Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

S. Niculescu, PPT, Bacau, 2019

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 54 Ad

S. Niculescu, PPT, Bacau, 2019

Download to read offline

Pe 6 aprilie 2019, la Colegiul Național “Ferdinand I” din Bacău, au avut loc conferințele prof. univ. dr. Stelian Niculescu (student al acad. Gr. C. Moisil), pionier al informaticii românești și Conf. univ. dr. Marin Vlada (coord. proiectului ROINFO – Istoria informaticii românești, 2018/2020).
http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/news/programare-cu-r%C4%83bdare-la-bac%C4%83u
Conferințe în cadrul cercului “Programare cu răbdare” la Colegiul Național “Ferdinand I” din Bacău, Amf. "Solomon Marcus" - http://www.edumanager.ro
Detalii: https://programarecurabdare.ro/orar/

Pe 6 aprilie 2019, la Colegiul Național “Ferdinand I” din Bacău, au avut loc conferințele prof. univ. dr. Stelian Niculescu (student al acad. Gr. C. Moisil), pionier al informaticii românești și Conf. univ. dr. Marin Vlada (coord. proiectului ROINFO – Istoria informaticii românești, 2018/2020).
http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/news/programare-cu-r%C4%83bdare-la-bac%C4%83u
Conferințe în cadrul cercului “Programare cu răbdare” la Colegiul Național “Ferdinand I” din Bacău, Amf. "Solomon Marcus" - http://www.edumanager.ro
Detalii: https://programarecurabdare.ro/orar/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Marin Vlada (18)

Advertisement

Recently uploaded (20)

S. Niculescu, PPT, Bacau, 2019

 1. 1. COPILĂRIA INFORMATICII ROMÂNE TI A AȘ Ș CUM AM TRĂIT-O EU. AMINTIRI, DESCRIERI I EXEMPLEȘ Prof.univ.dr.STELIAN NICULESCU, Absolvent al Facultă ii de matematicá aț Universită ii Bucure tiț ș Sec ia ”Ma ini de calcul” - promo ia 1962ț ș ț Web:www.stelianniculescu.ro stelnic[at]yahoo.com, niculescus937[at]gmail.com
 2. 2. DIPLOMĂ (UNIV.) “MA INI DE CALCUL” 1962Ș – SEC IE ÎNFIIN ATĂ DE ACAD. GR. C. MOISIL ÎN ANUL 1959Ț Ț
 3. 3. Este ora 18:22
 4. 4. Dragi colegi de-mprejurare, Am o bucurie mare, tiind că face iȘ ț programare, Nu oricum, ci cu răbdare, “Dirija i” de Proful care,ț E tobă de programare. E IT-ist cu faimă mare, În ară, peste hotare.ț El este Pătru Bogdan,ț Remarcabil moldovean, Vă spune unul Stelian Tot IT-ist, însă oltean. -acum pentru fiecare,Ș Salutare cu răbdare ! De la IT-i tii olteniș Pentru IT-i tii moldoveni.ș
 5. 5. E-po taș ecologică Programare cu răbdare CĂSUȚA POȘTALĂ
 6. 6. C U P R I N S - Programul Conferin eiț 1. Profesorul Gr. C. Moisil: Părintele științei calculatoarelor în România. Interviu (Radio, clip ) Iată ce am găsit în căsuța poștală ! 2. Profesorul Gr. C. Moisil: unde, cînd și cum l-am cunoscut 3. Moisilisme 4. Teste tip problemă 5. CONCLUZII & Video Moisil 6. DISCU II &Ț Feedback
 7. 7. Bucuros Onorat Încântat Emo ionatț Recunoscător Dragelor i/sau dragilor (ș viitori IT-i tiș ) aici de fa ă vă mărturisesc că sunt … ?ț Un oltean IT-ist “ B O I E R ” De ce nu, Programator Cu Răbdare.
