Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Varaslähtö tulevaan 19.9.2012Online-työskentelyn tulokset
Mitä työstettiin ja miksi?• 19.9.2012 Varaslähtö tulevaan -tapahtuma konkretisoi ja motivoi toiminnaksi Sitran, Maa- ja m...
Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksi Miten tärkeänä pidät kysyntälähtöistä ajattelua?     25 Erittäin ...
Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvun luomiseksiMiten itse voisin tarttua kysyntälähtöiseen ajatteluun ja hyödyntää s...
Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksi Miten tärkeänä pidät tällaista eri toimijoita yli toimialarajojen yhdi...
Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksi Miten tärkeänä pidät hajautettuja, paikallisia uusia lähienergiaratkai...
Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksiYhteenveto keskustelusta ja avoimista kysymyksistä:• Tarve kysyntälähtö...
Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksi                                  ...
Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksiMitkä ovat mielestäsi tärkeimmät henkiset, lainsäädännölliset, halli...
Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvun luomiseksi                Kokeilu:              ...
Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksi Palveluintegraattoritoiminnan haasteena ovat            ...
Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksiYhteenveto keskustelusta ja avoimista kysymyksistä:• Kokeilukulttuur...
Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Miten tärkeänä pidät erilaisten kannustusmallien kehittämistä kestävän kasvun l...
Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Ketkä ovat tärkeitä portinvartijoita?     0  Yrittäjät     1  EU   ...
Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Miten tärkeänä pidät alkaville ja kasvuhakuisille yrityksille suunnattuja palv...
Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Miten tärkeänä pidät uudenlaista, pientä ja hallinnollisesti ketterää kokeilura...
Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksiYhteenveto keskustelusta ja avoimista kysymyksistä:• Osallistujat tunnistivat mo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset

639 views

Published on

Helsingissä, kulttuuritehdas Korjaamolla 19.9.2012 järjestetyssä Varaslähtö tulevaan –tapahtumassa vauhditettiin maaseudun merkityksistä kumpuavaa osallistavaa, kestävää ja älykästä kasvua rakentamalla ideoista toimintaa kokeilukulttuurin keinoin. tapahtumaa oli mahdollista seurata myös etänä live-lähetyksenä omalta työkoneelta käsin sekä osallistua samojen teemojen työstämiseen online-työpajassa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset

 1. 1. Varaslähtö tulevaan 19.9.2012Online-työskentelyn tulokset
