Build your network (Arabic)

LinkedIn Nordic
LinkedIn NordicLinkedIn Nordic
‫أنشئ‬‫شبكتك‬‫المهنية‬
For English see URL in description below
#WelcomeTalent
‫ما‬‫سنتناوله‬‫في‬‫هذه‬‫الجلسة‬
‫إنشاء‬‫شبكة‬‫عالقاتك‬‫المهنية‬‫على‬LinkedIn
.1‫كيف‬‫يمكن‬‫لـ‬LinkedIn‫مساعدتي؟‬
.2‫ماهي‬‫أهمية‬‫وجود‬‫شبكة‬‫للعالقات‬‫المهنية‬‫؟‬
.3‫كيفية‬‫البدء‬‫في‬‫انشاء‬‫واضافة‬‫عالقات‬‫وزمالء‬‫عمل‬‫على‬LinkedIn‫؟‬
#WelcomeTalent
LinkedIn‫هي‬‫أكبر‬‫شبكة‬‫تواصل‬‫اجتماعي‬
‫للمهنيين‬‫في‬‫العالم‬
‫نك‬ّ‫ك‬‫تم‬LinkedIn،‫وهي‬‫إحدى‬‫مواقع‬‫التواصل‬‫االجتماعي‬،‫من‬‫إنشاء‬‫هويتك‬‫المهنية‬
‫التخصصية‬
‫أكثر‬‫من‬400
‫مليون‬
‫عضو‬‫حول‬‫العالم‬
#WelcomeTalent
‫ربما‬‫لم‬‫تبلغ‬‫درجة‬‫اإلحترافية‬‫في‬‫مهنتك‬‫حتى‬‫اآلن‬،‫إال‬‫أن‬LinkedIn‫بامكانها‬‫القيام‬‫بالمزيد‬‫لمساعدتك‬
‫كيف‬‫يمكن‬‫لـ‬LinkedIn‫مساعدتك؟‬
•‫قم‬‫بإنشاء‬”‫هويتك‬‫المهنية‬“‫ونشرها‬‫عبر‬‫اإلنترنت‬،‫ويتضمن‬‫ذلك‬:
•‫مؤهالتك‬‫التعليمية‬‫والعملية‬(‫أين‬‫عملت؟‬‫ماذا‬‫تدرس؟‬‫ما‬‫األنشطة‬‫التي‬‫تقوم‬‫بها‬)
•‫مهاراتك‬(‫ما‬‫هي‬‫األمور‬‫التي‬‫تجيدها؟‬)
•‫إمكانياتك‬(‫ا‬‫ين‬‫تطمح‬‫للعمل؟‬)
•‫قم‬‫بإنشاء‬”‫شبكة‬“‫من‬‫األشخاص‬‫ممن‬‫تعرفهم‬‫للبقاء‬‫على‬‫تواصل‬‫معهم‬،‫ومن‬‫يمكنهم‬‫مساعدتك‬‫في‬:
•‫البحث‬‫عن‬‫وظيفة‬
•‫البحث‬‫عن‬‫مدرب‬‫للتعلم‬‫منه‬
•‫مشاركة‬‫المعلومات‬‫المفيدة‬‫التي‬‫ستساعدك‬‫في‬‫النجاح‬‫في‬‫عالم‬‫العمل‬
•‫البحث‬‫عن‬‫مجاالت‬‫وفرص‬‫مهنية‬‫وتقييم‬‫خياراتك‬‫والتسجيل‬‫للحصول‬‫على‬‫وظائف‬
•‫استعراض‬‫مختلف‬‫الشركات‬‫والوظائف‬‫واألشخاص‬‫الذين‬‫يعملون‬‫بها‬
•‫استعراض‬‫الجامعات‬‫والدورات‬‫الدراسية‬،‫والوظائف‬‫التي‬‫يمكن‬‫أن‬‫يلتحق‬‫بها‬‫الخريجون‬‫بعد‬‫ذلك‬
•‫متابعة‬‫الشركات‬‫والقطاعات‬‫واألشخاص‬‫المهمين‬‫من‬‫ذوي‬‫التأثير‬‫في‬‫المناطق‬‫ذات‬‫األهمية‬
‫فرص‬
‫العمل‬
‫والتدريب‬
#WelcomeTalent
‫إقامة‬‫العالقات‬‫والتواصل‬‫مع‬‫زمالئك‬‫على‬LinkedIn
5
‫ينضم‬‫إلى‬LinkedIn‫أشخاص‬‫من‬‫كل‬‫الفئات‬‫العمرية‬‫والخلفيات‬‫المهنية‬‫والتعليمية‬
‫من‬‫هم‬‫أعضاء‬LinkedIn‫؟‬
‫من‬‫طالب‬‫يتقدمون‬‫للحصول‬‫على‬
‫فرص‬‫للتدريب‬‫الوظيفي‬‫ويبح‬‫ثون‬
‫عن‬‫جامعات‬...