 8. 8. 1. PROFESORUL GR. C. MOISIL Profesorul Gr. C. Moisil, părintele tiin eiș ț calculatoarelor în România (fondatorul informaticii române tiș )
 9. 9. Grigore C. Moisil (10 ian. 1906 – 21 mai 1973) M A T E M A T I C I A N (din naștere, mărturisire proprie) A C A D E M I C I A N C E R C E T Ă T O R P R O F E S O R O M (în cel mai pur, sincer, frumos și omenesc sens al cuvântului) fondatorul Informaticii (Computer Sciences) în România C I N S T I M M E M O R I A P R O F E S O R U L U I M O I S I L Inițiator de Școli Românești și Părinte al Științei calculatoarelor în România.
 10. 10. IATĂ DOVADA CĂ MOISIL ESTE PĂRINTELE TIIN EIȘ Ț CALCULATOARELOR ÎN ROMÂNIA, FIIND RECUNOSCUT, ÎN ANUL 1996 (POST MORTEM) I ÎN PLAN INTERNA IONALȘ Ț COMPUTER PIONEER AWARD OF IEEE COMPUTER SOCIETY IEEE,WWW.IEEE.ORG,  HTTPS://WWW.COMPUTER.ORG/PROFILES/GRIGORE-MOISIL REF: HTTP://C3.ICVL.EU/2018/GR-C-MOISIL
 11. 11. Grigore C. Moisil (10 ian. 1906 – 21 mai 1973) INTERVIU ACORDAT ÎN1968 PENTRU RADIO ROMÂNIA CULTURAL LA Centrul de Calcul al Universită ii din Bucure tiț ș (CCUB), în sala calculatorului IBM 360/30 (la care am fost si eu prezent). Prezentat ca exponat până la sfâr itul anului 1968, urmând ca la sfâr itș ș de an să fie cumpărat de Centrul de Calcul al Universită ii, în cazț contrar va fi vândut altei institu ii bucure tene.ț ș Sursa youtube (8,26 min., sunet mai slab): https://www.youtube.com/watch?v=BJgv9WeqiTM
 12. 12. Interviul a constat în 13 intrebări. Reporterul : Cum a i devenit matematician ?ț Profesorul: “Matematician? Matematician am fost întotdeauna. Poate că vrei să mă întrebi CÂND, CUM i DE CEș am început să mă ocup de ma inile de calcul?ș Acum vro 37 de ani (n.a., adică în 1931=1968 – 37) am început să învă matematica de la început. Începutul înseamnăț Logica matematică. De Logica matematică, am aflat acu’ vro 19 ani (n.a., adică în 1949 = 1968 – 19, de la Ing. Leon Livovschi, devenit ulterior Profesor la Facultatea de matematică a Universită ii Bucure tiț ș ), se aplica la automate i automatele cele mai importante, cele care joacă un rolș mai viu în lumea noastră de astăzi, sunt calculatoarele electronice.  Iată de ce m-ai găsit astăzi aici” (lângă calculatorul IBM 360/30).
 13. 13. Transcrierea celor 12 întrebări scurte ale reporterului, cu răspunsurile și mai scurte, “marca” Moisil. 1. Care este idealul Dumneavoastră de fericire? R: Să trăiesc între oameni care judecă corect. 2 Care este virtutea preferată? R: A nu avea niciuna. 3. Pentru care greșeli aveți mai multă îngăduin ăț ? R: Pentru ale mele. 4. Ce apreciați mai mult la prieteni? R: Lipsa de dușmănie. 5. Ce vă indispune mai mult la prieteni? R: Lipsa de umor. 6. Ce apreciati mai mult la Dumneavoastră? R: Dragostea de paradox.
 14. 14. 7 Care este principala trăsătură de caracter a Dumneavoastră? R: Speranța, speranța de mai bine. 8. Ce detestați mai mult decât orice? R: Să ma obligi să spun cum vrei tu. 9. Care este deviza Dumneavoastră? R: Să nu te îmbeți cu apă rece. 10. Care sunt personalitățile istorice pe care le apreciați cel mai mult? R: Oamenii de știin ăț . 11. Ce ați fi vrut să fiți? R: Ce sunt. 12. Care este ocupația Dumneavoastră preferată? R: Profesor.
