Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Curriculum Vitae L.N. (Lennart) van der Burg MScNaam          L.N. (Lennart) van der Burg MScGeboortedatum    ...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MScOpleiding2006-2008        Wageningen Universiteit; Master Environmental Econo...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc                     Glastuinbouw2010          Samenw...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2009- 2010       Haalbaarheidsonderzoek CO2 en warmtelevering Flevocentrale ...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2009 tot nu       Projectmanagement AquaReUse OverbuurtsePolder        ...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2010-2011        Interviews wateroverlast, kwalitatieve case-analyse waterove...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2008-2010        Uitvoeren en begeleiden van de watertoets in diverse ruimtel...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2008-2011        Toepasbaarheid geothermie Zuid & Noord-Holland       ...
Curriculum vitae L.N. van der Burg MScPublicaties en lidmaatschappen2010           Bottom-up energie besparen op...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cv L.N. Van Der Burg M Sc 2012 (Nl)

814 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cv L.N. Van Der Burg M Sc 2012 (Nl)

 1. 1. Curriculum Vitae L.N. (Lennart) van der Burg MScNaam L.N. (Lennart) van der Burg MScGeboortedatum 24-07-1984Nationaliteit NederlandsLinkedIn http://nl.linkedin.com/in/lennartburgHuidige functie Consultant Water and Energy / Business Development GrontmijFunctie in projecten Adviseur / projectleiderSpecifieke ervaring Lennart van der Burg een gedreven adviseur die continue opzoek is naar creatieve en innovatieve oplossingen, voornamelijk in de werkvelden Gebiedsontwikkeling (o.a. Glastuinbouw en Bedrijventerreinen), Watermanagement en Energieverduurzaming. Hij heeft een grote passie voor het vak en heeft een brede interesse in de nieuwe innovaties rondom duurzaamheid. Naast adviseur is Lennart als Business Developer continue opzoek naar nieuwe marktkansen. Vanuit zijn brede blik en inhoudelijke kennis is hij instaat om gezamenlijk met partners (innovatie) projecten te initiëren. Glastuinbouw, Lennart heeft ruime ervaring (theorie en praktijk) op het gebied van glastuinbouw. Van huis uit is hij goed bekend met de sector. In de verschillende projecten heeft Lennart geadviseerd over Water, duurzame gietwatersystemen; Energie, geothermie en CO2 levering; en Ruimte, herstructurering en ruimte voor ruimte, vraagstukken. Watermanagement, Lennart is met de specialisatie watermanagement afgestudeerd in Delft en vervolgens in Wageningen. Zijn specialisme zit hem voornamelijk in het integraal waterbeheer, duurzaam inrichten van het watersysteem; en het waarderen van de inrichtingsmaatregelen met bijvoorbeeld een kosten-batenanalyse. Energieverduurzaming, Lennart heeft vanuit de glastuinbouw en de gebiedsontwikkeling ervaring gekregen met verschillende duurzame energiesystemen en concepten, waaronder geothermie. Met deze kennis is Lennart bij verschillende (initiatief) projecten betrokken vooral rond de planvorming, onderzoek en organisatie. Lennart heeft een frisse blik op de kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van de energievoorziening. Lennart heeft kennis van zaken, niet als specialist, maar als organisator om projecten te realiseren. 2012 1 van 9