 2. 2. Mitä työstettiin ja miksi?• 19.9.2012 Varaslähtö tulevaan -tapahtuma konkretisoi ja motivoi toiminnaksi Sitran, Maa- ja metsätalousministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2011 käynnistämän Maaseutu Suomi-strategiassa -prosessin tuloksia - uusia ajattelun, yhteistyön ja tekemisen tapoja sekä kannustusmalleja kestävän kasvun vauhdittamiseksi.• Varaslähdön yhteydessä järjestettiin online-työpaja, jossa työskentelyyn oli mahdollista osallistua omalta tietokoneelta käsin.• Verkko-työskentelyssä pureuduttiin Maaseutu Suomi-strategiassa –hankkeen tuloksiin sekä näiden pohjalta Kokeilujen maaseutu -hankkeessa käynnistettyihin kokeiluihin.• Työskentely- ja kokeiluaiheet olivat: Avoin innovaatioympäristö, Maaseutu Hub, Aluelämpö-lähienergiaratkaisu, Kierrätysmaatalous, Kokeilukulttuuri, Uudet maaseutuosakkuudet, Palveluintegraattoritoiminta, Sparraava neuvonta, Kannustava hallinto, Kokeiluraha.• Online-työpajassa osallistujat pääsivät keskustelemaan kolmesta eri teemasta (kysyntälähtöinen ajattelu, yhteistyö- ja toimintamallit sekä kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi) sekä vastaamaan näiden alla heille esitettyihin kysymyksiin ja monivalintoihin. Lisäksi osallistujia haastettiin vastaamaan myös yksilötasolla siihen, miten kutakin asiaa itse kukin voi omalta osaltaan viedä eteenpäin.• Online-työskentelyssä oli mukana noin 50 henkilöä, joista noin 30 osallistui aktiivisesti vastaamalla kysymyksiin ja osallistumalla keskusteluun. Monivalinta-tulosten lukuohje: Kysymyksiin vastanneiden lukumäärä näkyy numerona vastausvaihtoehdon edessä. 4.10.2012 2 © Sitra
 3. 3. Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksi Miten tärkeänä pidät kysyntälähtöistä ajattelua? 25 Erittäin tärkeinä - kestävää kasvua luodaan vastaamalla tulevaisuuden kysyntään 7 Melko tärkeinä - ainahan on hyvä haastaa omaa ajattelua 1 Ei lainkaan tärkeää - en koe tarpeelliseksi Miten kysyntälähtöistä ajattelua voisi mielestäsi edistää? 25 Konkreettisen tekemisen kautta eli osoittamalla esimerkkien ja kokeilujen kautta, mitä se tarkoittaa käytännössä 7 Nostamalla esiin yrityksiä, kuntia, hankkeita jne joissa kysyntälähtöisellä ajattelulla saatu kasvua aikaan 1 En näe hyötyä uuden ajattelun edistämisessä Keiden kannattaisi mielestäsi tarttua ja ottaa kysyntälähtöinen ajattelu ohjenuorakseen? 27 Kaikkien: yritysten, kehittäjien, kuntien, päättäjien, tutkijoiden jne. 3 Yritysten - kyse ennen kaikkea liiketoiminnan kehittämisestä 2 En osaa sanoa 4.10.2012 © Sitra
 4. 4. Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvun luomiseksiMiten itse voisin tarttua kysyntälähtöiseen ajatteluun ja hyödyntää sitä omassa työssäni? 18 Helposti - yritän miettiä asioita aina myös toisten ja tulevaisuuden kannalta 15 Hyvä idea - ainahan kannattaa haastaa itseään miettimään asioita myös muiden ja tulevaisuuden kannalta 1 En mitenkään - en koe tarpeelliseksi tai pidä mahdollisena Kokeilu:Olen osallistunut yrityksen tai julkisen sektorin palvelujen kehittämiseen sosiaalisessa mediassa? Avoin innovaatio- 7 Useita kertoja ympäristö 13 Kerran tai kaksi Lue lisää 11 En koskaan aiemmin kokeilun tuloksista!Miten tärkeänä avoimena innovaatiofoorumina pidät ko. kokeilussa hyödynnettyä sosiaalista mediaa? 17 Erittäin tärkeänä – se mahdollistaa uudenlaista vuoropuhelua ja verkostoja esim. yritysten, tutkijoiden, asiantuntijoiden ja ihmisten välillä 11 Melko tärkeänä – sosiaalinen media on vaikuttava media 2 En lainkaan tärkeänä – sos. media on lähinnä henkilökohtaista viestittelyä tai markkinointikanava 4.10.2012 4 © Sitra