 15. 15. Cu tot respectul mărturisesc, Profesorul Moisil a fost o “floare rară”, Crescută-n “Câmpul Românesc”, Cu dragoste de tiin ă, Om i ară.Ș ț ș Ț A fost un OM de omenie,A fost un OM de omenie, Cu zCu zââmbetmbet șși cu gi cu gâând curat,nd curat, Ne “injecta” adevarata bucurie,Ne “injecta” adevarata bucurie, IatIatăă un “bun” ce EL ni l-a lasatun “bun” ce EL ni l-a lasat. AtAtâtâta timp ca timp câât «viet «viețțuim»,uim», Pe P R O F E S O R U L U N I CPe P R O F E S O R U L U N I C Mereu sMereu să-ă-l pomenim,l pomenim, MEMORIA sMEMORIA săă i-o cinstim.i-o cinstim. Am avut in Facultate Un Mentor strălucit, De-al cărui sfat am avut parte i care MOISIL s-a numit.Ș Blând, modest i priceput,ș În tot ce EL făcea, era corect. i de noi to i EL era perceput,Ș ț Ca OM ce tinde spre perfect. La cursuri era foarte-atent, Preda cu competen ă mare,ț Ca să-l “trateze” pe student, Pentru a-l “pune pe picioare”. Profesor greu de egalat, Pentru că EL u or “cupla”,ș Chiar i cu cel neavizat,ș în tema pe care-o trata. O M A G I U Profesorului Grigore C. Moisil
 16. 16. Părintele TIIN EI CALCULATOARELOR ÎN ROMÂNIAȘ Ț Gr. C. Moisil (1906 – 1973) Creator de coliȘ Matematică  Teoria algebrică a mecanismelor automate (Computer pioneer Award of IEEE, 1996)  Logica matematică  Lingvistică matematică  Mecanică Anul1957 SUA, URSS ROMÂNIA Alte ăriț
 17. 17. “Pentru noi, o carte de matematică modernă va con ine întotdeauna i surâsul luiț ș Moisil. Acel surâs de neuitat, a cărui absen ă e caț o cicatrice a inteligen eiț . Una dintre acele cicatrici de pe chipul încercat al inteligen eiț care ne aduc aminte că există oameni pe care iubindu-i, ne scutim de triste ea de a orbecăi laț întâmplare. Dragostea pentru ei ne luminează drumul.” Octavian Paler România literară, 15 mai 1981
 18. 18. 2. Profesorul Gr. C. Moisil: unde, cînd iș cum l-am cunoscut
 19. 19. CONTEXTUL ȘI PERIOADELE DEZVOLTĂRII INFORMATICII Totul are un început: perioada 1950 -1960
 20. 20. Perioada 1957 – 1962 CIFA-1 primul calculator românesc, realizat la IFA (Institutul de Fizică Atomică din Bucure ti), căruia i-au urmat CIFA – 2,ș CIFA – 3, CIFA-101, CIFA-102,CET-500. Au urmat alte calculatoare române tiș MARICA iș DACICC la Institutul de Calcul Cluj, MECIPT la Institutul Politehnic Timi oaraș i altele în ară i în Bucure ti.ș ț ș ș Înfiin area sectiei “Ma ini de calcul’ț ș la Facultatea de Matematică din Bucure ti (1960).ș Înfiin area “Centrului de calcul al Facultă ii de Matematicăț ț din Bucure ti”ș (1962), devenit ulterior CCUB.
 21. 21. Perioada 1962 – 1970 Au fost achizi ionate IBM 360/30ț la CCUB (1968) i IRIS-50ș (1970, de la CII Fran a, intrat în dotare la Fabrica de calculatoareț din Bucure ti).ș Primele cursuri postuniversitare i postliceale organizateș de CCUB (începând din 1965), director fiind acad. Gr. C. Moisil. Calculatorul FELIX C-256, microcalculatoare PC-uri (HC-85, TIMES) iș altele.