 2. 2. Curriculum vitae L.N. van der Burg MScOpleiding2006-2008 Wageningen Universiteit; Master Environmental Economics (Major) en Integrated Water Management (Minor)2002-2006 Hogeschool Delft; Bachelor Milieukunde, specialisatie Water ManagementAanvullende cursussen2011 Cursus Planeconomie, gericht op financiële beheersing bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke projecten2009 Cursus samenwerken in projecten, gericht op complexe situaties, gespreksvaardigheden, en Persoonlijke effectiviteitWerkervaring2009 – tot nu Grontmij Consultant Water & Energy / Business Development2008 – 2009 Grontmij Adviseur Water2000 - 2008 Gerard van Ruijven Weekendleiding rozenkwekerij2008 Earth Collective Onderzoek ecosysteem diensten, Zuid-Afrika2006 Exxon Mobil Kosten Baten Analyse EU Kader Richtlijn Water2005 Bush Heritage Fund Onderzoek natuurontwikkeling, beheer en management, Australië2004 Rijkswaterstaat Onderzoek vegetatie monitorings systemenProjectervaring (selectie) Gebiedsontwikkeling2010- 2011 Haalbaarheidsonderzoek ecoverbinding glastuinbouwgebied Pijnacker Onderzoek naar de haalbaarheid van een ecoverbinding parallel aan de nieuwe westelijke randweg Pijnacker. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor meervoudig / efficiënt ruimtegebruik in combinatie met herstructurering.Opdrachtgever Gemeente Pijnacker-NootdorpRol Projectleider; adviseur; auteur2009-2011 Nota Ruimte project Poelzone / Westland Gebiedsontwikkelingsproject waarbij een slimme combinatie wordt gevonden tussen de verschillende functies (glastuinbouw, energie, water, natuur, wonen)Opdrachtgever Gemeente WestlandRol Auteur businesscase 2012 2 van 9
 3. 3. Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc Glastuinbouw2010 Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte project Waddinxveen In goed overleg met de partijen is er een overeenkomst opgesteld wat als basis dient om een ruimte voor ruimte project in gezamenlijkheid te ontwikkelen.Opdrachtgever Consortium van een grondeigenaar, aannemer en GrontmijRol Opstellen Samenwerkingsovereenkomst2009 Inventarisatie Sierteelt contour Bloemendaal Een inventarisatie van het glastuinbouwgebied waarbij op basis van voorafgesteld parameters (o.a. omvang, voorzieningen) de levensvatbaarheid van de bedrijven is geanalyseerd.Opdrachtgever Provincie Zuid-HollandRol Inhoudelijk onderzoek en advies2009 Geveltaxatie Ruimte voor Ruimte Pijnacker-Nootdorp Een waardebepaling van een dertiental glastuinbouwbedrijven op basis van o.a. grond, verkaveling, opstallen en voorzieningen.Opdrachtgever Provincie Zuid-HollandRol Inhoudelijk onderzoek en advies2009 Inventarisatie herstructurering Oostland-Groenzone In het kader van het nota ruimte project “Oostland-Groenzone” zijn de ruimtelijke, financiele en organisatorische mogelijkheden voor herstructurering (clustering) van de glastuinbouw in beeld gebrachtOpdrachtgever Provincie Zuid-HollandRol Inhoudelijk onderzoek en advies Energie2011 tot nu Realisatietraject windpark Het voorbereiden van het volledige realisatie van een windpark bestaande uit 4 turbines. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. Overeenkomsten, financiering, subsidie, exploitatie, civiele voorbereiding, contractvorming en aanbesteding.Opdrachtgever Zuiderzeehaven en Millennium BVRol Assistent projectleider en coördinatie2009-2011 Energieweb Zuidplas Het inventariseren van de technische en organisatorische mogelijkheden voor het opstellen van een energieweb in de Zuidplas.Opdrachtgever Provincie Zuid-HollandRol Inhoudelijk onderzoek en advies (proces, en financiering) 2012 3 van 9
 4. 4. Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2009- 2010 Haalbaarheidsonderzoek CO2 en warmtelevering Flevocentrale Onderzoek naar de haalbaarheid van afvang van CO2 uit de rookgassen van de Flevocentrale met transport en levering van zuivere CO2 aan de glastuinbouwgebieden Luttelgeest, Ens en IjsslemuidenOpdrachtgever Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BVRol Uitvoering marktonderzoek (interview glastuinbouwondernemers); co- auteur2009-2010 Verkenning mogelijkheden emissieloos glastuinbouwcluster Heerhugowaard Uitwerken van in de praktijk toepasbare energiesystemen voor het te realiseren glastuinbouwcluster.Opdrachtgever Provincie Noord-HollandRol Inhoudelijk onderzoek en advies Water2011 tot nu Inventarisatie gebruikersfuncties Natura 2000 gebieden in de Noordzee Voor de Natura 2000 gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front gelegen in de Noordzee zijn een 7-tal gebruikersfuncties geïnventariseerd. Deze inventarisatie dient ter voorbereiding op de toekomstig op te stellen beheerplannen.Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst NoordzeeRol Projectcoördinator2011 tot nu Preselectie aanbesteding pilot Oermoeras Rijkswaterstaat is voornemens om een oermoeras aan te leggen in het Markermeer van uiteindelijk 4.000 ha. Voorafgaand wordt eerste een pilot project aangelegd van 5 hectare. Door een sterk consortium en goede referenties heeft Grontmij zich geselecteerd voor de preselectie fase.Opdrachtgever Rijkswaterstaat IJsselmeergebiedRol Inhoudelijk advisering en coördinatie preselectie2010 tot nu Ontwerp Watermanagementsysteem voor Sierteelt Zuidwijk te Boskoop De Sierteelt in Boskoop maakt veelvuldig gebruik van oppervlaktewater als gietwater. Door de toenemende verzilting van het oppervlaktewater hebben de telers behoefte aan een nieuw watermanagementsysteem. In overleg met de betrokken partijen worden individuele en collectieve watermanagement systemen ontworpen welke vervolgens op pilot schaal wordt gerealiseerd. Het project bevat o.a. de engineering van een zoetwaterbekken (ca, 6 ha) en de monitoring van de waterkwaliteit onder de drijvende teeltvloer voor een periode van 1 jaar.Opdrachtgever Gemeente BoskoopRol Inhoudelijk onderzoek en advies, assistent projectleider 2012 4 van 9
 5. 5. Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2009 tot nu Projectmanagement AquaReUse OverbuurtsePolder Met het innovatieve AquaReUse zuiveringsconcept wordt het afvalwater van het bestaande glastuinbouwgebied OverbuurtsePolder (ca.100 ha) decentraal gezuiverd en hergebruikt. Betrokken bij het project vanaf de businesscase, subsidie aanvraag tot aan realisatie en exploitatie.Opdrachtgever o.a. Provincie Zuid-Holland; LTO-Glaskracht, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, GOPRol Assistent projectleider2010-2011 Projectmanagement AquaReUse Zuidplaspolder Uitwerken van een blauwdruk, businesscase en masterplan voor het innovatieve AquaReUse zuiveringsconcept. Te realiseren bij de ontwikkeling van de nieuwe glastuinbouwgebieden in de Zuidplaspolder.Opdrachtgever o.a. Provincie Zuid-Holland; LTO-Glaskracht, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.Rol Assistent projectleider2011 Projectcoördinator Europese aanbesteding raamcontract 3 waterschappen Een Europese aanbesteding voor 4 percelen, te weten: waterbouw, waterkeringen, integraal waterbeheer en afvalwaterketen. Dankzij een viertal innovatie cases zijn 3 percelen succesvol binnen gehaald.Opdrachtgever Hoogheemraadschap Delfland, Schieland & Krimpenerwaard en Brabantse Delta.Rol Coördinator case studies2011 Inventarisatie, analyse en advies oppervlakte watersysteem Rijswijk-Zuid Het voormalige kassengebied Sion wordt tot 2020 ontwikkeld tot een grootschalige woningbouwlocatie. Gezien de lage ligging van het gebeid en de beperkte toelaatbare peilstijging is het van belang dat het watersysteem continu blijft functioneren. Geadviseerde maatregelen zijn succesvol in het veld uitgevoerd.Opdrachtgever Projectbureau Rijswijk- ZuidRol Inhoudelijk adviseur2010-2011 Inventarisatie Vlakte van de Raan (Natura 2000 gebied) De Vlakte van de Raan is een zandplaat in de Noordzee gelegen voor de Westerschelde. De Vlakte van de Raan van ca. 17.500 ha is aangemerkt als Natura 2000 gebied. Als voorbereiding op het op te stellen beheerplan is er een inventarisatie uitgevoerd naar de gebruikersfuncties in de Vlakte van de Raan.Rol Auteur rapportage, assistent projectleider 2012 5 van 9
