Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація II етап

538 views

Published on

Презентація II етап

Published in: Education
 • Be the first to comment

Презентація II етап

 1. 1. ІІ етап моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах Львівської області Полулях В.І. Методист кабінету моніторингу та оцінювання якості освіти ЛОІППО
 2. 2. Узагальнені результати опитування завідувачів ПМПК та узагальнені результати опитування фахівців з питань запровадження інклюзивного навчання ІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти у Львівській області Всього опитано 26 завідувачів ПМПК Львівської області та 11 фахівців з питань запровадження інклюзивного навчання; Стаж роботи на посаді завідувача ПМПК: 1. 1 – 3 роки – 13 респондентів; 2. 4 – 5 років – 9 респондентів; 3. 6 – 10 років – 4 респонденти. Загальний стаж роботи в ПМПК: 1. 1 - 3 роки – 11 респондентів; 2. 4 - 5 років – 7 респондентів; 3. 6 – 10 років – 8 респондентів. Кількість завідувачів за спеціальністю – 24. 1 завідувач ПМПК – вчитель фізики і математики; 1 завідувач ПМПК – вчитель української мови і літератури; 1 магістр дефектології, вчитель допоміжної школи, логопед.
 3. 3. ІІ етап моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області • Нормативно-правове обґрунтування проведення моніторингового дослідження: • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482 “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”. • Наказ Міністерства освіти і науки від 11.09. 2009 р. № 855 “Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009 – 2012 роки”. • Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09. 2010 р. № 898 “Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні”.
 4. 4. Мета моніторингового дослідження • Опитування респондентів ЗНЗ та ДНЗ, що були задіяні на ІІ етапі моніторингового дослідження у листопаді-грудні 2011 р.; • У зв’язку з розширенням інклюзивного процесу в областях України залучити на ІІ етапі моніторингового дослідження нові ЗНЗ та ДНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання; • Залучити до опитування ті ЗНЗ та ДНЗ в яких процеси “включення” учнів з ППР відбуваються в умовах так званої, “вимушеної” та “стихійної” інтеграції.
 5. 5. Завдання моніторингу та оцінки • Оцінити рівень організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ та ДНЗ Львівської області, де відбувається інтегрування дітей з особливими потребами; • Оцінити процеси “включення” учнів з ППР у ЗНЗ та ДНЗ в умовах так званої “вимушеної” та “стихійної” інтеграції; • Оцінити рівень доступності інклюзивної освіти; • Узагальнити проблеми забезпечення ЗНЗ та ДНЗ спеціалістами з інклюзії та оцінити рівень матеріально-методичного забезпечення; • Оцінити рівень організації та оперативності процедури збору, обробки та відправки інформації на етапі респондент-шкільний координатор-районний та обласний координатор.
 6. 6. Терміни та механізм проведення моніторингового дослідження • І етап 2010 р. – проведено. • ІІ етап 2011 р. – проведено. • ІІІ етап - грудень 2012 р. Механізм проведення. • Призначення обласного координатора ІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти, відповідального за організацію та проведення моніторингу у Львівській області; • Призначення районного та шкільного координаторів моніторингового дослідження; • Дотримання параметрів вибірки ІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні.
 7. 7. Вибірка ІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні • І. Кількість респондентів у ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання. 1. Адміністратори ЗНЗ – 14 респондентів; 2. Класні керівники інклюзивних 5-11 класів – 58 респондентів; 3. Вчителі інклюзивних початкових класів – 42 респонденти; 4. Помічники/асистенти вчителя – 19 респондентів; 5. Батьки дітей з ППР – 87 респондентів.
 8. 8. Вибірка • ІІ Кількість респондентів у ДНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання. 1. Завідувачі ДНЗ – 6 респондентів; 2. Вихователі інклюзивних груп ДНЗ – 17 респондентів; 3. Помічники/асистенти вихователя ДНЗ – 7 респондентів; 4. Батьки дітей з ППР – 38 респондентів;
 9. 9. Вибірка • ІІІ Кількість фахівців з питань запровадження інклюзії 1. Обласного управління освіти – 1 респондент; 2. Районних управлінь освіти – 10 респондентів; 3. Методист ЛОІППО – 1 респондент. • IV Кількість фахівців ПМПК 1. Завідувач обласного ПМПК – 1 респондент; 2. Завідувачі районних та міських ПМПК – 25 респондентів. Всього респондентів різних категорій – 326 Кількість ЗНЗ на І етапі – 4, ІІ етапі – додано 10, всього опитано 14. Кількість ДНЗ – 6 установ.
