen: de relatie tussen vertrouwen, sociale netwerken en de toepassing binnen de moderne maatschappij• Social Capital is de strategie om relaties te verkrijgen• Grote denkers zijn Robert Putnam, Pierre Bourdieu en James Coleman
  63. 63. Zo gaat het pas echt werken!• Crowdsourcing en sociale netwerken kan je niet sturen, ze zijn schaalloos, zelforganiserend, onbegrensd en zonder kern• Dus jij bent het netwerkWat moet je doen:• Onderdruk de neiging om oplossingen dichtbij te zoeken• Onderdruk de neiging om dezelfde mensen te verzamelen• Ontdek je eigen meerwaarde, zoek je eigen Social Capital• Organiseer aanvulling op je eigen prachtige tekorten en zoek dus de structural holes op
  64. 64. Social Media
  65. 65. Sherry Turkle’s visie over online gedag“It’s a great psychological truth:If we don’t teach children how to be alone, they’ll only know how to belonely.This constant connection, turning to devices almost instinctively….There’s a panic of disconnection.It worries me we’re only going to feel isolated, that we won’tlearn how to have a solitude that sustains us, and which isimportant for creativity.”Sherry Turkle, MIT Professor en auteur van Alone Together,Why we expect more from Technology and less from each other
  66. 66. Morozov’s visie over vrijheid op internet• “What I find particularly worrisome is the rapid and inexorable disappearance of retrospection and reminiscence from our digital lives…• the social beast that has taken over our lives has to be constantly fed with the most trivial of ephemera…• this hunger for the present is deeply embedded in the very architecture and business models of social networking sites; “one of my greatest fears is that the Internet will widen the gap between the disengaged masses and the overengaged elites…• today we are facing the emergence of the cyber lumpen proletariat— people who are being sucked into the digital whirlwind of gossip sites, trashy video games, populist and xenophobic blogs, and endless poking on social networking sites.”Evgeny Morozov, Onderzoeker bij Stanford en auteur vanThe Net Delusion, the Dark Side of Internet Freedomhttp://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared.htmlhttp://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/evgenymorozov.html
  67. 67. Nicholas Carr’s visie op impact ITEvery information technology carries an intellectual ethic — a set ofassumptions about the nature of knowledge and intelligence.Nicholas Carr explains how the printed book served to focus our attention,promoting deep and creative thought.In stark contrast, the Internet encourages the rapid, distracted sampling ofsmall bits of information from many sources. Its ethic is the ethic of theindustrialist, an ethic of speed and efficiency, of optimized production andconsumption— and now the Net is remaking us in its own image. We are becomingever more adept at scanning and skimming, but what we are losing is ourcapacity for concentration, contemplation, and reflection.http://www.theshallowsbook.com/nicholascarr/Nicholas_Carrs_The_Shallows.html
  68. 68. Wat is Social Media?• Social Media is een tool of dienst die het internet gebruikt om op een andere manier gesprekken te voerenOf nog beter• Social Media is de democratisering van informatie, het transformeren van mensen van content lezers naar uitgevers. Het is de verschuiving van een broadcast mechanisme; van een one-to-many naar many-to-many model, geworteld in de dialoog tussen auteurs, mensen en peergroepenBrian Solis
  69. 69. Welke Social Media wereldwijd?