 6. 6. Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2010-2011 Interviews wateroverlast, kwalitatieve case-analyse wateroverlast 2010 De hevig neerslag eind augustus en half november 2010 heeft op een aantal plaatsen in Nederland geleid tot wateroverlast. Aan de hand van interviews met waterschappen en gemeentes zijn een aantal cases geanalyseerd. In deze analyse is de relatie gelegd tussen de wateroverlast en de invloed van het proces van de watertoets, welke sinds 1998 wordt doorlopen bij ruimtelijke ontwikkelingen.Opdrachtgever Rijkswaterstaat WaterdienstRol Interviews waterschappen en gemeentes, Co- auteur rapportage, assistent projectleider2010-2011 Waterstructuurplan Ypenburg deelplan 19 en 26, Den Haag Bij de ontwikkeling van de laatste deelgebieden van de vinex locaties Ypenburg is onvoldoende waterberging opgenomen. In het proces tot opstellen van het waterhuishoudingsplan is gezocht naar innovatieve mogelijkheden voor waterberging en meervoudig ruimtegebruik.Opdrachtgever Dienst stedelijke Ontwikkeling gemeente Den HaagRol Advies en co-auteur2009-2011 Waterstructuurplan & waterhuishoudingsplan nieuw Binckhorst, Den Haag Het opstellen van een door partijen gedragen waterstructuurplan voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Binckhorst (Den Haag). Accenten zijn hierbij gelegd om duurzaamheid, organisatie en financieringOpdrachtgever Gebiedsonderneming i.o. Nieuw BinckhorstRol Inhoudelijk advies en organisatie2008 Planstudie water en bodem N207 bij Leimuiden Voor de verbreding van de N207 bij Leimuiden is de huidige en toekomstig gewenste waterhuishouding beschreven. Hierbij is rekening gehouden met de waterveiligheid (kades), de waterkwaliteit, de waterstructuur, en de watercompensatie.Opdrachtgever Provincie Zuid-HollandRol Inhoudelijke advisering; auteur2009 Deskstudie alternatieve voor brijn als restproduct omgekeerde osmose De in de praktijk beschikbare alternatieven voor brijnlozingen in de glastuinbouw-, de boomteelt- en de drinkwatersector zijn geïnventariseerd en beoordeeld op technische, economische, beleidsmatige en juridische toepasbaarheid.Opdrachtgever Provincie Zuid-HollandRol Inhoudelijke en procesmatige advisering; auteur; assistent projectleider2009 Nader onderzoek waterrandvoorwaarden nieuwe glaslocaties Voor de potentiële glastuinbouwlocaties Kaag & Braasem en Oostflakkee zijn de wateruitgangspunten geformuleerd op het gebied van: duurzame gietwatervoorziening, emissie reductie en het voorkomen van wateroverlastOpdrachtgever Provincie Zuid-HollandRol Inhoudelijke wateradvisering 2012 6 van 9
 7. 7. Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2008-2010 Uitvoeren en begeleiden van de watertoets in diverse ruimtelijke projecten Het doorlopen van het proces van de watertoets voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. woningbouw, kantoorlocaties en wegverbreding). Tijdens het proces werd in samenwerking met het waterschap continu gezocht naar de technische, ruimtelijke ene economische beste oplossing.Opdrachtgever o.a. gemeentes, ontwikkelaars, architectenRol Inhoudelijke wateradvisering en coördinatie Business Development2011 tot nu Verduurzaming bedrijventerrein de Olm (Nieuwkoop) Samen met de bedrijven, gemeente, Kamer van Koophandel, Rabobank en de Provincie Zuid-Holland is onder de noemer “Duurzaam Ondernemend Nieuwkoop” een verduurzamingstraject opgestart met de focus op CO2 reductie en duurzaam ruimtegebruik.Opdrachtgever Combinatie Duurzaam Ondernemend NieuwkoopRol Initiatiefnemer, projectleider2011 tot nu Verduurzaming bedrijventerrein Grote Polder (Zoeterwoude) Samen met de gemeente Zoeterwoude en de BIZ Grote Polder wordt een verduurzamingstraject geïnitieerd, met focus op duurzame energie, afval en ruimtegebruik.Opdrachtgever Co-creatie Grontmij met gemeente en BIZ Grote