Hur skapar man en bra linkedin profil

LinkedIn Nordic
LinkedIn NordicLinkedIn Nordic
Hur man skapar en bra LinkedIn profil
#welcometalent
2
Hur man skapar en bra LinkedIn profil
I denna presentation kommer du att lära dig: Sida
Skillnaden mellan en okej och bra profil 3-4
Skapa en bra profil i 7 steg 5-12
- 1. Professionellt foto 6
- 2. Headline 7
- 3. Sammanfattning 8
- 4. Erfarenhet 9
- 5. Multi-media 10
- 6. Kunskaper 11
- 7. Volontärverksamhet 12
Fem saker du kan göra just nu! 13
Nyckeln till hur man får ett jobb via LinkedIn är att skapa en väldigt
bra och attraktiv profil. Ju mer tid man spenderar på sin profil, desto
mer användning och möjligheter får man!
3
Okej profil
Nyckelord: Project assistant, Project management,
producer, dubbing, translator, English literature,
Macrobiotic science
Bra profil
Nyckelord: Passionate, innovation, improving, business, creative, project manager, business
development, achieving goals, connecting, refugees, opportunity, talent, network, pilot project,
immigrants, labor market, internship, Arabic, kurdish culture, translations, movies, website,supporting
members, connect, project management, managed, development, democracy, equality,human rights,
management, microsoft word,microsoft office, microsoft excel, leadership, project management, english
literature, macrobiotic science, Swedish,Turkish, civil society, arts & culture, civil rights and social
action, health, politics, Social services.
Profil 1 =
7 keywords = 7 ord som kan hjälpa att man blir hittad
på LinkedIn
Profil 2 =
4
Lärdomar från dessa två profiler
Om du var en rekryterare, vem skulle du anställa?
❏ Profil nummer 2 har 39 sökord mer
än profil 1.
❏ Rekryterare söker inte bara
uteslutande efter din tidigare titel,
dom vill även veta vilka ansvarsområden du hade. Om dom inte
finner detta i din profil är chansen stor att dom fortsätter leta efter
andra kandidater.
❏ Vad som ej finns i din profil existerar
inte. Åtminstone inte för rekryterare, så lägg till din erfarenhet i
din profil idag!
1. Professional Photo
14x more likely to be viewed if you have a photo
2. Headline: Grab Attention
Explain what you do, show your passion and/or aspirations
3. Draft a Compelling Summary
40 words or more, include keywords
4. Detail Experience
Include part-time jobs or sports/clubs if no formal work experience
5. Add Multi media
Upgrade your profile and show your work.
6. Add Skills and Get Endorsements
Include a mix of high level and niche skills
7. Highlight Volunteer Experience & Causes
6x more profile views than those without
LinkedIn ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ھوﯾﺗك‬ ‫ﺑﻧﺎء‬
‫راﺋﻊ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺟﯾد‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫اﻧﻘل‬
‫إﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ﺻورة‬ .1
‫ﻣﻠﻔك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﺻورة‬ ‫ﻟدﯾك‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫إن‬ ‫ﺿﻌﻔﺎ‬ 14 ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫اﺳﺗﻌراض‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻻت‬ ‫ﺗزﯾد‬
‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬
‫اﻹﻧﺗﺑﺎه‬ ‫ﺟذب‬ :‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫اﻟﻌﻧوان‬ .2
‫وﺗطﻠﻌﺎﺗك‬ ‫ﻋﻣﻠك‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻐﻔك‬ ‫واﺳﺗﻌرض‬ ،‫ﺗﻔﻌﻠﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫ﺑﺷرح‬ ‫ﻗم‬
‫وﺷﺎﻣل‬ ‫دﻗﯾق‬ ‫ﻣﻠﺧص‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ .3
‫ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ‬ ‫ﻛﻠﻣﺎت‬ ‫وﯾﺗﺿﻣن‬ ،‫أﻛﺛر‬ ‫أو‬ ‫ﻛﻠﻣﺔ‬ 40 ‫ﻣن‬
‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .4
‫اﻟﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑراﺗك‬ ‫وأﯾﺿﺎ‬ ،‫دراﺳﺗك‬ ‫وﺗوارﯾﺦ‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .5
‫ﻟدﯾك‬ ‫ﺗﻛن‬ ‫ﻟم‬ ‫إن‬ ‫أﺧرى‬ ‫أﻧﺷطﺔ‬ ‫أو‬ ‫رﯾﺎﺿﯾﺔ‬ ‫أﻧﺷطﺔ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ﺟزﺋﻲ‬ ‫ﺑدوام‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫أو‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫أي‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬
‫إﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑرة‬
‫ﻣﺻﺎدﻗﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﺣﺻول‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .6
‫ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﻧﺗﻘﺎة‬ ‫اﻟرﻓﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﻧوﻋﺎ‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬
‫اﻟﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫7.إﺑراز‬
‫أﺿﻌﺎف‬ 6 ‫أﻛﺛر‬ ‫ﻣﺷﺎھدات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑرات‬ ‫ﺗﺿم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﻔﺎت‬ ‫ﺗﺣﺻل‬
Bygg ditt professionella varumärke!