 10. 10. Яку з форм організації навчання дітей з ППР Ви підтримуєте для запровадження? (завідувачі районних та міських ПМПК) 1. Спеціальні класи (групи) в структурі ЗНЗ та ДНЗ - 10; 2. Інклюзивні класи (групи) в структурі ЗНЗ та ДНЗ – 15; 3. Спеціальні навчальні заклади (інституалізація) – 1; 4. “Стихійна” інклюзія (навчання дітей з ППР в ЗНЗ та ДНЗ без створення відповідних умов) - 0.
 11. 11. Необхідність створення Єдиного Центрального Координаційного органу, який би визначав та координував питання по запровадженню інклюзивної освіти в регіонах. Завідувачі ПМПК Фахівці з інклюзії 1. Так 20 7 2. Ні 1 1 3. Важко відповісти 5 3
 12. 12. Як нормативно-правова база в Україні дає можливість забезпечити та врегулювати діяльність ПМПК з питань організації та забезпечення інклюзивного (інтегрованого) навчання? Завідувачі ПМПК Фахівці з інклюзії 1. Так 1 1 2. Ні 9 3 3. Частково 16 7
 13. 13. Чи вважаєте Ви, що у зв’язку із запровадженням інклюзивної освіти, вникає необхідність у введенні нових стандартів освіти для дітей з ППР? Завідувачі ПМПК 1. Так 25 2. Ні 0 3. Важко відповісти 1
 14. 14. Які з проблем з питань організації інклюзивного навчання дітей з ППР потребують першочергового розв’язання в діяльності ПМПК? 1. Несвоєчасна діагностика дітей, інколи її повна відсутність 12 2. Несвоєчасний переогляд дітей з ППР по результатах навчання 5 3. Стратегія формування адекватного відношення професійних товариств та громадськості до проблеми інтегрованого навчання14 4. Відсутність спеціалістів: логопедів, сурдопедагогів, дефектологів, педагогів-психологів 20 5. Міжвідомча роз’єднаність у вирішенні проблем дітей з ППР 15 6. Відсутність системи соціальної підтримки батьків, сімей дітей з ППР у регіоні 17 7. Відсутність системи моніторингу динаміки розвитку дитини з ППР 10
 15. 15. Скільки дітей з ППР можуть перебувати в групі/класі, де запроваджено інклюзивне навчання? Завідувачі ПМПК Фахівці з інклюзії 1. 1 – 2 дитини 21 7 2. 2 - 3 дитини 5 4
 16. 16. Чи проводять протягом року консультанти ПМПК моніторинг забезпечення належної якості освіти дітей, які обстежені в ПМПК та направлені на навчання в освітні заклади? Завідувачі ПМПК Фахівці з інклюзії 1. Так, за планом 20 5 2. Ні 2 4 3. Періодично 4 2
 17. 17. Причини, через які не систематично проводиться моніторинг Завідувачі ПМПК Фахівці з інклюзії 1. Нестача кадрів 4 4 2. Брак матеріально - технічного забезпечення 1 2 3. Не передбачено нормативно 4 0 (повноваженнями ПМПК) 4. Кількість респондентів, які не відповіли на запитання 18 5
 18. 18. Переваги інтеграційної (спільної) системи для навчання дітей з ППР і без ППР Завідувачі ПМПК Фахівці з інклюзії 1. Розвиток самостійності через надання допомоги 13 8 2. Збагачення соціального досвіду 18 9 3. Розвиток толерантності, вміння виявляти співчуття та гуманність 25 10 4. Виключення розвитку комплексу неповноцінності у дітей з ППР 8 8 5. Виключення соціальної ізоляції дітей з ППР 22 9 6. Відмова від порівняння дітей одного з іншим 3 5 7. Активізація пізнавального розвитку через соціальні акти комунікації (в тому числі мовний розвиток) та імітації 18 7
 19. 19. Хто із спеціалістів здійснює супровід дітей з ППР в навчальних закладах Завідувачі ПМПК Фахівці 1. Корекційний педагог 5 3 2. Психіатр 3 2 3. Логопед 18 7 4. Психолог 22 11 5. Соціальний педагог 16 5 6. Музичний керівник 1 4 7. Медичний працівник 6 6 8. Реабілітолог 1 1 9. Психотерапевт 1 0 10. Офтальмолог 1 0 Не вистачає спеціалістів: сурдологів, сурдопедагогів, тифлопедагогів, ортопедів, лікарів ЛФК. Забезпечені: логопедами, психологами, соціальними педагогами.