‫إلى‬‫المتخصصين‬‫في‬‫الموسي‬‫قي‬
‫والفنانين‬‫والمتخصصين‬‫في‬‫إقامة‬
‫الحفالت‬...
‫إلى‬‫الممرضات‬‫اللواتي‬‫يقمن‬
‫بتشخيص‬‫األمراض‬‫وإيصال‬‫الع‬‫الج‬
‫للمحتاجين‬...
‫إلى‬‫القائمين‬‫على‬‫أعمال‬
‫اإلنشاءات‬‫ويخططون‬‫لتشييد‬
‫ناطحات‬‫السحاب‬
#WelcomeTalent
"‫شبكة‬" LinkedIn‫الخاصة‬‫بك‬:
‫شبكتك‬‫المهنية‬‫تشبه‬‫أعضاء‬‫فريق‬‫في‬‫ل‬‫عبة‬
‫رياضية‬
‫حيث‬‫ترغبون‬‫ا‬ً‫ع‬‫جمي‬‫في‬‫مساعدة‬‫بعضكم‬‫ا‬‫لبعض‬
‫للوصول‬‫إلى‬‫أهدافكم‬‫المهنية‬
#WelcomeTalent
‫الفرص‬‫ال‬‫تهيم‬‫على‬‫وجهها‬‫مثل‬‫السحب‬‫في‬‫السماء‬
#WelcomeTalent
‫ولكنها‬‫مرتبطة‬‫بأشخاص‬
#WelcomeTalent
‫أفضل‬‫طريقة‬‫لمقابلة‬‫اشخاص‬
‫هي‬‫عبر‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫تعرفهم‬‫للتو‬
#WelcomeTalent
89%
‫من‬‫األشخاص‬‫يتواصلون‬‫مع‬‫أشخاص‬‫يعرفونهم‬‫أثناء‬‫مرحلة‬‫البحث‬‫عن‬‫وظيفة‬
#WelcomeTalent
‫استخدم‬‫الشبكة‬‫لفتح‬‫آفاق‬‫جديدة‬
‫تواصل‬‫مع‬‫أشخاص‬‫تعرفهم‬‫ابحث‬‫عن‬‫أصدقاء‬‫خريجين‬‫استخدم‬‫الرسائل‬‫للتواصل‬
#WelcomeTalent
‫شبكتك‬:
‫شبكتك‬
‫الشخصية‬
‫الشبكة‬‫المرتبطة‬‫بشبكتك‬:
‫شبكة‬‫معلميك‬+‫شبكات‬‫زمالئك‬‫في‬
‫العمل‬‫وغيرها‬.
‫أنت‬
‫كم‬‫عدد‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫تعرفهم؟‬
‫مليارات‬
‫العالقات‬‫االحترافية‬
+400‫مليون‬
‫عضو‬
2‫مليار‬+
‫تحديث‬
‫لألعضاء‬
‫كل‬‫أسبوع‬
‫تتوفر‬‫لدى‬LinkedIn‫معلومات‬‫كثيرة‬‫حول‬‫األشخاص‬‫والشركات‬‫التي‬‫تريد‬‫ب‬‫ناء‬
‫عالقات‬‫معها‬.