 22. 22. PROFESORUL MOISIL A FOST MENTORUL MEU ÎN PERIOADA 1957-1973 Marea șansă a vieții mele profesionale a fost aceea de a mă fi aflat, încă de pe băncile facultății, în preajma Profesorului Gr. C. Moisil, “un om ca nimeni altul”, părintele informaticii teoretice românești.  1957 - 1962 : STUDENȚIA - Facultatea de matematicaă Sec ia Ma ini de calcul,ț ș prima promo ie.ț  1962 – 1970: FACULTATE și CCUB - activitatea la Centrul de calcul al Universită iiț Bucures i.ș  1971 – 1973: transfer la ICI - ca efect al celor două specializări: coala de exper iȘ ț IBM, în RFG, Sindelfingen, RFG, 1968 (cu bursă IBM), coala pentru exper i CII,Ș ț Paris, 1970. Pregatirea căpătată la cele două perfec ionări a condus laț transferarea mea la ICI, ca ef al grupei de Experi instructori pentru IBM i CII.Ș ș În plus, pregătirea căpătată mi- a permis să scriu primele două cări i men ionate în continuare, căr i pe care le-amț ț ț publicat la propunerea i cu sprijinul Profesorului Gr. C. Moisil.ș Stelian Niculescu, No iuni de informatică,ț Manual pentru coli profesionale i de mai tri,ș ș ș Editura Didactică i Pedagogică, 1971.ș  Stelian Niculescu, Ini iere în FORTRAN, Edituraț Tehnică, 1972 (manul utilizat în licee, facultăti, la cursuri postliceale, cursuri postuniversitare),
 23. 23. EVENIMENTE - PERIOADA STUDEN IEI 1957-Ț 1962  La începutul anului II (1958), am remarcat un afi la avizierul din holul facultă iiș ț care anun a reluarea Seminarului "ț Teoria algebrica a mecanismelor automate", coordonat de Profesorul Gr. C. Moisil.  În cadrul Seminarului se dezbăteau teme precum elemente logice ale calculatoarelor, dispozitive de memorie, echipamente periferice etc.  La seminarii a fost prezentat Proiectul CIFA (Calculator al Institutului de Fizică Atomică) Ing. Victor Toma.  Proiectul a fost prezentat de Profesor la Congresul matematicienilor de la Dresda în 1957. A fost bine apreciat i în planș
 24. 24. ROMÂNIA A FOST PRIMA ȚARĂ DIN EUROPA DE EST (DUPĂ FOSTA URSS)  România a fost prima ară din Europa de estț (după fosta URSS) i în primele 10 din lume,ș care i-a construit cuș for e proprii unț calculator electronic, primul calculator fiind CIFA 1, în anul 1957 (anul acesta – 2019 se aniversează 70 de ani -crearea IFA, la Institutul de Fizica Atomică (IFA)– Măgurele, Bucure ti).ș  Contribu ii:ț Acad. Gr. C. Moisil i Ing.ș Victor Toma
 25. 25. MOTIVAREA PARTICIPĂRII LA SEMINAR  La seminar participau matematicieni, ingineri, economiști, biologi, muzicieni, studenți iș profesori, reuniți în diversitate, de o manieră cum numai Profesorul putea s-o facă.  După câteva participări pasive la seminarii, mi s-au conturat cel puțin 3 motive care m-au determinat să devin repede fan activ al grupului creat de Gr. C. Moisil.  Cele 3 motive: 1. personalitatea profesorului Gr. C. Moisil, 2. dezbaterile în diversitate, formă i con inut,ș ț 3. România pe locul 3 în lume în domeniul Teoriei algebrice a mecanismelor automate (statistică publicată - în 1956 de Profesorul rus M. A. Gavrilov)