Ta din profil från okej till bra
6
Två saker innan vi startar
Innan du startar:
Om du kommer att uppdatera din profil är det bra att du
slår av knappen för “Notify your network” innan du
uppdaterar din profil.
On the righthand side of the screen you will find Yes/No
Switch.
Modifiera din URL
Första steget är att modifiera din LinkedIn URL, vilket
kommer underlätta sökningen av ditt namn och profil. Så
logga in och följ de enkla stegen nedan.
Press the
cogwheel next
to your current
URL (under
your profile
picture)
Click on the penn
and edit your url to
your first & last
name.
For example:
se.linkedin.
com/in/sofieforsbe
rg
#WelcomeTalent
7
1. Addera ett professionellt foto
Att ha ett professionellt foto är väldigt viktigt och profiler som har ett
foto har 14 gånger så stor chans att bli visade för rekryterare.
5 tips för den perfekta profilbilden:
● Visa ditt professionella jag - det ska bara vara du själv i
bilden och ingen tveksamhet vem bilden tillhör.
● Det skall vara en närbild, 60% av bilden ska bestå av dig
● Viktigt att du har ett uppdaterat foto av dig själv.
● Enkel bakgrund - ha en enkel och ljus bakgrund
● Visa din personlighet - LE!
#WelcomeTalent
8
2. Headline – fånga uppmärksamheten
Skriv din titel och lägg till din bransch.
Det enklaste sättet att skapa en headline är att lägga till
din nuvarande titel. Att addera ett par extra sökord och
göra dig mer sökbar kan göra att du fångar större
uppmärksamhet.
Gör det personligt - fånga uppmärksamhet
Din headline/titel är ditt första intryck och en väldigt viktig del i din
profil. Detta är den delen var du kan säga vad du är passionerad i
och några korta ord om dig själv.
Det andra alternativet tar lite längre tid men gör att du
verkligen står ut bland alla övriga medlemmar.
Istället för att skriva vad du gör på jobbet, beskriv vem du
hjälper. Visa dina selling points och vad värdet för en
blivande arbetsgivare är om dom anställer just dig!
Försök att fånga upp vad du gör och vad du är passionerad
kring och låt det representerar dig på LinkedIn.
#WelcomeTalent
9
3. Skapa en sammanfattning
Skriv din sammanfattningen
● Använd frasen såsom “Jag är passionerad av…” etc
● Berätta din historia om dig själv såsom du pratar med en annan
person
● Sökord är en väldigt viktig del av din sammanfattning. Om du inte
kan få med sökord i din sammanfattning kan du förslagsvis lägga till:
“Specialområden inkluderar….”
● Behöver du inspiration? Sök efter din drömtitel och välj personer,
vad för sökord använder dom? Vad kan du lära från dessa?
● Lägg till #welcometalent om du vill att företagen ska hitta dig när de
letar efter utlänsk tallang.
Välj sökord för att bli en kandidat
Sammanfattningen är sektionen där du ska berätta din historia i
dina egna ord. Vad är du passionerad av, vad du söker efter och
vad du har för ambitioner.
Kolla bilden ovan vad rekryterare kan filtrera omkring. Först väljer de landet
Sverige. Alla profiler som inte har Sverige som land, kommer inte falla under
deras filtrering. Då går de sökande från 100 till 73 sökande. Sedan fortsätter
rekryteraren att använda olika sökord och till slut finns 5-10 kandidater kvar.
Observera att rekryteraren endast kommer kolla på dessa 5-10 kandidaters
profiler.
1
2
Vad ska du göra innan du ansöker?
