Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Коференція 2011 текст

3,847 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Коференція 2011 текст

 1. 1. План виступуВСТУП І. Організація методичної роботи. 1. Створення НМЦ, основні завдання. 2. Структура методичної роботи в 2010-2011н.р. 3. Методичні заходи.ІІ. Навчально-виховний процес. 1. Дошкільна освіта. 2. Якість освіти: 2.1.ЗНО; 2.2. Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах, зрізи знань. 3. Робота з обдарованими дітьми: а) результати проведення ІІ та ІІІ етапів предметних олімпіад; б) робота секцій МАН. 4.Конкурси, змагання тощо: 4.1) предметні конкурси; 4.2) спортивні досягнення; 5. Участь педагогічних працівників у конкурсах; 5.1) Міжнародні, Усеукраїнські, обласні конкурси; 5.2) професійний конкурс «Учитель року». 6. Виховна робота. «Веселка». Рейтингові показники участі у районних масових виховних заходах у 2010 р., рейтингові показники щодо злочинів і правопорушень зареєстрованих у 2010 році, рейтингові показники участі в туристсько-краєзнавчих заходах у 2010 році. ІІІ. Діяльність НМЦ. 1. Інформаційно-комунікаційне забезпечення методичної роботи: а) електронна пошта; б) робота сайтів відділу освіти, НМЦ; в) робота шкільних сайтів; г) Щоденник. ua. 2. Психологічний супровід навчально-виховного процесу. 3. Робота ПМПК 4. Навчання керівників навчальних закладів. 5. Проведення діагностування.ВИСНОВКИ
 2. 2. 2 КРОК ЗА КРОКОМ РОБОТА ГАДЯЦЬКОГО НМЦ жовтень 2010 – серпень 2011 р.р. Доброго дня шановні учасники та гості конференції! Дозвольте презентувати Вам аналіз організації методичної роботи, вагомірезультати, зміни, що відбулися та запропонувати для обговорення подальшупрограму дій педагогічних колективів району та Гадяцького науково-методичного центру у 2011/2012 навчальному роціІ. Організація методичної роботи. 1. Створення НМЦ, основні завдання. Відповідно до розпорядження голови Гадяцької районноїдержадміністрації з 21 жовтня 2010 року працює Гадяцький науково-методичний центр.
 3. 3. 3 У Положенні про НМЦчітко сформульовані мета та функції діяльності, які ви бачите на слайдах.
 4. 4. 4Крок за кроком, поступово, ми розпочали їх реалізацію Основною ж і кінцевою метою нашої роботи є реальна, конкретна допомогавчителю. - використання у педагогічній практиці сучасних наукових психолого- педагогічних досягнень та інноваційних технологій; - корекція й оновлення інформації, яка постійно змінюється; - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування у педагогічну практику навчальних закладів; - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників; - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду; - координація діяльності циклових методичних об’єднань району; - створення належного психологічного клімату у педагогічних колективах навчальних закладів. 2. Структура методичної роботи у 2010-2011 н. р.
 5. 5. 5 У 20010/2011 навчальному році методична робота мала структуру, якувідображено на екрані - 22 районні методичні об’єднання; - 5 постійно діючих семінарів; - 5 районних творчих груп; - 5 майстер-класів передової педагогічної думки; - тренінг для заступників директорів із навчально-виховної роботи; - районна Школа резерву керівних кадрів; - 9 районних опорних навчальних закладів; - 152 шкільних методичних об’єднання. 3. Методичні заходи. Досить ефективною, цілеспрямованою на запити педагогічних кадрів буладіяльність більшості районних методичних осередків. Всього протягомминулого навчального року проведено 88 районних методичних заходів
 6. 6. 6 Проте впевнена, що кількість – не завжди якість. У цьому полі є простірдля вдосконалення, а саме: зміна методики проведення наступних заходів: - нарад фахівців; - майстер-класів; - тематичних консультацій; - творчих звітів; - семінарів-практикумів (56); - тренінгів (11). З метою методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховногопроцесу, НМЦ було розроблено нове Положення про проведення методичнихднів (тижнів), керуючись яким у минулому навчальному році методичні заходипройшли у 8 навчальних закладах, педагогічним колективам яких надано
 7. 7. 7методичні поради та рекомендаціїметодичні дні (тижні) НМЦ відбулися у навчальних закладах: Краснознаменській ЗОШ І-ІІІ ст.,Березоволуцькій ЗОШ І-ІІІ ст.,Хитцівській ЗОШ І-ІІ ст.,Соснівській ЗОШ І-ІІ ст.,ДНЗ «Джерельце» Качанівської сільської ради,«Росинка» Вельбівської сільської ради, «Сонечко» Мартинівської сільської ради,«Дзвіночок» Сватківської сільської ради. Бажано, щоб у цих навчальних закладах жвавіше проводилася методичнаробота та і заплановане не залишалося лише на папері. Адже, зміст і є якість. Методисти брали участь у атестаційних експертизах КраснознаменськоїЗОШ І-ІІІ ст., Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського СоюзуМ.Е. Пігіди, Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки, Рашівської ЗОШ І-ІІІ ст.,Оснягівської ЗОШ І ст., ДНЗ «Джерельце» Качанівської сільської ради,«Росинка» Вельбівської сільської ради, «Сонечко» Мартинівської сільськоїради, «Дзвіночок» Сватківської сільської ради. Шановні колеги, хотілося б детальніше зупинитись і на навчально-виховному процесі. Оскільки його методичне забезпечення є надзвичайноважливою і об’ємною ділянкою роботи. ІІ. Навчально-виховний процес.