 26. 26. PARTICIPARE ACTIVĂ DIN ANUL 1959  Din primavara anului 1959 am început să particip activ la seminarii i să beneficiezș din plin de îndemnul i ajutorul Profesoruluiș .  Primeam diverse materiale bibliografice pe care le studiam i le prezentam în rezumat laș Seminar.  Profesorul Gr. C. Moisil, dar i colegii cu maiș multă experien ă,ț ne acordau nouă studen ilor tot sprijinulț .  La ini iativa Profesorului, în 1960ț s-a înfiintat «Sec ia Ma ini de calcul»ț ș prima sec ie de acest tip din ară, în cadrulț ț Facultă ii de Matematicaăa Universită ii dinț ț Bucure ti.ș
 27. 27. ACTIVITATEA LA CCUB (CENTRUL DE CALCUL AL UNIVERSITĂ II DIN BUCUREȘTI)Ț : 1962-1970  La absolvirea facultății (1962) am fost repartizat la Catedra de Algebră a Facultatii de matematică a Universității București (Șef catedra Prof. Gr.C.Moisil), ca «aripa Mașini de calcul», din absolven iiț  Anca Alexandrescu-Bârsănescu,  Stelian Niculescu,  Constantina Lulea-Ioan,  Alexandru Teodorescu. OBSERVA IE.Ț În acele vremuri erau întortocheate căile financiare i acceptarea noului. Era nevoieș de mult timp de lămurire i de trasee dinș cele mai sofisticate pentru a putea «naviga
 28. 28. A URMAT CONSTITUIREA ECHIPEI DE START A CCUB (ANUL 1962)  Profesorului Moisil - ca Director CCUB, împreună cu Conf. dr. Paul Constantinescu, Anca Alexandrescu–Bârsanescu, Constantina Lulea- Ioan, Stelian Niculescu, Alexandru Teodorescu, cercetatori matematicieni  Maria Roceric-Lovin, inginer electronist,  Ion Filotti, inginer electronist,  Dorin Radulescu, tehnician electronist,  Olga Vi u, efă cabinet,ț ș  Ina Barac-Niculescu, operator calculator.
 29. 29. CCUB: MAȘINI DE CALCUL - PRIMA PROMOȚIE, 1962) Absolventii sec iei Ma ini de calcul (ani IV-V)..ț ș 1 Anca Alexandrescu - Bârsănescu 2 Constantina Lulea - Ioan 3 Stelian Niculescu 4 Alexandru Teodorescu Ingineri electroni tiș 5 Maria Roceric-Lovin 6 Ion Filotti Tehnician electronist 7 Dorin Rădulescu Operator calculator 8. ina Barac-Niculescu efă cabinetȘ 9 Olga Vi u  ț Din fotografie lipsesc Profesorul Gr.C.Moisil Conf. Paul Constantinescu. 12 34 5 67 89 Foto in Str. Negustori nr. 9
 30. 30. DEBUTUL NOSTRU (1962) - AM ÎNCEPUT “LUPTA” CU ATRAGEREA UTILIZATORILOR  „ Mânați” de Profesor și de entuziasm, am început colaborarea în diverse domenii de activitate (fizică, economie, muzică, biologie etc.). Dintre primele aplica ii men ionț ț ez trei. în Fizică (Facultatea de Fizică), în Biologie (dr.Grigore Ghika), în Muzică (colaborând cu Aurel Stroe i Stefan Niculescu, Profesori iș ș Compozitori de renume).  Cea mai frumoasă și autentică descriere a muncii de pionierat la CCUB rezultă din cateva extrase din prefața scrisă de Gr. Moisil, la cartea publicata de mine Inițiere în FORTRAN, Ed. Tehnică, 1972, “… Stelian Niculescu, unul dintre primii studenți ai Secției Mașini de calcul, la absolvire a fost unul dintre primii patru cercetători matematicieni ai Centrului de Calcul al Universității din București. Sunt zece ani de