För welcome talent jobb och praktikplatser behöver du ändra land till
Sverige. Gå in på jobb sektionen och tänk dig att du var rekryterare
för detta jobb, vad skulle du lägga till för sökrod för att finna rätt
kandidat. Försök att skriva en lista och lägga till kunskaper som du
besitter..
#WelcomeTalent
100
sökande
Topp 5-10
kandidater
1.
Land
“Sverige”
73 kvar
2.
nyckelord
10
4. Detaljer - erfarenheter
3 steg för att beskriva en bra erfarenhet
Din erfarenhet är mer än bara en titel. Beskriv din roll och
erfarenheter. Detta kommer att göra din profil kommer att stå ut
och göra din profil mer attraktiv för rekryterare.
1. 2 meningar om företaget och vad dom gör
Ex: LinkedIn är det största professionella nätverket. LinkedIn verkar för
att skapa ekonomisk möjlighet för varje medlem.
2. 2 meningar omkring din roll och uppgifter på bolaget
Ex: Som säljare är min nyckelroll att generera intäkter och agera som
bollplank till företagets klienter.
3. 2-4 meningar om vad du har uppnått i din roll
Ex: Genom min tid som säljare levererade jag 100% av utsatta
intäktsmål för varje kvartal. Jag arbetade även aktivt med mentorskap
och coachning för nyanställda säljare.
#WelcomeTalent
En rekommendation - praktikplats bra
ingång
En praktikplats är ett perfekt sätt att få en bra ingång till den svenska
arbetsmarknaden. Efter en genomförd praktik så är ett bra tips att få
en rekommendation på LinkedIn från din närmaste handledare eller
kollega. Detta fungerar på samma sätt då du slutfört din roll på en
specifik arbetsplats. Handledare och kollegor behöver inte ge dig en
rekommendation. Men du kan alltid fråga dessa personer om
rekommendation.
.
11
5. Lägg till multi-media
Visa ditt professionella varumärke
Illustrera din unika professionella historia och prestationer via
visuell multi-media såsom bilder, videos, länkar till presentationer
under din erfarenhetssektion.
Genom att lägga till multi-media kan du visa upp din kreativitet. Lägg
exempelvis upp webbsidor du har designat, en vision för ett företag
som du arbetat för, etc. Sammanfattningsvis kan man lägga till allt
vad en rekryterare letar efter och får en bild av dig.
Om du skapar något, såsom kläder, webbsidor, kosnt etc, är det
viktigt att lägga till dessa under multimedia sektionen.
Stå ut i mängden!
#WelcomeTalent
Personlighet är nyckeln till om du vill stå ut bland LinkedIn´s alla
medlemmar. En bild säger mer än tusen ord, så använd
presentationer och bilder som visar vem du är professionellt.
Ett bra tips är att kolla runt på LinkedIn och få inspiration från andra
profiler på LinkedIn.
12
6. Lägga till kompetenser
Hur finner man kompetenser man vill lägga till? Kolla upp
jobbeskrivningen för ditt drömjobb och lägg till kompetenser som
finns i annonsen och givetvis endast de du besitter.
Kompetenser är samtliga viktiga sökord, och en viktig del av din
profil!
Glöm inte - det bästa sättet att få dina kompetenser bekräftade
är att själv bekräfta andra medlemmars kompetenser som de
besitter. Då ökar chansen att dom även bekräftar dina
kompetenser.
Kompetenser?
Dina kompetenser är samtliga sökord/keywords som du kan lägga till i
din LinkedIn profil. Det är också dina kompetenser som kollegor och
vänner kan bekräfta att du har dessa specifika kompetenser. Detta är
ett bra sätt att stärka ditt professionella varumärke.
#WelcomeTalent
13
7. Visa din volontärerfarenhet
P
Volontärerfarenhet
Volontärerfarenhet och frågor du bryr dig ett extra mycket för kan
ge din profil extra djup och personlighet. Det är också ett bra sätt
att visa ditt intresse för att gå med i NGOs eller bli volontär.
Om du har volontärerfarenhet ska du definitivt ha med det
i din LinkedIn profil. Det kan finnas bolag som bryr sig
extra mycket om volontär erfarenheter och då får du extra
pluspoäng hos bolaget.
Vollontär erfarenhet kan vara allt jobb du gjort som du inte
fått betalt för. Dvs om du varit fotbollstränare, samordnare
på ett språkcafe eller sprodit ett intiativ.