 8. 8. 8 1. Дошкільна освіта. Почнемо з дошкільного виховання. Сьогодні увага всієї країни прикута допроблеми дошкілля. Значущість, що надається цьому питанню у глобальномумасштабі, зрозуміла, адже знання та вміння, набуті в дитинстві, впливають наподальший життєвий шлях людини, на можливості її гармонійного розвитку.Дошкільна освіта – це інвестиції у майбутнє. Основою для педагогів дошкільних навчальних закладів є ДержавнаБазова програмарозвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка розкриває зміст сучасноїдошкільної освіти, спрямований на цілісний, збалансований, різнобічнийрозвиток дитини, створення в умовах дитсадка розвивального життєвогопростору. Вищеназвана програма впроваджується у практику роботи дошкільнихнавчальних закладів району протягом двох років. Сьогодні ми можемоконстатувати, що нова Державна Програма «Я у Світі» стала новоюсвітоглядною позицією педагогічних працівників дошкільної ланки й успішновпроваджується у навчально-виховний процес дитсадків району. На часі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільноговіку «Впевнений старт». Усе більше батьків довіряють педагогам найцінніше, що у них є – своїхдітей. Тому основною турботою педагога має стати не те, скільки знань та вмінь
 9. 9. 9набув вихованець, а те, наскільки були враховані та задіяні індивідуальніособливості дитини. Наступний етап у розвитку дитини як особистості покладається назагальноосвітній навчальний заклад. Саме тут відбувається становлення молодоїлюдини, формування її світогляду, життєвих позицій, ідеалів та принципів. 2. Якість освіти (ЗНО, державна підсумкова атестація, підсумкові контрольні роботи, зрізи знань) Найвагомішим здобутком праці педагога є якість освіти його вихованців.З огляду на це – найсерйознішим, найоб’єктивнішим є безперечно результатЗНО. 2.1.ЗНО. У нашому районі, так як і в усій країні, проводиться зовнішнє незалежнеоцінювання випускниківЦього року в ньому брали участь 277 учнів, що становить 93,2 відсотка відзагальної кількості випускників. Участь їх у зовнішньому незалежномуоцінювання довела, що мотивація учнівської молоді до здобуття вищої освіти зроками не знижується. Разом із тим, аналіз отриманих балів під час складаннятестів з математики, іноземних мов наштовхує нас на роздуми щодо якостівикладання цих предметів у курсі загальної середньої освіти. За свідченнямивипускників, найскладнішими виявилися завдання, що потребувалинестандартного мислення та практичного застосування теоретичних знань. Слід
 10. 10. 10відзначити, що Фесенко Дмитро, учень ГСШ № 4 з історії та біології, ученицяГадяцької гімназії – Семенюк Анастасія з математики набрали по 200 балів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання мають стати предметомдля аналізу й пошуку рішень у колективах, на засіданнях педагогічних рад танарадах, засіданнях творчих груп. До цього питання педколективи повиннівіднестися самокритично і об’єктивно, оскільки саме результати ЗНО єпоказником рівня роботи педагогічного колективу.2.2.Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах, контрольні зрізи знань.На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у травні було проведено підсумкові контрольні роботи в 5-8класах усіх загальноосвітніх навчальних закладів із таких предметів:українська мова, математика, історія України, іноземна мова. Контрольні роботи проводилися з метою визначення рівня засвоєнняучнями навчального матеріалу та якісної підготовки проекту нового Державногостандарту змісту освіти. Підсумкова контрольна робота є щорічною формоюпроведення семестрових робіт із перевірки знань учнів. Проте, особливістюцього навчального року є визначені Міністерством зміст та форма проведення,єдині для всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, відповідно до наказу відділу освіти у загальноосвітніх школахрайону І та І-ІІ ступенів були проведені контрольні зрізи знань: з української мови та природознавства для учнів 4-х класів; з української мови та біології для учнів 9-х класів. Аналіз їх результатів показав, що більшість учителів початкових класівзабезпечують належний рівень навчальних досягнень учнів.
 11. 11. 11 Із 75 учнів четвертого класу контрольну роботу виконував 61на початковому рівні - 0%на середньому - 27,9%на достатньому - 45,9%на високому - 26,2% Із 120 учнів 9-х класів контрольну роботу з української мови та біологіївиконував 101.1% - справились із завданням на початковому рівні27% - на середньому рівні42,5 – на достатньому рівні29,5 – на високому рівні Аналізуючи їх, можна зробити висновок, що найбільший відсоток дітейна достатньому рівні володіють знаннями з даних предметів. На жаль, малоуваги педагоги приділяють «середнячкам» і недоотримують додаткових завданьучні-відмінники. Вихід один – індивідуальний підхід до кожної дитини –особистісно-орієнтований навчальний процес. Враховуючи наповнюваність класів, найвищий рівень навченості зукраїнської мови показали учні Качанівської ЗОШ I-II ст. – 100% (вчительЧирвон Л.Ф.), Краснолуцької ЗОШ I-II ст. імені Героя Радянського Союзу В.В.Овсяннікова – 86% (вчитель Лизогуб Л.В.), Хитцівської ЗОШ I-II ст. – 85%(вчитель Ляшенко Н.В.), Харківецької ЗОШ I-II ст. – 83% (вчитель ХалдайН.С.).
