Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CNIV 2007, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

228 views

Published on

CNIV 2007, NOI TEHNOLOGII DE E-LEARNING, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Ediţia V, octombrie 2007, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CNIV 2007, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

 1. 1. CNIV 2007 | 26-28 octombrie
 2. 2. CNIV 2007 | 26-28 octombrie
 3. 3. CNIV 2007 | 26-28 octombrie VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY Proiectele CNIV şi ICVL în context intern şi internaţioanal Conf. univ. dr. Marin Vlada Universitatea din Bucureşti - www.unibuc.ro vlada@fmi.unibuc.ro
 4. 4. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Dezvoltare-Cunoaştere-Învăţare DEZVOLTARE ÎNVĂŢARECUNOAŞTERE Mediul Fizic Mediul VirtualMediul Virtual Tezaur ce NU se poate conserva Tezaur ce se poate conserva
 5. 5. CNIV 2007 | 26-28 octombrie La baza societăţii de mâine vor sta Informaţia, Cunoaşterea, Comunicaţiile, TEHNOLOGIILE Erele prin care a trecut şi trece omenirea (James W. Michael , 1999): • pietrei; • fierului; • agriculturii; • industriei; • tehnologiei; • cunoaşterii. ... Procesele dezvoltării … Procesele cunoaşterii ... Procesele învăţării … ÎNVĂŢAREA ! CUNOAŞTEREA !
 6. 6. CNIV 2007 | 26-28 octombrie CUNOAŞTERE şi CREAŢIE Inovaţii, dezvoltare, produse: • ABAC-ul (3000 Î.Ch.); hârtia (50 Î.Ch.); tiparniţa (1452); • ziarul (1700); telegraful (1837); fotografia (1839); • telefonul (1876); electricitatea (1882); • tabulatorul (1890); • filmul (1891); radio - televiziunea (1920-1936); • robotul (1921); tranzistorul (1947); • calculatorul electronic (1945); • display-ul grafic (1953); • microprocesorul (1971); • tehnologia Web şi reţeaua Internet (1991). • telefonul mobil (1945,1991) Procesele creaţiei ... INVENŢII !
 7. 7. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Impactul tehnologiilor Educational Technology Virtual Reality- soluţii software Virtual Learning 4 valuri ale tehnologiei informaţiei Cunoaşterea
 8. 8. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Construirea societăţii bazate pe cunoaştere Cele 4 valuri ale societăţii informaţionale Referinţa: Tudorel FĂTU, Alexandru ŢUGUI, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi [Boar B.H., The Art of Strategic Planning for Information Technologies, 2nd edition, John Wiley, 2001]
 9. 9. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Virtual Reality and Software solutions • Realitatea Virtuală (VR-Virtual Reality) se referă la un sistem de concepte, metode şi tehnici care se utilizează la elaborarea şi construirea de produse software în scopul utilizării lor prin intermediul unor sisteme de calcul moderne (calculatoare şi echipamente specializate). • Acestea oferă modalitatea prin care calculatorul şi echipamentele specializate modifică modul în care omul percepe realitatea din mediul natural, prin simularea/modelarea unei alte realităţi. Se poate afirma că acest sistem/mediu, această realitate simulată pe calculator este Realitatea Virtuală.
 10. 10. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Educational Technology and Virtual Learning 1. Natura procesului de învăţare; 2. Obiectivele procesului de învăţare; 3. Construirea propriului sistem de cunoştinţe; 4. Gândirea de ordin superior; 5. Influenţe motivaţionale asupra învăţării; 6. Motivaţia intrinsecă în învăţare; 7. Caracteristici ale sarcinilor de lucru care stimulează motivaţia; 8. Limitări legate de dezvoltarea individuală şi momente favorabile; 9. Diversitatea socială şi culturală; 10.Acceptarea socială, stima de sine şi învăţarea; 11.Diferenţe individuale în învăţare; 12.Filtre cognitive.