‫ولهذا‬‫فزمالء‬‫شبكتك‬‫المهنيهة‬‫مهمون‬
‫من‬‫الدرجة‬‫األولى‬
‫من‬‫الدرجة‬
‫الثانية‬
‫من‬‫الدرجة‬‫الثالث‬‫ة‬
110,00
0
✓‫األصدقاء‬
✓‫األساتذة‬‫والمعلمون‬
✓‫زمالء‬‫العمل‬
✓‫زمالء‬‫العمل‬‫التطوعي‬
‫تواصل‬‫مع‬...
4,000,000
64
5
‫تواصل‬‫مع‬‫أشخاص‬‫تعرفهم‬
1
•‫استيراد‬‫جهات‬‫اتصال‬‫البريد‬‫اإللكتروني‬‫الخاصة‬‫بك‬
•‫لتصفح‬:
•‫شبكتي‬
•‫إضافة‬‫جهات‬‫االتصال‬
•‫مالحظة‬:‫يتم‬‫تحديد‬‫جميع‬‫جهات‬‫االتصال‬‫ًا‬‫ي‬‫تلقائ‬
#WelcomeTalent
‫تطوير‬"‫شبكتك‬"
‫مدرس‬
‫الخالة‬/‫العمة‬‫التي‬‫تعمل‬‫ف‬‫ي‬
‫مطعم‬‫محلي‬
‫األصدقاء‬
‫رئيسك‬‫في‬‫عملك‬
‫أثناء‬‫الصيف‬
‫األصدقاء‬‫خارج‬
‫نطاق‬‫المدرسة‬
‫التواصل‬‫مع‬‫األشخاص‬
‫الذين‬‫تعرفهم‬
‫تطلع‬‫إلى‬‫المستقبل‬"‫الفرص‬
‫غير‬‫المعروفة‬"
#WelcomeTalent
‫إجراء‬‫بحث‬‫عن‬‫الملف‬‫الشخصي‬‫ألحد‬‫األشخاص‬
18
‫البحث‬‫عن‬‫أشخاص‬‫على‬LinkedIn
‫ابدأ‬‫بشريط‬‫البحث‬‫الرئيسي‬‫الموجود‬
‫باألعلى‬-‫اكتب‬‫ا‬ً‫م‬‫اس‬.
‫وإذا‬‫ظهر‬‫لك‬‫االسم‬،‫فانتقل‬‫إلى‬‫ملفه‬
‫الشخصي‬.
‫وإذا‬‫لم‬‫تعثر‬‫عليه‬‫مباشرة‬،‫فاضغط‬
Enter...
#WelcomeTalent
‫البحث‬‫عن‬‫أشخاص‬‫على‬LinkedIn
‫وبمجرد‬‫ظهور‬‫نتائج‬‫البحث‬‫الذي‬‫قمت‬‫ب‬‫ه‬،
‫استخدم‬‫عوامل‬‫التصفية‬‫الموجودة‬‫على‬
‫اليسار‬‫إلجراء‬‫بحث‬‫أكثر‬‫ا‬ً‫ق‬‫عم‬....
‫فعلى‬‫سبيل‬‫المثال‬‫يمكنك‬‫البحث‬‫بح‬‫سب‬
‫الموقع‬‫أو‬‫الشركة‬‫الحالية‬‫أو‬‫الجامعة‬.
‫دع‬LinkedIn‫تقترح‬‫عليك‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫قد‬‫تعرفهم‬!