 12. 12. 12 Досить низький рівень навченості з української мови показали учніГлибокодолинської ЗОШ I-II ст. – 42% (вчитель Середа Л.І.), Теплянської ЗОШI-II ст. – 50% (вчитель Тимошенко Н.В.). Виявлено початковий рівень знань у 4учнів (3,6% ): Вельбівська ЗОШ І-ІІ ст. – 1 учень (вчитель Мазуріка Т.А.),Глибокодолинська ЗОШ І-ІІ ст. – 2 учні (вчитель Середа Л.І.), ГречанівськаЗОШ І-ІІ ст. – 1 учень (вчитель Василенко Н.П.). При виконанні контрольної роботи учні виявили незнання жанрів твору,показали недостатні знання з теорії, у визначенні теми та ідеї твору. У творчих роботах простежуються такі недоліки: відхилення від теми,порушення послідовності її викладу, відсутність виразної особистої позиції чиналежної її аргументації. Завдання зрізів знань із біології показали невміння учнями виділятиголовне, систематизувати матеріал, давати цілісну, повну відповідь. Порівняльний аналіз оцінок, виставлених за І семестр і контрольний зріззнань свідчить про те, що не всі вчителі об’єктивно оцінюють знання учнів.Зокрема, необ’єктивно оцінені знання учнів із природознавства в 4-х класахКраснолуцької ЗОШ І-ІІ ст. за І семестр – 34% (високий і достатній рівні), законтрольну роботу – 80%; Плішивецької ЗОШ І-ІІ ст. за І семестр – 80%, законтрольну роботу всього 37,5%;з української мови в 4 класі Плішивецької ЗОШ І-ІІ ст. за І семестр – 90%,за контрольну роботу – 62,3% Отже, маємо проблеми щодо: - необ’єктивного оцінювання знань учнів; - питання якості надання освітніх послуг. Якими ж є шляхи їх вирішення? Це насамперед: - добросовісне ставлення до праці всіх педагогічних працівників,зацікавлення учнів своїм предметом; - постійна самоосвіта педагога; - оволодіння комп’ютерною грамотністю. І це не все. Як же заставити, в хорошому сенсі цього слова, дитину вчити предмет? На мій розсуд, схема може бути такою: цікавий учитель - цікавий урок – контроль - результат. 3. Робота з обдарованими дітьми. Виробленню інтелектуальних здібностей сприяє залучення школярів донавчально-пізнавальної, науково-дослідницької діяльності в секціях МАН, упредметних учнівських олімпіадах, інтелектуальних турнірах. У 2010/2011 навчальному році вивчався досвід роботи з обдарованимидітьми Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки, Петрівсько-Роменської ЗОШ I-IIIступенів ім. Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди, Хитцівської ЗОШ I-IIступенів, який безперечно заслуговує на увагу: існує картотека обдарованихучнів, складені і виконуються плани роботи з вихованцями. У районі працює 7 спеціалізованих навчальних закладів, у яких діє мережафакультативів, гуртків та спецкурсів для обдарованих учнів. Із урахуванням
 13. 13. 13інтересів школярів проходить розподіл годин варіативної частини складовоїнавчального плану. 3.1) результати проведення ІІ та ІІІ етапів предметних олімпіад. У ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та районнихмалих олімпіадах для учнів 4 класів узяли участь 973 учні з 33 загальноосвітніхнавчальних закладів, визначено 273 призери та переможці (на 40 більше, ніж у 2009/2010 н. р.), щостановить 28 % від загальної кількості учасників. Уперше організованопроведення олімпіад із психології та педагогіки, російської мови. Найкращі результати за кількістю призових місць ви бачите на слайді: - Гадяцької СШ-інтернату І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради – 127 призових місць; - Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки – 62; - Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 – 63; - Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського союзу М.Е. Пігіди – 29; - Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 14; - Сарської СШ І-ІІІ ст. – 13; - Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст. – 5; - Ручківської ЗОШ І-ІІ ст. – 3; - Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. – 3; - Плішивецької ЗОШ І-ІІ ст. – 2.
 14. 14. 14Очевидно й закономірно, що вищий показник у навчальних закладах з більшоюкількістю дітей. На жаль, знизилась результативність участі команд Гадяцькоїспеціалізованої школи I-III ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова,Березоволуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів, Лисівськоїзагальноосвітньої школи I-III ступенів. Жодного призера ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін у2010/2011 н. р. немає у: Римарівській ЗОШ І-ІІІ ст., Бобрицькій ЗОШ І-ІІ ст.,Гречанівській ЗОШ І-ІІ ст., Краснолуцькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. Героя РадянськогоСоюзу В.В.Овсяннікова, Соснівській ЗОШ І-ІІ ст., Харківецькій ЗОШ І-ІІ ст.,Ціпківській ЗОШ І-ІІ ст.
 15. 15. 15 Говорячи про досягнення на обласному олімпі,слід відмітити педагогів, які підготували 11 учасників ІІІ етапу Всеукраїнськихолімпіад із базових дисциплін. Назви закладів ви бачите на слайді.Гадяцьку гімназію імені Олени Пчілки – прізвища педагогів ви бачите на екрані- (учитель економіки - Липівець Наталія Володимирівна, вчитель біології - РвачОлена Іванівна),Гадяцьку СШ І-ІІІ ст. № 4 (учитель правознавства - Голубенко ЛюдмилаМиколаївна, вчитель біології- Лукаш Валентина Іванівна, вчитель трудовогонавчання - Калушка Олег Омельянович),Петрівсько-Роменську ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди(учитель історії і правознавства - Нагорна Ольга Петрівна),Розбишівську ЗОШ І-ІІІ ст. (учитель історії - Петренко Анатолій Якович,учитель німецької мови Волошина Алла Олександрівна) стали його призерами.
