Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dragos Vaida 1 iunie 1933-4 august 2020

546 views

Published on

Prezentare de Prof. dr. Afrodita Iorgulescu

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dragos Vaida 1 iunie 1933-4 august 2020

 1. 1. Prezentare de prof. dr. Afrodita Iorgulescu Domnul Profesor Dragoş Alexandru Vaida s-a născut la 1 iunie 1933, la Constanţa. A absolvit Facultatea de Matematică-Fizică a Universităţii din Bucureşti în 1957, cu diplomă de merit, având conducător ştiinţific pe academicianul Gr.C. Moisil şiprofesori pe academicienii Caius Iacob şi Miron Nicolescu, pe Dan Barbilian. Urmare a recomandării lui Gr.C. Moisil, face doctoratul în matematică cu celebrul A.G. Kuroş, la Facultatea de Matematică-mecanică a universităţii « M.V. Lomonosov » din Moscova, titlul tezei fiind: « Unele rezultate relative la structuri algebrice parţial ordonate », teză susţinută în noiembrie 1964. Alături de Gr.C. Moisil, este printre primii matematicieni din România care s-au orientat spre informatică. Domeniile sale de competenţă şi cercetare sunt: - structuri algebrice ordonate în sintaxă şi semantică, - limbaje formale şi limbaje de programare, - limbaje formale şi algebra constructivă,
 2. 2. A fost: - cercetător ştiinţific la Institutul de Fizică Atomică al Academiei (1957-1963), - cadru didactic la Institutul de Construcţii din Bucureşti (1959-1963), - cercetător şt. al Centrului de Calcul al Academiei de Studii Economice, director adjunct ştiinţific (1966-1970) al Centrului de Calcul al Academiei de Studii Economice şi cadru didactic la Academia de Studii Economice (1963-1970), - cadru didactic (conferenţiar, profesor) la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de matematică, Catedra de Fundamentele Informaticii (din 1970); - visiting professor şi a avut cooperări cu universităţile din Bologna, Bordeaux, Trento şi Napoli, cu École Normale Supérieure, cu Duke University (S.U.A.), cu Departamentul de informatică - INESC – din Lisabona. A ţinut prelegeri la universităţile din Milano, Oxford, Pisa, Genova, Iowa, Kent, North Carolina, “La Sapienta” din Roma.
 3. 3. A fost - secretar ştiinţific al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române (şeful comisiei era Gr.C. Moisil), - director general adjunct la Ministerul Educatiei şi Cercetării şi - director adjunct al Centrului European UNESCO pentru Învăţământul Superior. A fost membru în comitetele de redacţie la: - Analele Universităţii Bucureşti – Informatică, - Informatică şi Modele în Ştiinţele Sociale, - European Journal of Education. A fost membru al organizaţiilor profesionale ACM, UNESCO – Divizia “Învăţământul Superior”. A fost recenzent la Mathematical Reviews, Computing Reviews. A primit în 2000 Premiul Gr.C. Moisil şi medalia Gr.C. Moisil de la Asociaţia INFOREC (Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică) din A.S.E..
 4. 4. A scris următoarele monografii: M1. Întocmirea planului de formare a trenurilor de marfă cu ajutorul maşinilor electronice de calculat, Editura Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Bucureşti,1963, 50 p. (cu C. Tomescu, A. Cristache, V. Zinca, Gh. Lalescu). M2. Programarea calculatoarelor electronice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1967, 384 p. M3. Descrierea proceselor de calcul pentru calculatoarele electronice mici, Editura Tehnică, Bucureşti, 1967, 123 p. M4. Elemente de informatică aplicată, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968, 191 p. M5. Algoritmi de compilare, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, 213 p. M6. Structuri matematice discrete. Aplicaţii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1989, 214 p. (cu A. Mateescu).
 5. 5. A fost unul din coordonatorii volumului: Grigore C. Moisil şi continuatorii săi/ Grigore C. Moisil and his followers, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007 (cu A. Iorgulescu, S. Marcus, S. Rudeanu).
