Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CaSt 30092015 Utrecht Opvoeden en Radicaliseren versie2

211 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CaSt 30092015 Utrecht Opvoeden en Radicaliseren versie2

 1. 1. Pre-radicaliseren? Opvoeden en Radicaliseren: Utrecht zijn we samen 1
 2. 2. Aanleiding  Statements werkgroep 2 juni 2015:  Niet meer praten over doelgroepen  Bruggen slaan tussen de opvoedtaal en opvoedmethodiek van burger en professional  Afspraak werkgroep Radicaliseren en Opvoeden  Maak een voorstel voor ‘niet meer praten over doelgroepen’, ‘verbindingstaal’ en bruggen slaan tussen opvoedmethoden van immigranten en Hollanders 2
 3. 3. Structuur 1. Waar hebben we het over? Fasen radicaliseren 2. Waar liggen voor de gemeente Utrecht kansen? 3. Een risicomodel voor radicaliseren en profileren? 4. Wat is het kader voor een aanpak? 5. Wat willen we weten? 6. Hoe kunnen we met deze kennis en kunde over opvoeden & radicaliseren aansluiten bij kinderen en jeugd, hun opvoeders en Grootfamilie: een voorstel voor een procesmatige aanpak (draagvlak) 3
 4. 4. Vraag 1 Definities en fasen radicaliseren 4
 5. 5. Definities Radicaliseren  Radicaliseren is een proces van indoctrinatie en aansporing tot geweld op basis van politiek protest.  Terroristische handelingen zijn in werkelijkheid massa moorden met daarop een natuurlijke reactie van de bevolking die bestaat uit walging en een roep om straf en vergelding om hen te wreken die het leven hebben verloren. Die roep om straf en vergelding is sterker als de daders verdacht worden van een culturele, religieuze, of stammenoorlog tegen de maatschappij  Doel van terrorisme is om angst en vrees teweeg te brengen. 5
 6. 6. Fasen Radicalisen  Pre-radicaliseren (sympathie voor extreme of terroristische bewegingen)  Zelfidentificatie (ontwikkelen oppositionele identiteit: “WIJ – ZIJ”)  Indoctrinatie (via ronselaars, radicale netwerken enz.)  Jihadisme AANSLAG Utrecht kiest voor interventies bij vooral pre- radicaliseren. Mee eens? 6
 7. 7. Vraag 2: Kansen voor Utrecht? 1. Stappen op weg naar Utrecht is voor en van ons allen (all-inclusive multiculturalism) 2. Bruggen bouwen tussen burgers en professionals wat betreft de opvoedtaal en opvoedmethodiek (grote verschillen tussen Immigranten & Hollanders) 7
 8. 8. Vraag 3 Risicomodel radicaliseren 8
 9. 9. 9 Misdrijven Risicomodel Radicaliseren
 10. 10. Vraag 4 Kader voor een aanpak 10
 11. 11. Kader aanpak: Utrecht maken we samen  All-inclusive multiculturalism  Aansluiten bij het culturele ‘DNA’  Aansluiten bij de pedagogische driehoek  Aansluiten bij virtueel leren en/of gamen 11
 12. 12. All-inclusive multiculturalism [niet kleurenblind, en niet multicultureel] GROEP Je hoort erbij Je bent authentiek 12
 13. 13. Cultureel DNA  Collectivisme versus individualisme  Grootfamilies (functies en taken) & Grootfamiliebedrijven  Normen & waarden (w.o. respect voor ouderen en grootfamilie staat boven het individu)  Opvoedstijlen (w.o. autoritatief/ autoritair versus onderhandelen)  Diensten & producten (w.o. trouwkleding winkels, Turkse waterpijp, familie mediators) 13
 14. 14. Pedagogische driehoek 14
 15. 15. Virtueel leren en gamen 15
 16. 16. Vraag 5: Wat willen we weten? Eigen ervaringen met ‘klein t/m groot’ radicaliseren? Burgers, Professionals en zelforganisaties. Geef voorbeelden (zie risicomodel): 1. Uitsluiting en discriminatie 2. YouTube filmpjes (w.o. erover praten en chatten). 3. Social Media over aanslagen, oorlogen, vertrek naar oorlogsgebieden en terugkeer of de dood (w.o. erover praten en chatten). 4. Soldaten naar vredesmissies sturen (w.o. Afghanistan, IS bombarderen, Mali enz.) [erover praten en chatten] 5. Gewelddadige demonstraties (w.o. Pegida Utrecht, Gouda, Schilderswijk Den Haag, anti-Israël-Palestina, tegen homoseksuelen enz.] 6. Zelf vechten in oorlogsgebieden (w.o. Afghanistan, Syrië, Palestina, Ukraine enz.): vertrekken, vechten en overlijden 16
 17. 17. Draagvlak Kader te Utrecht bij Burgers, Professionals en zelforganisaties 17

×