 16. 16. 168 учнів школи-інтернату стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнських предметнихолімпіад. Їх підготували – вчитель географії – Фесенко С.А., вчитель англійськоїмови - Кобрак В.Г., учитель біології – Парака В.М., учитель української мови талітератури – Касьян С.Л., учителі історії - Галушка Н.А. та Заскалета Ю.О.
 17. 17. 17 Якщо аналізувати кількість призерів по предметам, то можна зробити висновок, що вони відсутні з предметів математичногоциклу. Нині актуальними на ринку праці є професії інженерів, техніків,технологів, які потребують знання саме цих предметів. На жаль, у цьомусекторі ми не досягли успіхів. Є над чим міркувати. Оскільки, активна школа –компетентний учень. 3.2) робота секцій МАН. Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищенняпізнавальної діяльності є конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У конкурсі-захисті взяли участь 54 юні науковці з 21навчального закладу району. Перемогу у районному конкурсі виборов 41 учасник. Слід закцентувати увагу, шановні присутні, що найбільший інтерес учнівиявили до роботи у історико-географічному відділенні, відділенні філології тамистецтвознавства.
 18. 18. 18 У обласному етапібули відзначені та стали призерами обдаровані діти - , назви закладів на екрані,прошу уваги. Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 – прошу увагу на екрантам прізвища дітей та педагогів(Репецька Тетяна, керівник роботи - ХируненкоВалентина Василівна, учитель - Чижевська Наталія Іванівна,Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів (Чемерис Владислав, керівник -Харадзе Наталія Григорівна),Соснівської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів (Юрченко Віра, керівникроботи - Рудченко Ірина Василівна),Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Пазинич Анна, керівник -Короленко Микола Іванович),Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Маслов Дмитро, керівник –Чайка Іван Федорович), Краснознаменської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів (Івко Яна, керівник- Панасейко Інна Анатоліївна),Сватківської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів (Котко Станіслав, керівник- Василенко Галина Олексіївна),Книшівської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів (Ігнатенко Алла, керівник -Яременко Катерина Петрівна)
 19. 19. 19 6 учнівшколи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. Є.П.Кочергіна взяли участь у ІІ етапіконкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у м. Полтаві:- І місце – секція: літературна творчість - Лупинос Жанна – 11 кл., науковаробота – «Усе починається з любові», науковий керівник – учитель українськоїмови та літератури Микитенко І.О.;- І місце – секція: географія - Мак Аліна – 9 кл., наукова робота – «КліматГадяча», ІІ місце – секція: геологія, Бондаренко Олег – 10 кл., наукова робота –«Рельєф Гадяча» науковий керівник – учитель географії, учитель - методистФесенко Сергій Андрійович; Лупинос Жанна брала участь у ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідних робіт у секції літературна творчість і зайняла ІІІ місце. Гордість ідосягнення закладу! Приємно відзначити, що учні та педагоги школи-інтернату брали участь уконкурсі на кращу символіку Полтавського відділення МАН. У номінації «ГімнМАН» - робота учителя математики та вихователя Клименко І.Г. – зайняла ІІмісце, у номінації «Прапор МАН» - робота учениці 10 кл. Вельбой Оленизайняла ІІ місце.
 20. 20. 20Для удосконалення науково-дослідницької роботи в МАН створеноінформаційний ресурс–сайт Гадяцького наукового товариства учнів-членівМАН України. З метою підтримки, морального та матеріального стимулюванняобдарованих дітей, керуючись розпорядженням голови райдержадміністрації таголови районної ради щорічно виплачуються одноразові стипендії міського тасільських голів переможцям районного етапу олімпіад та конкурсу робіт МАНУкраїни. Переможцям обласного етапу олімпіад були вручені одноразові стипендіїголови райдержадміністрації та голови районної ради, призерам обласногоконкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН, переможцям обласних етапів іншихконкурсів та змагань. Нагородження проводиться на щорічному святі «Юніобдарування Гадяччини» та районній конференції учнів – членів Гадяцькогорайонного наукового товариства учнів. Із бюджету відділу освіти виділені кошти для стимулювання працівчителів, вихованці яких здобули перемогу, шляхом преміювання.
 21. 21. 21 Але, шановні колеги, погляньмо на наступний слайдНа ньому чітко видно, що найбільший відсоток педагогів, які займаютьсянауково-дослідницькою роботою з дітьми – це педагоги, які мають Ікваліфікаційну категорію. Спеціалісти й педагоги, яким присвоєна ІІ категорія –«ростуть». Я переконана, що уваги вистачить і роботам педагогів, які маютьзвання «старший учитель», «учитель-методист», адже є досвід. Ця ділянкароботи, шановні керівники, потребує пожвавлення на місцях.Конкурси, змагання тощо: Шановні присутні, протягом 2010/2011 навчального року спільнимизусиллями освітян району були організовані та проведені близько 60різноманітних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань. А саме: 4.1) предметні конкурси; Учениця Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 ОльгаПетух (уч. Рутковська Олена Миколаївна) посіла ІІ місце на обласному конкурсіз креслення та IV – на Всеукраїнському. У обласному конкурсі з креслення взяло участь 6 учнів школи-інтернату,5 із них стали призерами (вчитель – Смірнова Тетяна Юріївна); Учениця Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Валерія Івченко сталафіналістом програми обміну майбутніх лідерів FLEX (учитель Шаманська ОльгаМиколаївна).