 6. 6. A scris următoarele Manuale şi Cursuri universitare: U1. Utilizări ale calculatoarelor electronice de la I.F.A., Editura Academiei Române, Bucureşti, 1961. U2. Programarea calculatoarelor electronice cu aplicaţii la ECONOMIST CIFA 102, Institutul de Ştiinţe Economice, Bucureşti, 1966. U3. Programarea în ALGOL, Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, Bucureşti, 1967. U4. Elemente de teoria limbajelor de programare -- Formalizarea sintaxei şi semanticii limbajelor, Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1973. U5. Special chapters on mathematical modelling, University of Bucharest, 1975 (UNESCO post-graduate course). U6. Limbaje formale şi tehnici de compilare, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1976. U7. Special chapters on computers programming, Universitatea Bucureşti, 1978. U8. Special chapters on computers programming. Aplications of lattice theory in informatics, Universitatea Bucureşti, 1978. U9. Special chapters on computers programming. Aplications of language theory to compiler design, Universitatea Bucureşti, 1979. U10. Limbaje formale şi tehnici de compilare. Aplicaţii ale algebrelor multisortate în informatică, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1982. U11. Limbaje formale şi tehnici de compilare -- Capitole speciale de limbaje formale, Universitatea Bucureşti, 1984 (cu A. Mateescu).
 7. 7. Articole: 1. Întrebuinţarea imaginarelor lui Galois în teoria algebrică a mecanismelor automate, Bul. St. Sect. Mat. Fiz., VIII, 1, 1956, 21--29. 2. Extensiunea teoremei de aproximare a lui K. Weierstrass la funcţiile hiperbolic continue de două variabile, Com. Acad. RPR, VI, 10, 1956, 173--1178. 3. Caracterizarea laticelor modulare prin sisteme cu axiome independente, St. Cercet. Mat., VIII, 3-4 , 1957, 457--466. 4. Calculul polinoamelor ireductibile modulo 2 cu maşina electronică de calcul CIFA-1, St. Cercet. Mat., X, 2, 1959, 447--458. 5. Asupra corpurilor parţial ordonate, Com. Acad. RPR, IX, 12, 1959, 1243--1248.
 8. 8. 6. Asupra unei ecuaţii funcţionale, An. Univ. C.I. Parhon, St. Mat. Fiz., 25, 1960, 21--24 (cu V. Vâlcovici). 7. Asupra existenţei unor soluţii olomorfe pentru ecuaţia f(alpha z)=g(z)f(z), Com. Acad. RPR, X, 5, 1960, 403—407 (cu V. Vâlcovici). 8. Asupra subgrupurilor izolate ale unui grup reticulat necomutativ, Com. Acad. RPR, X, 11, 1960, 935--939. 9. Caracterizări ale laticilor distributive, Com. Acad. RPR, XI, 7, 1961, 797--800. 10. Rezolvarea unor probleme de transport cu calculatorul electronic CIFA 2, Com. Acad. RPR, X, 1961, 1147--1149. 
 9. 9. 11. Relaţii de recurenţă pentru funcţionarea în timp a unor circuite electronice, Com. Acad. RPR, XII, 2, 1962, 189--194. 12. Un problème de G. Birkhoff, Comptes Rendus Acad. Bulg. Sci., 15, 1962, 801--803. 13. Le cas limite du critère de Wittmeyer pour la mèthode de Gauss- Seidel, C.R. Acad. Sci. Paris, 255, 2, 1962, 235--237, şi Bull. Math. Soc. Sci. Math. Phys. RPR, 4 (52), 3-4, 1960, 3--18 (cu I. Barbălat). 14. Idèaux isolès gauches nilpotents et radical isolè, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Phys. RPR, 6 (52), 3-4, 1962, 257--260. 15. Groupes ordonnès dont les èlèments admettent une decomposition jordanienne generalise, a. Bericht von der Tagung uber Geordnete Mengen, Brno, Nov. 1963, Publ. Fasc. Sci. Univ. J.E.Purkynè, A 28, 1964/9, 494; b. C.R. Acad. Sci. Paris, 257, 1963, 2053—2055; c. C.R. Acad. Sci. Paris, 257, 1963, 2222—2223; d. Buc. Instit. Phys. At., EC/2, 1963, (preprint).
