Ta emot praktikanter med uppehållstillstånd #welcometalent

LinkedIn Nordic
LinkedIn NordicLinkedIn Nordic
#WelcomeTalent
Du har praktikplatser för personer med
uppehållstillstånd - så här gör du:
Lägg enkelt upp din
praktikplats
Klicka på ”Lägg upp
praktikplats” för att gratis
lägga upp en praktikplats i
30 dagar. För att den ska
synas för nyanlända är det
viktigt att att du lägger till
#welcometalent i
rollbeskrivningen och följer
de 5 råden på slide 4.
Filtrera bland dina
ansökningar
Om du väljer att ta emot
ansökningarna själv via
LinkedIn så kommer du
kunna filtrera bland
kandidaterna med
nyckelord och erfarenheter.
Denna filtreringsfunktion
finns kvar även efter din
annons legat uppe i 30
dagar, se slide 8 och 12 för
mer information.
1. 2. 3.
Kontakta och intervjua
dina kandidater
Kontakta dina kandidater
via “Message” och bjud in
dem till en första intervju.
Om du finner lämpliga
kandidater till rollen så
erbjuder du praktikplatsen
och går vidare till nästa
steg.
4.
Få din praktikplats
godkänd hos
Arbetsförmedlingen
Kontakta ditt lokala
arbetsförmedlingskontor
för att registrera din
praktikplats.
När ni fått godkännande
kan praktiken börja!
4 enkla steg: Från annons till påbörjad praktik
#WelcomeTalent
3
Innehåll
#WelcomeTalent
Denna presentation är till för att
göra processen att lägga upp en
praktikplats enkel för dig.
Gå direkt till den sektionen du
behöver veta mer om just nu.
Skriva gärna ut det här materialet
för att enklare följa de olika
stegen.
02 Process – 4 enkla steg
03 Innehålll
04 Steg 1 – Lägg upp din annons
05 Steg för steg
07 Exempel på rollbeskrivning
09 Steg 2 – Filtera bland dina ansökningar
10 Steg 3 – Kontakta och intervjua
kandidaterna
11 Steg 4 – Få din praktikplats godkänd av
Arbetsförmedlingen
12 Efter att du lagt upp din praktikplats
12 Ändra i din annons
13 Hantera ansökningar
när annonstiden gått ut
14 Frågor och support
#WelcomeTalent
Steg 1: Lägg upp en annons
f
1.Skriv in titel efter Internship (på engelska):
Ex: Internship: Administrative assistent
2. Lägg till #welcometalent
När den sökande klickar på ”Show positions” på
ansökningsidan så kommer din praktikplats finnas med på
listan tack vare att du skriver in ovan #.
3. Skriv vem som får söka (på engelska) -
valfritt!
Om ni vet att ni endast vill söka efter personer med
uppehållstillstånd, skriv nedan i annonsen.
”People with recidence permit” (har fått uppehållstillstånd,
praktikperiod: max 6 månader)
Läs mer i ”Hur det fungerar”-sektionen på hemsidan.
4. Skriv din rollbeskrivning (på engelska)
De som söker jobben uppmanas att använda engelska
sökord.
5. Spara texten, om den inte står ifylld kopiera detta:
welcometalent note: If you have not heard from us within
four weeks, we have proceeded with other candidates. We
wish you best of luck in your continued job search..
Klicka på ”Lägg upp praktikplats” på företagssidan
på welcometalent.se.
Det är 5 steg som bör följas för att din praktikplats ska
visas för din målgrupp. Hela annonsen bör vara på
engelska. OBS: du kan bara lägga upp 10 praktikplatser per
LinkedIn andvändare!
#WelcomeTalent
Notera:
Svenska som modersmål får ej vara ett krav för
att få lägga upp praktikplatsen med
#welcometalent
När du fyllt i alla fält och följt instruktionerna enligt tidigare slide har du några val du måste göra:
Steg för steg
How candidates apply
Här kan du välja vart ansökningarna skickas. Antingen kan
sökande ansöka via LinkedIn och du blir då underrättad via
email (rekommenderas). Om du fyller i denna så ka du även
filtrera bland ansökningarna via LinkedIn.