Om du inte har någon vollomtärerfarenhet sen tidigare så
kan du lägga till vad du bryr dig om under “causes you
care about”. Du kan också lägga till organisationer du
stöttar och möjligheter du letar efter!
#WelcomeTalent
14
Fem saker att göra just nu
Connecta med andra LinkedIn medlemmar och utveckla ditt nätverk
Gå med i 2 eller 3 relevanta grupper
Färdigställ din personliga profil
Följ företag, industrier och personer du är intresserad av
Bli en aktiv medlem - dela, uppdatera status, diskutera och sprid i ditt
nätverk
©2014 LinkedIn Corporation. All Rights Reserved.
1 of 15

More Related Content

Viewers also liked(6)

Similar to Hur skapar man en bra linkedin profil(20)

Welcome Talent Sweden (Svenska)Welcome Talent Sweden (Svenska)
Welcome Talent Sweden (Svenska)
LinkedIn for Good3.3K views
Varför LinkedIn?Varför LinkedIn?
Varför LinkedIn?
Mattias Sjovall280 views
Komigång med LinkedInKomigång med LinkedIn
Komigång med LinkedIn
Jennica Månsson2K views
Final pr uppehallstillstand Final pr uppehallstillstand
Final pr uppehallstillstand
LinkedIn Nordic904 views
Final pr migrationsverket process nyFinal pr migrationsverket process ny
Final pr migrationsverket process ny
LinkedIn Nordic672 views
I will make the differenceI will make the difference
I will make the difference
NIKLAS LARSSON INSPIRATÖR126 views
Använda LinkedIn i din jobbsökningAnvända LinkedIn i din jobbsökning
Använda LinkedIn i din jobbsökning
Jennica Månsson712 views
Kom igång med content marketingKom igång med content marketing
Kom igång med content marketing
Kristofer Sandberg173 views
Ccic module 2Ccic module 2
Ccic module 2
caniceconsulting165 views
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Liselott Köhler Backman363 views
120209 Grant KommaigåNg M Sm120209 Grant KommaigåNg M Sm
120209 Grant KommaigåNg M Sm
Annica Thorberg335 views

More from LinkedIn Nordic(18)

Final pr instruktionerFinal pr instruktioner
Final pr instruktioner
LinkedIn Nordic748 views
Build your networkBuild your network
Build your network
LinkedIn Nordic981 views
Welcome talent pimp your profileWelcome talent pimp your profile
Welcome talent pimp your profile
LinkedIn Nordic1.3K views
Build your network (Arabic)Build your network (Arabic)
Build your network (Arabic)
LinkedIn Nordic468 views
LinkedIn for erhvervslivetLinkedIn for erhvervslivet
LinkedIn for erhvervslivet
LinkedIn Nordic2.3K views
Grow your business with LinkedInGrow your business with LinkedIn
Grow your business with LinkedIn
LinkedIn Nordic669 views
Everything starts with your storyEverything starts with your story
Everything starts with your story
LinkedIn Nordic808 views
Maersk Drilling Case Study Maersk Drilling Case Study
Maersk Drilling Case Study
LinkedIn Nordic2.2K views
Trust Pilot and LinkedInTrust Pilot and LinkedIn
Trust Pilot and LinkedIn
LinkedIn Nordic964 views
Hr and social media euic[1]Hr and social media euic[1]
Hr and social media euic[1]
LinkedIn Nordic998 views
LinkedIn - Talent EconomyLinkedIn - Talent Economy
LinkedIn - Talent Economy
LinkedIn Nordic1K views
Nordic Recruiting Trends 2013 Nordic Recruiting Trends 2013
Nordic Recruiting Trends 2013
LinkedIn Nordic2.6K views

Hur skapar man en bra linkedin profil

 • 1. Hur man skapar en bra LinkedIn profil #welcometalent
 • 2. 2 Hur man skapar en bra LinkedIn profil I denna presentation kommer du att lära dig: Sida Skillnaden mellan en okej och bra profil 3-4 Skapa en bra profil i 7 steg 5-12 - 1. Professionellt foto 6 - 2. Headline 7 - 3. Sammanfattning 8 - 4. Erfarenhet 9 - 5. Multi-media 10 - 6. Kunskaper 11 - 7. Volontärverksamhet 12 Fem saker du kan göra just nu! 13 Nyckeln till hur man får ett jobb via LinkedIn är att skapa en väldigt bra och attraktiv profil. Ju mer tid man spenderar på sin profil, desto mer användning och möjligheter får man!