 10. 10. 16. Solving transport problems in the railways field with digital computers, Buc. Inst. At. Phys., EC/1, 1963, 17 p. (preprint) (cu V. Toma). 17. Metode de calcul programate la calculatoarele CIFA pentru rezolvarea unor probleme din economia transporturilor, Editura Academiei Române, 1964, 859--861 (cu G. Meiltz, I. Zamfirescu). 18. Groupes ordonné dont les éléments admettent une decomposition jordanienne géneralisée, Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 9, 1964, 929--948. 19. Metode de programare automată. Rutine interpretative, Buc. Inst. Fiz. At., MC-6, 1964, 22 p. (preprint), (cu I. Cavadia, G. Meiltz, N. Moldovan, I. Zamfirescu). 20. Nekotoryie rezultaty otnositel'no algebraicheskih chastichno uporyadochenyh sistem, Buc. Inst. At. Phys., EC/7, 1964, Bul. Inst. Math., IX, 227--236.
 11. 11. 21. Operatori şi scheme logice pentru descrierea proceselor de calcul, St. Cercet. Fiz., XVIII, 5, 1966, 525--584. 22. Un limbaj informaţional nou pentru descrierea algoritmică a proceselor de calcul, St. Cercet. Calcul Econ. Cib. Econ., 1, 1966, 67--76. 23. La langue algorithmique ALGOL pour les ordinateurs petits et moyens, Econ. Comput. Econ. Cyb. St. Res., 3-4, 1966, 37--45. 24. Limbajul de programare automată elaborat de GAMS, Buc. Inst. Fiz. At. al Acad. RSR, Limbajul algoritmic elaborat de GAMS, Aut. Elec., 10, 3, 1966, 133--136. 25. Rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului electronic ECONOMIST CIFA 102, St. Cercet. Calcul. Econ. Cib. Econ., 3, 1967, 21--42.
 12. 12. 26. Numerical methods and programming techniques in economic informatics, Proc. 5-e Congres Internat. de Cyb., Namur (Belgia), 1968, 433--447. 27. Metode numerice şi tehnici de programare în informatica economică, St. Cerc. Calcul Econ. Cib. Econ., 1, 1968, 25--47. 28. Aplicaţii ale polinoamelor ortogonale la inversarea matricelor, Aut. Electron., 12, 2, 1968, 70--72. 29. ALGOL programs on English Electric System, Kidsgrove, International Comp. Limited, 1968 (UN fellowship), 22 p. 30. Metoda PERT la calculatorul electronic NEAC-1240, St. Cerc. Calcul Econ. Cib. Econ., 1, 1969, 87--89 (cu C. Ciochină, G. Fabian, St. Mustăţea, Gh. Weisz).
 13. 13. 31. Algoritm şi program pentru inversarea de matrice cu aplicaţii la matricea de balanţă, St. Cerc. Calcul Econ. Cib. Econ., 4, 1969, 71--85 (cu D. Duţă). 32. Utilizări ale maşinilor electronice în calcul economic, St. Cerc. Econ., vol. III, 111--120 (cu L. Tovissi). 33. Organizarea informaţiei de conectare în compilarea procedurilor, St. Cerc. Calcul Econ. Cib. Econ., 6, 1969, 23--28. 34. Implementing a software translation, Proc. Internat. Congress Cyb. (J. Rose, ed.) London Sept. 1969, Gordon and Breach, 1970, 833--840. 35. Compiler validation for ALGOL like language, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR, 14 (62), 4, 1970, 487--502.
 14. 14. 36. Programe pentru testarea unui compilator ALGOL 60, St. Cerc. Mat., 24, 2, 1972, 291--313. 37. Modele matematice de clasificare, Inf. Modele Mat. St. Soc., I, 1, 1972, 36--56. 38. Observaţii asupra unor algoritmi iterativi din algebra liniară, Informatică şi Modele Matematice în Ştinţele Sociale, 2, 1972, 26--35. 39. Metode de calcul pentru inversarea matricelor mari, Inf. Modele Mat. St. Soc., 11, 1, 1973, 19--32. 40. Modeles mathematiques dans la datalogie des systemes educationnels, Inf. Sci. Humaines, 17, 1973, 7--25.