Om ni klickar i den andra rutan så kommer ansökningarna
direkt till företagets egna ATS (Application Tracking System).
Job Poster
Här kan du välja om det ska synas att det är du som lagt upp
annonsen. Andra kommer då kunna se din LinkedInprofil. Din
emailadress visas aldrig i jobbannonsen.
#WelcomeTalent
Tryck ”Continue”
Då du lagt till #welcometalent i din rollbeskrivning
kommer din praktikplats visas på listan över
praktikplatser/jobb på welcomtalent.se:s Welcome
Talent-sida. Det finns därför ingen anledning att
ytterligare marknadsföra praktikplatsen genom att
sponsra din annons.
Steg för steg
Your order summary
Ditt kort har blivit debiterat 0 kr och ditt jobb ligger
uppe för att kunna ta emot ansökningar i 30 dagar
från dagen du ser denna bekräftelse.
Your order summary
Se till att totalsumman summan är lika med 0. Din
annons ligger uppe för ansökningar i 30 dagar.
Om totalsumman ej är 0 kan det vara för att du redan postat
dina 5 praktikplatser med din profil. Be då en kollega göra det
åt dig (alla ansökningar och all filtrering kommer då behöva
göras från din kollegas LinkedInprofil)
Om du inte postat några jobb men summan ändå inte blir 0: se
till att du har gått in på jobbet på rätt sätt (via knappen ”lägg
upp praktikplats” på welcometalent.se:s företags-hemsida).
#WelcomeTalent
Kvitto-sidan kommer upp.
Klicka ”I’m done” i högra hörnet så
ligger din annons ute.
#WelcomeTalent
Att skriva en rollbeskrivning
Din rollbeskrivning måste vara på engelska och ha med 3 delar:
❑ #welcometalent
❑ Vem som kan söka (valfri information): ”Applicable for
candidates with residence permit”
❑ Disclaimern som säkerställer att kandidater vet att de inte
gått vidare om de inte fått svar inom 3 veckor.
Att tänka på när du skriver din rollbeskrivning
❑ Den ska vara på engelska för att vara sökbar för målgruppen.
❑ På samma sätt som du filtrerar bland kandidater på nyckelord så
kan kandidaten hitta dig med hjälp av nyckelorden. Se till att få
med de nyckelord som beskriver rollen och krävs för att få den.
❑ För att du ska kunna posta ett jobb under #welcometalent så kan
inte flytande svenska i tal och skrift vara ett krav.
❑ Ta gärna med 2-3 rader om företaget och vad ni gör.
❑ Ett enkelt upplägg är att lägga upp jobbet efter bulletpoints enligt
rubrikerna: Skills required for the internship, Main working tasks,
Company info. Enligt förslaget till höger.
Idétorka?
Gå in på LinkedIn och sök på andra jobb med samma titel. Hitta inspiration från andra rollbeskrivningar
och kolla om du glömt att ta med något i din rollbeskrivning.
Viktigt att veta: Du kan komma att få ansökningar från irrelevanta
personer. Exempelvis personer som ej finns i Sverige eller inte har
rätt erfarenheter.
Detta förekommer pga det faktum att alla annonser är publika och
kan sökas av samtliga LinkedIn medlemmar.
Detta kan enkelt lösas med hjälp av LinkedIns filtrerings funktion.
Klicka i “Sweden” och välj sedan den mest relevanta erfarenheten
för praktikplatsen som keyword. För en roll som Marketing assistent
är tillexempel “Marketing” ett bra keyword.
Bra information om processen
#WelcomeTalent
Notera:
Svenska som modersmål får ej vara ett krav för att få lägga upp praktikplatsen med #welcometalent.
Det är dock godkänt att andvända fraser så som: “god förmåga” eller “behärskar svenska” i kravprofilen.
På LinkedIn är det lätt att filtrera så att du hittar de kandidater som är mest relevanta
för rollen. Så här går det till:
Steg 2 – Filtrera bland ansökningarna
#WelcomeTalent
Har din annons
legat ute mer än 30
dagar och
försvunnit?
