Statssekretær robin kåss, nordområdene

620 views

Published on

Med fokus på nordområdene

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • The Arctic ocean states increase offshore petroleum activities Island has recently launched its first licensing round on the continental shelf USA has conducted an extensive licensing round in the i Tsjutski Sea outside Alaska Greenland has awarded several licences in later years Russia plans further offshore petroleum activities in the Barents Sea, led by Shtokman
 • Flere av Norges allierte har utfordret norsk nordområdepolitikk, særlig knyttet til forvaltning av de levende ressurser Norge står i en viss utstrekning mer alene enn under den kalde krigen, mens interessefellesskapet med Russland har øket Grunnlaget for utforming av norsk nordområdepolitikk er endret – skillet mellom nasjonale og internasjonale interesser nedtones I norsk interesse å sikre de nasjonale verdiene i nord, slik at de fortsatt kan bidra til nasjonal og regional økonomisk vekst
 • Goliat vil bidra til norsk petroleumsproduksjon og inntekter til fellesskapet. Men fremst av alt er Goliat viktig for Finnmark og Nord-Norge: Det er det første oljefeltet som planlegges bygget ut i Barentshavet. Goliat er et av de største industriprosjektene som noen gang har vært gjennomført i Finnmark. Utbygging og drift av Goliat vil skape økonomisk aktivitet i regionen og gi betydelige ringvirkninger lokalt og regionalt. Utbyggingen kan legge grunnlag for videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene er en viktig del av regjeringens Nordområdestrategi. Det er viktig at Goliat bidrar til å at vi kan bygge videre på den næringsvirksomheten og den økonomiske aktiviteten som ble etablert ved Snøhvitutbyggingen. Det har vært en prioritet for regjeringen i arbeidet med Goliat å styrke den økonomiske aktiviteten Goliat vil gi i nord
 • Rammene for petroleumsvirksomhet i området er trukket opp i forvaltningsplanen for Barentshavet. Goliat ligger nær kysten og inntil et område som i forvaltningsplanen for Barentshavet er identifisert som særlig verdifullt og sårbart. Det er derfor viktig for meg å understreke at Goliat er underlagt de strenge miljømessige rammebetingelsene som er fastsatt her og at Goliat må oppfylle målsetningen om nullutslipp til sjø under normal drift. Det vil være særlig viktig å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av akutt forurensning. For regjeringen har det vært en uttalt målsetning at oljevernberedskapen for Goliat skal være minst like god som på øvrige deler av norsk sokkel. Utformingen av beredskapen for Goliat skal behandles av SFT når operatøren søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for produksjonsboring og drift. Dette vil skje i henholdsvis 2011 og 2013. Fordi oljevernberedskap er et så viktig tema har operatøren gitt en overordnet beskrivelse av oljevernberedskapen i arbeidet med konsekvensutredningen: - De redegjør blant annet for at de vil etablere en beredskap som er robust, effektiv og godt tilpasset de lokale forhold. - Beredskapen vil og må ta hensyn til vær- og lysforholdene i nord og at feltet ligger geografisk langt unna andre felt med oljevernberedskap. Operatøren vil bygge videre på etablerte beredskapsløsninger og styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører for å oppnå en bedre og en helhetlig beredskap. Operatøren vil også gjøre bruk av lokal kompetanse og kunnskap gjennom samarbeid med lokale fiskere. Fiskebåter med mannskap tilpasset oljevernberedskap vil rekrutteres fra kommunene Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest til bruk i beredskapen. I høringsrunden var der mange som tok opp at oljevernberedskapen ennå ikke var detaljert beskrevet. Dette er korrekt og følger det systemet som allerede eksisterer for oljevernberedskap. Det er SFT som skal fastsette hvilke konkrete krav til beredskap mot akutt forurensning som skal gjelde for Goliat. Jeg kan ikke foregripe utfallet av denne behandlingen nå. I 2011 og 2013 vil utbyggingsløsningene ha blitt detaljprosjektert, relevant teknologi kan ha blitt utviklet og kravene til beredskap kan ha blitt endret. Den fremtidige søknaden til SFT må oppdateres i henhold til løsninger som detaljeres senere i utviklingsarbeidet.
 • The UN Commission for the outer boundaries of Continental Shelves has delivered its final recommendation on the outer boundaries of the Norwegian Continental Shelf.   This implies that the size of the part of the ocean floor where Norway has the responsibility for resource management will be finally settled.   According to the Law of the Seas all costal states automatically have a continental shelf stretching to 200 nautical miles from the coast line. However, many costal states, including Norway, have continental shelves stretching beyond this. In Norway’s case the extended area is approximately 235 000 square kilometers. The recommendation does not relate to issues concerning the delimitation lines between Norway and its neighbours.   The recommendation will promote responsible resource management, establish a firmer basis for economic investments and activities and represents an efficient realization of the Law of the Seas rules in the High North.
 • New exploration licenses in the southern Barents Sea were awarded in the 19th Licensing Round in 2006, where the oil companies’ showed good interest. Our intention – by awarding what might be characterised as “key blocks” – is to obtain updated information about the potential in these relatively unknown areas. Over the next few years, extensive exploration activity and drilling will take place. The Norwegian Barents Sea is still largely a frontier area. Our estimate of undiscovered resources sum up to more than 6 billion barrels of oil equivalents – with a large upside potential. We know the geology well only in the Snøhvit-Goliat area. In the northern parts of the Barents Sea we know only little, but the potential is there. The Area of Overlapping Claims is of course geologically very much unknown. We focus our efforts on developing strategically important infrastructure in mature parts of the Barents Sea. We also focus on exploring frontier areas. I see a new petroleum province emerging.
 • Statssekretær robin kåss, nordområdene

