Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KLM OPENLiander en EnergietransitieApril 2012
Deze ochtend1. Energietransitie:  noodzaak, uitdagingen & oplossingen2. De oplossing voor KLM Open3. Kijkje achter de sch...
EnergietransitieDe overgang naar een energievoorzieningdie duurzaam, betrouwbaaren voor iedereen betaalbaar is.
Liander en Energietransitie?Wettelijke taak   Verankerd in onze missie  Verbonden met de regio Lange termijn investeri...
Uitdagingen van LianderElektriciteit• Nieuwe bronnen elektriciteit:  (bio)WKK, zon, wind• Balanceren van energievraag & a...
Nieuwe netwerken     Versie 17 juni 2011: STATUS: CONCEPT/VERTROUWELIJK
EV
Biogas     Versie 17 juni 2011: STATUS: CONCEPT/VERTROUWELIJK
Versie 17 juni 2011: STATUS: CONCEPT/VERTROUWELIJK
Data - teruglevering in beeld Wind WKKZON PV     11
Gebiedsontwikkeling:Stedendriehoek energieneutraal?0   5   10 km  Biomassa: 9566 ha  Zon: 5412 ha  Wind: 8600 ha/...
Gebiedsontwikkeling:voorbeeld van ruimtelijke impact  Biomassa: 9566 ha  Zon: 5412 ha  Wind: 8600 ha/ 344 st
Welke energie-uitdagingen ziet u?• In uw bedrijfsvoering?• In de keten waar u in zit?• Bij uw klanten?
Wat kunnen we voor u betekenen?• Doen wij de goeie dingen?• Verwacht u iets meer of anders van ons?• Hoe kunnen we samenwe...
Reserve slides
Publieke rol: samenwerkingen• Samenwerkingen (e.g. Amsterdam Smart City, Smart Energy Collective)• Oprichter van E-Laad.n...
Voorbeelden van oplossingen (1)• Diensten die al redelijk standaard zijn:  • aansluiten WKK’s,  • Windparken  • zonn...
Voorbeelden van oplossingen (2)• Slimme openbare verlichting• Laadsystemen voor elektrisch vervoer• Data, energiemanagment...
Publieke rol: lokale initiatievenTexel energieneutraal in 2020      Stiens                Smart Powe...
Concept - ter discussie3. Smart Grid proeftuinen (1/6)Alliander is op verschillende locaties in Nederland betrokken bij Sm...
Inzicht geven in energieverbruikWe realiseren energiebesparing met de klant door ervoor te zorgendat zij beter inzicht heb...
Marketingstrategie E-tanken    • Energietrans           • Uitbreiding        • Inrichten      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Energietransitie tbv klm open

1,529 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energietransitie tbv klm open

 1. 1. KLM OPENLiander en EnergietransitieApril 2012
 2. 2. Deze ochtend1. Energietransitie: noodzaak, uitdagingen & oplossingen2. De oplossing voor KLM Open3. Kijkje achter de schermen4. Lunch
 3. 3. EnergietransitieDe overgang naar een energievoorzieningdie duurzaam, betrouwbaaren voor iedereen betaalbaar is.
 4. 4. Liander en Energietransitie?Wettelijke taak Verankerd in onze missie Verbonden met de regio Lange termijn investeringen Duurzaamheid
 5. 5. Uitdagingen van LianderElektriciteit• Nieuwe bronnen elektriciteit: (bio)WKK, zon, wind• Balanceren van energievraag & aanbod• Elektrisch vervoerGas• Optimale inzet aardgas• Biogas en groen gasDATA & ICT!• Balanceren, managen, monitoren, plannen, GISGebiedsontwikkeling• Uitruil gas, warmte, elektriciteit?• Smart Cities• Landelijk gebied: energiecentrale van de toekomst?