 • 3. 3 Okej profil Nyckelord: Project assistant, Project management, producer, dubbing, translator, English literature, Macrobiotic science Bra profil Nyckelord: Passionate, innovation, improving, business, creative, project manager, business development, achieving goals, connecting, refugees, opportunity, talent, network, pilot project, immigrants, labor market, internship, Arabic, kurdish culture, translations, movies, website,supporting members, connect, project management, managed, development, democracy, equality,human rights, management, microsoft word,microsoft office, microsoft excel, leadership, project management, english literature, macrobiotic science, Swedish,Turkish, civil society, arts & culture, civil rights and social action, health, politics, Social services. Profil 1 = 7 keywords = 7 ord som kan hjälpa att man blir hittad på LinkedIn Profil 2 =
 • 4. 4 Lärdomar från dessa två profiler Om du var en rekryterare, vem skulle du anställa? ❏ Profil nummer 2 har 39 sökord mer än profil 1. ❏ Rekryterare söker inte bara uteslutande efter din tidigare titel, dom vill även veta vilka ansvarsområden du hade. Om dom inte finner detta i din profil är chansen stor att dom fortsätter leta efter andra kandidater. ❏ Vad som ej finns i din profil existerar inte. Åtminstone inte för rekryterare, så lägg till din erfarenhet i din profil idag!
 • 5. 1. Professional Photo 14x more likely to be viewed if you have a photo 2. Headline: Grab Attention Explain what you do, show your passion and/or aspirations 3. Draft a Compelling Summary 40 words or more, include keywords 4. Detail Experience Include part-time jobs or sports/clubs if no formal work experience 5. Add Multi media Upgrade your profile and show your work. 6. Add Skills and Get Endorsements Include a mix of high level and niche skills 7. Highlight Volunteer Experience & Causes 6x more profile views than those without LinkedIn ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ھوﯾﺗك‬ ‫ﺑﻧﺎء‬ ‫راﺋﻊ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺟﯾد‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫اﻧﻘل‬ ‫إﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ﺻورة‬ .1 ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﺻورة‬ ‫ﻟدﯾك‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫إن‬ ‫ﺿﻌﻔﺎ‬ 14 ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫ﻣﻠﻔك‬ ‫اﺳﺗﻌراض‬ ‫اﺣﺗﻣﺎﻻت‬ ‫ﺗزﯾد‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫اﻹﻧﺗﺑﺎه‬ ‫ﺟذب‬ :‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫اﻟﻌﻧوان‬ .2 ‫وﺗطﻠﻌﺎﺗك‬ ‫ﻋﻣﻠك‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻐﻔك‬ ‫واﺳﺗﻌرض‬ ،‫ﺗﻔﻌﻠﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫ﺑﺷرح‬ ‫ﻗم‬ ‫وﺷﺎﻣل‬ ‫دﻗﯾق‬ ‫ﻣﻠﺧص‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ .3 ‫ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ‬ ‫ﻛﻠﻣﺎت‬ ‫وﯾﺗﺿﻣن‬ ،‫أﻛﺛر‬ ‫أو‬ ‫ﻛﻠﻣﺔ‬ 40 ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .4 ‫اﻟﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑراﺗك‬ ‫وأﯾﺿﺎ‬ ،‫دراﺳﺗك‬ ‫وﺗوارﯾﺦ‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .5 ‫ﻟدﯾك‬ ‫ﺗﻛن‬ ‫ﻟم‬ ‫إن‬ ‫أﺧرى‬ ‫أﻧﺷطﺔ‬ ‫أو‬ ‫رﯾﺎﺿﯾﺔ‬ ‫أﻧﺷطﺔ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ﺟزﺋﻲ‬ ‫ﺑدوام‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫أو‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫أي‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬ ‫إﺣﺗراﻓﯾﺔ‬ ‫ﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑرة‬ ‫ﻣﺻﺎدﻗﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﺣﺻول‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ‬ .6 ‫ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﻧﺗﻘﺎة‬ ‫اﻟرﻓﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﻧوﻋﺎ‬ ‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗم‬ ‫اﻟﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺧﺑرات‬ ‫7.إﺑراز‬ ‫أﺿﻌﺎف‬ 6 ‫أﻛﺛر‬ ‫ﻣﺷﺎھدات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗطوﻋﯾﺔ‬ ‫ﺧﺑرات‬ ‫ﺗﺿم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﻔﺎت‬ ‫ﺗﺣﺻل‬ Bygg ditt professionella varumärke! Ta din profil från okej till bra
 • 6. 6 Två saker innan vi startar Innan du startar: Om du kommer att uppdatera din profil är det bra att du slår av knappen för “Notify your network” innan du uppdaterar din profil. On the righthand side of the screen you will find Yes/No Switch. Modifiera din URL Första steget är att modifiera din LinkedIn URL, vilket kommer underlätta sökningen av ditt namn och profil. Så logga in och följ de enkla stegen nedan. Press the cogwheel next to your current URL (under your profile picture) Click on the penn and edit your url to your first & last name. For example: se.linkedin. com/in/sofieforsbe rg #WelcomeTalent