 15. 15. 41. Mathematical models for educational systems analysis, Proc. Internat. Congress Cyb. Syst., Bucharest, 1975, 25--29. 42. Inverting large-sized matrices, Math. Structures, Computational Math- Math. Modelling, Sofia, Publ. House of Bulg. Acad. of Sci., 1975, 497--500. 43. Tehniques for speeding up the convergence for Schultz algorithm, Univ. Buc., 1977, 18 p. (preprint). 44. Mathematical models applied in the management of education, Proc. Int. Seminar on trends in math. Modelling, Warszawa, Polish. Acad. Sci. Ossolineum, 1978, 83--90. 45. Inverting matrices - Aplications to speeding up the convergence and extensions, Univ. Buc., 1978 (preprint).
 16. 16. 46. Speeding up the convergence in inverting matrices, Univ. Buc.1979, In Proc. Internat. Symp. Appl. Math. Syst., Theory Balkan Union Math. Univ. Braşov, 1978, 259--266. 47. Computer-oriented modelling cu applications in social sciences, Paris UNESCO, 1978, 14--15. 48. Inverting elements in partially ordered rings, Univ. Buc., 1980, 9 p. (preprint). 49. Inele ordonate şi numere reale, Pro. INFO-Iaşi 1981, Univ. Al.I. Cuza Iaşi, 1981, 718--719. 50. Condiţii de iterativitate de tip W. Ogden şi aplicaţii la limbaje de programare, Proc. INFO—Iaşi '83, Lucrările celui de-al IV-lea Colocviu de Informatică, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, 27--29 Octombrie 1983, 551--587.
 17. 17. 51. Structuri algebrice în semantică, Proc. INFO-Iaşi '85, Lucrările celui de-al V-lea Colocviu de Informatică, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 18--19 Octombrie 1985, vol. I, 1--13. 52. Dezvoltări recente în informatica matematică, Matematica în lumea de azi şi de mâine (C. Iacob, coord.), Editura Academiei Române, 1985, 261--267. 53. Languages, effectivity and constructive mathematics, Al II-lea Colocv. Nat. de Lb. Logică, Lingv. Mat., 1988, Braşov, 47--57 (cu C. Calude). 54. Structuri algebrice ordonate în bazele informaticii, Al VII-lea Colocviu de Inf., 19--21 oct. 1989, Univ. Al.I. Cuza, Iaşi, 1989, 441--457. 55. Ehrenfeucht Test Set Theorem and Hilbert Basis Theorem, A Constructive Glimpse, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, vol. 379, 1989, 177--184 (cu C. Calude).
 18. 18. 56. Iteration Conditions of W. Ogden's Type and Applications to Programming Languages (II), Developments in Language Theory. At the Crossroads of Mathematics, Computer Science and Biology (G. Rozenberg and A. Salomaa, eds.), World Scientific, Singapore, 1994, 44--50 ( Proc. Conf. on Developments in Language Theory, 1993). 57. Applied Semirings: Some Examples Related to Fuzzy Theory and Languages, Mathematical Aspects of Natural and Formal Languages (Gh. Păun, ed.), World Scientific, Singapore, 1994, 457--471. 58. Structures Related to Fuzzy Logic Approach in Modelling, New Trends in Fuzzy Logic ( A. Bonarini, D. Mancini, F. Masulli and A. Petrosino, eds.), World Scientific, Singapore, 1996 ( Proc. of WILF '95--Italian Workshop on Fuzzy Logic, Naples, Italy 21--22 September 1995) (cu Mario Fedrizzi şi A.G.S. Ventre). 59. Fuzzy Adjacency Languages and Applications to Spatial Reasoning, IEEE International Conference on Fuzzy Systems, New Orleans, September 8--11, 1996 (cu Eph.P. Glinert şi J.A.P. Jorge). 60. A Fuzzy Relational Path Algebra for Distances and Directions, European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-96), Representation and Processing of Spatial Expressions, Budapest, 1996 (cu J.A.P. Jorge) .
