Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maamerkit-barometri 2011Tulokset: Maaseutu ja monipaikkaisuus<br />18.5.2011<br />Eeva Hellström<br />
Mikä Maamerkit-barometri?<br />Barometrin tarkoituksena on<br />Antaa ajantasainen, päivittyvä kuva suhtautumisesta maaseu...
Maaseutu ja monipaikkaisuus<br />
Omaa tilannetta parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi<br />Suomalaiset, n=1620<br />Suomessa <br />Ei osaa <br />Suomessa <b...
Omaa tilannetta parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi<br />Suomalaiset, n=1620<br />33<br />Suomessa maaseudulla <br />12<br...
Aikomus lähitulevaisuudessa muuttaa<br />Suomalaiset, n=1620<br />Täysin varmasti <br />Melko varmasti <br />Melko varmast...
Aikomus lähitulevaisuudessa melko varmasti<br />tai täysin varmasti muuttaa…<br />Suomalaiset, n=1620<br />Maaseutumaisemp...
Aikomus lähitulevaisuudessa melko varmasti<br />tai täysin varmasti muuttaa…<br />Suomalaiset, n=1620<br />Maaseutumaisemp...
Arvioi seuraavia hyvän elämän elementtejä kahdesta eri näkökulmasta: miten tärkeä tämä asia on sinulle ja miten se toteutu...
Arvioi seuraavia hyvän elämän elementtejä kahdesta eri näkökulmasta: miten tärkeä tämä asia on sinulle ja miten se toteutu...
Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br /...
Ei koe olevansa sidoksissa mihinkään tiettyyn paikkaan<br />Suomalaiset, n=1620<br />34<br />Perussuomalaisten kannattajat...
Monipaikkainen identiteetti<br />Suomalaiset, n=1620<br />Olen elämäni aikana <br />Minulla on itselleni <br />Minulla on ...
Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br /...
Monipaikkainen työ<br />Suomalaiset, n=1620<br />Työpaikkani ja <br />Teen säännöllisesti <br />Omistan tai vuokraan <br /...
Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Monilla...
Mieluisin asuinpaikka<br />Suomalaiset, n=1620<br />81<br />8<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />5<br />n=...
Tärkein lapsuudenympäristö<br />Suomalaiset, n=1620<br />73<br />8<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />6<br...
Työpaikan sijainti<br />Suomalaiset, n=1620<br />30<br />14<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />18<br />n=2...
Tämän hetkiseen elämäntapaan sopivat paikkakuntatyypit<br />Suomalaiset, n=1620<br />Suomessa maaseudulla <br />haja-asutu...
Liikkuu työasioissa<br />Suomalaiset, n=1620<br />26<br />22<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />22<br />n=...
Liikkuu lomilla<br />Suomalaiset, n=1620<br />56<br />22<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />24<br />n=206<...
Liikkuu vapaa-ajalla<br />Suomalaiset, n=1620<br />82<br />23<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />18<br />n...
Valitse kuhunkin väittämään ne paikkakuntatyypit, jotka liittyvät hyvin tämän hetkiseen elämäntapaasi.<br />
Maaseudulla haja-asutusalueella liikkuminen<br />Suomalaiset, n=1620<br />Vapaa-aikanani<br />Lomillani<br />Työasioissa<b...
Maaseudulla taajamassa liikkuminen<br />Suomalaiset, n=1620<br />Vapaa-aikanani<br />Lomillani<br />Työasioissa<br />Maase...
Sitra.fi/maamerkit<br />Maamerkit-ohjelma 2010-2014<br />maamerkit@sitra.fi<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuus

0 views

Published on

Sitran Maamerkit-barometri seuraa suomalaisten suhdetta maaseutuun. MTT:n taloustutkimuksen laatimaan ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 1600 suomalaista helmikuussa 2011. Oheinen esitys kattaa barometrin tulokset aiheesta "maaseutu ja monipaikkaisuus".