 5. 5. Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksi Miten tärkeänä pidät tällaista eri toimijoita yli toimialarajojen yhdistävää matalan kynnyksen innovointifoorumi-toimintaa kestävän kasvun luomisen kannalta? 21 Erittäin tärkeänä – meillä on liian vähän eri toimijat yhteentuovia foorumeita 4 Melko tärkeänä – ainahan on syytä miettiä uusia toimintatapoja 1 Ei lainkaan tärkeää – en pidä tarpeellisena 1 En osaa sanoa Maaseutu Hubin tyyppisiin matalan kynnyksen avoimiin innovaatiofoorumeihin olisi erityisen tärkeää saada mukaan 6 Yrittäjiä ja kuluttajia 3 Kunnan päättäjiä Kokeilu: 6 Kuntalaisia Maaseutu- 3 Eri kehittäjätoimijoita maaseudulta Hub. 3 Vapaa-ajan asukkaita Lue lisää 3 Huippuosaajia muualta, esim. it-osaajia kokeilun 1 Kehittäjätoimijoita tuloksista! 4.10.2012 5 © Sitra
 6. 6. Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksi Miten tärkeänä pidät hajautettuja, paikallisia uusia lähienergiaratkaisuja kestävän kasvun luomisessa? Erittäin tärkeänä – hajautetut, paikalliset uudenlaiset lähienergiaratkaisut ovat 20 erittäin keskeisiä maaseudun kestävän kasvun kannalta. 8 Melko tärkeänä – aina on syytä etsiä uusia ratkaisuja energiantuotantoon 0 Ei lainkaan tärkeää 0 En osaa sanoa Lähienergiaratkaisujen muotoilussa kriittistä on Kokeilu: Aluelämpö- 0 Rakennusalan toimijoiden mukaan saaminen lähienergia- 2 Energiantuotannon toimijoiden mukaan saaminen ratkaisu 0 Ruoantuotannon toimijoiden mukaan saaminen 0 Jätehuollon toimijoiden mukaan saaminen 7 Yhteistyön luominen 0 Rahoitus 17 Sääntelyn muuttuminen siten, että tällaiset lähiratkaisut ovat mahdollisia ja kannattavia toteuttaa 4.10.2012 6 © Sitra
 7. 7. Kysyntälähtöinen ajattelu kestävän kasvunluomiseksiYhteenveto keskustelusta ja avoimista kysymyksistä:• Tarve kysyntälähtöiseen ajatteluun tunnistettiin hyvin. Parhaana tapana ajattelun jalkauttamiseen pidettiin konkreettista tekemistä esimerkiksi kokeilujen kautta.• Osallistujat kokivat, että sosiaalisen median hyödyntämistä yhteiskehittelyssä tulisi viedä eteenpäin niin virkamiesten, yrittäjien kuin myös aluekehittäjienkin. Yhteiskehittelyyn tulisi ottaa eri sukupolvia aina opiskelijoista vanhuksiin.• Kaikki osallistujat pitivät paikallisia lähienergiaratkaisuja tärkeinä. Etenkin sääntely koettiin esteeksi ratkaisujen syntymiselle. Avoimessa keskustelussa sääntelyyn liittyvistä haasteista nousi esiin mm. syöttötariffit ja ylijäämäsähkön kanavoiminen verkkoon. 4.10.2012 7 © Sitra
 8. 8. Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksi Lue lisääOrganisaatiossani uusia konsepteja kehitetään kokeilemalla kokeilukult- 4 Lähestulkoon aina tuurista ja 13 Melko usein katso video! 13 Ei juuri lainkaan. Kehittämisen pääpaino on suunnittelussa 0 En osaa sanoaMiten tärkeänä pidät kokeilukulttuurin mukaista kehittämistä kestävän kasvun luomisessa? 