 20. 20. Яких спеціалістів потрібно залучати до процесу інклюзивного навчання? Завідувачі ПМПК Фахівці 1. Корекційний педагог 24 10 2. Психіатр 9 6 3. Логопед 24 10 4. Сурдолог 6 5 5. Сурдопедагог 22 5 6. Тифлопедагог 22 5 7. Офтальмолог 4 4 8. Ортопед 5 4 9. Лікар ЛФК 9 7 10. Реабілітолог 1 8 11. Психолог 22 9 12. Психотерапевт 1 7 13. Соціальний педагог 16 9 14. Музичний керівник 1 9 15. Медичний працівник 6 9
 21. 21. Чи було включено теми щодо запровадження інклюзивного навчання в програми курсів підвищення кваліфікації для педагогів? Завідувачі ПМПК Фахівці 1. Так 12 6 2. Ні 9 2 3. Частково 5 3
 22. 22. У зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання, які форми підвищення професійного рівня Вам запропоновано? Завідувачі ПМПК Фахівці 1. Семінари, тренінги, студії, “круглі столи” 23 10 2. On-line конференції - - 3. Методичні об’єднання 5 8 4. Інтерактивні курси - 1 5. Аспірантура - - 6. Конференції 6 5 7. Дистанційні курси - 2
 23. 23. На Вашу думку, за якою програмою мають навчатися діти з психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання? Завідувачі ПМПК Фахівці 1. Для ЗНЗ - 1 2. Для спеціальних навчальних закладів (відповідно до виду порушень) 13 2 3. Комплексна індивідуальна корекційна програма 14 9
 24. 24. Чи підтримуєте Ви твердження, що ефективність інтеграції безпосередньо залежить та обов’язково передбачає виконання наступних педагогічних умов (стверджувальна відповідь) ПМПК Фахівці 1. Попередня обов’язкова діагностика всіх дітей, які вступають до інтеграційного ДНЗ або ЗНЗ 22 10 2. Супровідні діагностико-корекційні заходи (у випадку необхідності), що підтримують інтеграційні процеси в ДНЗ або ЗНЗ 24 11 3. Дотримання чітких принципів формування дитячої групи(достатній рівень соціального розвитку дитини, що забезпечить можливість його гармонійного входження до групи/класу) 20 10 4. Попередня терапія (педагогічна, психологічна, соціальна або педіатрична) у випадках, коли включення дитини в соціум має реальні шанси відбутися 22 11 5. Принцип активної участі батьків та сім’ї в усіх інтеграційних заходах 26 11
 25. 25. Що з перерахованого, на Вашу думку, найбільше перешкоджає інтеграції дітей з ППР? Завідувачі ПМПК Фахівці 1. Несвоєчасна діагностика виду порушень 16 8 2. Невідповідна підготовка вихователів/вчителів, персоналу ДНЗ та ЗНЗ 21 8 3. Упереджене ставлення деяких педагогів до перебування навчання дитини з ППР в ЗНЗ та ДНЗ 18 4 4. Дефіцит відповідних програм 8 4 5. Проблема адаптації програм 10 3 6. Не створені(створені частково) відповідні умови 23 7 7. Відсутність помічників/асистентів 25 11 8. Відсутність або формальний характер індивідуальних планів дітей з ППР 8 3 9. Відсутність необхідного фінансування навчального закладу 22 11 10. Велика кількість дітей в групі/класі 7 7 11. Несприятливий психологічний мікроклімат в колективі дітей або дорослих 6 1 12. Ізольованість дитини з ППР (відсутність друзів серед однолітків) 12 1
 26. 26. Перешкоди інтеграційним процесам дітей з ППР (продовження) Завідувачі ПМПК Фахівці 13. Взаємовідносини з батьками, які незадоволені, що їхні діти навчаються разом з дитиною з ППР 17 3 14. Необізнаність батьків щодо прав дитини-інваліда на рівний доступ до освіти 8 4
 27. 27. Аналіз узагальнених результатів опитування батьків дітей з ООП, які навчаються в класах ЗНЗ, середньої та старшої груп ДНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання. Всього респондентів – 125 Батьків учнів ЗНЗ – 82; Батьків дітей ДНЗ – 38.