 • 7. 7 1. Addera ett professionellt foto Att ha ett professionellt foto är väldigt viktigt och profiler som har ett foto har 14 gånger så stor chans att bli visade för rekryterare. 5 tips för den perfekta profilbilden: ● Visa ditt professionella jag - det ska bara vara du själv i bilden och ingen tveksamhet vem bilden tillhör. ● Det skall vara en närbild, 60% av bilden ska bestå av dig ● Viktigt att du har ett uppdaterat foto av dig själv. ● Enkel bakgrund - ha en enkel och ljus bakgrund ● Visa din personlighet - LE! #WelcomeTalent
 • 8. 8 2. Headline – fånga uppmärksamheten Skriv din titel och lägg till din bransch. Det enklaste sättet att skapa en headline är att lägga till din nuvarande titel. Att addera ett par extra sökord och göra dig mer sökbar kan göra att du fångar större uppmärksamhet. Gör det personligt - fånga uppmärksamhet Din headline/titel är ditt första intryck och en väldigt viktig del i din profil. Detta är den delen var du kan säga vad du är passionerad i och några korta ord om dig själv. Det andra alternativet tar lite längre tid men gör att du verkligen står ut bland alla övriga medlemmar. Istället för att skriva vad du gör på jobbet, beskriv vem du hjälper. Visa dina selling points och vad värdet för en blivande arbetsgivare är om dom anställer just dig! Försök att fånga upp vad du gör och vad du är passionerad kring och låt det representerar dig på LinkedIn. #WelcomeTalent
 • 9. 9 3. Skapa en sammanfattning Skriv din sammanfattningen ● Använd frasen såsom “Jag är passionerad av…” etc ● Berätta din historia om dig själv såsom du pratar med en annan person ● Sökord är en väldigt viktig del av din sammanfattning. Om du inte kan få med sökord i din sammanfattning kan du förslagsvis lägga till: “Specialområden inkluderar….” ● Behöver du inspiration? Sök efter din drömtitel och välj personer, vad för sökord använder dom? Vad kan du lära från dessa? ● Lägg till #welcometalent om du vill att företagen ska hitta dig när de letar efter utlänsk tallang. Välj sökord för att bli en kandidat Sammanfattningen är sektionen där du ska berätta din historia i dina egna ord. Vad är du passionerad av, vad du söker efter och vad du har för ambitioner. Kolla bilden ovan vad rekryterare kan filtrera omkring. Först väljer de landet Sverige. Alla profiler som inte har Sverige som land, kommer inte falla under deras filtrering. Då går de sökande från 100 till 73 sökande. Sedan fortsätter rekryteraren att använda olika sökord och till slut finns 5-10 kandidater kvar. Observera att rekryteraren endast kommer kolla på dessa 5-10 kandidaters profiler. 1 2 Vad ska du göra innan du ansöker? För welcome talent jobb och praktikplatser behöver du ändra land till Sverige. Gå in på jobb sektionen och tänk dig att du var rekryterare för detta jobb, vad skulle du lägga till för sökrod för att finna rätt kandidat. Försök att skriva en lista och lägga till kunskaper som du besitter.. #WelcomeTalent 100 sökande Topp 5-10 kandidater 1. Land “Sverige” 73 kvar 2. nyckelord
 • 10. 10 4. Detaljer - erfarenheter 3 steg för att beskriva en bra erfarenhet Din erfarenhet är mer än bara en titel. Beskriv din roll och erfarenheter. Detta kommer att göra din profil kommer att stå ut och göra din profil mer attraktiv för rekryterare. 1. 2 meningar om företaget och vad dom gör Ex: LinkedIn är det största professionella nätverket. LinkedIn verkar för att skapa ekonomisk möjlighet för varje medlem. 2. 2 meningar omkring din roll och uppgifter på bolaget Ex: Som säljare är min nyckelroll att generera intäkter och agera som bollplank till företagets klienter. 3. 2-4 meningar om vad du har uppnått i din roll Ex: Genom min tid som säljare levererade jag 100% av utsatta intäktsmål för varje kvartal. Jag arbetade även aktivt med mentorskap och coachning för nyanställda säljare. #WelcomeTalent En rekommendation - praktikplats bra ingång En praktikplats är ett perfekt sätt att få en bra ingång till den svenska arbetsmarknaden. Efter en genomförd praktik så är ett bra tips att få en rekommendation på LinkedIn från din närmaste handledare eller kollega. Detta fungerar på samma sätt då du slutfört din roll på en specifik arbetsplats. Handledare och kollegor behöver inte ge dig en rekommendation. Men du kan alltid fråga dessa personer om rekommendation.