 22. 22. 22 Учні шкіл брали участь у районних, обласних, Усеукраїнських,Міжнародних конкурсах, назви яких ви бачите на екрані:- Усеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»;- у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності«Бобер»;- Усеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»;- у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі юних істориків «Лелека»;- Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентськоїмолоді імені Тараса Шевченка;- Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот»;- районному конкурсі читців «Весняні настрої душі», присвяченому 140 річницівід дня народження Лесі Українки;
 23. 23. 23 - у цьому році відділом освіти райдержадміністрації та Гадяцькимнауково-методичним центром започатковано проведення районного учнівськогоконкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова. Лідерами у цихінтелектуальних змаганнях є учні Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. ГерояРадянського Союзу М.Е.Пігіди, Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4, Гадяцької гімназіїімені Олени Пчілки, Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату ім.Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради, - до участі у конкурсі малюнків «Професія моєї мрії» надійшла 121робота, 5 стали переможцями та призерами обласного етапу Конкурсу(Бобрицька ЗОШ І-ІІ ст., Плішивецька ЗОШ І-ІІ ст. Сарська СШ І-ІІІ ст.); - театральний колектив Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. ГерояРадянського Союзу М.Е.Пігіди брав участь у обласному огляді-конкурсітеатральних колективів ЗНЗ та ПНЗ у селищі Диканька; - у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2011» (взяли участь1054 учні з 28 навчальних закладів, із них 157 мають відмінний результат, 488 –добрий результат. Якісний показник склав 61,2 % та 73% Кількість учасниківцього року у порівнянні з минулим збільшилася на 27,3 %). Мак Аліна –учениця 9 класу Гадяцької школи-інтернату - переможець цього конкурсу буланагороджена путівкою на 10 днів до курортного містечка Левадія (учитель –Степаненко Г.М.);
 24. 24. 24-у районному етапі ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови іменіПетра Яцика взяли участь 195 учнів навчальних закладів. Найкращі результатипоказали учні Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 (11 призових місць), Гадяцької гімназіїімені Олени Пчілки та Гадяцької СШ-інтернат ім. Є.П.Кочергіна по 7 призовихмісць, Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст. - 5, Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 3, ГадяцькоїСШ І-ІІІ ст. № 3 – 2, Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст., ВеликобудищанськоїСШ І-ІІІ ст., Книшівської ЗОШ І-ІІІ ст., Краснознаменської ЗОШ І-ІІІ ст.,Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст., Рашівської ЗОШ І-ІІІ ст., Бобрицької І-ІІ ст.,Ручківської І-ІІ ст., Хитцівської І-ІІ ст., НВК «Первоцвіт». Рішенням журі всьоговизначено 45 призових місць. Призерами третього етапу Міжнародного конкурсу стали Петухова Інна –ІІ місце школа-інтернат, Мельник Дар’я ІІІ місце – гімназія імені ОлениПчілки,. 4.2) спортивні досягнення;
 25. 25. 25 Важливу увагу сучасне суспільство надає вихованню здорової молоді інаше з вами завдання допомогти дитині, шляхом залучення до спорту,усвідомити, що здоров’я – це найбільша цінність. Протягом жовтня 2010 – травня 2011 року проведено районну Спартакіадушколярів у 12 видах змагань. Залік змагань районної Спартакіади проводився затрьома заліковими групами між командами 31 ЗНЗ. Переможцями та призерамирайонної Спартакіадистали команди навчальних закладів, назви яких ви бачите на слайді: Гадяцької СШ-інтернату І-ІІІ ст., Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4,Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 3, Рашівської ЗОШ І-ІІІ ст., Розбишівської ЗОШ І-ІІІст., Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія ТрохимовичаВасюти, Бобрицької ЗОШ І-ІІ ст., Качанівської ЗОШ І-ІІ ст., БіленченківськоїЗОШ І-ІІ ст.
 26. 26. 26 Високі досягнення на рівні області та країни мають вихованці школи-інтернату: Юрченко Владислав – став чемпіоном області, чемпіоном України,кандидатом у майстри спорту з боксу. Футбол, дівчата: І м. у першості України ВФСТ “Колос” із зимовогожіночого футболу; ІІ м. в обласних змаганнях серед ДЮСШ; ІІ м. в обласнійспартакіаді школярів; ІІ м. у змаганнях, організованих відділом у справах сім’ї,молоді та спорту. Хлопці: Чемпіони України серед шкіл-інтернатів ( 5 раз); ІІ м. у першостіУкраїни з міні-футболу; ІІІ м. у Полтавській області Заслуговує на увагу те, що команда Гадяцького району вдруге поспільпосіла ІІІ місце за підсумками обласної Спартакіади школярів 2010-2011навчального року. Як бачите, шановні присутні, широкий спектр роботи з обдарованимидітьми: олімпіади, конкурси, змагання.
