In Holland - Pauline Naber En Guido Walraven

990 views

Published on

In Holland - Pauline Naber En Guido Walraven

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

In Holland - Pauline Naber En Guido Walraven

 1. 1. Diversiteit in het Jeugdbeleid: vergroten ontwikkelingskansen migrantenjeugd<br />Ministers Jeugd & Gezin; Wonen, Wijken &Integratie <br /><ul><li>Cumulatie problemen: schooluitval, armoede, gezondheid, werkloosheid, gedragsproblemen.
 2. 2. Ouders ervaren opvoedproblemen, staan op afstand van laagdrempelige opvoedsteun.
 3. 3. Jeugd veel in geïndiceerde jeugdzorg, weinig in preventieve voorzieningen. </li></li></ul><li>Doel: overbruggen kloof tussen gezinnen en instituties, effectieve aanpak verankeren in regulier jeugdbeleid.<br /><ul><li>Interculturele kennis
 4. 4. Academische werkplaatsen: diversiteit in lokaal jeugdbeleid.
 5. 5. Effectieve instrumenten en interventies
 6. 6. Intercultureel vakmanschap
 7. 7. Intercultureel opleiden (interculturele competentieprofielen en curricula).
 8. 8. Versterking (lokale) jeugdvoorzieningen (CJG’s zelforganisaties, burgerparticipatie)</li></li></ul><li>Interculturele kennis<br />Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam<br />Samenwerkingspartners:<br /><ul><li>Gemeente Amsterdam (DMO, stadsdelen Zuidoost, Slotervaart, Noord)
 9. 9. Verwey-Jonker Instituut
 10. 10. Hogeschool INHolland: Lectoraat Leefwerelden van Jeugd, Pedagogiek, SocialWork</li></ul>Nadruk op ouders van tieners:<br /><ul><li>Overgang naar voorgezet onderwijs
 11. 11. Puberteit als ’gevoelige’ periode
 12. 12. Noodzaak versterking preventie </li></ul>Betrokkenheid opleidingen bij werkplaats:<br /><ul><li>Student- en docentparticipatie
 13. 13. Aanpassing curriculum</li></li></ul><li>Interculturele kennis<br />Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam (2009)<br />Onderzoek naar aanbod (40 gesprekken, overleg en afstemming)<br /><ul><li>Verschillen tussen stadsdelen
 14. 14. Aanbod voor ouders met tieners beperkt
 15. 15. Samenwerking zelforganisaties en professionele voorzieningen moeizaam
 16. 16. Onoverzichtelijkheid en ontoegankelijkheid voorzieningen voor ouders </li></ul>Onderzoek naar vraag (73 ouders en 89 jongeren)<br /><ul><li>Behoefte van ouders aan informatie, praktische steun en advies
 17. 17. Onbekend met voorzieningen, ook wantrouwen /argwaan
 18. 18. Vooral steun in eigen kring: familie, zelforganisaties, ook via school
 19. 19. Overgang naar v.o. grote stap voor jongeren én ouders
 20. 20. Moeizame communicatie tussen ouders en jongeren over ‘lastige’ onderwerpen</li></li></ul><li>Interculturele kennis<br />Uitvoering via 5 deelprojecten (2010 en 2011)<br />De school als vindplaats: samenwerking met OKC<br />Opvoedingsondersteuning aan de basis: initiatieven van onderop<br />Triple-P Divers: diversiteit in opvoedingsondersteuning<br />Verbinding en governance: samenwerking met zelforganisaties<br />Opleiden en professionaliseren: diversiteit in curriculum<br />
 21. 21. Interculturele kennis<br />Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam<br />? ? ? Vragen? ? ?<br />www.kenniskringjeugd.nl<br />www.kenniswerkplaatstienplus.nl<br />
 22. 22. Vakmanschap binnen DWARS<br />Guido Walraven<br />
 23. 23. Opbouw presentatie<br />Achtergrond<br />Introductie vakmanschap binnen DWARS<br />Resultaten DWARS-jaar 1<br />Vooruitblik DWARSe-jaren 2 & 3<br />
 24. 24. Achtergrond DWARS<br /><ul><li> Groot deel van migrantenkids gaat het goed
 25. 25. Minder startkwalificaties
 26. 26. Meer gedragsproblematiek
 27. 27. Meer geïndiceerde jeugdzorg</li></ul> Academische werkplaats Rotterdam<br />
 28. 28. Doel DWARS<br /><ul><li>Via effectieve kennis en vakmanschap rond geïntegreerd jeugdbeleid
 29. 29. de positie van migrantenjongeren in de samenleving versterken. </li></li></ul><li>Groeiend netwerk DWARS<br />Migranten<br />Organisaties<br /> Rotterdam<br />
 30. 30. Enkele concrete projecten<br />Raadpleging jonge meiden en moeders <br />Raadpleging professionals tav. interculturaliteit<br />Sociale kaart intercultureel aanbod<br />Vakmanschap, diversiteit in het onderwijs<br />Validiteit zelfgerapporteerde delinquentie JMR<br />Bereiken migranten gezinnen en jongeren <br />
 31. 31. INHolland: vakmanschap<br />Professionalisering binnen DWARS: geënt op omgaan met diversiteit<br />Professionalisering van uitvoerders binnen onderwijs, welzijn en gezondheidszorg<br />Professionalisering vindt plaats via training<br />Tijdens beroepsopleiding  studentenpanels<br />Via naschoolse cursussen  inventarisatie<br />
 32. 32. Studentenpanels<br />Onderwijs<br />Welzijn<br />Gezondheidszorg<br />
 33. 33. Studenten over: diversiteit en onderwijs<br /><ul><li>Wens tot individuele benadering
 34. 34. Docenten hebben vaak lage verwachtingen van allochtone studenten</li></li></ul><li>Studenten over:diversiteit en welzijn<br /><ul><li>Huidig aanbod sluit niet altijd aan op behoefte: welzijnsinstellingen lopen achter de feiten aan</li></li></ul><li>Studenten over: diversiteit en gezondheidszorg<br /><ul><li>Individu dient als individu benaderd te worden, niet als representant van een culturele achtergrond</li></li></ul><li>Trainingen (inter)culturele sensitiviteit<br />Aanbod in regio Rotterdam-Rijnmond<br />Interne partijen: hogescholen<br />Commercieel aanbod<br />Aanbod aan docenten<br />Aanbod in curriculum sociale studies hogescholen<br />Externe partijen<br />Breed aanbod<br />
 35. 35. Vooruitblik DWARSe jaren 2 & 3<br />Mentoring<br />Doorontwikkelen en overdraagbaar maken van perspectiefrijke mentoringprojecten<br />Trainingen <br />Binnenkort nader uitwerken<br />
 36. 36. Kenniswerkplaats <br />Kennis is een coproductie<br />Professionals uit onderzoek, beleid en praktijk<br />Bespreken resultaten en plannen <br />Met de professionals <br />Met de doelgroepen<br />
 37. 37. Vragen?<br />Guido.Walraven@INHolland.nl<br />www.samendwars.nl<br />

×