 28. 28. Заклад, в якому навчається дитина ЗНЗ ДНЗ 1. Функціонує в умовах експерименту по запровадженню інклюзивного навчання 61 15 2. ЗНЗ – ДНЗ не є у складі експериментальних закладів по запровадженню інклюзивного навчання 26 23
 29. 29. Чи задоволені Ви, що Ваша дитина навчається у ЗНЗ та ДНЗ ЗНЗ ДНЗ 1.Так 81 34 2. Скоріше так, ніж ні 6 4 3. Скоріше ні, ніж так - -
 30. 30. Діти з особливими освітніми потребами (ООП) мають однаковий вид порушень ЗНЗ ДНЗ 1. Так 32 1 2. Ні 32 34 3. Важко відповісти 23 3
 31. 31. Чи змінилось в 2011-2012 навчальному році кількість дітей з ООП в класі де навчається Ваша дитина і в групі де виховується Ваша дитина? ЗНЗ ДНЗ 1. Збільшилась 10 28 2. Зменшилась 12 2 3. Не змінилась 65 8
 32. 32. Чи змінилась у 2011- 2012 навчальному році в класі/групі кількість помічників/асистентів,учителя/вихователя? ЗНЗ ДНЗ 1. Збільшилась 8 1 2. Зменшилась 3 10 3. Не змінилась 33 20 4. Не має 43 7
 33. 33. Чи є у Вашої дитини помічник/асистент учителя (вихователя) у школі або ДНЗ ЗНЗ ДНЗ 1. Так 19 15 2. Ні 55 13 3. Дитині не потрібен 13 10
 34. 34. Ким є по відношенню до Вашої дитини помічник/асистент вчителя/вихователя? ЗНЗ ДНЗ 1. Член родини 3 0 2. Учень старшого класу - - 3. Співробітник школи 15 38 4. Волонтер 1 -
 35. 35. Чи має можливість Ваша дитина протягом навчального року змінювати своє здоров’я? ЗНЗ ДНЗ 1. Лікуватися в стаціонарі 37 18 2. Оздоровлюватися в санаторії 28 6 3. Відвідувати необхідні за станом здоров’я медичні заклади 42 19 4. Проводити необхідні реабілітаційні заходи 26 4 5. Проводити деякі реабілітаційні заходи на базі школи, дитсадка 14 - 6. Немає потреби 4 7
 36. 36. Наявність у ЗНЗ приміщень (кабінетів, пунктів, кутків тощо) для проведення корекційних (логопедичних, сурдо-, тифло – тощо) або реабілітаційних занять в межах супроводу інклюзивного навчання 1. Так 43 2. Ні 27 3. Важко відповісти 17
 37. 37. Чи задоволені Ви створеними умовами в школі, ДНЗ, що забезпечують успішне навчання та розвиток Вашої дитини? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 43 19 2. Багато чого не вистачає 37 19 3. Забезпечення відсутнє 7 0
 38. 38. Чи бере Ваша дитина участь у навчально-виховних заходах? (свята, змагання, конкурси) ЗНЗ ДНЗ 1. Так 65 18 2. Ні 7 1 3. Частково 17 19 4. Важко відповісти - -
 39. 39. Чи хотіли б Ви обмінятись досвідом з іншими батьками, які розв’язують схожі проблеми? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 62 35 2. Ні 6 1 3. Важко сказати 19 2
 40. 40. Чи хотіли б Ви пройти навчання з проблем виховання, реабілітації Вашої дитини? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 68 36 2. Ні 7 1 3. Важко відповісти 12 1
 41. 41. Чи ознайомлено Вас із висновками та рекомендаціями психолого- медико-педагогічної комісії(що зафіксовано у витягу з протоколу засідання ПМПК) щодо Вашої дитини? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 62 36 2. Ні 7 1 3. Важко відповісти 18 1
 42. 42. Чи має Ваша дитина спеціально розроблений індивідуальний план розвитку? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 60 33 2. Ні 21 2 3. Важко сказати 6 3
 43. 43. Чи Ви є членом будь-якої батьківської громадської організації, яка допомагає Вам відстоювати право Вашої дитини на рівний доступ до освіти? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 16 10 2. Ні 71 28