Gå till slide 12 för att
se hur du kan hitta
dina ansökningar.
Logga in på
din LinkedIn-
profil
1. Tryck på Jobs
2. Tryck på ”See
all your Jobs”
1.
2.
Välj jobbet du vill filtrera ansökningar för:
1. Tryck på filter på sektionen ”Applicants”.
Du kan nu filtrera fritt för att hitta lämpliga kandidater.
• Kandidaterna har uppmanats att göra sina profiler på engelska
så alla dina sökord bör därför också vara på engelska.
• Välj dina filter smart, filtrera till en början bara på det som är
grundläggande för att få jobbet:
Ex: Om ditt jobb kräver minst 3 års erfarenhet och god kunskap
inom en programvara, skriv då in namnet på programvaran
under ”Keywords”. Kryssa sedan i 3-5 år under ”years of
experience”.
• Genom att skriva OR eller AND mellan dina keywords så söker
du på flera ord i samma sökning.
• Genom att lägga citattecken kring en mening” kräver du att den
ordagranna meningen finns i en kandidats profil.
1.
När du hittar en lämplig kandidat så kan
du skapa kontakt via
meddelandefunktionen för en första
intervju. Lär dig hur du skriver ett
svarsmeddelande och vad som är bra att
ha med nedan.
Steg 3 - Kontakta/intervjua kandidaterna
Att skriva ett meddelande:
Fyra tips för ett bra svarsmeddelande:
1. Håll det kort och informativt
2. Var tydlig med vilken roll det gäller
och att det är en inbjudan till en intervju.
3. Ta med URL:n till praktikplatsen
genom att gå in på din
praktikannons och kopiera den.
4. Föreslå plats och tid
#WelcomeTalent
Klicka här för att hitta
kontaktuppgifter till
din närmaste
Arbetsförmedling och
här för att se
praktikinformation
från deras hemsida.
Steg 4 – Få din praktikplats godkänd
När du funnit en lämplig kandidat och erbjudit praktikplats så går du vidare i
processen och kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen.
Innan praktiken påbörjas måste du registrera praktikplatsen hos
Arbetsförmedlingen. Kontakta ditt lokala arbetsförmedlingskontor eller ring
Arbetsförmedlingens arbetsgivarservice. Observera att praktiken kan börja först
när platsen blivit godkänd.
Har du frågor kring
#welcometalent?
Gå till vårt helpcenter
längst ned på
hemsidan.
#WelcomeTalent
- Ändra i din praktikannons
Efter du lagt upp din praktikplats
#WelcomeTalent
Logga in på din LinkedInprofil
1. Tryck på Jobs
2. Tryck på ”See all your Jobs”
1.
2.
Klicka på ”Edit” på den
praktikannons som du vill editera.
Om du vill göra ändringar i din praktikannons så kan detta göras under de 30 första dagarna
när den är aktiv. Efter den perioden är annonsen borttagen och inga editeringar kan göras.
- Hantera dina ansökningar efter 30 dagar
Efter du lagt upp din praktikplats
#WelcomeTalent
1.
2.
Logga in på din LinkedIn-profil
1. Tryck på Jobs
2. Tryck på ”See all your Jobs”
Tryck på rullgardinen vid ”Active
jobs”
1. Välj ”Closed jobs”
Välj sedan där vilket jobb du vill hantera
ansökningarna för och gå till sida 8 för
att se hur man filtrerar bland dessa.
1.
?
Efter du lagt upp din praktikplats
#WelcomeTalent
Har du frågor Welcome Talent eller
LinkedIns produkter?
Gå till LinkedIns helpcenter genom att klicka här.
Har du frågor kring praktikplatsens krav
och Arbetsförmedlingens process?
Kontakta din närmaste Arbetsförmedling.