  1. 1. Med fokus på nordområdene Robin M. Kåss Statssekretær Olje- og energidepartementet Beredskapskonferansen Tromsø 26. mai 2010
  2. 2. Energiutviklingen 2007 - 2030 2007 2030 IEAs 450 ppm scenario I 2030 er totalt energiforbruk i IEAs 2-graders scenario 20 % høyere enn i 2007. Med unntak av kull øker forbruket av alle andre energibærere. (Kilde: IEA 2009)
  3. 3. Petroleumsaktivitet i statene rundt Polhavet
  4. 4. Regjeringens nordområdestrategi <ul><li>Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover </li></ul><ul><li>Nordområdestrategien staker ut kursen i nordområdepolitikken og vil sikre bedre samordning og større effekt av satsingen </li></ul><ul><li>12. mars 2009: Nye byggestener i nord – trinn 2 av regjeringens nordområdestrategi fremlagt </li></ul>
  5. 5. Regjeringens nordområdestrategi <ul><li>Nye byggesteiner i nord,12 mars 2009 </li></ul><ul><li>Overordnet målsetting: Skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning. Et hovedmål er å utvikle kunnskap om, for og i nordområdene </li></ul><ul><li>Syv politiske hovedprioriteringer, pkt nr. 4: </li></ul><ul><ul><li>Vi vil legge til rette for videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, og for at virksomheten får størst mulig betydning for norsk og nordnorsk kompetansebygging og for lokal og regional næringsutvikling </li></ul></ul>
  6. 6. Regjeringens politiske plattform <ul><li>Politisk plattform 7. oktober 2009 (Soria Moria II): Basere vår nordområdepolitikk på regjeringens nordområdestrategi og ”Nye byggesteiner i Nord”. Vi vil sikre norsk suverenitetshevdelse, bidra til og ressurs- og miljøforvaltning, lavspenning og sikre full gjennomføring av havretten. Regjeringen legger til grunn at nordområdesatsingen også skal legge vekt på næringsutvikling på land. </li></ul>
  7. 7. Rekordmange funn 2009 <ul><li>65 påbegynte letebrønner gav 29 funn </li></ul><ul><li>Nordsjøen: </li></ul><ul><li>47 letebrønner – 21 funn: </li></ul><ul><ul><li>12 oljefunn, 4 olje- og gassfunn, 3 gass- og kondensatfunn og 3 gassfunn. </li></ul></ul><ul><li>Norskehavet: </li></ul><ul><li>18 letebrønner – 7 funn: </li></ul><ul><ul><li>1 oljefunn, 1 olje- og gassfunn og 5 gassfunn. </li></ul></ul><ul><li>Påviste ressurser: </li></ul><ul><li>36-94 mill. Sm 3 utvinnbar olje/kondensat </li></ul><ul><li>37-154 mrd Sm 3 utvinnbar gass </li></ul>
  8. 8. Prognose for letebrønner 2010 <ul><li>Totalt 40 – 50 letebrønner: </li></ul><ul><li>Nordsjøen: 29-35 </li></ul><ul><li>Norskehavet: 9-12 </li></ul><ul><li>Barentshavet: 2-3 </li></ul>
  9. 9. Utbygginger i Barentshavet: Snøhvit <ul><li>Snøhvit LNG: </li></ul><ul><li>Stabil produksjon </li></ul><ul><li>Petroleumsaktivitet kombinert med fiskerier og ivaretakelse av miljøhensyn </li></ul><ul><li>Etablert infrastruktur for gass i Barentshavet </li></ul><ul><li>Store ringvirkninger </li></ul>
  10. 10. Goliat
  11. 11. Sameksistens og miljø
  12. 12. Kontinentalsokkelkommisjonen
  13. 13. Licensing Policy in The Barents Sea Emerging Frontier Area The former area of overlapping claims equals the size of the Norwegian part of the North Sea ( 185 000 km 2 ) <ul><li>Opened for exploration in 1980 </li></ul><ul><li>First discovery in 1981 </li></ul><ul><li>80 wells drilled </li></ul><ul><li>Undiscovered resources: </li></ul><ul><li>Total: 6,3 BBOE </li></ul><ul><li>Focus: </li></ul><ul><ul><li>Development of infrastructure in mature parts </li></ul></ul><ul><ul><li>Update information in frontier areas </li></ul></ul><ul><li>Agreement between Norway and Russia in April 2010 on maritime delimitation in the Barents Sea and Polar Ocean in April 2010 </li></ul><ul><li>Former area of overlapping claims divided into two equal parts </li></ul>
  14. 14. Konklusjon <ul><li>Nordområdene fremstår som en fremtidig petroleumsprovins </li></ul><ul><li>Statene rundt Polhavet (USA, Canada, Russland, Grønland) har alle igangsatt petroleumsaktivitet offshore i disse områdene, og interssen for området er økende </li></ul><ul><li>Forvaltningsplanen er grunnlaget for fremtidige politiske beslutninger om tilgang til nye områder i nord </li></ul>
  15. 15. Takk for oppmerksomheten! Photo: Helge Hansen / StatoilHydro

  ×