20 Erittäin tärkeänä - tarvitaan aivan uusia ratkaisuja, tekoja joita ei voida vain suunnitella. Ne pitää kokeilujen kautta luoda 10 Melko tärkeänä - kokeilut mahdollistavat käytännön testauksen 0 En lainkaan tärkeänä - huippuasiantuntijat ja -tutkijat pystyvät suunnittelemaan lopputulokset ilman kokeilujakinKokeilujen käynnistämisessä minua mietityttää 4 Keskeneräisten suunnitelmien tuominen päivänvaloon 3 Käytännön toteutus: miten kokeillaan? 12 Kokeiluista saatava lopullinen hyöty, eli se, mitä jää käteen 10 Miten kokeiluja voidaan rahoittaa, jos lopputulos ei ole tiedossa 2 Mikään ei mietitytä, kokemuksesta tiedän melko paljon uuden kehittämisestä kokeilujen kautta 4.10.2012 8 © Sitra
 9. 9. Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksiMitkä ovat mielestäsi tärkeimmät henkiset, lainsäädännölliset, hallinnolliset tai muut esteet kokeilukulttuurinvaltavirtaistamiseen liittyen? 11 Asenneilmapiiri on kokeiluja vastan. Epäonnistuminen on Suomessa tabu. 1 Tekemisen kautta kehittäminen ei kuulosta strategiselta. 12 EU-ohjelmat estävät kokeilut. Lopputulosten on oltava selvillä jo hakemusvaiheessa. 3 Nopeus ja pieni budjetti tarkoittavat monille kevyttä puuhastelua. Suuruuden ekonomiassa vain suuren budjetin jättihankkeilla on uskottavaa saada aikaan tuloksia. 3 Ideoiden laadun nostaminen on vaikeaa. On helpompaa toteuttaa tuttuja ja turvallisia ideoita.Miten minä voin olla mukana edistämässä kokeilukulttuuria? 13 Tarttumalla toimeen ja ottamalla kokeilukulttuurin keinot käyttöön omassa työssäni ja miksei ihan vapaa-ajallakin 2 Jakamalla tietoa ja menetelmiä muille 1 Perehtymällä kokeilukulttuuriin ja menetelmiin tarkemmin 8 Haastamalla omaa ja kumppaniorganisaatioita kokeiluihin 0 Tässä tilanteessa en mitenkään, vaikka aihe kiinnostaakin 0 En halua enkä pidä tarpeellisena 4.10.2012 9 © Sitra
 10. 10. Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvun luomiseksi Kokeilu: Pop-upNäissä uusia maaseutuosakkuuksia ilmentävissä lähiruokakokeiluissa etuna on toripäivä. Lue lisää 4 Kaupunkilaisten tuominen lähemmäs maaseutua 0 Hukkapeltojen käyttöönotto - maaseudun kestävän talouden edistäminen kokeilun 15 Kuluttajien kiinnostuksen kasvattaminen ruuan alkuperää kohtaan tuloksista! 10 Kasvavan kaupunkiviljelyinnostuksen muuttaminen myös maaseutua hyödyttäväksi bisnekseksiMitkä ovat suurimmat haasteet tällaisten kokeilujen valtavirtaistamisessa? Kokeilu: Peltodiili 5 Maaseudulla ei uskota tällaisiin eli ei panosteta niihin. Lue lisää Suurin osa suomalaisista ostaa halvinta mahdollista ruokaa, lähiruokatorit jne. 18 ovat helsinkiläisten ja vain paremmin toimeen tulevien juttuja kokeilun 6 Kaupunkiviljelijät ovat vain pieni joukko, en usko että ilmiöstä on mahd. tehdä bisnestä maaseudulla. tuloksista!Palveluintegraattoritoiminta vauhdittaa kestävää kasvua rakentamalla yhteistyötä 5 Eri alojen yritysten välille 3 Yrittäjien ja huippuosaamisen (esim. kestävät ratkaisut, IT) välille 3 Yrittäjien ja kuluttajien välille 15 Kaikkia näitä 4.10.2012 10 © Sitra