- Frågor & support
1 of 14

More Related Content

Viewers also liked(16)

Video Marketing CycleVideo Marketing Cycle
Video Marketing Cycle
jazz4us1.1K views
Evaluation Question 1 (ii)Evaluation Question 1 (ii)
Evaluation Question 1 (ii)
mediagroup16722 views
-{-_-}--{-_-}-
-{-_-}-
Matthew Adam Cox729 views
The Science of Monitoring YourselfThe Science of Monitoring Yourself
The Science of Monitoring Yourself
Mary Thengvall419 views
Kwantologia stosowana 6Kwantologia stosowana 6
Kwantologia stosowana 6
Łozowski Janusz1.3K views
Certificate in PIP-Shell GTLCertificate in PIP-Shell GTL
Certificate in PIP-Shell GTL
gilbertdt310 views
PmiPmi
Pmi
Jose Carrasco256 views
Andres Felipe Orozco GarciaAndres Felipe Orozco Garcia
Andres Felipe Orozco Garcia
Andres Felipe Orozco Garcia402 views
Wine & Web: Curation and CollaborationWine & Web: Curation and Collaboration
Wine & Web: Curation and Collaboration
Orbit Media Studios1.3K views
El modernismoEl modernismo
El modernismo
moresita1.6K views
Daily Newsletter: 20th December, 2010Daily Newsletter: 20th December, 2010
Daily Newsletter: 20th December, 2010
Fullerton Securities735 views
Presentación unión europeaPresentación unión europea
Presentación unión europea
Juan Luis Rodríguez511 views

Similar to Ta emot praktikanter med uppehållstillstånd #welcometalent (20)

Hur skapar man en bra linkedin profilHur skapar man en bra linkedin profil
Hur skapar man en bra linkedin profil
LinkedIn Nordic816 views
I will make the differenceI will make the difference
I will make the difference
NIKLAS LARSSON INSPIRATÖR126 views
Den passiva arbetssökarenDen passiva arbetssökaren
Den passiva arbetssökaren
Stig-Arne Kristoffersen191 views
Konsten att söka jobb !.pptxKonsten att söka jobb !.pptx
Konsten att söka jobb !.pptx
Stephan Philipson12 views
Nyhetsbrev vecka 3Nyhetsbrev vecka 3
Nyhetsbrev vecka 3
Rebecca Svensson50 views
Welcome Talent Sweden (Svenska)Welcome Talent Sweden (Svenska)
Welcome Talent Sweden (Svenska)
LinkedIn for Good3.3K views
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Linkedin / Techconsult Start up, oktober 2013
Liselott Köhler Backman363 views
Kom igång med content marketingKom igång med content marketing
Kom igång med content marketing
Kristofer Sandberg173 views
Rekrytera 2.0Rekrytera 2.0
Rekrytera 2.0
Dolda Jobb735 views
Hitta varandra i arbetsmarknaden!Hitta varandra i arbetsmarknaden!
Hitta varandra i arbetsmarknaden!
Stig-Arne Kristoffersen105 views
Digital handout v10_screenDigital handout v10_screen
Digital handout v10_screen
Michaela Schmied Henning631 views
Mythbusters frukostseminariumMythbusters frukostseminarium
Mythbusters frukostseminarium
Jobbsafari395 views

More from LinkedIn Nordic(20)

How to create a great Linkedin profile  How to create a great Linkedin profile
How to create a great Linkedin profile
LinkedIn Nordic10.7K views
Build your networkBuild your network
Build your network
LinkedIn Nordic1.8K views
Bygg ditt professionella nätverkBygg ditt professionella nätverk
Bygg ditt professionella nätverk
LinkedIn Nordic721 views
Build your networkBuild your network
Build your network
LinkedIn Nordic981 views
Welcome talent pimp your profileWelcome talent pimp your profile
Welcome talent pimp your profile
LinkedIn Nordic1.3K views
Build your network (Arabic)Build your network (Arabic)
Build your network (Arabic)
LinkedIn Nordic468 views
One pager to Rock your LinkedIn ProfileOne pager to Rock your LinkedIn Profile
One pager to Rock your LinkedIn Profile
LinkedIn Nordic2K views
LinkedIn for erhvervslivetLinkedIn for erhvervslivet
LinkedIn for erhvervslivet
LinkedIn Nordic2.3K views
Grow your business with LinkedInGrow your business with LinkedIn
Grow your business with LinkedIn