 11. 11. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Educational Technology References http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology Taxonomy of Educational Objectives http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom BLOOM'S TAXONOMY http://www.officeport.com/edu/blooms.htm http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom http://www.geocities.com/jose_luis_cardenas/taxonomia_bloom.html A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing — A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives; Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, Richard E. Mayer, Paul R. Pintrich, James Raths and Merlin C. Wittrock (Eds.) Addison Wesley Longman, Inc. 2001
 12. 12. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Educational Technology BLOOM'S TAXONOMY
 13. 13. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Învăţarea este evoluţia cunoaşterii în timp • “Learning is evolution of knowledge over time” (Roger E. Bohn, 1998); Dezvoltarea societăţii omeneşti se realizează prin cunoaştere şi învăţare; Cunoaşterea este dependentă de procesul de învăţare • La baza proceselor/evenimentelor ştiinţifice, economice, tehnologice, economice, sociale, culturale etc. se află informaţia, cunoaşterea şi comunicatiile • Factorul limitativ în dezvoltare va fi legat din ce în ce mai mult de cunoaştere şi învăţare , de capacitatea omului de asimilare şi dezvoltare a noilor tehnologii, de utilizare a acestora în noi domenii de activitate
 14. 14. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Taxonomie a termenilor in Virtual Learning A. Anohina, Analysis of the terminology used in the field of virtual learning, Educational Technology & Society, 8 (3), 91-102, (http://www.ifets.info/journals/8_3/9.pdf ), 2005 Termeni: Resurse/tehnici/ metode/forme/ tehnologii grupul C (calculator) grupul I (Internet) Grupul T(tehnologie) grupul D (distanţă), grupul O (online) grupul W (Web) grupul E (electronic) grupul R (resurse)
 15. 15. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Procese/Concepte de învăţare eficientă Nivelul 1 Principiile învăţării: • Implicarea activă, Modele şi conexiuni, Învăţarea informală, Experienţa directă, Reflecţia,Situaţii stimulative, Feedback frecvent, Mediu agreabil Nivelul 2 Procesarea informaţiei: • Aprecierea,Faza preliminară cercetării, Cercetarea, Interpretarea, Comunicarea, Evaluare Nivelul 3 Standarde de conţinut: • Arte, Limbă străină/ESL, Sănătate/Educaţie fizică, Discipline umaniste, Matematică, Ştiinţă, Sociale Învăţământ profesional, Alte discipline Nivelul 4 Principiile democratice: • Toleranţa, Gândirea critică şi capacitatea de decizie, Gândirea în colaborare şi comprehensiunea, Distribuirea şi delegarea puterii, Responsabilitatea individuală şi implicarea civică (Referinţă: http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA, 2001)
 16. 16. CNIV 2007 | 26-28 octombrie http://www.intime.uni.edu/ University Northern Iowa, USA Project 1999-2001-2003 IN TIME Integrating New Technologies Into the Methods of Education •“Misiunea Proiectului INTIME este îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare la toate nivelurile (preuniversitar şi universitar), în toate ariile curriculare.” • “Pentru a-i ajuta pe educatori să îşi formeze deprinderile necesare îmbunătăţirii activităţii didactice, proiectul utilizează tehnologia contemporană, modele conceptuale de înaltă calitate, imagini video online, studii de caz şi analiza prin întrebări vizând înţelegerea aprofundată “ • “Modelele conceptuale includ datele celor mai recente cercetări în domeniul utilizării standardelor în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice, precum şi strategii contemporane din domeniul psihologiei cognitive şi al psihologiei şcolare. “
 17. 17. CNIV 2007 | 26-28 octombrie http://www.intime.uni.edu/ University Northern Iowa, USA Project 1999-2001-2003 - IN TIME Integrating New Technologies Into the Methods of Education “Misiunea noastră nu este divizarea activităţii cadrelor didactice, ci mai degrabă conştientizarea complexităţii sistemului de promovare a unei învăţări de calitate.”