‫ستخبرك‬LinkedIn
‫بمن‬‫تعرفه‬‫بالفعل‬‫على‬‫الشبكة‬‫وذلك‬‫ًا‬‫د‬‫استنا‬‫إلى‬‫زمالئك‬
‫الحاليين‬
#WelcomeTalent
‫تواصل‬‫مع‬‫أشخاص‬‫جدد‬”‫مباشرة‬‫بعد‬“‫لقائك‬
‫بهم‬‫لزيادة‬‫شبكة‬‫زمالئك‬‫والبقاء‬‫على‬‫تواصل‬‫معهم‬
‫وال‬‫يقتصر‬‫األمر‬‫عليهم‬‫فحسب‬،‫بل‬‫ستمتد‬‫الشبكة‬‫لتشمل‬‫من‬‫يعرفونهم‬‫ا‬ً‫ض‬‫أي‬
‫هل‬‫قابلت‬‫ا‬ً‫ذ‬‫للتوأستا‬‫ا؟‬ً‫ي‬‫جامع‬‫أو‬‫مستشارا‬‫مهنيا؟‬‫أو‬‫متعهد‬‫توظيف‬‫في‬‫أحد‬
‫معارض‬‫فرص‬‫العمل؟‬
#WelcomeTalent
‫البحث‬‫عن‬‫زمالء‬‫الدراسة‬‫السابقي‬‫ن‬
2
•‫البحث‬‫بحسب‬‫مجال‬‫دراستهم‬‫وأماكن‬‫عملهم‬‫وسنة‬‫تخرجهم‬
•‫تأكد‬‫من‬‫تضمين‬‫ملحوظة‬‫شخصية‬‫ملحقة‬‫بطلب‬‫التواصل‬‫ا‬‫لخاص‬
‫بك‬
•‫للتصفح‬:
•‫شبكتي‬>‫العثور‬‫على‬‫خريجين‬
•‫عالمة‬‫التبويب‬”‫الطالب‬‫والخريجون‬“
‫استخدم‬‫الرسائل‬‫للتواصل‬‫مع‬‫شب‬‫كتك‬
3
‫واجهة‬‫للمراسلة‬‫تشبه‬‫واجهة‬‫الدردشة‬‫إلجراء‬‫محادثات‬
‫بسرعة‬‫وفعالية‬
‫تعرف‬‫على‬‫أحدث‬‫أخبار‬‫زمالءك‬(‫أماكن‬‫عملهم‬،‫ما‬‫الذي‬
‫قاموا‬‫بمشاركته‬‫أو‬‫نشره‬‫على‬‫صفحاتهم‬‫الرئيسية‬،‫وإن‬‫كانت‬
‫شركاتهم‬‫لديها‬‫وظائف‬‫متاحة‬)
‫ثم‬‫استخدم‬‫الرسائل‬‫للتواصل‬‫معهم‬.
‫اطلب‬‫من‬‫شبكة‬‫زمالئك‬‫أن‬‫يقوموا‬‫بتقديمك‬‫إلى‬‫المدراء‬‫أو‬‫خبراء‬‫التو‬‫ظيف‬
‫إذا‬‫كنت‬‫تبحث‬‫عن‬‫وظيفة‬‫أو‬‫تريد‬‫معرفة‬‫المزيد‬‫من‬‫المعلومات‬
‫هاي‬‫كوني‬،
‫أرى‬‫أنك‬‫تعملين‬‫مع‬‫ليندسي‬‫في‬LinkedIn.‫إنني‬‫مهتم‬‫بالتحدث‬‫إليها‬‫لمعرفة‬‫فرص‬‫التدريب‬
‫الوظيفي‬‫في‬‫الشركة‬.
‫هل‬‫يمكنك‬‫تقديمي‬‫إليها‬‫حتى‬‫أتمكن‬‫من‬‫طلب‬‫النصيحة‬‫منها؟‬‫بالطبع‬،‫إذا‬‫لم‬‫تكوني‬‫مرتا‬‫حة‬‫لهذا‬
‫األمر‬،‫فسوف‬‫أتفهم‬‫ذلك‬.‫أشكرك‬‫على‬‫االهتمام‬‫بطلبي‬!