  70. 70. Welke Social Media in Nederland?Uit Google Trend analysis
  71. 71. Gartner analyse emerging technologie
  72. 72. The Social Media prism van Brian Solishttp://www.theconversationprism.com/high-res/
  73. 73. The Social Media prism van Brian Solishttp://www.theconversationprism.com/high-res/
  74. 74. Wat is jouw persoonlijke social media strategie?Bron: HBR artikel november 2010; What’s Your Personal Social Media Strategy, Soumitra Dutta
  75. 75. Social Media ondersteunt Crowdsourcing• Experimenteer zelf, starten is simpel maar lange termijn blijven toepassen is best moeilijk; 70% Twitter gebruikers haken af na een paar weken of hebben een paar volgers• Is essentieel in ondersteunen in en contact hebben met leden in jouw community, Tribe of peergroep• Is onmisbaar in verzamelen trend informatie en big-data en er zullen erg veel tools op de markt komen en we ontdekken hiermee de echte kracht van Social Media• Je ziet direct hoe jouw eigen groundswell profiel werkt
  76. 76. Onderzoek uit social media berichten• Twitter Mood onderzoek Johan Bollen: http://www.youtube.com/watch?v=r5dxYc3pD5Y
  77. 77. Onderzoek Johan Bollen IndianaUniversity
  78. 78. Onderzoek Johan Bollen IndianaUniversity
  79. 79. Crowdsourcing, sociale netwerken en social mediavoor verbinding met je ‘klant’• Als je klant toegevoegde waarde ervaart zal hij/zij beter participeren• Crowdsourcing geeft je klanten het gevoel dat ze aandacht krijgen• Met sociale netwerken vind je de juiste peergroep• Social Media zorgt voor trenddata en dialoog• Begin vanuit de waarom vraag en zorg voor vertrouwen, dan gaat het werken• Realiseer je dat er ook een grote groep is die niet digitaal verbinding zoekt, combineer daarom slim
  80. 80. Hoe staan we ervoor?Nog veel te doen rondom Social Media en de ‘crowd’• Overheid weet er nog niet goed mee om te gaan• Journalisten en media ook niet (factfinding en hoor/wederhoor missen volgens onderzoek Gabriël van den Brink)• Hebben we wel door welke sociale beweging we als mensen aan het maken zijn?• En dat het eigenlijk om data en sociale netwerken gaat?
  81. 81. Sociale innovatie en participatie
  82. 82. Start met begrip van de innovatiewet Bron: Prof. Everett Rogers 1962
  83. 83. En de wet van ongelijke participatieIn de Internet cultuur is een lurker een persoon die discussies leest op een portal, nieuwsgroepen,chatroom, bestanden alleen download, luistert naar mensen in de VoIP-gesprekken of andere interactievesysteem, maar zelden of nooit neemt er actief aan deelneemt (Ridings, Gefen & Arinze, PsychologicalBarriers: Lurker and Poster Motivation and Behavior in Online Communities 2006 )
  84. 84. Participatie zal veranderen in de tijd 2006 2009
  85. 85. De innovatiewet en participatie alsinzicht Lurkers 90%
  86. 86. Het gaat over toewijdingWat is toewijding?• Actief participeren in de verbeelding van een geheel waarmee ik mij verbonden voel en waardoor ik mij geroepen voel tot onbaatzuchtig handelenOnderzoek onder leiding van Prof. Dr. Gabriel van den Brink; Eigentijds idealisme, de Lage Landen en het hogere, afrekening met het cynisme in Nederland.
  87. 87. Corporate Effectuation principes Voor ondernemerschap en (crowd)sourcing• Bird in a hand principe: Wat is beschikbaar en wat heb ik nodig, wie ben ik, wat kan ik en wie ken ik?• Affordable loss principe: Hoeveel is het me waard om met dit idee verder te gaan• Lemonade principe: Toevallige gebeurtenissen in een onzekere omgeving worden hefboom voor nieuwe kansen• Crazy Quilt principe: Strategische samenwerking en crowdsourcing zorgen voor ieders inbreng en verbinding• Pilot in the plane principe: Concentreer je op wat je zelf kunt beheersen. Als je de toekomst zelf maakt (effectuation) hoef je haar ook niet te voorspellen Uit Corporate Effectuation van Thomas Blekman en onderzoek van Saras Sarasvathy
  88. 88. Business Model Generatie Canvas alsleidraad
  89. 89. Uitleg Business Model Generation Canvas• De bouwsteen Klantsegmenten definieert de verschillende groepen mensen of organisaties die je wilt bereiken en bedienen. Vragen hierbij zijn: “voor wie creëren we waarde, wie zijn onze belangrijkste klanten?”• De bouwsteen Waardepropositie beschrijft de bundel van producten en diensten die waarde creërt voor een specifiek klantsegment. Vragen hierbij hierbij zijn: “welke waarde leveren we aan de klant, welk probleem van onze klanten helpen we oplossen, in welke klantbehoeften voorzien we en welke bundels van producten en diensten bieden we aan elk Kantsegment?”• De bouwsteen Kanalen beschrijft hoe je met je Klantsegment communiceert en hoe je ze bereikt om een Waardepropositie te leveren. Vragen hierbij zijn: “via welke Kanalen willen onze Klantsegmenten worden bereikt, hoe bereiken we ze nu, hoe zijn onze Kanalen geïntegreerd, welke werken het beste, welke zijn het meest kostenefficient en hoe integreren we ze met klantroutines?”