 11. 11. Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksi Palveluintegraattoritoiminnan haasteena ovat Kokeilu: Palveluinte- 10 Yhteisen kielen ja intressien löytäminen eri toimijoiden välille graattori- 4 Kuluttajalähtöisyyden toteutuminen palvelumuotoilussa toiminta 8 Toimijoiden innostus lähteä mukaan yhteistyöhön 3 Palveluintegraattorin osaaminen 2 Nykyiset tukijärjestelmät eivät kannusta tähän Paras tapa vauhdittaa kysyntävetoista liiketoimintaa maaseudulle on 4 Tuomalla maaseudun ja kaupunkien toimijoita yhteen uusin tavoin esim. sosiaalisen median välityksellä 4 Tarjontaa ja kysyntää yhdistävien palveluintegraattoreiden avulla Maaseudun eri alojen ammattilaisten kohtauttaminen ulkopuolisten huippuosaajien kanssa esim. 10 maasetu hubin kaltaisissa matalan kynnyksen innovaatiofoorumeissa 4 Lisäämällä liiketoiminnan kehittämisen osaamista ja palvelumuotoilun keinojen hyödyntämistä 0 Parhaat keinot nyt jo käytössä, en näe tarvetta kehittää uusia toimintatapoja 0 Ohjata kehitystä EU-ohjelmilla 3 Panostaa asenteiden muokkaamiseen: Positiivinen kannustus yrittäjyyteen tarpeen koko Suomessa. 4.10.2012 11 © Sitra
 12. 12. Yhteistyö- ja toimintamallit kestävän kasvunluomiseksiYhteenveto keskustelusta ja avoimista kysymyksistä:• Kokeilukulttuurin mukainen kehittäminen nähtiin osallistujien keskuudessa erittäin tärkeänä. Kokeilut vaativat rahaa sekä työaikaa mutta myös innostusta ja viitseliäisyyttä. Kokeiluja tulisi myös arvioida kriittisesti ja niille tarvittaisiin vaikuttavuusmittareita. Esimiehen rooli nähtiin tärkeänä: esimiehen tulisi mahdollistaa luovuus ja kokeilut. EU-rahoitukseen liittyvän byrokratian nähtiin heikentävän innovatiivisuutta sekä saavaan aikaan vain ennakolta tiedettyjä tuloksia. Eri toimijoista erityisesti yritysten nähtiin hyödyntävän kokeiluja osana jokapäiväistä työtään.• Uusien maaseutuosakkuuksien leviämisen haasteena nähtiin ennen kaikkea ihmisten käyttäytyminen (lähiruoasta ja luomusta puhutaan, mutta marketista ostetaan halvinta ruokaa) sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen (toimii vain kaupunkien lähialueilla).• Palveluintegraattori aiheena herätti mielenkiintoa. Haasteena nähtiin, että Suomessa ei ole vahvaa verkostoitumiskulttuuria: tarvitaan totuttua laajempia yhteyksiä, jotta löytyy hyvä lopputulos. Palveluintegraattoritoiminnan onnistumisen avaintekijänä nähtiin yrittäjyysasenne. 4.10.2012 12 © Sitra
 13. 13. Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Miten tärkeänä pidät erilaisten kannustusmallien kehittämistä kestävän kasvun luomiseksi? 25 Erittäin tärkeää 4 Melko tärkeää 0 Vähän tärkeää 1 Ei lainkaan tärkeää 0 En osaa sanoa Mitkä kannustusmallit ovat mielestäsi keskeisimpiä kestävän kasvun luomisen kannalta? 7 Hallinnollisten rajojen aiheuttamien esteiden vähentäminen 7 Hallinnollisesti kevyempien rahoitusvälineiden kehittäminen 2 Ohjauskeinojen suuntaaminen siten, että ne palkitsevat vihreitä ratkaisuja 6 Sääntelyn uudistaminen siten, että pienimuotoisen uusiutuvan energian tuottamisen ja jakelun esteet poistuvat 2 Uudenlaiset, sparraavat ja kestävään kasvuun luotsaavat neuvontapalvelut 2 Asenteet: kannustavan ja kasvuun sekä uusiin ideoihin positiivisesti suhtautuva ilmapiiri 2 Ei mikään yllä mainituista 4.10.2012 13 © Sitra