PolderRol Initiatiefnemer, projectleider2011 tot nu Verduurzaming Businesspark de Wetering (Teylingen) Samen met de gemeente, de Teylingse Ondernemersvereniging (TOV) en Greenib wordt een verduurzamingstraject geïnitieerd, met focus op duurzame energie, energiebesparing en mobiliteit.Opdrachtgever Co-creatie Grontmij met gemeente, TOV en GreenibRol Initiatiefnemer, projectleider2010 tot nu Verduurzaming bedrijventerrein Coenecoop (Waddinxveen) Initiatiefproject waarbij in gezamenlijkheid met de ondernemers, bedrijvenverenigingen en de gemeente Waddinxveen een succesvol verduurzamingstraject voor bedrijventerrein Coenecoop is opgestart. (o.a. met energiemanagement, CO2 footprint en duurzame energie opwekking)Opdrachtgever Initiatiefproject Grontmij in samenwerking met het Industrieel Contact WaddinxveenRol Initiatiefnemer, projectleider2010-2011 Het Zonne-oplaadpunt, zonne-energie en elektrisch rijden samen Conceptontwikkeling van het Zonne-oplaadpunt. Het gaat hierom een systeemintegratie van zonne-energie en elektrische oplaadpunten t.b.v. elektrisch transport.Opdrachtgever Initiatiefproject GrontmijRol Initiatiefnemer, projectleider 2012 7 van 9
 8. 8. Curriculum vitae L.N. van der Burg MSc2008-2011 Toepasbaarheid geothermie Zuid & Noord-Holland Inventariseren van de technische en financiele haalbaarheid van geothermie in de regioOpdrachtgever Initiatiefproject Grontmij MidwestRol Onderzoek, organisatie en advies2010-2011 Haalbaarheidstraject ontwikkeling multifunctioneel icoon gebouw Westland In samenwerking met een aantal vooraanstaande ondernemers uit de glastuinbouwsector is een haalbaarheidstraject gestart naar de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw een icoon en boegbeeld voor de greenport Westland- Holland.Opdrachtgever Initiatiefproject Grontmij in samenwerking met Westlandse glastuinbouw ondernemersRol Organisatie, advies, assistent projectleiding2010 Financiele onderbouwing Werklint Nieuwerbrug Voor een viertal bedrijven in de kern van Nieuwerbrug is de financiële en organisatorische haalbaarheid onderzocht voor uitplaatsing van deze bedrijven naar een nieuw te ontwikkelen werklint.Opdrachtgever Gemeente Bodegraven en GrontmijRol Advies, organisatie en auteur2009- 2010 Marktverkenning golfbaan Lagerwoude (Brielle) Het voeren van verkennende gesprekken met potentiële marktpartijen voor de exploitatie en realisatie van de golfbaan.Opdrachtgever ASR Vastgoed Vermogensbeheer in samenwerking met GrontmijRol Inhoudelijke en procesmatige advisering; auteur China2011 Opstellen projectplan Businesscase Agrofoodpark in China Een volledig projectplan is opgesteld voor de ontwikkeling van een Agrofoodpark van ca. 200 ha in China. Het projectplan omvat o.a. de financiële haalbaarheid, exploitatie en ook alle benodigde aspecten in de realisatie van het gehele park.Opdrachtgever Multinational gevestigd in BangkokRol Auteur, projectcoördinator2011 Visie integrale projectaanpak voor de New Town Wyi China Voor een groot nieuwbouwproject de “nieuwe stad” Wyi (China) hebben we een visie gegeven op de integrale en duurzame ontwikkeling.Opdrachtgever Nanping City GovernmentRol Auteur, projectcoördinator2011 Masterplan van Taicang German Town Technische invulling voor het masterplan op de aspecten water en energie.Opdrachtgever Christoph Kohl | KK urbanism. Architecture. landscapeRol Inhoudelijk advies 2012 8 van 9
 9. 9. Curriculum vitae L.N. van der Burg MScPublicaties en lidmaatschappen2010 Bottom-up energie besparen op bedrijventerreinen (vakblad bedrijventerreinen, Elba media2010- tot nu Wageningen Universiteit alumnikring regio Den haag2009 tot nu Personeelsvereniging Grontmij MidwestTaal Spreken Lezen SchrijvenNederlands Uitstekend Uitstekend UitstekendEngels Voldoende Uitstekend VoldoendeDuits Basis Basis BasisFrans Basis Basis Beperkt 2012 9 van 9

×