 44. 44. Яких спеціалістів залучають для роботи з Вашою дитиною? ЗНЗ ДНЗ 1. Корекційний педагог 17 19 2. Психіатр 15 2 3. Логопед 26 25 4. Сурдолог 1 0 5. Сурдопедагог 17 0 6. Тифлопедагог - 1 7. Офтальмолог 9 0 8. Ортопед 8 0 9. Лікар ЛФК 9 0 10. Реабілітолог 18 3 11. Психолог 60 36 12. Психотерапевт 6 0 13. Соціальний педагог 56 2 14. Музичний керівник 32 32 15. Медичний працівник 30 30
 45. 45. Чи узгоджено з Вами індивідуальний план навчання/розвитку Вашої дитини? ЗНЗ ДНЗ З батьками: 1. Так 62 31 2. Ні 12 0 3. Частково 13 7 4. Важко відповісти 0 0 З профільними спеціалістам 1. Так 62 33 2. Ні 6 0 3. Частково 8 3 4. Важко відповісти 11 2
 46. 46. Чи регулярно обговорюють з Вами вчителі результати навчання та розвитку Вашої дитини? ДНЗ ЗНЗ 1. Так 74 34 2. Ні 4 2 3. Важко відповісти 9 2
 47. 47. Яку участь Ви берете у процесі навчання Вашої дитини в школі та у процесі розвитку Вашої дитини у дитячому садку? ЗНЗ ДНЗ 1. Відвідуєте уроки, допомагаєте вихователю 17 0 2. Допомагаєте вчителю в якості помічника, отримуєте консультації фахівців 57 33 3. Розробляєте індивідуальний навчальний план для дитини у команді з педагогами та фахівцями 33 9 4. Берете участь у навчально-виховних заходах (святах, змаганнях, конкурсах, туристичних подорожах тощо) 41 22
 48. 48. Що з перерахованого, на Вашу думку, найбільше перешкоджає Вашій дитині отримати якісну освіту і перешкоджає Вашій дитині комфортно перебувати в дитячому садку? ЗНЗ ДНЗ 1. Несвоєчасна діагностика виду порушень 27 3 2. Невідповідна підготовка вчителів/вихователів 9 8 3. Упереджене ставлення деяких вчителів/вихователів (вважають, що дитина не може вчитися в ЗНЗ, ДНЗ) 7 5 4. Важко опанувати зміст програм 38 13 5. Не створені (створені частково) відповідні умови 31 9 6. Немає помічника/асистента вчителя/вихователя 29 8 7. Відсутність індивідуального навчального плану 4 3 8. Відсутність необхідного фінансування навчального закладу 48 22 9. Велика кількість дітей в класі/групі 23 18 10. Несприятливий психологічний мікроклімат в колективі 2 2 11. Немає друзів серед однолітків 6 6 12. Взаємовідносини з батьками які не задоволені, що їхні діти навчаються з Вашою дитиною 6 7
 49. 49. Узагальнені результати опитування керівників ЗНЗ та завідувачів ДНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання Всього респондентів – 20 Керівники ЗНЗ – 14 Завідувачі ДНЗ - 6
 50. 50. Ви є керівником ЗНЗ/ДНЗ, який: ЗНЗ ДНЗ 1. Функціонує в умовах експерименту по запровадженню інклюзивного навчання 7 0 2. Не є у складі експериментальних закладів по запровадженню інклюзивного навчання 7 6
 51. 51. Яку з форм організації навчання учнів з ППР Ви підтримуєте для запровадження? ЗНЗ ДНЗ 1. Спеціальні класи/групи в структурі ЗНЗ/ДНЗ 2 3 2. Інклюзивні класи/групи в структурі ЗНЗ/ДНЗ 8 3 3. Спеціальні навчальні заклади (інституалізація) 0 0 4. Стихійна інклюзія (навчання дітей з ППР в ЗНЗ та ДНЗ без створення відповідних умов) 4 0
 52. 52. Чи є у Вашому навчальному закладі приміщення для проведення корекційних занять: ЗНЗ ДНЗ 1. Так 12 6 2. Ні 2 0
 53. 53. Як Ви оцінюєте рівень науково-методичного забезпечення ЗНЗ та ДНЗ щодо запровадження інклюзивного навчання ЗНЗ ДНЗ 1. Забезпечення цілком достатнє, є практично все необхідне 1 1 2. Забезпечення посереднє, наявні не всі потрібні засоби, багато чого не вистачає 7 3 3. Забезпечення практично відсутнє 6 2
 54. 54. За якою програмою навчаються учні з ППР в умовах інклюзивного процесу у Вашому закладі? 1. Для загальноосвітніх навчальних закладів – 7 2. Для спеціальних навчальних закладів (відповідно до виду порушення - 6 3. Комплексна індивідуальна корекційна програма - 1