 6. 6. Nieuwe netwerken Versie 17 juni 2011: STATUS: CONCEPT/VERTROUWELIJK
 7. 7. EV
 8. 8. Biogas Versie 17 juni 2011: STATUS: CONCEPT/VERTROUWELIJK
 9. 9. Versie 17 juni 2011: STATUS: CONCEPT/VERTROUWELIJK
 10. 10. Data - teruglevering in beeld Wind WKKZON PV 11
 11. 11. Gebiedsontwikkeling:Stedendriehoek energieneutraal?0 5 10 km Biomassa: 9566 ha Zon: 5412 ha Wind: 8600 ha/ 344 st
 12. 12. Gebiedsontwikkeling:voorbeeld van ruimtelijke impact Biomassa: 9566 ha Zon: 5412 ha Wind: 8600 ha/ 344 st
 13. 13. Welke energie-uitdagingen ziet u?• In uw bedrijfsvoering?• In de keten waar u in zit?• Bij uw klanten?
 14. 14. Wat kunnen we voor u betekenen?• Doen wij de goeie dingen?• Verwacht u iets meer of anders van ons?• Hoe kunnen we samenwerken?• Wat mag het kosten? Materieel en immaterieel?
 15. 15. Reserve slides
 16. 16. Publieke rol: samenwerkingen• Samenwerkingen (e.g. Amsterdam Smart City, Smart Energy Collective)• Oprichter van E-Laad.nl; infrastructuur voor openbare oplaadpunten voor elektrisch transport• Samenwerking met TNM (The New Motion) voor oplaadpunten• Bronsbergen (autonoom energie netwerk gebaseerd op zonne-energie)• Participatie in Plugwise (huisautomatisering, energie management)• Participatie in Locamation (SASensoren) 17
 17. 17. Voorbeelden van oplossingen (1)• Diensten die al redelijk standaard zijn: • aansluiten WKK’s, • Windparken • zonnecellen• Innovatieve grid-gerelateerde ontwikkelingen: • I-net • slimme meter • power matcher • IHS • Groengasinvoeding • Warmtedistributie • Energieopslag (all store)
 18. 18. Voorbeelden van oplossingen (2)• Slimme openbare verlichting• Laadsystemen voor elektrisch vervoer• Data, energiemanagment en apps: • Energie in Beeld • E-atlas • Kantoor in Kaart • Mijn Liander • Slimme meter Portal: Texel, Energiekrijgers, EDMS • Open data• Pilots & Ontwikkelprojecten: • Blok voor Blok • Salderingspilots • Proeftuinen slimme netten,• Benutten van onze onafhankelijke, publieke rol
 19. 19. Publieke rol: lokale initiatievenTexel energieneutraal in 2020 Stiens Smart Power City ApeldoornTexel wil in 2020 zelfvoorzienend zijn Het zwembad “It Gryn” in Stiens (SPCA) is een grootschaligeop het gebied van energie en wordt verwarmd door de vrij praktijkproef met nieuwewater. Hiervoor werkt het eiland gekomen thermische energie van de energietechniek. In dit geval gaat hetenerzijds aan energiebesparing en biogas WKK . Liander heeft dit mede om de plaatsing van 173 HRe-ketels.anderzijds aan het opwekken van mogelijk gemaakt door plaatsing van Deze kunnen naast warmte, ookduurzame energie. Liander helpt de een compactstation die de inname elektriciteit produceren éngemeente Texel hierbij met advies van de overtollige energie. terugleveren aan het net.over besparing en met de monitoringvan energieverbruik. Stedendriehoek: Als netbeheerder in deze regio, heeft Liander samen met het bedrijfsleven en de lokaleAmsterdam Nieuw-West overheid de intentie uitgesproken omMet dit elektriciteitsnet kunnen in deze ambitie te helpen realiserenNieuw-West duurzame innovaties vanuit het initiatief Stedendriehoekverder worden ontwikkeld en Onderneemt Energieneutraaltoegepast om te bepalen hoe, nu en (SOEN).in de toekomst, energie kan wordenbespaard. Amsterdam Smart City Nijmegen: Nijmegenaren kunnenheeft diverse bedrijven bij elkaar zonnepanelen kopen die op het dakgebracht die in de wijk verschillende van een gemeentelijk pand liggen.technologieën, producten en diensten De energie die de zonnepanelen opgaan onderzoeken. de gemeentelijke daken opwekken, wordt afgetrokken van de energierekening van de eigen woning van de deelnemer. Dit is een gezamenlijk pilotproject met de gemeente Nijmegen en Zonnepark Nederland.