 19. 19. 61. Semirings and Parallel Composition of Processes, Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 1, 3, 1996, 199--217 (cu J.S. Golan şi A. Mateescu). 62. On Some Order Structures in Fuzzy Modelling, New Trends in Fuzzy Systems: Proc. Internat. Joint Workshop on Current Issues Fuzzy Technologies/Methods and Environments for Planning and Programming CIFT/MEPP '96 (D. Mancini, M. Squillante and A.G.S. Ventre, eds.), Naple, Italy, 10--11 Oct. 1997, World Scientific, Singapore, 205—212 (cu Mario Fedrizzi şi Michele Fedrizzi) - invited paper. 63. Towards a Structural Fuzzy Approach to Group Decision: Valued Fuzzy Preference Relations and Measuring Consensus, Workshop in Fuzzy Systems: Proc. Internat. Joint Workshop on Current Issues Fuzzy Technologies/Methods and Environments for Planning and Programming CIFT/MEPP '96 (D. Mancini, M. Squillante and A.G.S. Ventre, eds.), Naple, Italy, 10--11 Oct. 1997, World Scientific, Singapore, 213—223 (cu Mario Fedrizzi) -- invited paper. 64. Ordered Semirings and Rings, Proc. of the Fourth International Symposium on Economic Informatics, May 1999, Academy of Economic Studies, Section Algebra of Logic and Applications, 1054--1060. 65. Ordered structures for visual data: An algebraic–oriented approach to visual interaction, Rapporto di Ricerca, SI 2000/08, Dipartimento di Scienze dell’Informazione, Universita degli Studi La Sapienza, Roma, 2000 (cu P. Bottoni, S. Levialdi).
 20. 20. 66. Notes on Partially-Ordered Structures in Computer Science: I. PA- Ordered Semirings and Some Related Structures, Journal of Universal Computer, 1, 2000, (C. Calude and Gh. Ştefănescu, guest eds.) (Dedicated to Professor S. Rudeanu at His 65th Anniversary). 67. On Partially Additive Semirings and Applications, Journal of Multiple-Valued Logics, 6, 2001, 251--256 (S. Rudeanu, guest ed.) (Dedicated to Professor Gr.C. Moisil, in memoriam). 68. Semirings in Operations Research and Computer Science: More Algebra, Fundamenta Informaticae, 61, 2004, 61 – 85 (cu S. Rudeanu). 69. Note on some order properties related to processes semantics. I., Fundam. Inform. 73, No. 1-2, 2006, pp. 307-319. 70. Note on more general setting for complemented elements (I) (Remarks from Semirings Theory), J. of Mult-Valued Logic & Soft Comput., 12, 2006, 275--284.
 21. 21. 71. Multilattices în Informatics: Two Introductory examples (with some remarks on modelling), Revista de Logică (online), Nr. 4, 2009 (cu S. Rudeanu). 72. A note of Gr.C. Moisil concerning semirings and some further annotation, Revista de Logică (on line), Nr. 1, 2011. 73. Dan Barbilian – Ion Barbu după 50 de ani (I), CONGMATRO 7 – Braşov, 29 Iunie – 5 Iulie 2011 şi Revista de Logică (on line), nr. 2, 2011. 74. Ani de studiu (1952 - 1957) : Începuturi ale structurilor algebrice (I. Alexandru Froda, Mihail Benado, Dan Barbilian - Amintiri, reflecții), Revista de Logică (on line), nr. 2, 2012. 75. Revisiting the works of Mihail Benado, J. of Mult-Valued Logic & Soft Comput., Vol. 20, 2013, no. 3-4, 265-334 (cu S. Rudeanu).