 27. 27. 27 Проте, варто відмітити, що робота з цією категорією дітей потребуєподальшого вдосконалення, а саме:1.Створювати належне методичне, ресурсно-інформаційне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. 2.Залучати педагогічних працівників позашкільних закладів, зокрема, БДЮТ,до організації та проведення районних конкурсів.3.Удосконалювати організацію та підвищувати рівень проведення олімпіад ізбазових дисциплін та конкурсів – захистів робіт МАН.4.Започаткувати проведення конкурсу знавців основ безпеки життєдіяльності.5.Удосконалювати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвиткуобдарованої дитини, систематичне поповнення банку даних.6.Сприяти участі обдарованих дітей у конкурсах та змаганнях різних рівнів:олімпіадах, турнірах, спартакіадах, конференціях.7.Забезпечувати здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованих таздібних дітей.8.Висвітлювати та популяризувати досягнення обдарованих учнів у засобахмасової інформації. 4. Участь педагогічних працівників у конкурсах 5.1.) Міжнародні, Всеукраїнські, обласні конкурси Гадяцький науково-методичний центр сприяє підвищенню активностіпедагогічних працівників щодо участі у Міжнародних конкурсах, учителі єучасниками програми ТЕА (за сприяння Посольства США в Україні), семінарупрофесійного розвитку в США (вчителі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки –Войтенко О.М., Крат Н.О.), тренінгу при ПОІППО ім. М.В.Остроградського длявчителів початкових класів «Методика вивчення економіки в початковій школі»тощо. Чепіга Віктор Петрович – учитель Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату та Вовченко Олеся Миколаївна СШ І-ІІІ ст. №3 брали участь уконкурсі «Панорама творчих уроків - 2011», оголошеному видавництвом«Шкільний світ» і приємно відзначити, що їхні прізвища серед переможців. У травні пройшов районний конкурс на кращу методичну розробку,сценарій із математики серед педагогічних працівників навчальних закладіврайону переможцем якого став Короленко Тамара Миколаївна – учительматематики Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
 28. 28. 28 Слід відзначити, що фіналістом Усеукраїнського конкурсу уроків ізгендерної рівності у листопаді 2010 року стала Бєдная Альона Володимирівна –практичний психолог Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4. 5.2.) Професійний конкурс «Учитель року».Активною була участь педагогів у районному етапі конкурсу «Учитель року –2011» (16 учасників). Переможцями районного та учасниками обласногоконкурсів стали: учитель історії Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. МихайлаДрагоманова Бредун Максим В’ячеславович, учитель початкових класівОснягівської ЗОШ І ст. Лукаш Любов Іванівна, учитель німецької мовиРозбишівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки) ВолошинаАлла Олександрівна, учитель образотворчого мистецтва Лютенської ЗОШ І-ІІІст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Перетятько Володимир Іванович,учитель світової літератури Вельбівської ЗОШ І-ІІ ст. Михайлова ОксанаВалентинівна. Новий підхід: У цьому навчальному році ми збираємося по-іншомупідійти до проведення цього конкурсу і, впевнені, що ви нас підтримаєте. Аджедо участі запрошуємо вчителів, кандидатури яких керівники навчальнихзакладів подаватимуть на присвоєння вищої категорії, її підтвердження, наприсвоєння звання «старший вчитель» чи «вчитель-методист». На відкритіуроки запрошуємо молодих педагогів, стаж роботи яких до 5 років.У цьому році на конкурс педагогічної майстерності заявлені номінації:українська мова та література, біологія, фізичне виховання, англійська мова,етика 5-6 класи. 6. Виховна роботаWord документ Рябка О.І., - 3 таблиці: Рейтингові показники участі урайонних масових виховних заходах у 2010 р., Рейтингові показники щодозлочинів і правопорушень зареєстрованих у 2010 році, Рейтингові показникиучасті в туристсько-краєзнавчих заходах у 2010 році. Шановні колеги, надзвичайно важливою ділянкою є виховна роботау навчальних закладах, адже, всебічний розвиток дитини не можливий безучасті її у різноманітних шкільних заходах.(Таблиця 1) До вашої уваги в таблицях, які ви бачите на екрані, представленіпоказники участі у районних масових виховних заходах у 2010 р., показникищодо злочинів і правопорушень, зареєстрованих у 2010 році та показники участіу туристсько-краєзнавчих заходах у 2010 році. Так у лютому 2011року за підтримки заступника головирайдержадміністрації Олега Миколайовича Березенка та за участі (як членажурі) начальника відділу культури і туризму Труш Лариси Володимирівни
 29. 29. 29проведено районний конкурс художньої самодіяльності «Веселка», учнів ЗНЗ, уякому взяли участь дитячі колективи та окремі виконавці з 18-ти ЗНЗ І-ІІІ ст. та11-ти ЗНЗ І-ІІ ст., ГСШ-інтернат І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна, НВК «Первоцвіт»,Оснягівської ЗОШ І ст. та районного Будинку дитячої та юнацької творчості. Не брали участі в огляді-конкурсі дитячі колективи Теплянської,Харківецької, Глибокодолинської, Гречанівської ЗОШ І-ІІ ст. Змістовний підбір репертуару, високу виконавську майстерність, сценічнукультуру, артистичність та емоційність виконання продемонстрували колективинавчальних закладів П.Роменської, Краснознаменської, Березоволуцької ЗОШІ-ІІІ ст., ГСШ-інтернату ім. Є.П.Кочергіна, ГСШ № 2 отримала гран-прі, ГСШ№ 4 І-ІІІ ст. – перше місце. Призером огляду на обласному рівні став учень Гадяцької спеціалізованоїшколи № 4 Олефіренко Олександр. Участь у конкурсі на кращу організацію правової освіти взяли усінавчальні заклади.