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maamerkit-barometri 2011: Maaseutu ja monipaikkaisuus

 1. 1. Maamerkit-barometri 2011Tulokset: Maaseutu ja monipaikkaisuus<br />18.5.2011<br />Eeva Hellström<br />
 2. 2. Mikä Maamerkit-barometri?<br />Barometrin tarkoituksena on<br />Antaa ajantasainen, päivittyvä kuva suhtautumisesta maaseutuun ja käsityksistä sen muutoksesta ja mahdollisuuksista<br />herättää keskustelua maaseudusta ja sen muuttuvista merkityksistä<br />vahvistaa poliittisen päätöksenteon ja maaseudun kehittämistyön tietopohjaa <br />tuottaa Maamerkit-ohjelmalle kehittämisimpulsseja<br />Barometrin kehittäminen<br />Ensimmäinen suomalaisten maaseutusuhdetta mittaava barometri laadittiin syksyllä 2009 Sitran Maamerkit-ohjelman valmistelun tueksi.<br />Barometria kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että sen toteuttamista jatketaan myös Maamerkit-ohjelman päättymisen jälkeen (2014).<br />Maamerkit-ohjelma ottaa mielellään kehittämisehdotuksia vastaan kaikilta kiinnostuneilta.<br />Vuoden 2011 barometrin kysymysten suunnittelusta on vastannut MTT Taloustutkimus ja Sitra. Barometrin kysymykset suunnitelleen työryhmän ovat muodostaneet Eeva Hellström ja Päivi Hirvola (Sitra) sekä Hilkka Vihinen, Leena Rantamäki-Lahtinen ja Inkeri Pesola (MTT taloustutkimus) sekä Kari Vesala (Helsingin yliopisto). Tiedonkeruun on toteuttanut Sitran toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. <br />Barometrin aineisto<br />Data tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon kaikkien aiheesta kiinnostuneiden tutkijoiden käytettäväksi<br />
 3. 3. Maaseutu ja monipaikkaisuus<br />
 4. 4. Omaa tilannetta parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi<br />Suomalaiset, n=1620<br />Suomessa <br />Ei osaa <br />Suomessa <br />alueella, <br />Suomessa <br />Suomessa <br />Suomessa <br />Suomessa <br />sanoa/<br />maaseudulla <br />joka ei ole <br />ison <br />ison <br />Ulko-<br />maaseudulla <br />pikku-<br />ei ole <br />haja-asutus- <br />selkeästi joko <br />kaupungin <br />kaupungin <br />mailla<br />taajamassa<br />kaupungissa<br />vapaa-ajan <br />alueella<br />maaseutua <br />laidoilla<br />keskustassa<br />asuntoa<br />tai kaupunkia<br />Vapaa-ajan asunto <br />33<br />5<br />2<br />2<br />1<br />1<br />55<br />sijaitsee<br />12<br />10<br />6<br />20<br />33<br />17<br />1<br />Asuu pääasiassa<br />Mieluisin vakinainen <br />22<br />14<br />8<br />19<br />19<br />13<br />4<br />1<br />asuinpaikka olisi<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 5. 5. Omaa tilannetta parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi<br />Suomalaiset, n=1620<br />33<br />Suomessa maaseudulla <br />12<br />haja-asutusalueella<br />22<br />Vapaa-ajan asunto sijaitsee<br />5<br />Suomessa maaseudulla <br />Asuu pääasiassa<br />10<br />taajamassa<br />14<br />Mieluisin vakinainen asuinpaikka olisi<br />2<br />Suomessa alueella, joka ei ole selkeästi <br />6<br />joko maaseutua tai kaupunkia<br />8<br />2<br />20<br />Suomessa pikkukaupungissa<br />19<br />1<br />Suomessa ison <br />33<br />kaupungin laidoilla<br />19<br />0<br />Suomessa ison <br />17<br />kaupungin keskustassa<br />13<br />1<br />0<br />Ulkomailla<br />4<br />55<br />Ei osaa sanoa/<br />1<br />ei ole vapaa-ajan asuntoa<br />1<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 6. 6. Aikomus lähitulevaisuudessa muuttaa<br />Suomalaiset, n=1620<br />Täysin varmasti <br />Melko varmasti <br />Melko varmasti <br />Täysin varmasti <br />Mahdollisesti<br />muuttaa<br />muuttaa<br />ei muuta<br />ei muuta<br />Maaseutumaisempaan <br />4<br />8<br />27<br />29<br />32<br />ympäristöön<br />Kaupunkimaisempaan <br />3<br />8<br />26<br />31<br />32<br />ympäristöön<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Aiotko lähitulevaisuudessa (10 vuoden sisällä) muuttaa?<br />