LinkedIn Nordic669 views
Everything starts with your storyEverything starts with your story
Everything starts with your story
LinkedIn Nordic808 views
Maersk Drilling Case Study Maersk Drilling Case Study
Maersk Drilling Case Study
LinkedIn Nordic2.2K views
Trust Pilot and LinkedInTrust Pilot and LinkedIn
Trust Pilot and LinkedIn
LinkedIn Nordic964 views
Hr and social media euic[1]Hr and social media euic[1]
Hr and social media euic[1]
LinkedIn Nordic998 views
LinkedIn - Talent EconomyLinkedIn - Talent Economy
LinkedIn - Talent Economy
LinkedIn Nordic1K views

Ta emot praktikanter med uppehållstillstånd #welcometalent

 • 1. #WelcomeTalent Du har praktikplatser för personer med uppehållstillstånd - så här gör du:
 • 2. Lägg enkelt upp din praktikplats Klicka på ”Lägg upp praktikplats” för att gratis lägga upp en praktikplats i 30 dagar. För att den ska synas för nyanlända är det viktigt att att du lägger till #welcometalent i rollbeskrivningen och följer de 5 råden på slide 4. Filtrera bland dina ansökningar Om du väljer att ta emot ansökningarna själv via LinkedIn så kommer du kunna filtrera bland kandidaterna med nyckelord och erfarenheter. Denna filtreringsfunktion finns kvar även efter din annons legat uppe i 30 dagar, se slide 8 och 12 för mer information. 1. 2. 3. Kontakta och intervjua dina kandidater Kontakta dina kandidater via “Message” och bjud in dem till en första intervju. Om du finner lämpliga kandidater till rollen så erbjuder du praktikplatsen och går vidare till nästa steg. 4. Få din praktikplats godkänd hos Arbetsförmedlingen Kontakta ditt lokala arbetsförmedlingskontor för att registrera din praktikplats. När ni fått godkännande kan praktiken börja! 4 enkla steg: Från annons till påbörjad praktik #WelcomeTalent
 • 3. 3 Innehåll #WelcomeTalent Denna presentation är till för att göra processen att lägga upp en praktikplats enkel för dig. Gå direkt till den sektionen du behöver veta mer om just nu. Skriva gärna ut det här materialet för att enklare följa de olika stegen. 02 Process – 4 enkla steg 03 Innehålll 04 Steg 1 – Lägg upp din annons 05 Steg för steg 07 Exempel på rollbeskrivning 09 Steg 2 – Filtera bland dina ansökningar 10 Steg 3 – Kontakta och intervjua kandidaterna 11 Steg 4 – Få din praktikplats godkänd av Arbetsförmedlingen 12 Efter att du lagt upp din praktikplats 12 Ändra i din annons 13 Hantera ansökningar när annonstiden gått ut 14 Frågor och support
 • 4. #WelcomeTalent Steg 1: Lägg upp en annons f 1.Skriv in titel efter Internship (på engelska): Ex: Internship: Administrative assistent 2. Lägg till #welcometalent När den sökande klickar på ”Show positions” på ansökningsidan så kommer din praktikplats finnas med på listan tack vare att du skriver in ovan #. 3. Skriv vem som får söka (på engelska) - valfritt! Om ni vet att ni endast vill söka efter personer med uppehållstillstånd, skriv nedan i annonsen. ”People with recidence permit” (har fått uppehållstillstånd, praktikperiod: max 6 månader) Läs mer i ”Hur det fungerar”-sektionen på hemsidan. 4. Skriv din rollbeskrivning (på engelska) De som söker jobben uppmanas att använda engelska sökord. 5. Spara texten, om den inte står ifylld kopiera detta: welcometalent note: If you have not heard from us within four weeks, we have proceeded with other candidates. We wish you best of luck in your continued job search.. Klicka på ”Lägg upp praktikplats” på företagssidan på welcometalent.se. Det är 5 steg som bör följas för att din praktikplats ska visas för din målgrupp. Hela annonsen bör vara på engelska. OBS: du kan bara lägga upp 10 praktikplatser per LinkedIn andvändare! #WelcomeTalent Notera: Svenska som modersmål får ej vara ett krav för att få lägga upp praktikplatsen med #welcometalent