- проведено районний етап Усеукраїнського конкурсу-огляду екологічнихагітбригад, переможцями якого стали колективи Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст.,Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Ручківської ЗОШ І-ІІ ст.,дві останні захищали честь району в області;- в інтелектуальній грі «Дебати» брали участь ЗНЗ І-ІІІ ст., переможці - СШ №4, Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст., Розбишівська ЗОШ І-ІІІ ст.(Таблиця 2). На жаль, показники щодо злочинів і правопорушень не доситьвтішні: зареєстровані крадіжки, хуліганські вчинки, бродяжництво. Присутнівипадки вживання алкогольних напоїв, отруєння дикорослими грибами. Вартобуло б посилити просвітницьку діяльність з цих питань., наголошувати навиховних годинах та годинах спілкування.(Таблиця 3). - 26 навчальних закладів брали участь у районному етапі обласноїтуристсько-краєзнавчої експедиції учнівської та студентської молоді «Пізнайсвою країну».Лауреатами обласного заходу стали Лютенська ЗОШ І-ІІІ ст., БобрицькаРучківська, Хитцівська ЗОШ І-ІІ ст. У багатьох ЗНЗ району функціонують шкільні музеї. Приємно відзначити, що вихованці Гадяцької школи-інтернату бралиучасть у обласних та Всеукраїнських конкурсах між школами-інтернатами: - у квітні на обласному фестивалі-конкурсі художньої самодіяльності“Першоцвіт” у п’яти номінаціях вихованці отримали Гран-прі;
 30. 30. 30- у травні на обласному етапі Всеукраїнської військово-патріотичноїспортивної гри ” Зірниця” посіли 5 загальнокомандне місце. ІІІ Діяльність НМЦ 1.Інформаційно-комунікаційне забезпечення методичної роботи а). електронна пошта Запроваджено електронний документообіг між відділом освітирайдержадміністрації – НМЦ – загальноосвітніми, дошкільними, позашкільниминавчальними закладами, підключена система SKAPE. б). робота сайтів відділу освіти, НМЦРобота сайтів НМЦ та відділу освіти райдержадміністрації постійнопідтримується. Сайти щоденно поповнюються матеріалами відповідно дорічних планів, надається методична допомога всім категоріям педагогічнихпрацівників навчальних закладів. Цьогоріч районним методичним об’єднанням учителів англійської мови(голова РМО Шаманська Р.М.), учителів фізики та астрономії (голова РМО
 31. 31. 31Биченко Н.М.) створено окремі сайти районних методичних об’єднань. Крімтого, створено блог Гадяцького районного наукового товариства учнів-членівМАН (голова РНТУ - Шаманська Р.М. та голова районного методичногообєднання керівників секцій МАН - Бутко В.В.). Створено банк даних електронних робіт учасників районного конкурсу«Учитель року», учасників атестації 2011 року – претендентів на присвоєннявищої кваліфікаційної категорії та звання, електронні матеріали обласногопедагогічного досвіду, надані вчителями та методистами – учасникамиобласних семінарів тощо. в). робота шкільних сайтів З метою реалізації проекту ПОІППО«Заклади освіти Полтавської області в Інтернеті» у лютому-березні 2011 рокубув проведений конкурс навчальних закладів району на кращий Веб-сайт. Уконкурсі взяли участь 18 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та
 32. 32. 3214 шкіл І-ІІ ступенів. Переможцями та призерами районного конкурсу стали:Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки, Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4,Великобудищанська СШ І-ІІІ ст. ЗАУВАЖЕННЯ – інформація повиннапостійно оновлюватися. г). Щоденник. ua
 33. 33. 33 Розпочалася реєстраціяучасників навчально-виховного процесу в безкоштовній освітній мережіЩоденник.ua. У мережі зареєстровано відділ освіти райдержадміністрації таНМЦ. На жаль, станом на 1 липня 2011 року в цій мережі зареєстровані всінавчальні заклади, крім Бобрицької та Ціпківської загальноосвітніх шкіл.Частина шкіл розпочала внесення списків. ПОБАЖАННЯ – прискоритиформування бази даних шкіл, на основі яких буде сформована база даних порайону. Гадяцьким науково-методичним центром створено медіатеку та надаютьсяїї послуги педагогічним працівникам навчальних закладів. На виконаннядоручення Кабінету Міністрів України організовано підключення закладівосвіти до мережі інформаційно-маркетингових центрів. Щодо забезпечення підручниками.
 34. 34. 34 Удосконалено систему електронного обліку підручників навчальнихзакладів (програма «Шкільний підручник»). Стан забезпечення підручникамиучнів загальноосвітніх навчальних закладів із кожним роком поступовопокращується. Так, на 2011/2012 н. р. за рахунок коштів державного бюджетузабезпечення підручниками становить 85 %. Забезпечення учнів підручниками по класах ви бачите на екрані: 1-4 кл. –95,09 %; 5-9 кл. – 100%; 10 кл. – 75%; 11 кл. – 48 %.
 35. 35. 35Проводиться апробація електронних підручників. У 8-х класах апробувалисьтакі педагогічні програмні засоби як: 1. Українська мова та література, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІступенів №3, учитель Твардовська Людмила Михайлівна; 2. Українська мова та література, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІступенів №4, учитель Романічева Тамара Іванівна; 3. Світова література, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3,учитель Калмикова Валентина Аркадіївна. Цього року слід продовжити роботу по впровадженню системиелектронного обліку підручників, компютеризації шкільних бібліотек тапідвищенню компютерної грамотності бібліотекарів. Періодичністю два рази на місяць працював районний радіолекторій«Родинна просвіта», у районній газеті «Гадяцький вісник» систематичновиходила сторінка «Сім’я і школа». Організовувалося пробне проведення відео конференції по скайпу (Skype)для вчителів інформатики із проблеми: «Адміністрування локальної мережізагальноосвітніх навчальних закладів».