 55. 55. За якою програмою мають навчатися діти з ППР в умовах інклюзивного процесу у Вашому закладі? 1. Для дошкільних навчальних закладів - 2 2. Для спеціальних ДНЗ (відповідно до виду порушення) - 1 3. Комплексна індивідуальна корекційна програма - 3
 56. 56. Чи здійснюється протягом навчального року ПМПК системний моніторинг рівня компетентності учнів/дітей з ППР , які навчаються/перебувають в інклюзивних групах/класах ДНЗ та ЗНЗ за рекомендацією ПМПК? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 6 3 2. Ні 5 1 3. Важко сказати 3 2
 57. 57. Чи було включено теми щодо запровадження інклюзивного навчання під час проходження чергових курсів підвищення кваліфікації? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 10 2 2. Ні 2 0 3. Частково 2 3 4. Не проходили курси 0 1
 58. 58. З яких питань Ви хотіли б отримати додаткову інформацію: ЗНЗ ДНЗ 1. Створення корекційно-реабілітаційного простору 5 1 2. Своєчасна рання діагностика та рання інтервенція учнів з ППР 3 1 3. Організація роботи з найуразливішими категоріями дітей з метою їх повноцінного залучення до освітнього процесу та подальшої соціальної інтеграції 2 4 4. Формування корпоративної взаємодії педагогів в умовах співробітництва 2 3 5. Ефективні методи залучення батьків дітей з ППР до захисту прав їхніх дітей 3 1 6. Підтримка потреб сімей дітей з ППР 1 2 7. Психолого-педагогічний супровід учнів з ППР 5 2 8. Програмно-дидактичне забезпечення інклюзивного процесу 10 5 9. Міжнародний досвід розвитку інклюзивної освіти 11 6
 59. 59. Хто долучається до розв’язання проблем запровадження інклюзивного навчання у ЗНЗ та ДНЗ ЗНЗ ДНЗ 1. Місцеві органи освіти 10 5 2. Політичні діячі/організації 0 0 3. Релігійні діячі/організації 1 2 4. Представники громадських організацій 4 0 5. Батьківські асоціації 2 0 6. Окремі батьки 8 4 7. Керівники органів влади 2 0 8. Депутати місцевих та районних рад 2 2 9. Представники засобів масової інформації 1 1 10. Волонтери 1 2 11. Міжнародні організації 3 1 12. Представники медичних закладів 3 3 13. Органи соціального захисту 0 0
 60. 60. Чи дає можливість нормативно-правова база в Україні забезпечити та врегулювати діяльність загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів з питань запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 2 0 2. Ні 3 1 3. Частково 9 5
 61. 61. Чи значно вплинули зміни за останній рік в нормативно-правовій базі України на стан запровадження інклюзивного навчання? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 2 0 2. Ні 3 1 3. Частково 9 5
 62. 62. Узагальнені результати опитування вчителів початкових класів та класних керівників 5-11 класів ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання • Всього опитано – 100 респондентів • Вчителів початкових класів – 42 респонденти • Класних керівників 5-11 класів – 58 респондентів
 63. 63. За якою програмою навчаються учні з ППР у Вашому класі? кл. кер-ки класоводи 1. Для загальноосвітніх навчальних закладів 48 27 2. Для спеціальних закладів (відповідно до виду порушення) 10 9 3. За комплексною індивідуальною корекційною програмою 0 6
 64. 64. Які підручники Ви використовуєте в процесі навчання учнів з ППР? Кл. кер-ки класоводи 1. Підручники для загальноосвітніх закладів 51 36 2. Підручники для спеціальних закладів 2 3 3. Використовуєте в комплексі 5 3 4. Ніякі не використовуєте 0 0