 31. 31. CITATE DIN PREFA A SCRISĂ DE GR. C. MOISILȚ  “Trebuia să descoperim o meserie nouă, să aflăm ce înseamnă a programa la calculator. Știam că vom avea un calculator; la IFA, calculatorul CIFA 3 care se construia pentru Centrul nostru de calcul și Maria Roceric, casatorită Lovin, inginer, asista la construc iț e pentru a ști să-l între iț nă și să-l repare. Matematicienii Centrului trebuia să raspundă la întrebarea: Ce trebuie să facă un matematician la un Centru de calcul ? … Centrul de calcul a căutat, încă din 1963, să învețe pe alții Știința calculatoarelor.”  “Stelian Niculescu a predat numeroase cursuri din domenii ale Știintei Calculatoarelor, cel mai recent fiind cel pe care, în primavara și vara 1972 l-a predat la ICI, unde s-a transferat în 1970 (anul înfiin ăț rii ICI) …. E
 32. 32. APLICAȚIA DE FIZICĂ – REZOLVAREA DE SISTEME DE ECUA IIȚ  Din puncul de vedere al informaticianului, era vorba de rezolvarea unor sisteme de ecua iiț algebrice liniare.  Programul a fost scris în colaborare cu colega mea Anca, utilizând metoda Gauss. Rularea programului pe calculator, a fost un ghinion, am avut parte de feste de tip fiabilitate.  Cum termenul de predare era critic, pentru a nu compromite colaborea, am rezolvat sistemele manual, având grija să redactăm programul i rezultatele a a cum le-ar fiș ș furnizat calculatorul.  Situa ia a fost salvată, beneficiarul fiindț încântat (dar am cam fost «penali», că să nu
 33. 33. APLICAȚIA DE MUZICĂ – ALGORITM ÎN ALGOL ȘI EXECUTAT PE CALCULATORUL POLONEZ ODRA Despre piesa Laudae-2, compusă de Aurel Stroe. Algoritmul a fost elaborat într-o restricție a limbajului ALGOL și rulat pe un calculator polonez, ODRA (aflat în expoziție la Centrul de calcul al Universitatii Bucuresti, prin anii 1966-1967). Găsirea unei soluții (care, în fond însemna baza piesei muzicale, imaginate de compozitor) a durat mult mai multe ore decât mi-aș fi imaginat. Au fost 2 motive. 1. Primul este acela ca nu am putut demonstra ca problema (cu cerințele de fier ale compozitorului) este rezolvabilă (ceea ce m-a condus la a găsi o cale de căutare a unei soluții, cale, am constatat ulterior, care este de fapt, metoda Backtraking, de care la acea vreme habar nu aveam, inventată în 1977 i apărută la noiș după 1985). 2. Al doilea motiv pentru care timpul de răspuns a fost mare s-a datorat vitezei de calcul mici din perspectiva actuală dar, totusi, mari la acea vreme.
 34. 34. APLICAȚIA DE BIOLOGIE – ALGORITM DE CLASIFICARE A MICROBILOR  Aplica ia privind biologia a însemanat colaborat cuț dr. Grigore Ghika în probleme de clasificare a microbilor. Preocuparile în domeniu taxonomiei erau o noutate în acele vremuri (1963-65), iar colaborarea a condus iș la publicarea unei lucrări în Anglia (Paul Constantinescu, Gr. Ghika, Stelian Niculescu). În acea vreme, prin viziunea Profesorului Gr. C. Moisil, pe lângă Programarea calculatoarelor (Limbaj de asamblare, FORTRAN, COBOL etc.) se predau și  Notiuni de Algoritmi și metode de reprezentare,  Teoria grafurilor,  Analiza numerică,  Programare liniară etc.