 7. 7. Aikomus lähitulevaisuudessa melko varmasti<br />tai täysin varmasti muuttaa…<br />Suomalaiset, n=1620<br />Maaseutumaisempaan<br />Kaupunkimaisempaan ympäristöön<br />Perussuomalaisten kannattajat, n=258<br />Identiteetiltään maalaiset, n=364<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />Keskustan kannattajat, n=160<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, n=206<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, n=173<br />Vasemmistoliiton kannattajat, n=94<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />Identiteetiltään sekä-että, n=630<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, n=491<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, n=251<br />Vihreiden kannattajat, n=129<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Pikkukaupungissa asuvat, n=363<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />SDP:n kannattajat, n=196<br />Kokoomuksen kannattajat, n=332<br />Identiteetiltään kaupunkilaiset, n=602<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Aiotko lähitulevaisuudessa (10 vuoden sisällä) muuttaa?<br />
 8. 8. Aikomus lähitulevaisuudessa melko varmasti<br />tai täysin varmasti muuttaa…<br />Suomalaiset, n=1620<br />Maaseutumaisempaan<br />Kaupunkimaisempaan ympäristöön<br />Ikäryhmä<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />Asuinpaikka<br />Maaseudulla haja-asutusalueella, n=206<br />Maaseudulla taajamassa, n=173<br />Pikkukaupungissa, n=363<br />Ison kaupungin laidoilla, n=491<br />Ison kaupungin keskustassa, n=251<br />Identiteetti<br />Maalaiset, n=364<br />Sekä-että, n=630<br />Kaupunkilaiset, n=602<br />Tulotaso<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />Puoluekanta<br />SDP:n kannattajat, n=196<br />Kokoomuksen kannattajat, n=332<br />Keskustan kannattajat, n=160<br />Vasemmistoliiton kannattajat, n=94<br />Perussuomalaisten kannattajat, n=258<br />Vihreiden kannattajat, n=129<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Aiotko lähitulevaisuudessa (10 vuoden sisällä) muuttaa?<br />
 9. 9. Arvioi seuraavia hyvän elämän elementtejä kahdesta eri näkökulmasta: miten tärkeä tämä asia on sinulle ja miten se toteutuu omalla kohdallasi.<br />Aiotko lähitulevaisuudessa (10 vuoden sisällä) muuttaa<br />…maaseutumaisempaan ympäristöön<br />…kaupunkimaisempaan ympäristöön<br />
 10. 10. Arvioi seuraavia hyvän elämän elementtejä kahdesta eri näkökulmasta: miten tärkeä tämä asia on sinulle ja miten se toteutuu omalla kohdallasi.<br />Aiotko lähitulevaisuudessa (10 vuoden sisällä) muuttaa<br />…maaseutumaisempaan ympäristöön<br />…kaupunkimaisempaan ympäristöön<br />
 11. 11. Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
 12. 12. Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
 13. 13. Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
 14. 14. Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
 15. 15. Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />KD:n ja RKP:n kannattajien vastausten määrä on liian pieni luotettavien tulkintojen tekemiseksi.<br />
 16. 16. Ei koe olevansa sidoksissa mihinkään tiettyyn paikkaan<br />Suomalaiset, n=1620<br />34<br />Perussuomalaisten kannattajat, n=258<br />30<br />Pikkukaupungissa asuvat, n=363<br />30<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, n=173<br />29<br />SDP:n kannattajat, n=196<br />29<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />29<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />28<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />27<br />Vasemmistoliiton kannattajat, n=94<br />27<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />27<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />26<br />Suomalaiset, n=1620<br />26<br />Identiteetiltään