  90. 90. Uitleg Business Model GenerationCanvas• De bouwsteen Klantrelaties beschrijft de soorten relaties die je aangaat met een specifiek Klantsegment. Vragen hierbij zijn wat voor soort relatie verwacht elk van onze Klantsegmenten dat we met ze zullen aangaan en onderhouden, welke klantrelaties zijn we al aangegaan, hoe duur zijn ze, hoe zijn ze geïntegreerd in de rest van businessmodel?”• De bouwsteen Inkomstenstromen representeert de cash die je genereert uit elk Klantsegment. Kosten moeten van de inkomsten worden afgetrokken om winst te creëren. Vragen hierbij zijn: “voor welke waarde zijn onze klanten echt bereid te betalen, voor wat betalen zij op dit moment, hoe betalen zij op dit moment, hoe zouden ze het liefst betalen en hoeveel draagt elke inkomstenstroom bij aan de totale inkomsten?”• De bouwsteen Key resources beschrijft de belangrijkste assets die nodig zijn om te zorgen dat een businessmodel werkt. Vragen hierbij zijn: “welke resources vereisen onze Waardeproposities, onze distributiekanalen, klantrelaties en inkomstenstromen en welke verandering brengt dit met zich mee?”
  91. 91. Uitleg Business Model Generation Canvas• De bouwsteen Kernactiviteiten beschrijft de belangrijkste dingen die jouw bedrijf moet doen om te zorgen dat het businessmodel werkt. Vragen hierbij zijn: “welke Kernactiviteiten vereisen onze Waardepropositie, onze distributiekanalen, onze klantrelaties en onze inkomstenstromen?”• De bouwsteen Key partners beschrijft het netwerk van leveranciers en partners die zorgen dat het businessmodel werkt. Vragen hierbij zijn: “Wie zijn onze key-partners, wie zijn onze kernleveranciers, welke Key resources halen we bij onze partners, welke Kernactiviteiten voeren onze partners uit?”• De bouwsteen Kostenstructuur beschrijft alle kosten die worden gemaakt om een businessmodel te laten werken. Vragen hierbij zijn: “Wat zijn de belangrijkste kosten die horen bij ons businessmodel, welke Key resources zijn het duurst, welke Kernactiviteiten zijn het duurst?”
  92. 92. Theory U als ‘toolkit’ voor leidersListening 1: Downloading Performing door te handelen in verbinding met het vanuit gewoontes Vanuit oude patronen geheel Prototpying Open Het nieuwe uitvoering doorSeeing 2: Factual listening verbinding van hoofd, hart enmet frisse blik Verschillen zien Mind handen Open CrystallizingSensing 3: Empathic listening Van visie naar intentieIn contact met het Heart Loslaten en verbinden metsysteem anderen Open Laten ontstaan Generative listeningPresencing 4: Vanuit de toekomst en collectieve Willverbinden met de bron verbondenheid
  93. 93. 7 leiderschapsregels van Theory U1. Holding the space Listen to what life calls you to do listen to oneself, to others and make sure that there is space where people can talk ...2. Observing attend with your mind wide open observe without your voice of judgment, basically means to get rid of pas cognitive schema3. Sensing Connect with your heart facilitate the opening process, i.e. look interconnected wholes4. Presencing Connect to the deepest source of your self and will act from the emerging whole5. Crystallizing Access the power of intention e.g. make sure to find a very small group of key persons commits itself to the purpose and outcomes of the project6. Prototyping Integrating head, heart, and hand basically, it means that one should act and not let various sources of paralysis like reactive action, too much analysis, etc. interfere7. Performing Playing the Macro Violin e.g. find the right leaders, find good social technology to get a multi-stakeholder project going