 35. 35. ROLUL ACAD. GR. C. MOISIL LA FONDAREA INFORMATICII ROMÂNEȘTI  Gr. C. Moisil a ajutat să se realizeze Conven iaț ce a intervenit între România i Bulgaria în anul 1963. Aceastaș prevedea ca Bulgaria să reproducă CIFA-3 (calculator românesc) începând cu anul men ionat. Pentru reu itaț ș colaborării partea română a acordat păr ii bulgare sprijinț tehnic, documenta ie i pregătirea unor cadre.ț ș  A organizat expozi iaț la Centrul de calcul al Universită ii dinț Bucure ti (anul 1968) cuș calculatorul IBM 360/30. Pe acest calculator s-au realizat multe aplica ii si s-au pregatit mul iț ț speciali ti de diverse specializăriș  A organizat cursuril postuniversitate (din 1965) la sediul CCUB iș la sediile diferitelor institu ii (CSCAS, IPROMET, Ministerul Chimieiț etc). Prin contractarea calculatorului IBM a oferit păr ii româneț 9 burse la una din colile IBM din Europa (Anglia i RFG). PentruȘ ș aceste burse au fost înscri iș 24 de candidati. După o selec ie auț ramas 12. A venit reprezentantul IBM (domnul Dauer). Prin teste tip grilă reprezentantul IBM a selectat 4. Dintre cei patru au plecat în RFG, cu o oarece întârziere, doar doi (Moraru Florian de la Institutul Politehnic din Bucure ti, Catedra de calculatoare i, Eu de laș ș
 36. 36. BUCURIA ACHIZI IONĂRII SISTEMULUI DE CALCULȚ IBM 360/30  Bucuria a fost mare: când, exact în ultim zi a anului (1968, adică la limita epuizării termenului de expunere, după care Sistemul de calcul IBM urma sa fie retras, dacă nu se achizi iona), s-a reu it (ț ș gra ie insisten ei i efortului depuse de Profesorul Gr.ț ț ș C. Moisil) ca IBM 360/30 să fie cumpărat i să rămână în dotarea Centrului deș Calcul al Universită ii din Bucure ti.ț ș  A fost utilizat cu eficientă mul i ani,ț pentru multe genera ii de utilizatori i pentruț ș multe genera ii de studen iț ț de la Facultatea de Matematică (până în anul 1975, când a venit FELI X C C 256). Trebuie să men ionez că, deoarece era sfâr it de anț ș financiar, dacă nu se cumpăra calculatorul, se pierdeau ni te fonduri financiareș considerabile,  Iată de ce Profesorul a făcut eforturi deosebite pentru ca Sistemul IBM să treacă din regim de expozi ie în regim de proprietate a Centrului de Calcul. S-au dus lupteț grele, mai ales cu factorii financiari ai vremii. Împreună cu Profesorul G. C. Moisil am avut bucuria nemăsurată a obtinerii documentelor de a rămâne proprietari ai Sistemului IBM, chiar în ultima zi a anului 1968.  FAN AL TESTELOR IBM: Achizi ionarea Sistemului de calcul IBM 360/30 a constituitț pentru mine un prilej de bucurie în plus. De ce ? Pentru motivul că am fost selec ionat, alături de Florian Moraru de la Institutul Politehnic din Bucure ti, prinț ș teste tip IBM, pentru a urma cursurile de Instructori (Formatori de formatori) la
 37. 37. Grigore C. Moisil Constantin P. Popovici, Matei Bogdan, Nicolae Popoviciu, Ing. Maria Roceric (Lovin), Petre Preoteasa și Stelian Niculescu.
 38. 38. Gr. C. Moisil Stelian Niculescu, Petre Preoteasa, Nicolae Popoviciu, Constantin P. Popovici, Maria Lovin (Roceric), Matei Bogdan
 39. 39. Gr. C. Moisil Nicolae Popoviciu, Stelian Niculescu, Conf. Constantin P. Popovici, Petre Preoteasa, Maria Lovin (Roceric), Matei Bogdan Imagine documentImagine document
 40. 40. Imagine documentImagine document
 41. 41. 01 Logica ne dă mijloace de a insufla altora convingeri pe care nu le avem.   02 Minciuna presupune studii superioare adevărului. 03 Cel mai mult îmi place să mă întîlnesc cu şefii mei care au ieşit deja la pensie. 04 Nicăieri nu este mai bine decât în altă parte. 05 Un idiot bogat este considerat, în primul rând, bogat, egal cu un idiot sărac. 06 Politician e unul care strigă. Diplomat e unul care tace.   07 La egală distan ă între Polul Nord i Polul Sud se află interpolul.ț ș 3. MOISILisme
 42. 42. 08 Nimeni nu-i modest degeaba. 09 Cele mai mari moşteniri le primesc, de regulă, oamenii bogaţi. 10 Cine nu ştie să facă nimic e gata să facă orice. 11 Memorie prea bună nu lasă destul loc noutăţilor. 12 Vorbim despre sănătate mai ales când suntem bolnavi. 13 Prietenul la nevoie te cunoaşte. 14 Nici un profesor de logică nu a ajuns prim-ministru. 15 Un musafir care pleacă este întotdeauna binevenit.