kaupunkilaiset, n=602<br />26<br />Identiteetiltään sekä-että, n=630<br />26<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, n=491<br />26<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />24<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />23<br />Kokoomuksen kannattajat, n=332<br />22<br />Vihreiden kannattajat, n=129<br />22<br />Identiteetiltään maalaiset, n=364<br />22<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />20<br />Keskustan kannattajat, n=160<br />20<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, n=251<br />16<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, n=206<br />16<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
 17. 17. Monipaikkainen identiteetti<br />Suomalaiset, n=1620<br />Olen elämäni aikana <br />Minulla on itselleni <br />Minulla on paljon <br />Koen itseni sekä <br />asunut usealla <br />merkityksellisiä juuria <br />ystäviä eri <br />maalaiseksi että <br />eri paikkakunnalla<br />muualla kuin missä nyt asun<br />paikkakunnilla<br />kaupunkilaiseksi<br />Ikärymä<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />Tulotaso<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />Asuinpaikka<br />Maaseudulla haja-asutusalueella, n=206<br />Maaseudulla taajamassa, n=173<br />Pikkukaupungissa, n=363<br />Ison kaupungin laidoilla, n=491<br />Ison kaupungin keskustassa, n=251<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
 18. 18. Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />Monipaikkainen vapaa-aika<br />Suomalaiset, n=1620<br />Vietän lomani ja <br />Omistan tai vuokraan <br />vapaa-aikani <br />vapaa-ajan asuntoa<br />vaihtelevissa paikoissa<br />Ikärymä<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />Tulotaso<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />Asuinpaikka<br />Maaseudulla haja-asutusalueella, n=206<br />Maaseudulla taajamassa, n=173<br />Pikkukaupungissa, n=363<br />Ison kaupungin laidoilla, n=491<br />Ison kaupungin keskustassa, n=251<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />
 19. 19. Monipaikkainen työ<br />Suomalaiset, n=1620<br />Työpaikkani ja <br />Teen säännöllisesti <br />Omistan tai vuokraan <br />asuinpaikkani ovat <br />etätyötä<br />työasuntoa<br />eri paikkakunnilla<br />Ikärymä<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />Tulotaso<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />Asuinpaikka<br />Maaseudulla haja-asutusalueella, n=206<br />Maaseudulla taajamassa, n=173<br />Pikkukaupungissa, n=363<br />Ison kaupungin laidoilla, n=491<br />Ison kaupungin keskustassa, n=251<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />
 20. 20. Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Monilla eri paikoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä. Miten tämä ilmenee elämässäsi? Valitse osuvat kohdat.<br />Monipaikkainen asuminen<br />Suomalaiset, n=1620<br />Asun säännöllisesti <br />Asun yhtäjaksoisesti <br />osa-aikaisesti <br />osan vuodesta <br />eri paikoissa<br />muualla kuin kotonani<br />Ikärymä<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />Tulotaso<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />Asuinpaikka<br />Maaseudulla haja-asutusalueella, n=206<br />Maaseudulla taajamassa, n=173<br />Pikkukaupungissa, n=363<br />Ison kaupungin laidoilla, n=491<br />Ison kaupungin keskustassa, n=251<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />
 21. 21. Mieluisin asuinpaikka<br />Suomalaiset, n=1620<br />81<br />8<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />5<br />n=206<br />0<br />1<br />24<br />54<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, <br />7<br />n=173<br />2<br />4<br />14<br />14<br />Pikkukaupungissa asuvat, <br />55<br />n=363<br />6<br />4<br />12<br />8<br />Maaseudulla haja-asutusalueella<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, <br />11<br />n=491<br />Maaseudulla taajamassa<br />43<br />11<br />Pikkukaupungissa<br />11<br />5<br />Ison kaupungin laidoilla<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, <br />10<br />n=251<br />Ison kaupungin keskustassa<br />14<br />47<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 22. 22. Tärkein lapsuudenympäristö<br />Suomalaiset, n=1620<br />73<br />8<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />6<br />n=206<br />6<br />4<br />47<br />35<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, <br />9<br />n=173<br />2<br />5<br />47<br />20<br />Pikkukaupungissa asuvat, <br />22<br />n=363<br />6<br />1<br />30<br />17<br />Maaseudulla haja-asutusalueella<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, <br />18<br />n=491<br />Maaseudulla taajamassa<br />25<br />5<br />Pikkukaupungissa<br />24<br />20<br />Ison kaupungin laidoilla<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, <br />15<br />n=251<br />Ison kaupungin keskustassa<br />20<br />16<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 23. 23. Työpaikan sijainti<br />Suomalaiset, n=1620<br />30<br />14<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />18<br />n=206<br />10<br />8<br />6<br />40<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, <br />20<br />n=173<br />11<br />6<br />1<br />4<br />Pikkukaupungissa asuvat, <br />65<br />n=363<br />5<br />9<br />1<br />Maaseudulla haja-asutusalueella<br />2<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, <br />2<br />Maaseudulla taajamassa<br />n=491<br />44<br />Pikkukaupungissa<br />40<br />0<br />Ison kaupungin laidoilla<br />1<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, <br />Ison kaupungin keskustassa<br />3<br />n=251<br />14<br />70<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 24. 24. Tämän hetkiseen elämäntapaan sopivat paikkakuntatyypit<br />Suomalaiset, n=1620<br />Suomessa maaseudulla <br />haja-asutusalueella<br />Suomessa maaseudulla <br />taajamassa<br />Suomessa alueella, <br />joka ei ole selkeästi <br />joko maaseutua tai kaupunkia<br />Suomessa pikkukaupungissa<br />Suomessa ison <br />kaupungin laidoilla<br />Suomessa ison <br />kaupungin keskustassa<br />Liikkuu työasioissa<br />Liikkuu viikonloppuisin <br />Ulkomailla<br />tai muina vapaapäivinä<br />Liikkuu lomilla<br />Ei osaa sanoa<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Valitse kuhunkin väittämään ne paikkakuntatyypit, jotka liittyvät hyvin tämän hetkiseen elämäntapaasi.<br />
 25. 25. Liikkuu työasioissa<br />Suomalaiset, n=1620<br />26<br />22<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />22<br />n=206<br />16<br />19<br />18<br />41<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, <br />30<br />n=173<br />14<br />16<br />4<br />8<br />Pikkukaupungissa asuvat, <br />57<br />n=363<br />8<br />17<br />4<br />Maaseudulla haja-asutusalueella<br />5<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, <br />Maaseudulla taajamassa<br />5<br />n=491<br />42<br />Pikkukaupungissa<br />54<br />2<br />Ison kaupungin laidoilla<br />5<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, <br />Ison kaupungin keskustassa<br />8<br />n=251<br />22<br />70<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 26. 26. Liikkuu lomilla<br />Suomalaiset, n=1620<br />56<br />22<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />24<br />n=206<br />10<br />16<br />49<br />35<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, <br />26<br />n=173<br />11<br />19<br />44<br />24<br />Pikkukaupungissa asuvat, <br />32<br />n=363<br />8<br />20<br />47<br />20<br />Maaseudulla haja-asutusalueella<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, <br />26<br />n=491<br />Maaseudulla taajamassa<br />29<br />31<br />Pikkukaupungissa<br />45<br />22<br />Ison kaupungin laidoilla<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, <br />24<br />n=251<br />Ison kaupungin keskustassa<br />17<br />37<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 27. 