 22. 22. Citări ale publicaţiilor profesorului Dragoş Vaida (exemple) C1. M.E. Anderson, T.H. Feil: [1988] Lattice-ordered Groups: An Introduction, Springer (190 pages) ([8] la p. 182, 183). C2. G. Birkhoff: [1973] Lattice Theory, Third Edition, Second Printing, Amer. Math. Soc., Providence, R.I. [First Edition, 1940; Second (Revised Edition), 1948] (Amer. Math. Soc., Coll. Publ. vol. XXV) ([9], [12]). C3. S. Bistarelli, F. Gadducci: [2006] Enhancing constraints manipulation in semiring-based formalism, 17th European Conference on Artificial Intelligence, ([68] cu S. Rudeanu). C4. F. Bonchi: [2008] Abstract semantics by observable contacts, PhD Thesis, Univ. of Pisa, Dip. di Inform. ([68] cu S. Rudeanu). C5. P. Bottoni, M. F. Costabile: [1998] Visual Language Theory, Springer ([65] cu P. Bottoni şi S. Levialdi). C6. P. Bottoni, M.F. Costabile, S. Levialdi, P. Mussio: [1998] Specification of
 23. 23. C7. W. Brauer, C. Freksa, M. Jantzen, R. Valk: [1997] Foundations of Computer Science: Potential-theory-cognition, Springer (514 pages) ([60], [61] la p. 104, 397). C8. M.G. Buscemi, U. Montanari: [2008] Open bisimulation for the concurrent constrained pi-calculus. Programming Languages and Systems, 17th European Symposium on Programming, ESOP, Springer, Berlin, p. 254-268 ([68] cu S. Rudeanu). C9. M.G. Buscemi, U. Montanari: [2011] Qos negotiation in service composition. J. Logic Algebraic Programming 80, No.1, 13-24 ([68] cu S. Rudeanu). C10. M.G. Buscemi, U. Montanari: [2011] CC-Pi: a constraint language for service negotiation and composition. Rigorous Software Enegineering to Service-Oriented Systems, LNCS 6582,Springer, 262-281 ([68] cu S. Rudeanu). C11. I. P. Cabrera, P. Cordero, G. Gutiérrez, J. Martinez, M. Ojeda-Aciego: [2009] Fuzzy congruence relations on nd-groupoids, International Journal of Computer mathematics-IJCM, Taylor & Francis, vol. 86, no. 10&11, p. 1684-1695 (este citată co-operarea cu Vaida). C12. I. P. Cabrera, P. Cordero, G. Gutiérrez, J. Martinez, M. Ojeda-Aciego: [2010] A coalgebraic approach to non-determinism: Applications to multilattice, Information Sciences - ISCI, vol. 180, no. 22, pp. 4323-4335 ([69]).
 24. 24. C13. I.P. Cabrera, P. Cordero, M. Ojeda-Aciego: [2011] Non-deterministic Algebraic Structures for Soft Computing, Advances in Computational…, Springer ([69]). C14. I.P. Cabrera, P. Cordero, G. Gutiérrez, J. Martínez …: [2012] Finitary coalgebraic multisemilattices and multilattices, Applied Mathematics …, Elsevier ([69]). C15. C. Calude: [1976] Quelques arguments pour le caracte`re non-formel des langages de programmation, Rev. Roumaine de Linguistique, XIII, 1 ([M5], [U4]). C16. C. Calude, H. Jürgensen, S. Legg: [2000] Solving Problems with Finite Test Sets, Finite Versus Infinite, Springer ([55] cu C. Calude). C17. R.O. Canham, S.L. Smith, A.M. Tyrrell: [2000] Recognition and Grading of Severely Distorted Geometric Shapes from within a Complex Figure, Pattern Analysis & Applications, Springer ([59] cu Eph.P. Glinert şi J.A.P. Jorge). C18. E. Clementini, P.D. Felice, D. Hernández: [1997] Qualitative representation of positional information, Artificial Intelligence, Elsevier ([60] cu J.A.P. Jorge).
 25. 25. C19. M. R. Darnel: [1995] Theoryof Lattice-Ordered Groups, Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, 187. Marcel Dekker, Inc., New York (539 pages) ([8] la p. 526). C20. S. Drossopoulou (Ed.): [2008] Programming Languages and Systems, 17th European Symposium on Programming, ESOP Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2008, Budapest, Hungary, March 29-April 6, 2008, Proceedings ([68] cu S. Rudeanu). C21. P. B. Fellgett: [1971] Book review: J. Rose (ed.): [1970] Progress of Cybernetics Vols. I-III, Gordon&Breach (521 pages) ([34], “Vaida has a paper on ALGOL 60 implementation and translation which would not be out of place in Computer Journal”, p. 403). C22. H. Fernau: [2003] Parallel grammars: a phenomenology, Grammars, Springer ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C23. N. D. Filipov: [1970] Ten Papers on Algebra and Functional Analysis, Amer. Math. Soc. Trans., Series 2, vol. 96 (254 pages) ([8], [12], [15], [18], la p. 76, 79, 81, 86, 117, 129, 136, în articolele lui A.A. Vinogradov). C24. R. V. Gamkrelidze: [1969] Progress in Mathematics, Plenum Press ([15], [18] la p. 97, 125).
