Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fra Oil Service til Fish Service 
Innovasjon og muligheter i 
Norges nye vekstnæring 
Anders Milde Gjendemsjø – Director, ...
Makrotrendene er klare: Vi blir flere, vi kommer til å spise mer fisk, og fisken 
kommer i større grad fra oppdrett 
© 201...
© 2014 Deloitte AS 
Agenda 
Fra «oil service» til «fish service» 
Innovasjonspotensiale i «fish service» 
3
© 2014 Deloitte AS 
Oljeservice er norges viktigste eksportnæring etter olje & gass 
4 
Historisk utvikling 
• Norske olje...
© 2014 Deloitte AS 
Hva er fish service? 
Vi definerer et fish service-selskap som en «leverandør av havbruksrelaterte var...
Fish service pr. i dag: Ringvirkningene fra norsk havbruk er mer enn doblet i 
perioden 2004-2012 målt i bidrag til BNP 
1...
© 2014 Deloitte AS 
Paralleller fra utvikling i oljeservice til fish service? 
7 
650 
550 
450 
350 
250 
150 
50 
1995 
...
«Vi har forsøkt å tenke på samme måte som i 
oljebransjen, der kontinuerlig 
teknologiutvikling har åpnet for nye, store 
...
© 2014 Deloitte AS 
Agenda 
Fra «oil service» til «fish service» 
Innovasjonspotensiale i «fish service» 
9
Rømming og lus er to av hovedutfordringene bransjen må løse for å få økt vekst 
• Rømming er et problem hovedsakelig av to...
Et ferskt eksempel på verdien av innovasjon i havbruk: Grønne konsesjoner 
Juli 2013: Fiskeridirektoratet utlyser 45 nye g...
© 2014 Deloitte AS 
Verdien av innovasjon under grønne lisenser = 1,5 mrd NOK 
12 
• Snittpris på konsesjoner tildelt gjen...
© 2014 Deloitte AS 
Innovasjonen som var verdt 1,5 mrd NOK kom primært i to kategorier 
13 
Gruppe A 
• Større smolt 
• St...
• «Potensialet som ligger i næringen må videreutvikles. Regjeringen vil derfor åpne for å øke antall konsesjoner og 
© 201...
© 2014 Deloitte AS 
Fish service i årene fremover: Fokus på innovasjon og lærdom fra oljen 
15 
• Landbasert oppdrett er u...
© 2014 Deloitte AS 
Fish Service fremover: Økende bruk av investeringsanalyser 
«Break even» tankegang vil spille en størr...
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its net...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fra oil service til fish service – Innovasjon og muligheter i Norges nye vekstnæring @ First Tuesday Bergen

436 views

Published on

Fra oil service til fish service – Innovasjon og muligheter i Norges nye vekstnæring
Anders Milde Gjendemsjø - Director @ Deloitte

Drevet av høye oljepriser og et friskt investeringsnivå på norsk og internasjonal sokkel har leverandørindustrien til oljenæringen, «oil service», vokst frem som en Norges viktigste og mest innovative næringer. Dette har skapt en rekke arbeidsplasser og svulmende formuer langs vår langstrakte kyst for både innovatører og investorer.

Tiden er nå inne for å vende blikket mot «fish service». I dagens marked med økende fokus på sjømat som proteinkilde, høye fiskepriser og en økende konsolidering i havbruksbransjen, er en ny næring i ferd med å rykke opp til eliteserien: «fish service». I dette foredraget trekker vi parallellene fra «oil service» til «fish service» og tenker høyt om innovasjonspotensiale og hvilke utfordringer hvis løsninger vil danne grunnlaget for nye formuer langs kysten.

Anders M. Gjendemsjø er Director i Deloitte og nasjonal leder for fiskeri og havbruk. Før han kom til Deloitte var han analysesjef i meglerhuset Norne Securities i Bergen. I Norne spesialiserte Anders seg på analyse av børsnoterte og ikke-børsnoterte sjømatselskaper, både innen aksjer og kreditt. For sin dekning på aksjer ble Anders rangert som nr. 1 på sjømataksjene av Bloomberg LP i 2012 og 2013. Anders er utdannet sivilingeniør og PhD fra NTNU.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fra oil service til fish service – Innovasjon og muligheter i Norges nye vekstnæring @ First Tuesday Bergen