 18. 18. CNIV 2007 | 26-28 octombrie http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA
 19. 19. CNIV 2007 | 26-28 octombrie http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA Former INTIME Team Members http://www.intime.uni.edu/Photo_album/new/Former.htm Maria Aguilar Elizabeth Alvarez Heather Ames John Balong Julie Bauer Matt Behrens Marius Boboc Simona Boroianu Rhonda Brass Scott Brons Sarah Carrol Leo Chang Corina Cimpoeru Angela Fry Sarah Galloway Mike Girsch Phillip Gryaznukin Lisa Hansen Ooreen Hayek Wang Hairu Mike Heisdorffer Brian Johnson Artem Kastrel Caroline Lange David Lawson Anna Levina Christina Lien Brian List Kristina Lorenzen Lisa Ludwig Teri Martin Michelle Matz Negni Miraa Shadrack Msengi Tselha Namdol Chawne Paige Masha Plakhotnik Irina Potovina Drea Potter Meera Rajgopal Jeanette Reck Davi ReisBill Rodgers Jawad Salimi Simona Sarbu Robin Sandberg Samara Simonson Sharon Smaldino Nadia Soloukhina Leonid Solovyev Alexandru Spatariu Julia SussKaty Swalwell Diana Tanase Madalena Tanase Madalina Tincu Katie Twohing J.C. Turner Chelsea Vanzante ”Ovidius" University, Romania
 20. 20. CNIV 2007 | 26-28 octombrie http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA Privire de ansamblu: Marilyn Western Clasele I şi a II-a, Kinney ElementaryMt. Pleasant, Michigan Interviu: Lisa Carlon Clasa a VI-a, Cedar Ridge Elementary Branson, Missouri Învăţarea: Chris Gleason Clasa a VII-a, Greenhills School Ann Arbor, Michigan Procesarea informaţiei: Cathy Howland Clasele IV-VI Engleza limba secundară, Orchard Hill School Cedar Falls, Iowa Standarde de conţinut: Lyn Countryman Clasa a VII-a, Malcolm Price Laboratory School Cedar Falls, Iowa Democraţie: Kim Reed Clasa a V-a, Madison Elementary Cedar Rapids, Iowa Tehnologia: Kim Miller & Craig Saddler Clasa a IV-a, Malcolm Price Laboratory School Cedar Falls, Iowa Cunoştinţele profesorului: Pam Maclin Clasa a IX-a, Bernie High school Bernie, Missouri Comportamentul profesorului: Vicki Oleson Clasa a VI-a, Malcolm Price Laboratory SchoolCedar Falls, Iowa Videoclip-uri
 21. 21. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Conference Topics ICVL 2007 Thematic Areas / Sections • MODELS & METHODOLOGIES (M&M): Innovative Teaching and Learning Technologies Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training Collaborative E-Learning, E-Pedagogy, Design and Development of Online Courseware Information and Knowledge Processing Knowledge Representation and Ontologism Cognitive Modelling and Intelligent systems Algorithms and Programming for Modelling • TECHNOLOGIES (TECH): Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies Advanced Distributed Learning (ADL) technologies Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT) New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills Educational Technology, Web-Lecturing Technology Mobile E-Learning, Communication Technology Applications Computer Graphics and Computational Geometry Intelligent Virtual Environment • SOFTWARE SOLUTIONS (SOFT): New software environments for education & training Software and management for education Virtual Reality Applications in Web-based Education Computer Graphics, Web, VR/AR and mixed-based applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences Multi-agent Technology Applications in WBE and WBT Streaming Multimedia Applications in Learning Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs Software Computing in Virtual Reality and Artificial Intelligence Avatars and Intelligent Agents www.icvl.eu/2007
 22. 22. CNIV 2007 | 26-28 octombrie Vă doresc succes ! Mulţumesc pentru atenţie ! 26 oct. 2007 Universitatea ”Ovidius” Constanţa CNIV 2007

×