27. Liikkuu vapaa-ajalla<br />Suomalaiset, n=1620<br />82<br />23<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, <br />18<br />n=206<br />8<br />Maaseudulla haja-asutusalueella<br />9<br />Maaseudulla taajamassa<br />40<br />66<br />Pikkukaupungissa<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, <br />20<br />n=173<br />8<br />Ison kaupungin laidoilla<br />9<br />Ison kaupungin keskustassa<br />24<br />11<br />Pikkukaupungissa asuvat, <br />80<br />n=363<br />6<br />9<br />21<br />9<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, <br />9<br />n=491<br />70<br />37<br />21<br />11<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, <br />12<br />n=251<br />30<br />72<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Miten seuraavat paikat liittyvät elämääsi? Valitse kuhunkin väittämään omaa tilannettasi parhaiten kuvaava paikkakuntatyyppi.<br />
 28. 28. Valitse kuhunkin väittämään ne paikkakuntatyypit, jotka liittyvät hyvin tämän hetkiseen elämäntapaasi.<br />
 29. 29. Maaseudulla haja-asutusalueella liikkuminen<br />Suomalaiset, n=1620<br />Vapaa-aikanani<br />Lomillani<br />Työasioissa<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, n=206<br />Identiteetiltään maalaiset, n=364<br />Keskustan kannattajat, n=160<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, n=173<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Identiteetiltään sekä-että, n=630<br />Perussuomalaisten kannattajat, n=258<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />Vasemmistoliiton kannattajat, n=94<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />Kokoomuksen kannattajat, n=332<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />Vihreiden kannattajat, n=129<br />Pikkukaupungissa asuvat, n=363<br />SDP:n kannattajat, n=196<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, n=491<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, n=251<br />Identiteetiltään kaupunkilaiset, n=602<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Valitse kuhunkin väittämään ne paikkakuntatyypit, jotka liittyvät hyvin tämän hetkiseen elämäntapaasi.<br />
 30. 30. Maaseudulla taajamassa liikkuminen<br />Suomalaiset, n=1620<br />Vapaa-aikanani<br />Lomillani<br />Työasioissa<br />Maaseudulla taajamassa asuvat, n=173<br />Identiteetiltään maalaiset, n=364<br />Keskustan kannattajat, n=160<br />Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, n=206<br />15-24 -vuotiaat, n=128<br />25-44 -vuotiaat, n=347<br />Tulot 40.000-60.000e, n=441<br />Tulot 60.000-80.000, n=251<br />Tulot 20.000-40.000e, n=472<br />Identiteetiltään sekä-että, n=630<br />Perussuomalaisten kannattajat, n=258<br />45-64 -vuotiaat, n=721<br />Tulot alle 20.000e, n=207<br />SDP:n kannattajat, n=196<br />Kokoomuksen kannattajat, n=332<br />Yli 65 vuotiaat, n=424<br />Vasemmistoliiton kannattajat, n=94<br />Pikkukaupungissa asuvat, n=363<br />Ison kaupungin keskustassa asuvat, n=251<br />Tulot yli 80.000e, n=137<br />Vihreiden kannattajat, n=129<br />Ison kaupungin laidoilla asuvat, n=491<br />Identiteetiltään kaupunkilaiset, n=602<br />0<br />10<br />20<br />30<br />40<br />50<br />60<br />70<br />80<br />90<br />100<br />%<br />Helmikuu 2011<br />Maamerkit-barometri<br />3071 PAH/tk/tgr<br />Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy<br />Valitse kuhunkin väittämään ne paikkakuntatyypit, jotka liittyvät hyvin tämän hetkiseen elämäntapaasi.<br />
 31. 31. Sitra.fi/maamerkit<br />Maamerkit-ohjelma 2010-2014<br />maamerkit@sitra.fi<br />

×