 1. 1. Fra Oil Service til Fish Service Innovasjon og muligheter i Norges nye vekstnæring Anders Milde Gjendemsjø – Director, Deloitte AS Mob. 95706020 agjendemsjo@deloitte.no
 2. 2. Makrotrendene er klare: Vi blir flere, vi kommer til å spise mer fisk, og fisken kommer i større grad fra oppdrett © 2014 Deloitte AS 2 Bilder og kilder: Marine Harvest, WHO, FAFO
 3. 3. © 2014 Deloitte AS Agenda Fra «oil service» til «fish service» Innovasjonspotensiale i «fish service» 3
 4. 4. © 2014 Deloitte AS Oljeservice er norges viktigste eksportnæring etter olje & gass 4 Historisk utvikling • Norske oljeserviceselskaper har økt omsetningen med 258% siste ti år • I samme periode har produksjonen på norsk sokkel gått ned, mens oljeprisen har steget kraftig • Veksten er drevet av åpning av nye felt og forlengelse av levetiden for gamle felt (dyrt) • I tillegg har norske selskaper tatt vesentlige andeler internasjonalt 650 550 450 350 250 150 50 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rebasert Omsetning norske oljeserviceselskaper Brent Europe USD/barrel Olje- og gassproduksjon 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Omsetning milliarder kroner Norge Internationalt «Et oljeserviceselskap kan defineres som en leverandør av olje- og gassrelaterte varer og tjenester til oppstrøms olje- og gassindustri» - Rystad Energy Årlig vekst: 5,6% Kilder: Rystad Energy, Oljedirektoratet
 5. 5. © 2014 Deloitte AS Hva er fish service? Vi definerer et fish service-selskap som en «leverandør av havbruksrelaterte varer og tjenester til havbruksnæringen» 5
 6. 6. Fish service pr. i dag: Ringvirkningene fra norsk havbruk er mer enn doblet i perioden 2004-2012 målt i bidrag til BNP 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 © 2014 Deloitte AS 6 - 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mengde i tonn (WFE) Milliarder kroner Ringvirkninger norsk havbruk Verdi av solgt mengde Solgt mengde av slaktet fisk Kilder: Sintef Fiskeri og Havbruk og Fiskeridirektoratet
 7. 7. © 2014 Deloitte AS Paralleller fra utvikling i oljeservice til fish service? 7 650 550 450 350 250 150 50 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rebasert Omsetning norske oljeserviceselskaper Brent Europe USD/barrel Oljebransjen • Begrenset vekst og høy lønnsomhet over de siste årene • Vedlikehold av eksisterende produksjon er dyrt • Nye felt er vesentlig dyrere, men likevel lønnsomme pga høy oljepris • Ny teknologi og kunnskap utvider levetiden på felt, men er dyrt • Stor eksport av teknologi og kompetanse Situasjon i havbruksnæringen • Begrenset vekst og høy lønnsomhet i årene som kommer (2-3 år) • Forventer at vedlikehold av dagens produksjon blir dyrere • Myndighetene tilbyr vekst i bytte mot strengere krav • Forventer ny produksjon på verdensbasis drevet av ny teknologi, men at denne også blir dyrere • Produksjon på land og oppstart av nye arter vil føre til kraftig eksport av teknologi og kompetanse Konklusjon for fish service Det vil bli en kraftig vekst i årene som kommer, og en vesentlig kompetanseoverføring fra oil service til fish service
 8. 8. «Vi har forsøkt å tenke på samme måte som i oljebransjen, der kontinuerlig teknologiutvikling har åpnet for nye, store muligheter på større havdyp» © 2014 Deloitte AS Kunnskapsoverføring fra olje til fisk i praksis: Nedsenkbar fiskerigg 8 -Gustav Witzøe Kilder: Adressa.no, Ocean Farming
 9. 9. © 2014 Deloitte AS Agenda Fra «oil service» til «fish service» Innovasjonspotensiale i «fish service» 9
 10. 10. Rømming og lus er to av hovedutfordringene bransjen må løse for å få økt vekst • Rømming er et problem hovedsakelig av to grunner: © 2014 Deloitte AS 10 − Rømt oppdrettslaks kan blande seg med villaks − Økonomisk tap på rømt laks • Rømming er redusert med 87% fra 2006 til 2013 • Lakselusen påfører fisken sår som kan gi infeksjoner og problemer med saltbalansen • Lakselus påvirker ikke mattryggheten eller kvaliteten på laksen. Bilder og kilder: Laksefakta.no og lusedata.no, tu.no De fleste av våre rundt 90 FoU-prosjekter dreier seg om å finne metoder for å fjerne lakselus eller å hindre rømming fra merdene. - Alf Helge Aarskog, CEO Marine Harvest