 14. 14. Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Ketkä ovat tärkeitä portinvartijoita? 0 Yrittäjät 1 EU 9 Ministeriöt 3 Ihmiset itse 2 Neuvontaorganisaatiot 10 Kaikki kehittäjätoimijat 2 Pk-sektori 0 Suuryritykset Miten tärkeänä pidät palvelumuotoilun keinojen hyödyntämistä sähköisen asioinnin kehittämisessä? 8 Erittäin tärkeää 13 Melko tärkeää 2 Vähän tärkeää 0 Ei lainkaan tärkeää 5 En osaa sanoa Kokeilu: Kannustava Mielestäni sähköinen asiointi hallintoasioissa on yleisesti ottaen hallinto 10 Helppoa ja jokapäiväistä 11 Uutta ja haastavaa, mutta helpottaa asiointia 2 Uutta ja pelottavaa ja hidastaa asiointia 2 En osaa sanoa 4.10.2012 14 © Sitra
 15. 15. Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Miten tärkeänä pidät alkaville ja kasvuhakuisille yrityksille suunnattuja palveluita uusien vihreän talouden innovaatioiden synnyttämiseksi ja kestävän kasvun luomiseksi? 20 Erittäin tärkeää 6 Melko tärkeää 1 Vähän tärkeää 1 Ei lainkaan tärkeää 0 En osaa sanoa Mitkä asiat ovat mielestäsi keskeisimpiä kestävää kasvua sparraavassa neuvonnassa? 1 Apu teknologian saralla 10 Apu ideoiden eteenpäin viemisessä Kokeilu: 8 Rakenteet, jotka tukevat yhteistyötä ja kokeiluja Sparraava 4 Apu verkottumisessa neuvonta. 0 Rahoitus Lue lisää 5 Liiketoimintaosaaminen kokeilun tuloksista! 4.10.2012 15 © Sitra
 16. 16. Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksi Miten tärkeänä pidät uudenlaista, pientä ja hallinnollisesti ketterää kokeiluraha-instrumenttia 20 Erittäin tärkeänä 7 Melko tärkeänä 0 Vähän tärkeänä Kokeilu: 0 Ei lainkaan tärkeänä Kokeiluraha. 0 En osaa sanoa Lue lisää kokeilun tuloksista! Kokeiluraha-instrumentin etuna on 17 Mahdollisuus testata ideaa käytännössä nopeasti ja ilman suurta byrokratiaa 6 Kokeilukynnyksen alentaminen 3 Se kannustaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen siten, että ne palvelevat käyttäjiään parhaiten 1 Ko. rahoitusta voi hyödyntää täsmäasiaan 4.10.2012 16 © Sitra
 17. 17. Kannustusmallit kestävän kasvun luomiseksiYhteenveto keskustelusta ja avoimista kysymyksistä:• Osallistujat tunnistivat monenlaisia keinoja, joilla jokainen meistä ja heistä voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa kestävän kasvun edistämiseen. Esimerkiksi sidosryhmien verkottamiseen, innostamiseen, kannustamiseen, toiminnassa mukana olemiseen ja aktiiviseen viestimiseen voi jokainen meistä osallistua.• Sähköinen asiointi ja sen lisääminen hallinnossa koettiin tärkeänä, joskin painotettiin sitä, ettei se poista kasvotusten tapahtuvan palvelun tarvetta. Sähköisen asioinnin kehitystyöhön tulee ottaa ennen kaikkea loppukäyttäjät mukaan. Eli sähköisen asioinnin tulee olla käyttäjälähtöistä, mutta myös käyttäjäystävällistä.• Myös sparraava yritysneuvonta koettiin todella tärkeäksi, mutta sen toteutumiselle nähtiin monenlaisia haasteita (esim. kommunikaatiohaaste, yrittäjät vaikea saada neuvonnan pariin, jne.). Koettiin, että neuvonnan onnistumisen kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että neuvojat jalkautuisivat kentälle yrittäjien pariin.• Kokeilurahaa ja kevyen rahoitusinstrumentin kehitystä pitivät kaikki osallistujat melko tai erittäin tärkeänä. 4.10.2012 17 © Sitra

×