 • 11. . 11 5. Lägg till multi-media Visa ditt professionella varumärke Illustrera din unika professionella historia och prestationer via visuell multi-media såsom bilder, videos, länkar till presentationer under din erfarenhetssektion. Genom att lägga till multi-media kan du visa upp din kreativitet. Lägg exempelvis upp webbsidor du har designat, en vision för ett företag som du arbetat för, etc. Sammanfattningsvis kan man lägga till allt vad en rekryterare letar efter och får en bild av dig. Om du skapar något, såsom kläder, webbsidor, kosnt etc, är det viktigt att lägga till dessa under multimedia sektionen. Stå ut i mängden! #WelcomeTalent Personlighet är nyckeln till om du vill stå ut bland LinkedIn´s alla medlemmar. En bild säger mer än tusen ord, så använd presentationer och bilder som visar vem du är professionellt. Ett bra tips är att kolla runt på LinkedIn och få inspiration från andra profiler på LinkedIn.
 • 12. 12 6. Lägga till kompetenser Hur finner man kompetenser man vill lägga till? Kolla upp jobbeskrivningen för ditt drömjobb och lägg till kompetenser som finns i annonsen och givetvis endast de du besitter. Kompetenser är samtliga viktiga sökord, och en viktig del av din profil! Glöm inte - det bästa sättet att få dina kompetenser bekräftade är att själv bekräfta andra medlemmars kompetenser som de besitter. Då ökar chansen att dom även bekräftar dina kompetenser. Kompetenser? Dina kompetenser är samtliga sökord/keywords som du kan lägga till i din LinkedIn profil. Det är också dina kompetenser som kollegor och vänner kan bekräfta att du har dessa specifika kompetenser. Detta är ett bra sätt att stärka ditt professionella varumärke. #WelcomeTalent
 • 13. 13 7. Visa din volontärerfarenhet P Volontärerfarenhet Volontärerfarenhet och frågor du bryr dig ett extra mycket för kan ge din profil extra djup och personlighet. Det är också ett bra sätt att visa ditt intresse för att gå med i NGOs eller bli volontär. Om du har volontärerfarenhet ska du definitivt ha med det i din LinkedIn profil. Det kan finnas bolag som bryr sig extra mycket om volontär erfarenheter och då får du extra pluspoäng hos bolaget. Vollontär erfarenhet kan vara allt jobb du gjort som du inte fått betalt för. Dvs om du varit fotbollstränare, samordnare på ett språkcafe eller sprodit ett intiativ. Om du inte har någon vollomtärerfarenhet sen tidigare så kan du lägga till vad du bryr dig om under “causes you care about”. Du kan också lägga till organisationer du stöttar och möjligheter du letar efter! #WelcomeTalent
 • 14. 14 Fem saker att göra just nu Connecta med andra LinkedIn medlemmar och utveckla ditt nätverk Gå med i 2 eller 3 relevanta grupper Färdigställ din personliga profil Följ företag, industrier och personer du är intresserad av Bli en aktiv medlem - dela, uppdatera status, diskutera och sprid i ditt nätverk
 • 15. ©2014 LinkedIn Corporation. All Rights Reserved.