 11. 11. Et ferskt eksempel på verdien av innovasjon i havbruk: Grønne konsesjoner Juli 2013: Fiskeridirektoratet utlyser 45 nye grønne konsesjoner for å stimulere til at ny og miljøvennlig teknologi blir tatt i bruk • Gruppe A: Fordeles mellom Troms og Finnmark. • Gruppe C (mørkegrønne): Løsningene som blir brukt kreves å være vesentlig bedre enn de som blir brukt i kommersiell sammenheng i dag. Fastpris per konsesjon er 10 millioner kroner © 2014 Deloitte AS Fastpris per konsesjon: 10 millioner kroner • Gruppe B: Budrunde 11 Gruppe A 20 stk Gruppe C 10 stk Gruppe B 15 stk Kilde Regjeringen.no: «Miljøutfordringane til oppdrettsnæringa er kjende og knyttar seg til i hovudsak til lakselus og rømming, samtidig ser vi ny teknologi stå på trappene som kan bidra til at vi reduserer desse problema.» - Lisbeth Berg-Hansen, tidl. Fiskeriminister
 12. 12. © 2014 Deloitte AS Verdien av innovasjon under grønne lisenser = 1,5 mrd NOK 12 • Snittpris på konsesjoner tildelt gjennom lukkede budrunder: 60 NOKm • Verdien av innovasjon kan dermed anslås til 50 NOKm pr konsesjon • Det ble tildelt 30 konsesjoner med fastpris 10 NOKm, og verdien av innovasjon i denne runden kan dermed beregnes til 1,5 mrd NOK • Vinneren i konsesjonsrunde A var Norway Royal Salmon som fikk 9 konsesjoner. Fra konsesjonene ble utdelt og frem til i dag, så har selskapet hatt en meravkastning relativt Marine Harvest på rundt 400 NOKm Salmar Farming AS Salmar Farming AS Mainstream Norway AS Mainstream Norway AS Bjørøya Fiskeoppdrett AS NRS Feøy AS Salmar Farming AS Salmar Farming AS Mainstream Norway AS Mainstream Norway AS Mainstream Norway AS Salmar Farming AS Salmar Farming AS Salmar Farming AS Salmar Farming AS 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 50,277,000 - 60 millioner 10 millioner 50 millioner BUDRUNDE FASTPRIS EN GOD IDÉ? Kilde: Fiskeridirektoratet
 13. 13. © 2014 Deloitte AS Innovasjonen som var verdt 1,5 mrd NOK kom primært i to kategorier 13 Gruppe A • Større smolt • Sterkere nøter • Luseskjørt • Rensefisk Gruppe C (mørkegrønt) • Lukkede anlegg
 14. 14. • «Potensialet som ligger i næringen må videreutvikles. Regjeringen vil derfor åpne for å øke antall konsesjoner og © 2014 Deloitte AS Til alle havbruksinnovatører: «Festen er ikke over, det er kake igjen» Media Rømming Bakterier/ 14 øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner.» Politisk plattform, Solbergregjeringen Miljøvernere Forbruker Villaksfiskere Forskning og tilsyn Lus Virus Vekst er politisk ønskelig, men samtidig vanskelig: Kompromiss: Vekst gjennom grønne lisenser!
 15. 15. © 2014 Deloitte AS Fish service i årene fremover: Fokus på innovasjon og lærdom fra oljen 15 • Landbasert oppdrett er under oppbygging og markedsføres som et miljøvennlig alternativ • NB! Her mister Norge sitt geografiske fortrinn som produsent, men ikke som teknologileverandør • Fjernstyrte miniubåter (ROV) har lenge vært brukt til inspeksjoner og vedlikehold på undervanns-installasjoner i oljebransjen, dette er nå på vei inn i havbruksbransjen Kilder og bilder: aftenposten.no, sysla.no
 16. 16. © 2014 Deloitte AS Fish Service fremover: Økende bruk av investeringsanalyser «Break even» tankegang vil spille en større rolle 16 • Oljefelt vurderes typisk som lønnsomme hvis oljeprisen holder seg over et visst gjennomsnittsnivå i tiden fremover, målt i $ per fat (break even) • Investeringsanalyser som vurderes opp mot forventninger om fremtidig laksepris vil spille en større rolle i årene som kommer • Eksempel: Takke ja til 5% økt MTB mot lusegrense på 0,1 lus/fisk. Note: Source: $/fat Nåverdi 90 NOK/kg Nåverdi 30
 17. 17. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.no for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. © 2014 Deloitte AS

×