‫بإخالص‬،
‫آمي‬
‫آمي‬‫جوميز‬
#WelcomeTalent
‫لنحاول‬
❑‫قم‬‫باستيراد‬‫جهات‬‫اتصال‬‫البريد‬‫اإللكتروني‬‫الخاصة‬‫بك‬
❑‫ابحث‬‫عن‬‫زمالء‬‫الدراسة‬‫السابقين‬‫وقم‬‫بإضافتهم‬
❑‫ابحث‬‫عن‬‫أشخاص‬‫آخرين‬‫قد‬‫تعرفهم‬
❑‫إرسل‬‫رسالة‬‫كتجربة‬‫ألحد‬‫الزمالء‬
#WelcomeTalent
26
‫ابق‬‫على‬‫تواصل‬‫معهم‬‫بعد‬‫إضافتهم‬‫إلى‬‫شبكتك‬‫على‬LinkedIn
‫إنني‬‫متشوقة‬‫إلعالن‬‫أنه‬‫ا‬ً‫ء‬‫بد‬‫من‬‫يوم‬‫االثنين‬،‫سأنتقل‬‫إلى‬‫مرحلة‬‫جديدة‬‫مع‬
lynda.com.
‫أنا‬‫متشوقة‬‫جدا‬‫لخوض‬‫غمار‬‫هذه‬‫الفرصة‬‫الجديدة‬!
‫ليزا‬‫ليونج‬‫تعمل‬‫بوظيفة‬‫جديدة‬.
‫مدرسة‬‫بمدرسة‬‫بورلينجام‬
(Burlingame)‫اإلعدادية‬
‫آمي‬‫جوميز‬‫واو‬،‫تهانينا‬‫شيرا‬!‫إنني‬‫متشوق‬‫لمعرفة‬‫أي‬‫أخبار‬‫عن‬‫الدور‬‫الجديد‬.
‫تذكر‬....‫هم‬‫من‬‫سيساعدوك‬‫مستقبال‬‫للوصول‬‫إلى‬‫وظيفة‬‫أحالمك‬
#WelcomeTalent
27
‫قواعد‬‫التواصل‬
‫التواصل‬‫مع‬‫األشخاص‬‫المناسبين‬‫بالطريقة‬‫المناسبة‬
#WelcomeTalent
‫إرسل‬‫الدعوات‬‫الخاصة‬‫لتذكير‬‫األشخاص‬‫كيف‬‫تقابلتم‬
‫توسيع‬‫شبكتك‬
‫ابدأ‬‫بالملف‬‫الشخصي‬‫لضمان‬‫وجو‬‫د‬
‫خيار‬‫إنشاء‬‫رسالة‬‫شخصية‬.
#WelcomeTalent
‫إرسال‬‫دعوات‬‫خاصة‬
29
‫توسيع‬‫شبكتك‬
‫ابدأ‬‫بالملف‬‫الشخصي‬‫لضمان‬‫وجود‬
‫خيار‬‫إنشاء‬‫رسالة‬‫شخصية‬.
‫على‬‫الجوال‬:1
2
#WelcomeTalent
‫الملخص‬
30
‫الملخص‬:
.1‫احرص‬‫على‬‫التواصل‬‫مع‬‫األصدقاء‬‫والمعلمين‬‫وأصدقاء‬‫اآلباء‬
.2‫ينصح‬‫دائما‬‫بإرسال‬‫رسالة‬‫شخصية‬‫مع‬‫دعوة‬‫التواصل‬.