 • 5. När du fyllt i alla fält och följt instruktionerna enligt tidigare slide har du några val du måste göra: Steg för steg How candidates apply Här kan du välja vart ansökningarna skickas. Antingen kan sökande ansöka via LinkedIn och du blir då underrättad via email (rekommenderas). Om du fyller i denna så ka du även filtrera bland ansökningarna via LinkedIn. Om ni klickar i den andra rutan så kommer ansökningarna direkt till företagets egna ATS (Application Tracking System). Job Poster Här kan du välja om det ska synas att det är du som lagt upp annonsen. Andra kommer då kunna se din LinkedInprofil. Din emailadress visas aldrig i jobbannonsen. #WelcomeTalent Tryck ”Continue” Då du lagt till #welcometalent i din rollbeskrivning kommer din praktikplats visas på listan över praktikplatser/jobb på welcomtalent.se:s Welcome Talent-sida. Det finns därför ingen anledning att ytterligare marknadsföra praktikplatsen genom att sponsra din annons.
 • 6. Steg för steg Your order summary Ditt kort har blivit debiterat 0 kr och ditt jobb ligger uppe för att kunna ta emot ansökningar i 30 dagar från dagen du ser denna bekräftelse. Your order summary Se till att totalsumman summan är lika med 0. Din annons ligger uppe för ansökningar i 30 dagar. Om totalsumman ej är 0 kan det vara för att du redan postat dina 5 praktikplatser med din profil. Be då en kollega göra det åt dig (alla ansökningar och all filtrering kommer då behöva göras från din kollegas LinkedInprofil) Om du inte postat några jobb men summan ändå inte blir 0: se till att du har gått in på jobbet på rätt sätt (via knappen ”lägg upp praktikplats” på welcometalent.se:s företags-hemsida). #WelcomeTalent Kvitto-sidan kommer upp. Klicka ”I’m done” i högra hörnet så ligger din annons ute.
 • 7. #WelcomeTalent Att skriva en rollbeskrivning Din rollbeskrivning måste vara på engelska och ha med 3 delar: ❑ #welcometalent ❑ Vem som kan söka (valfri information): ”Applicable for candidates with residence permit” ❑ Disclaimern som säkerställer att kandidater vet att de inte gått vidare om de inte fått svar inom 3 veckor. Att tänka på när du skriver din rollbeskrivning ❑ Den ska vara på engelska för att vara sökbar för målgruppen. ❑ På samma sätt som du filtrerar bland kandidater på nyckelord så kan kandidaten hitta dig med hjälp av nyckelorden. Se till att få med de nyckelord som beskriver rollen och krävs för att få den. ❑ För att du ska kunna posta ett jobb under #welcometalent så kan inte flytande svenska i tal och skrift vara ett krav. ❑ Ta gärna med 2-3 rader om företaget och vad ni gör. ❑ Ett enkelt upplägg är att lägga upp jobbet efter bulletpoints enligt rubrikerna: Skills required for the internship, Main working tasks, Company info. Enligt förslaget till höger. Idétorka? Gå in på LinkedIn och sök på andra jobb med samma titel. Hitta inspiration från andra rollbeskrivningar och kolla om du glömt att ta med något i din rollbeskrivning.
 • 8. Viktigt att veta: Du kan komma att få ansökningar från irrelevanta personer. Exempelvis personer som ej finns i Sverige eller inte har rätt erfarenheter. Detta förekommer pga det faktum att alla annonser är publika och kan sökas av samtliga LinkedIn medlemmar. Detta kan enkelt lösas med hjälp av LinkedIns filtrerings funktion. Klicka i “Sweden” och välj sedan den mest relevanta erfarenheten för praktikplatsen som keyword. För en roll som Marketing assistent är tillexempel “Marketing” ett bra keyword. Bra information om processen #WelcomeTalent Notera: Svenska som modersmål får ej vara ett krav för att få lägga upp praktikplatsen med #welcometalent. Det är dock godkänt att andvända fraser så som: “god förmåga” eller “behärskar svenska” i kravprofilen.
