Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hv A Buurtwinkel Voor Onderwijs - Rob Andeweg

772 views

Published on

Hv A Buurtwinkel Voor Onderwijs - Rob Andeweg

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hv A Buurtwinkel Voor Onderwijs - Rob Andeweg

 1. 1. HvA-Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) - Amsterdam interventies gericht op versterking van de talentontwikkeling van jongeren in de Amsterdamse Vogelaarwijken Rob Andeweg, projectmanager wijkaanpak HvA-UvA 23 maart 2010
 2. 2. Project Krachtwijken HvA-UvA (1) <ul><li>Amsterdamse wijkaanpak gericht op (17) buurten in (5) Vogelaarwijken </li></ul><ul><li>Krachtige mensen: </li></ul><ul><ul><li>Leren en opgroeien </li></ul></ul><ul><ul><li>Integratie en participatie </li></ul></ul><ul><li>Krachtige buurten </li></ul><ul><ul><li>Werken en economie </li></ul></ul><ul><ul><li>Wonen en leven </li></ul></ul><ul><ul><li>veiligheid </li></ul></ul><ul><li>Krachtige uitvoering </li></ul>
 3. 3. Amsterdamse Wijkaanpak: wijken
 4. 4. Project Krachtwijken HvA-UvA (2) <ul><li>Samenwerking vanuit doelstellingen HvA-UvA </li></ul><ul><li>Talentontwikkeling </li></ul><ul><li>Versterken kwaliteit van het curriculum: onderwijs en onderzoek </li></ul><ul><li>Ontwikkelen, verspreiden en borgen van kennis-als-bekwaamheid (kennismanagement) </li></ul><ul><li>Versterken van de relaties met partners in de stad op economisch, sociaal en cultureel terrein </li></ul>
 5. 5. Project Krachtwijken HvA-UvA (3) <ul><li>Vier hoofdlijnen van samenwerking: </li></ul><ul><li>Opleiden: trainingen, leergangen, cursussen </li></ul><ul><li>Kennismanagement </li></ul><ul><li>Onderzoeken in en voor de praktijk </li></ul><ul><li>Buurtwinkel voor Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) </li></ul>
 6. 6. BOOT - talentontwikkeling <ul><li>De BOOT staat voor talentontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>Talenten voor de buurt : het inzetten van talenten van (HvA) studenten, medewerkers en onderzoekers voor de buurt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Talenten in de buurt : het ontwikkelen van de talenten van de buurtbewoners: jongeren, ondernemers en volwassenen. </li></ul></ul>
 7. 7. BOOT – voorbeelden activiteiten <ul><li>Mentoring, coaching, huiswerkbegeleiding, ontspanning </li></ul><ul><li>Ergotherapie op basisscholen </li></ul><ul><li>Juridisch spreekuur </li></ul><ul><li>Informatiepunt ‘verder leren’ </li></ul><ul><li>Ondernemersloket </li></ul><ul><li>Atelier Stedelijke vernieuwing </li></ul>
 8. 8. Amsterdams talent <ul><li>Wie zijn het? </li></ul><ul><li>Welke kenmerken? </li></ul><ul><li>Waar wonen en studeren ze? </li></ul><ul><li>Hoe doen ze het? </li></ul>
 9. 9. Amsterdamse eerstejaars (HvA) <ul><li>In periode 2004-2008 hebben 18.319 Amsterdamse jongeren zich bij de HvA ingeschreven (32% van totaal): </li></ul><ul><ul><li>52% van allochtone afkomst; de grootste groepen worden gevormd door studenten van Surinaamse en Marokkaanse afkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>52% vrouw en 48% man; onder allochtone studenten is deze verhouding 54 om 46 </li></ul></ul><ul><ul><li>33% heeft een mbo-diploma -> 66% allochtoon </li></ul></ul><ul><ul><li>10% studenten vwo-diploma -> 28% allochtoon </li></ul></ul><ul><ul><li>33% woont in de Vogelaarwijken (=10% van totaal). </li></ul></ul>
 10. 10. HvA-studenten in Krachtwijken
 11. 11. Economie en Management en Amsterdams talent <ul><li>Een voorbeeld </li></ul><ul><li>Bij het domein E&M stonden bij de start van het studiejaar 2009-2010 ruim 13000 studenten ingeschreven, waarvan 3650 woonachtig in Amsterdam en daarvan 1255 woonachtig in de Amsterdamse krachtwijken. </li></ul><ul><li>Van de 4150 eerstejaars studenten (2009) waren ongeveer 1050 woonachtig in Amsterdam, daarvan waren er 390 woonachtig in de Amsterdamse Krachtwijken. Van deze groep waren 245 man en waren er 305 van allochtone komaf </li></ul>
 12. 12. Uitval van Amsterdams talent <ul><li>Amsterdamse studenten uit Krachtwijken vallen in het eerste jaar vaker uit (38%) dan studenten uit de overig wijken in Amsterdam (35%). </li></ul><ul><li>Zowel in de Krachtwijken als in Overig Amsterdam steeg de uitval in de periode 2004-2008 met bijna 5%. </li></ul><ul><li>De groei in het aantal uitvallende studenten is sterker bij mannelijke studenten uit de Krachtwijken namelijk 9% ten opzichte van 7% van overig Amsterdam. </li></ul>
 13. 13. Discussie <ul><li>Op welke manier kan BOOT een bijdrage leveren aan talentontwikkeling van jongeren in Vogelaarwijken? </li></ul><ul><li>Welke maatwerktrajecten nodig? En voor welke groepen? </li></ul><ul><li>Welke kansen/bedreigingen biedt de aandacht voor de studielijn: vmbo – mbo – hbo? </li></ul>
 14. 14. Meer informatie? <ul><li>www.krachtwijken.hva.nl </li></ul>

×