  94. 94. Werkvormen bij TheoryU inparticipatieLevel Werkvorm Uitleg2. Seeing Community Building Groepsafspraken maken, voorwaarden voor verbindende communicatie2. Seeing Aandachtig waarnemen Gewaarworden en ervaren wat je echt ziet, hoort2. Seeing Future Search Verleden, heden, gedroomde toekomst en gemeenschappelijke belangen in kaart brengen3. Sensing De natuur in Stiltewandeling, natuur ervaring4. Presencing Meditatie Versterken afstemming in team4. Presencing Social dreaming Delen van dromen en tot collectieve droom komen
  95. 95. De basis voor leiderschap is vertrouwen Resultaat Teamresultaten haal je alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid neem je alleen als je echt Betrokkenheid betrokken bent Als je echt betrokken bent, durf je te benoemen wat belangrijk is Benoemen wat is Om te durven benoemen wat belangrijk is, moet je elkaar vertrouwen Vertrouwen
  96. 96. Theory U en the Golden Circle in participatie Lobby RegulatieBedrijfsleven Publieke conversatie Politiek en PPS Collectieve Presence en Be c re lan Co-creatie atie gh Co a eb g nd me loo kla nsu be re Why t kl dia nd fe ntin mp Re Re an en le cen en vie tie t ma ten c la ba dia ing Ci en de tive me rk e loo iez ek s How ting da rk en g, bli Ve an pu co ag - en op Pr What
  97. 97. 20 voorspellingen die leiderschapbeïnvloeden1. Je wordt gevraagd op basis van je sociale reputatie en de wijze waarop je sociaal kapitaal slim benut2. Je mobiele apparaten worden je kantoor, je klaslokaal en je concierge3. Het globale tekort aan talenten neemt enorm toe4. Recruiteren via sociale netwerksites wordt steeds meer de standaard5. Virtuele communities en werkgemeenschappen verlangen van bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden6. Bedrijven zullen steeds meer flexibele teams aan zich binden in plaats van individuen7. CEOs krijgen activiteiten als blogging en zichtbare aanwezigheid in social netwerken in hun jobprofiel8. Bedrijven gebruiken video, serious gaming, simulaties en augmented reality als belangrijk leverkanaal9. De mindset over communities en netwerken is absoluut noodzakelijk10. De HR visie zal verschuiven van outsourcing naar crowdsourcing Bron: The Workplace 2020, how innovative companies attract, develop, and keep tomorrows employees today Jeanne Meister en Karie Willyerd
  98. 98. 20 voorspellingen die leiderschap beïnvloeden 11. Sociale netwerken binnen bedrijven zullen opbloeien en groeien en zorgen voor noodzakelijke binding 12. De leiders zullen gekozen worden in plaats van benoemd 13. Levenslang leren wordt een business vereiste 14. Work-life flexibiliteit zal work-life balance vervangen; werken wordt gedreven door vrijheid 15. Bedrijven zullen hun sociale verantwoordelijkheid openbaren en daarmee medewerkers aantrekken 16. Diversiteit wordt bedrijfsverantwoordelijkheid in plaats van HRM actie 17. Marketing, sociale communicatie en leren zullen samensmelten 18. Bedrijven hebben een App strategie om hun medewerkers beter te ondersteunen in het managen van hun werk en leven 19. Het toepassen van social media wordt vereist voor alle medewerkers en netwerkpartners 20. Het slim en flexibel contracteren van werk wordt het pad naar het verkrijgen van permanente dienstverbanden.Bron: The Workplace 2020, how innovative companies attract, develop, and keep tomorrows employees todayJeanne Meister en Karie Willyerd
  99. 99. We hebben nieuw gedrag nodig De ongeletterden van de 21e eeuw zijn niet zij die niet kunnen schrijven of lezen, maar zij die niet weten hoe ze moeten leren, verbinden en samenwerken Alvin Toffler
  100. 100. Chaos is nodig voor de doorbraak! Als een rommelig bureau iets zegt over een chaotisch iemand, wat zegt dan een leeg bureau?Albert Einstein
  101. 101. Feedback op jezelf is essentieel Work hard, play hard, rest hard. Life with passion Anthony Robbins
  102. 102. Frank Willemswww.frankwillems.nlwillems@leaninstituut.nl@frankwillems 09-04-13

  ×