 65. 65. Чи задоволено потребу учнів з ППР у представленні інформації в інших форматах (мовою Брайля, крупним шрифтом, пристроями генерування мови, засобами мови жестів, на аудіо/відео касетах, засобами використання символів тощо): Класні керівники 5 -11класів 1. Так 23 2. Ні 27 3. Частково 5 4. Важко відповісти 3
 66. 66. Чи проводять протягом навчального року консультанти ПМПК системний моніторинг рівня компетентності учнів з ППР? Кл. кер-ки класоводи 1. Так 40 28 2. Ні 11 14 3. Важко сказати 3 0
 67. 67. Чи було включено теми щодо запровадження інклюзивного навчання під час проходження чергових курсів підвищення кваліфікації? Кл. кер-ки класоводи 1. Так 8 11 2. Ні 36 27 3. Частково 11 2 4. Не проходили курси 3 2
 68. 68. Чи змінилася Ваша заробітна плата у зв’язку з роботою в інклюзивному класі? Кл. кер-ки класоводи 1. Так, збільшилась 0 2 2. Ні 58 42
 69. 69. Чи погодились би Ви, щоб у школі проходили педагогічну практику студенти ВНЗ? Кл. кер-ки класоводи 1. Так 36 25 2. Ні 22 17
 70. 70. Чи змінилась в 2011-2012 н.р. кількість учнів з ППР у Вашому класі: Кл. кер-ки класоводи 1. Збільшилась 0 6 2. Зменшилась 1 1 3. Не змінилась 57 35
 71. 71. Чи змінилась у 2011-2012 н. р. кількість помічників/асистентів вчителя у Вашому класі? Кл. кер-ки класоводи 1.Збільшилась 0 0 2. Зменшилась 0 0 3. Не змінилась 10 23 4.Немає 48 19
 72. 72. Узагальнені результати опитування помічників/асистентів вчителів/вихователів, які працюють в класах ЗНЗ (в інклюзивних групах ДНЗ), де запроваджено інклюзивне навчання 1. Всього опитано 26 респондентів 2. Асистенти/помічники, які працюють в класах ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання – 19 респондентів; 3. Помічники/асистенти вихователів, які працюють в інклюзивних групах ДНЗ – 7 респондентів
 73. 73. Чи маєте Ви спеціальну освіту? ЗНЗ ДНЗ 1. Так 4 0 2. Ні 15 7
 74. 74. Освіта (спеціальність) асистентів вчителів за дипломом • Практична психологія і педагогіка 1 • Соціальний педагог 2 • Вчитель початкових класів 7 • Вчитель світової літератури 1 • Вчитель укр. мови та літератури 1 • Вчитель географії 1 • Вчитель музики, етики та естетики 1 • Вчитель математики 1 • Педагого-соціальна педагогіка 1 • Вчитель біології 1 • Соціолог соціальної роботи 1 • Реабілітолог, фахівець з фізичної реабілітації 1
 75. 75. Спеціальність за дипломом помічників/асистентів вихователів, які працюють в інклюзивних групах ДНЗ • Практичний психолог 3 • Економіст 1 • Технік – електрик 1 • Кухар 1 • Перукар 1
 76. 76. Ви є помічник/ассистент вчителя ЗНЗ, вихователя ДНЗ, який: ЗНЗ ДНЗ 1.Фунціонує в умовах екперименту по запровадженню інклюзивного навчання 15 1 2.Не є у складі екпериментальних закладів по запровадженню інклюзивного навчання 4 6
 77. 77. Хто Ви є як помічник/асистент вчителя по відношенню до учнів/дітей з ППР: ЗНЗ ДНЗ 1. Член родини 3 0 2. Учень старшого класу 0 0 3. Співробітник школи 16 6 4. Волонтер 0 1
 78. 78. Які обов’язки Ви виконуєте як помічник/асистент вчителя/вихователя інклюзивного класу: ЗНЗ ДНЗ 1. Педагогічні 17 1 2. Технічні 0 7 3. Медичні 0 1 4. Гігієнічні 2 7
 79. 79. Чи є у Вашому навчальному закладі приміщення для проведення корекційних занять: ЗНЗ 1. Так 13 2. Ні 0 3. Частково 6
 80. 80. Чи змінилась в 2011-2012 р. кількість учнів/дітей з ППР, яким Ви допомагаєте? ЗНЗ ДНЗ 1. Збільшилась 1 3 2. Зменшилась 3 0 3. Не змінилась 15 4
 81. 81. Дякуємо за увагу!

×