 43. 43. 4. TESTE DE TIP PROBLEMĂ  PROLOBLEMA 1 Se dau trei numere natural nenule (x, y, z), al căror produs este 36 (xyz=36). Nu vă dau suma, deoarece nu v-ar fi de folos. Numerele pot constitui laturile unui triunghi, if (le ghiciți) then (vă premiez) else (mai vorbim) end OBSERVAȚIE. Dacă sunteți prea mulți
 44. 44. PROBLEMĂ CONCURS  PROLOBLEMA 2 Se dă un număr de 5 cifre diferite de zero n = x x x x x 4 3 2 1 0 1. Selecta i cifrele de rangț 0,2,4. 2. Să se afi eze informa ia necesară pentru aș ț deduce dacă mul imea cifrelor selectate esteț egală sau nu cu mu imea {1,2,3}.ț 3. Să se folosească cel mai mic număr de IF-uri, cu minimul dintre cei 6 operatori rela ionali.ț
 45. 45. Concurs Rapid cu premii … pe măsură ! 01. Interpreta i denumirea Concursului (fărăț programare cu rabdare). 02. Ce i se pare cel mai greu în clasa I-a?ț 03. Cum se cheamă liftul în Japonia? 04. Un ins dă mâna cu Stelian i zice: măș cheamă Dan. Ce răspuns crede i că i-am dat ?ț 05. Între doi pomi A,B este o distan ă de 10 m. Oț vrăbiu ă zboară de la A la B în 10 s. Dacă un pasț al ei măsoară 2 cm i îl efectuează într-oș secundă, în cât timp parcurge distan a întreț pomi, fără a zbura deloc. 06. O intrebare de Istorie ?
 46. 46. VII XXIII Nu implică II 7 23 Nu implică 2.00 VII XXIII I I 7 22 3.14 07. Se consideră schema realizată cu 13 be i oare.ț ș Să se transforme într-una corectă folosind acelea i 13 be i oare.ș ț ș Corespondentul ei numeric. Iată solu ia:ț
 47. 47. CONCLUZII & DISCU IIȚ  "Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor." (Grigore C. Moisil)"  "Se ştie că o idee începe prin a fi un paradox, continuă prin a fi o banalitate şi sfârşeşte prin a fi o prejudecată." (Gr. C. Moisil, "Contemporanul", 1970)  "Pentru Moisil, Matematica a fost mai mult decât un domeniu de cercetare. A fost un mod de a vedea lumea, de a-şi trăi viaţa. Avea capacitatea de a injecta gândire matematică în orice fenomen pe care îl observa." (Solomon Marcus)
 48. 48. RADIO ROMÂNIA REGIONAL IAȘI, 2015  Grigore Moisil - vizionarul care a introdus informatica în România | EU aleg România (2015) Evocarea lui Gr. C. Moisil https ://www.youtube.com/watch?v=ciG9PUjsSI
 49. 49. Să ave i o via ăț ț “guvernată” de Axioma: în orice AZI să ave i binele înț ascenden ăț i răul înș descenden ăț fa ă deț IERI. “Programare cu răbdare”, Colegiul Na ional “Ferdinand I”ț Amfitetrul “S.Marcus” Bacau 6 aprilie 2019 telian Niculescu
 50. 50. Este ora 18:22 MUL UMESCȚ PENTRU ATEN IE!Ț

×