 • 9. På LinkedIn är det lätt att filtrera så att du hittar de kandidater som är mest relevanta för rollen. Så här går det till: Steg 2 – Filtrera bland ansökningarna #WelcomeTalent Har din annons legat ute mer än 30 dagar och försvunnit? Gå till slide 12 för att se hur du kan hitta dina ansökningar. Logga in på din LinkedIn- profil 1. Tryck på Jobs 2. Tryck på ”See all your Jobs” 1. 2. Välj jobbet du vill filtrera ansökningar för: 1. Tryck på filter på sektionen ”Applicants”. Du kan nu filtrera fritt för att hitta lämpliga kandidater. • Kandidaterna har uppmanats att göra sina profiler på engelska så alla dina sökord bör därför också vara på engelska. • Välj dina filter smart, filtrera till en början bara på det som är grundläggande för att få jobbet: Ex: Om ditt jobb kräver minst 3 års erfarenhet och god kunskap inom en programvara, skriv då in namnet på programvaran under ”Keywords”. Kryssa sedan i 3-5 år under ”years of experience”. • Genom att skriva OR eller AND mellan dina keywords så söker du på flera ord i samma sökning. • Genom att lägga citattecken kring en mening” kräver du att den ordagranna meningen finns i en kandidats profil. 1.
 • 10. När du hittar en lämplig kandidat så kan du skapa kontakt via meddelandefunktionen för en första intervju. Lär dig hur du skriver ett svarsmeddelande och vad som är bra att ha med nedan. Steg 3 - Kontakta/intervjua kandidaterna Att skriva ett meddelande: Fyra tips för ett bra svarsmeddelande: 1. Håll det kort och informativt 2. Var tydlig med vilken roll det gäller och att det är en inbjudan till en intervju. 3. Ta med URL:n till praktikplatsen genom att gå in på din praktikannons och kopiera den. 4. Föreslå plats och tid #WelcomeTalent
 • 11. Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till din närmaste Arbetsförmedling och här för att se praktikinformation från deras hemsida. Steg 4 – Få din praktikplats godkänd När du funnit en lämplig kandidat och erbjudit praktikplats så går du vidare i processen och kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen. Innan praktiken påbörjas måste du registrera praktikplatsen hos Arbetsförmedlingen. Kontakta ditt lokala arbetsförmedlingskontor eller ring Arbetsförmedlingens arbetsgivarservice. Observera att praktiken kan börja först när platsen blivit godkänd. Har du frågor kring #welcometalent? Gå till vårt helpcenter längst ned på hemsidan. #WelcomeTalent
 • 12. - Ändra i din praktikannons Efter du lagt upp din praktikplats #WelcomeTalent Logga in på din LinkedInprofil 1. Tryck på Jobs 2. Tryck på ”See all your Jobs” 1. 2. Klicka på ”Edit” på den praktikannons som du vill editera. Om du vill göra ändringar i din praktikannons så kan detta göras under de 30 första dagarna när den är aktiv. Efter den perioden är annonsen borttagen och inga editeringar kan göras.
 • 13. - Hantera dina ansökningar efter 30 dagar Efter du lagt upp din praktikplats #WelcomeTalent 1. 2. Logga in på din LinkedIn-profil 1. Tryck på Jobs 2. Tryck på ”See all your Jobs” Tryck på rullgardinen vid ”Active jobs” 1. Välj ”Closed jobs” Välj sedan där vilket jobb du vill hantera ansökningarna för och gå till sida 8 för att se hur man filtrerar bland dessa. 1.
 • 14. ? Efter du lagt upp din praktikplats #WelcomeTalent Har du frågor Welcome Talent eller LinkedIns produkter? Gå till LinkedIns helpcenter genom att klicka här. Har du frågor kring praktikplatsens krav och Arbetsförmedlingens process? Kontakta din närmaste Arbetsförmedling. - Frågor & support