Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CNIV 2014, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

63 views

Published on

: CNIV 2014, NOI TEHNOLOGII DE E-LEARNING, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Ediţia XII, octombrie 2014, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CNIV 2014, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

 1. 1. IDEEA ȘI NEVOIA DE CONCEPTE CRIZA ÎN EDUCAȚIE: Învățare profundă versus Învățare superficială Conf. Dr. MARIN VLADA, vlada[at]fmi.unibuc.ro Universitatea din București, Proiectele CNIV & ICVL
 2. 2. Conceptual age – 21stCentury Daniel Pink's book contains a description of new age - the Conceptual Age:  Agricultural age (farmers) – 18th Century  Industrial age (factory workers) – 19th Century  Information age (knowledge workers) – 20th Century  Conceptual age (concept workers) – 21st Century
 3. 3. Horizon Report Europe: 2014 Schools edition
 4. 4. Sisteme şi arhitecturi – progrese ale ştiinţei şi tehnologiei Motto: “Dezvoltarea ştiinţei se bazează pe două mari realizări: invenţia sistemului de logică formală (în geometria euclidiană) de către filozofii greci, şi posibilitatea de a descoperi relaţii cauzale prin experiment sistematic (în timpul Renaşterii).” Albert Einstein Ref. M. Vlada http://www.elearning.ro/sisteme-si- arhitecturi-progrese-ale-stiintei-si-tehnologiei
 5. 5. ȘTIINȚE: Limbaje şi concepte, informaţii şi cunoştinţe, metode, tehnici, metodologii  ȘTIINȚELE s-au dezvoltat din nevoi şi necesitati practice, uneori chiar urgente, inventând şi construind concepte, metode, tehnologii, dispozitive şi produse diverse care înglobează progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, toate acestea într-o dinamică permanentă a schimbărilor şi a evoluţiei.  Ref. M. Vlada http://www.elearning.ro/sisteme-si- arhitecturi-progrese-ale-stiintei-si-tehnologiei
 6. 6. Paradigme ale învățării Triada: OM – SOCIETATE - NATURĂ  Nevoia de învățare și procesul învățării  Nevoia de adaptare la schimbări, reforme, evenimente și decizii la nivel personal, în societate, local sau mondial  Nevoia de apărare față de semeni, față de societate și față de natură The Power of Learning
 7. 7. Destine … legate de … dezvoltare  Informatică  Centre de Calcul  Sisteme informatice, Sisteme de operare  Calculator, Sisteme de programe  Programare, Algoritmică, Limbaje  Analiza, Concepţie,Testare  Implementare, Execuţie  Inteliganță artificială și sisteme expert  Grafică pe calculator (Computer graphics)  Tehnologii Web, Software educațional ...
 8. 8. Evenimente, decizii, fenomene …  1960: s-a fondat sectia “Maşini de calcul”  1962: s-a fondat CCUB (Centrul de Calcul al UB) la Fac. de Matematică (desființat în anul 1993)  1966/67: s-au creat Comisia Guvernamentală pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (CNST), Institutul pentru Tehnică de Calcul (ITC), “Primul program de informatizare în România”  1968/69: s-a achiziţionat sistemul IBM 360/30  1970/71: se înfiinţează secţii de Informatică la Bucureşti, Cluj, Iasi, Timişoara; profil tehnic: Calculatoare şi automatică, profil economic: Informatică economică (“revoluţia informatică”); se înfiinţează Centre teritoriale de calcul în toată ţara  1970/71: Dezbateri şi clarificări-elaborarea programului strategic, hotărâre a CC al PCR (aprilie 1972), „Perfecţionarea sistemului informaţional economico-social, introducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor şi dotarea economiei naţionale cu tehnică de calcul în perioada 1971– 1980”  1970: s-au înfiinţat Institutul Central de Informatică (ICI), Fabrica de calculatoare, licenţa fr. (anul 1968) IRIS 50 / Felix 256/512 (gen. a III-a)  1971/72: se dizolvă Comisia Guvernamentală pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrarii datelor; se aprobă "Programul privind perfecţionarea sistemului informaţional economico - social, introducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor şi dotarea economiei naţionale cu tehnică de calcul în perioada 1971 - 1980“
 9. 9. Evenimente, decizii, fenomene …  Omul este rezultatul propriilor eforturi pentru cunoaştere/învăţare şi al influenţelor societătii (fenomene, procese, decizii, etc) asupra sa. (MV, 21sept. 2013)  EDUCAŢIA, CULTURA ŞI TEHNOLOGIA TRANSFORMĂ GÂNDIREA ŞI ATITUDINEA OAMENILOR  NEÎNŢELEGEREA CONCEPTELOR ŞI TERMENILOR CONDUCE LA O ÎNVĂŢARE SUPERFICIALĂ
 10. 10. Evenimente, decizii, fenomene …
 11. 11. Evenimente, decizii, fenomene …
 12. 12. Evenimente, decizii, fenomene …  Ce este un manual digital ? Prin manualul digital se atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented reality) pe care un eveniment de învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă de un eveniment de tip discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată de elevi sau cadrele didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin laboratoarele virtuale pentru fizică, chimie, biologie, etc.
 13. 13. Evenimente, decizii, fenomene …  Anul școlar 2014/2015. Ce este un manual digital ?
 14. 14. Evenimente, decizii, fenomene …  Manuale digitale, provocări şi căutări – o premieră în România - http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014
 15. 15. Evenimente, decizii, fenomene …  Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti by Prof. Ion Văduva - http://www.c3.icvl.eu/2014/vaduva-ccub
 16. 16. Evenimente, decizii, fenomene …  - http://www.c3.icvl.eu/2014/vaduva-ccub
 17. 17. Evenimente, decizii, fenomene …  Informatica la Universitatea din Bucureşti:1960-2014 - http://prezi.com/z3n2-hbjtwnh/informatica-la-universitatea- din-bucuresti1960-2014/ , 23 April 2014 M. Vlada by PREZI
 18. 18. Evenimente, decizii, fenomene …  Portaluri şi platforme web ale facultăţilor şi universităţilor - http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/web-univ , 11 OCTOEMBRIE 2014, CNIV România, M. Vlada
 19. 19. Evenimente, decizii, fenomene … Paginile Web ale universităților - http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/web-univ ,  Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca - http://www.ubbcluj.ro/  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași - http://www.uaic.ro  Universitatea din Bucureşti - http://www.unibuc.ro  Universitatea de Vest din Timişoara - http://www.uvt.ro
 20. 20. Evenimente, decizii, fenomene … Paginile Web ale facultăților - http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/web-univ ,  Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica Timişoara - www.cics.upt.ro  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi - http://www.etti.tuiasi.ro  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea “Politehnica” Bucuresti - http://www.electronica.pub.ro  Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - http://www.infoiasi.ro  Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius din Constanța - http://math.univ-ovidius.ro

×