9
.3‫كلما‬‫زاد‬‫عدد‬‫زمالئك‬،‫اصبحت‬‫شبكتك‬‫أضخم‬،‫وفرصك‬‫أكبر‬‫في‬‫البحث‬‫عن‬‫شخص‬‫ما‬‫يمكن‬‫ه‬
‫مساعدتك‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫وظيفة‬‫أو‬‫التواصل‬‫مع‬‫شركة‬‫ما‬‫في‬‫المستقبل‬)‫أو‬‫يعرف‬‫ا‬ً‫ص‬‫شخ‬‫آخر‬
‫يمكنه‬‫ذلك‬)
.4‫هل‬‫تعرف‬‫أن‬‫النشاط‬‫األول‬‫على‬LinkedIn‫هو‬‫استعراض‬‫الملفات‬‫الشخصية‬.‫لذلك‬‫تأكد‬‫دائما‬‫من‬
‫أن‬‫ملفك‬‫في‬‫حالة‬‫مميزة‬‫قبل‬‫أن‬‫تبدأ‬‫في‬‫التواصل‬.
#WelcomeTalent
#WelcomeTalent
1 of 32

More Related Content

Similar to Build your network (Arabic)(20)

Linkedin Linkedin
Linkedin
Tamam Jaradat130 views
LinkedinLinkedin
Linkedin
Tamam Jaradat215 views
networking.pdfnetworking.pdf
networking.pdf
Reza Seifollahy9 views
ادوات التسويق الالكترونيادوات التسويق الالكتروني
ادوات التسويق الالكتروني
Aymen Ibrahim Mohamed Ali488 views
العمر الحرالعمر الحر
العمر الحر
Hanan Khashan745 views
الويب العربيالويب العربي
الويب العربي
Mohamed E. Saleh275 views
Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media Marketing
Freelancer932 views
InbounderyInboundery
Inboundery
Majed Atwi189 views
Inboundery The Big Idea Inboundery The Big Idea
Inboundery The Big Idea
Majed Atwi704 views
صناعة  المحتوى  الرقميصناعة  المحتوى  الرقمي
صناعة المحتوى الرقمي
Nedall ALftafta6.5K views
بروفايل الشركةبروفايل الشركة
بروفايل الشركة
مصراونلاين للتسويق11K views
Editors & Social MediaEditors & Social Media
Editors & Social Media
Pathway Institute586 views
البصمه الرقميهالبصمه الرقميه
البصمه الرقميه
Ashraf Osman591 views

More from LinkedIn Nordic(20)

Hur man skapar en bra Linkedin profilHur man skapar en bra Linkedin profil
Hur man skapar en bra Linkedin profil
LinkedIn Nordic3.8K views
Hur skapar man en bra linkedin profilHur skapar man en bra linkedin profil
Hur skapar man en bra linkedin profil
LinkedIn Nordic816 views
Bygg ditt professionella nätverkBygg ditt professionella nätverk
Bygg ditt professionella nätverk
LinkedIn Nordic721 views
Final pr uppehallstillstand Final pr uppehallstillstand
Final pr uppehallstillstand
LinkedIn Nordic904 views
Final pr instruktionerFinal pr instruktioner
Final pr instruktioner
LinkedIn Nordic748 views
Final pr migrationsverket process nyFinal pr migrationsverket process ny
Final pr migrationsverket process ny
LinkedIn Nordic672 views
Build your networkBuild your network
Build your network
LinkedIn Nordic981 views
Welcome talent  pimp your profileWelcome talent  pimp your profile
Welcome talent pimp your profile
LinkedIn Nordic1.3K views
One pager to Rock your LinkedIn ProfileOne pager to Rock your LinkedIn Profile
One pager to Rock your LinkedIn Profile
LinkedIn Nordic2K views
LinkedIn for erhvervslivetLinkedIn for erhvervslivet
LinkedIn for erhvervslivet
LinkedIn Nordic2.3K views
Grow your business with LinkedInGrow your business with LinkedIn
Grow your business with LinkedIn
LinkedIn Nordic669 views
Everything starts with your storyEverything starts with your story
Everything starts with your story
LinkedIn Nordic808 views
Maersk Drilling Case Study Maersk Drilling Case Study
Maersk Drilling Case Study
LinkedIn Nordic2.2K views

Build your network (Arabic)