 20. 20. Concept - ter discussie3. Smart Grid proeftuinen (1/6)Alliander is op verschillende locaties in Nederland betrokken bij Smart Gridproeftuinen 1 Nieuwe concepten worden getest in zogenaamde pilots en proeftuinen om zo gezamenlijk ervaringen op te doen met de energievoorziening van de toekomst* Fase 1a Fase 1b Fase 1c Fase 2 Fase 3 Fase 4 Test en evalueer Evaluatie technieken en idee ontwerp bouw Implementatie / toetsen concepten KPIs (en koppelen) Ontwikkelingsfase Testfase Implementatie Evaluatie2 De proeftuinen zijn verspreid over het land met een relatieve concentratie in 3 7 van de 10 proeftuinen hebben Gelderland subsidie/financiering Participatie Subsidies/financiering Proeftuinen** vormTexel Energie Deventer A1 Proeftuinen Texel Energie Faciliterend Intelligente Netten Deventer A1 Faciliterend (IPIN) Lochem Zeewolde INZET FaciliterendHeerhugowaard SPCA Fase 3 Heerhugowaard Mede SEC SEC initiatiefnemer Overig: o.a. Houthaven NEXT MedeScience Park Lochem NEXT Buildings (EU) initiatiefnemer Amsterdam Energie Venlo Faciliterend Geen subsidie Fuelcell Achterhoek Faciliterend Houthaven Zeewolde Venlo Fuelcell SPCA Fase 3 Initiatiefnemer NEXT INZET Achterhoek Science Park Faciliterend Amsterdam * Looptijden proeftuinen opgenomen in Bijlage 5 21 * *Status Venlo onduidelijk, afhankelijk van feedback van Anja na overleg met Koen
 21. 21. Inzicht geven in energieverbruikWe realiseren energiebesparing met de klant door ervoor te zorgendat zij beter inzicht hebben in en kennis van hun energieverbruik enbesparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld:• Meetdiensten:Voor uw grootverbruikaansluiting ontwerpen, leveren, plaatsen,beheren en onderhouden wij meetinrichtingen op het overdrachtspuntvan uw aansluiting voor de levering van elektriciteit en gas. MetDataservice Online kunt u via internet op een persoonlijke beveiligdewebpagina direct en op een overzichtelijke manier uwverbruiksgegevens inzien• Energie in beeld:Inzicht per wijk van het totale en gemiddelde elektriciteits- engasverbruik zien, uitgesplitst naar verschillende sectoren, zoalshuishoudens en bedrijven• Kantoor in kaart:Biedt gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van uw kantoor engeeft advies over de maatregelen die u kunt nemen om uwenergiedoelstellingen te behalen.
 22. 22. Marketingstrategie E-tanken • Energietrans • Uitbreiding • Inrichten • Zoekt • Generiek: Communicatie Innovatie Markt en aanbodImago Service itie rol innovator klantproces samen- oppakken in faciliteren investeerder E-tanken werking integraal • E-tanken naar • Inrichten • Brengt energietransi vormt integrale samen- innovatie- tie – aanbod onderdeel aanbieder hangend talent in • Specifiek: van integrale • Versterken kanalen- (kennis richten op propositie focus op beleid delen) b-t-b-c voor doelgroepen doelgroepen b-t-b-c doelgroepen E-rijden! Zorg over E-tanken? Liander wil oplossing bedenken!Marketingplan

×