 36. 36. 36 Гадяцький район другим у області завершив навчання вчителів базовихдисциплін за програмою Intel.«Навчання для майбутнього» та «Партнерство внавчанні». Підготовлено 593 вчителі. 3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу Неможливий навчально-виховний процес без психологічного супроводу. У2010/2011 н.р. здійснювався фахівцями служби у 86 % ЗНЗ району. Проведенііндивідуальні консультації з дітьми, батьками, педагогами. Під контролем та увагою працівників психологічної служби перебуваютьдіти з т. зв. «груп ризику». Важливим напрямком роботи служби є формування в учнівської молодіздорового способу життя, профілактики правопорушень, злочинності,наркоманії, алкоголізму і т.д. У 2010/2011 н. р. 318 учнів 5-10 класів у ЗНЗ І-ІІ,І-ІІІ ступенів працювали в 26 тренінг-групах Програми «Сприянняпросвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здоровогоспособу життя». Значна увага приділялася питанням формування в учнівемоційного благополуччя, уміння долати життєві труднощі. Районним центром практичної психології проведено 23 заходиметодичного спрямування. Актуальною залишається проблема введення ставок практичних психологів усільські дошкільні навчальні заклади. 3.Робота ПМПК. Особлива увага приділялась питанню організації навчання та вихованнядітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. У 2010/2011 н. р. районною ПМПК проведено 10 засідань, де обстежено116 дітей із вадами психофізичного розвитку, що становить 3% від усіх дітейдиспансерної групи. Консультантами ПМПК проведено 73 індивідуально-корекційних занять із 33 дітьми, надано 112 консультацій педагогам. Районною психолого-медико-педагогічною консультацією надаєтьсяпсихолого-педагогічна допомога батькам дітей, які потребують корекціїпсихофізичного розвитку. Логопедичним пунктом протягом 2010/2011 н. р. обстежено 1222 дитини,виявлено дітей із порушенням мовлення – 252, взято на заняття – 123; випущеноз виправленою і покращеною мовою – 119. 5.Навчання керівників ЗНЗ. Директор В.Будищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ГеращенкоОлександр Вікторович був учасником обласної творчої групи, яка ведеекспериментальну пошукову діяльність із розроблення моделі «Школа
 37. 37. 37майбутнього». Його матеріали цього року надруковані у збірці ПОІППО ім.М.В.Остроградського «Інноваційний розвиток різноманітності навчальногосередовища учнів».На базі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки для керівників навчальнихзакладів був організований семінар-навчання групою експертів Київськогоуніверситету ім. Б.Грінченка з проблеми: «Формування лідерськихкомпетентностей керівника навчального закладу в інноваційному суспільстві».Керівники взяли участь і у практичних тренінгах.
 38. 38. 38На Другій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011», щопроходила в приміщенні Київського палацу дітей та юнацтва з 2 по 4 березня2011року наш район представляла делегація Гадяцької гімназії імені ОлениПчілки. 29 серпня на базі Гадяцької гімназії відбулася зустріч із ВікторомГромовим – консультантом із удосконалення навчального процесу Директоратупрограм розвитку освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,який провів для керівників навчальних закладів майстер-клас. 6. Проведення діагностування.
 39. 39. 39«У майбутнє – з інформаційними технологіями» Щоб мати якісь досягнення – треба діяти, рухатись вперед У цьому році з метою визначення єдиної методичної проблеми булопроведено діагностування навчальних закладів, на основі якого сформульованаєдина науково-методична проблема району: «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізаціїособистісно-орієнтованого навчання та виховання», робота над якою
 40. 40. 40передбачається за трьома напрямками І. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадженняінформаційно-комунікаційних технологій. ІІ. Реалізація здоров’язберігаючих технологій. ІІІ. Формування моделі випускника: лідера, освіченої, конкурентно-спроможної особистості. Організація методичнї роботи з педагогічними кадрами району протягом2011-2012-2015-2016 навчальних років буде побудована на діагностичній основіі спрямована на кінцевий результат – конкретну допомогу вчителю вудосконаленні його професійної майстерності. Проблеми: - застаріле обладнання навчальних кабінетів, майстерень; - недостатня кількість комп’ютерної техніки в навчальних кабінетах; - майже відсутність хімічних реактивів ускладнює виконання державних програм на належному рівні; - потребує навчально-методичного супроводу викладання профільних навчальних предметів у 10-11 класах; - дотримання вчителями критеріїв оцінювання усних відповідей учнів. Проблемою залишається використання вчителями не окремих методів, аінноваційних технологій в цілому. У кожному навчальному закладі слідстворити повноцінні умови для активного саморозвитку педагогів, забезпечити
 41. 41. 41їм вільний доступ до мережі Інтернет, створити електронні каталогикнижкового фонду, поповнювати шкільні медіатеки кращими зразкамисучасного педагогічного досвіду. Активніше пропагувати шкільний досвід нашкільних сайтах. Зовсім нового підходу потребують проведення районних семінарів: нелише навчальний заклад, який приймає гостей має забезпечувати програмуспілкування фахівців, але й педагоги, які приїздять повинні ділитися своїминаробками, піднімати проблеми, пропонувати шляхи вирішення. Отже, завдання і НМЦ, і методичних об’єднань, і кожного педагогазокрема – пожвавлення роботи семінарів, пошук нових підходів, використанняІКТ. Сподіваємося, що разом ми зможемо реалізувати всі наші освітянськізавдання.

×