 26. 26. C25. B.J. Gardner, M.M. Parmenter: [2009] Some classes of directoid groups, J. Algebra and Discrete Mathematics, Number 1. p. 44 – 58 ([18]). C26. K. Glazek: [2002] A guide to the literature on semirings and their applications in mathematics and information sciences: with complete bibliography, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht ([M6], [9], [57], [60], [61], [64], [66], la p. 19, 33, 50, 55, 62, 64, 83, 84, 86, 87, 200, 235, 275, 352). C27. T. Harju, M. Lipponen, A. Mateescu: [1996] Flatwords and Post Correspondence Problem, Theoretical Computer Science, Elsevier ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C28. U. Hebisch, H.J. Weinert: [1998] Semirings: algebraic theory and applications in computer science ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C29. J. Jakubìk: [1964] Über halbgeordnete Gruppen mit verallgemeinerter Jordanscher Zerlegung, Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 9(1964), 187-190 ([18]). C30. M. Kudlek, A. Mateescu: [1997] On mix operation, New Trends in Formal Languages, Springer ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu).
 27. 27. C31. M. Kudlek, A. Mateescu: [1998] Algebraic, linear and rational languages defined by mix operation, Fundamenta Informaticae, IOS Press ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C32. W. Kuich: [1997] Semirings and Formal Power Series: Their Relevance to Formal Languages and Automata, Handbook of formal languages, Springer ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C33. P. Li: [2009] Fuzzy relational equations. Resolution and Optimization. NCSU Institutional Repository, NC States Theses and Dissertation, Diss., ([68] cu S. Rudeanu). C34. D.B. McAllister: [1965] On multilattice groups Proc. Cambridge Philos. Soc. 61, 621-638 ([15]) (“Această direcție de cercetări a fost inițiată de Benado și Vaida”). C35. A. Mateescu, G. Rozenberg, A. Salomaa: [1997] Syntactic and semantic aspects of parallelism, Foundations of Computer Science, Springer ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C36. G. Rozenberg, A. Salomaa (Eds.): [1997] Handbook of Formal Languages (vol. 1): Word, language, grammar, Springer (873 pages) (vol. 1-3, 2051 p.) ([M6] cu A. Mateescu şi [61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu la p. 37, 249, 671).
 28. 28. C37. A. Salomaa, A. Mateescu: [1996] Parallel composition of words with re- entrant symbols An. Univ. Buch. Math-Info 1, 71-80 ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C38. A. Salomaa, A. Mateescu, G. Rozenberg: [1998] Shuffle on trajectories: syntactic constraints, Theoretical Comput. Sci. 197(1998), nr. 1-2, 1-56 ([61] cu J.S. Golan şi A. Mateescu). C39. S. Zhao, X. Wang: [2010] Inversible matrices and semilinear spaces over commutative semirings. Inf. Sci. 180, no.24, 5115-6124 ([68] cu S. Rudeanu). C40. *** Annales Societatis Mathematicae Polonae Machine theory. Formal languages. Artificial intelligence: [2004] by Polskie Towarzystwo Matematycze, Publ. by Panstwowe Wydawn Naukowe ([68] cu S. Rudeanu la p. 84). C41. *** Warsaw Polska Akademia Nauk: [2007] Monografie Matematyczne PWN – Polish Scientific Publishers ([7] cu V. Vâlcovici).
 29. 29. Aprecieri şi ecouri ALGAMS în Wikipedia - Limbajul ALGAMS a fost elaborat şi implementat de o echipă internaţională, denumită GAMS, din care D. Vaida a făcut parte, condusă de A. Mazurkiewicz şi Bl. Sendov, vezi [24]. Includerea în secţiunea Proeminent ALGOLers şi citarea cărţii Algoritmi de compilare ([M5]), în G. Ledin Jr.: [1972] Comprehensive ALGOL Programming, Hayden Book Co., New York (comunicare personală D. Vaida). D. E. Knuth, Comunicare Lubliana – Algoritmul de transpunere din [M5] (comunicare personală D. Vaida).

×