Successfully reported this slideshow.

Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015

0

Share

Loading in …3
×
1 of 38
1 of 38

Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015

0

Share

Download to read offline

Top 5 succesfactoren voor innovatie - De Waterontspanner. Frans van den Berg (Waterschap Rivierenland), Richard Rijkers (Movares), Eduard Gustin (Waterschap Rivierenland), Jauk Stroo (De Vries & van de Wiel), Heijmans.

De waterontspanner is een innovatieve toepassing van hydrologische bronnen, inspectieputten en afvoerbuizen om de wettelijke waterveiligheid van waterkeringen te garanderen

De waterontspanner is een ingenieus en robuust systeem van leidingwerk met terreinafsluiters en overloopputten dat gegarandeerd werkt.

De verhoogde waterdruk in zandlagen onder de waterkering wordt verlaagd met de waterontspanner. Het geproduceerde grondwaterdebiet wordt geloosd in nabij gelegen waterberging: sloten en watergangen.

http://www.waterontspanner.nl

Top 5 succesfactoren voor innovatie - De Waterontspanner. Frans van den Berg (Waterschap Rivierenland), Richard Rijkers (Movares), Eduard Gustin (Waterschap Rivierenland), Jauk Stroo (De Vries & van de Wiel), Heijmans.

De waterontspanner is een innovatieve toepassing van hydrologische bronnen, inspectieputten en afvoerbuizen om de wettelijke waterveiligheid van waterkeringen te garanderen

De waterontspanner is een ingenieus en robuust systeem van leidingwerk met terreinafsluiters en overloopputten dat gegarandeerd werkt.

De verhoogde waterdruk in zandlagen onder de waterkering wordt verlaagd met de waterontspanner. Het geproduceerde grondwaterdebiet wordt geloosd in nabij gelegen waterberging: sloten en watergangen.

http://www.waterontspanner.nl

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015

 1. 1. Dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak Top 5 succesfactoren voor innovatie - De Waterontspanner®
 2. 2. Top 5 succesfactoren voor innovatie De Waterontspanner® ● Succesfactoren voor innovatie Frans van den Berg - WSRL Schoonhovenseveer – Langerak ● Ervaringen Movares Richard Rijkers - Movares ● Ervaringen Waterschap Rivierenland Eduard Gustin - WSRL ● Ervaringen De Vries van de Wiel/Heijmans Jauk Stroo – De Vries & van de Wiel ● Top 5 succesfactoren Innovatie ● Open discussie 10 november 2015 2
 3. 3. 10 november 2015 3 Overstromingsrisico
 4. 4. Uitgangspunten bij dijkversterking Frans van den Berg 10 november 2015 4 ● Beter, sneller en goedkoper ● daarom speerpunt van WSRL: innovatie van processen en producten ● Schoonhovenseveer – Langerak is hiervan het voorbeeld Doelstelling Verandering sneller doorlooptijd van 10 naar 6 jaar goedkoper bijna 50% minder budget per km dan nu beter LCC benadering, uitbreidbaarheid, meekoppelkansen, etc
 5. 5. Schoonhovenseveer - Langerak Waterveiligheid onvoldoende o 4 dijktrajecten (3,3 km) ̶ Veersedijk, Langerak West, Het Wiel, Waal Oost o Faalmechanismen binnenwaartse stabiliteit en kruinhoogte o Erosiegeul in rivierbodem 10 november 2015 5 Frans van den Berg
 6. 6. Wettelijke waterveiligheid Richard Rijkers Veiligheidsniveau eindfase : 1/2000 per jaar (overschrijdingskans) Planperiode: 50 jaar 10 november 2015 6
 7. 7. Aanstormende innovaties Richard Rijkers 10 november 2015 7 Innovatieve methoden dijkverbetering Traditionele methoden dijkverbetering
 8. 8. Hoe werkt de Waterontspanner®? ● De verhoogde waterdruk in zandlagen onder de waterkering wordt verlaagd met de waterontspanner. Het geproduceerde grondwaterdebiet wordt geloosd in nabij gelegen waterberging: sloten en watergangen. 10 november 2015 8 Ervaringen Movares ● De waterontspanner is een innovatieve toepassing van hydrologische bronnen, inspectieputten en afvoerbuizen om de wettelijke waterveiligheid van waterkeringen te garanderen ● De waterontspanner is een ingenieus en robuust systeem van leidingwerk met terreinafsluiters en overloopputten dat gegarandeerd werkt.
 9. 9. 10 november 2015 9 Hoe werkt de Waterontspanner®? Ervaringen Movares
 10. 10. 3D visual Waterontspanner® 10 november 2015 10 Ervaringen Movares
 11. 11. 10 november 2015 11 Investeren in innovatie (vanaf 2008) o Vroegtijdig draagvlak creëren bij OG (ruimtelijk en financieel) o Vroegtijdig maatschappelijk draagvlak creëren bij omgeving o Vroegtijdig draagvlak creëren bij Min I&M o Vroegtijdig technisch draagvlak creëren bij Deltares Contract o Waterontspanner was goedkoopste aanbieding. o Life Cycle Costs waarde van Waterontspanner in EMVI heeft gescoord. o Integratie planvorming (SNIP3) en realisatie: tijdwinst van 1 jaar door parallel schakelen Ontwerpen & PpWw. o De optimalisatie van de Waterontspanner® is versneld door samenwerking met bouwcombinatie in een Plan Design Construct. Richard Rijkers Ervaringen Movares
 12. 12. Richard Rijkers 10 november 2015 12 Techniek o De Waterontspanner® is succesvol gerealiseerd: ̶ minder ruimtegebruik, ̶ minder grondverwerving, ̶ minder overlast voor de dijkbewoners en omgeving. o De vergunning voor lozing van grondwater (Waterwet) was noodzakelijk voor de Waterontspanner®. o Evaluatie van de effectiviteit van de Waterontspanner® wordt nu geëvalueerd met data van pompproeven (As-Built). o Risico- en faalkansanalyse is uitgevoerd voor B&O met maatregelen en onderhoudsplan (putverstopping, kleppen, buizen, afsluiters, monitoring) Ervaringen Movares
 13. 13. Organisatie o Parallel maken van (1) Definitief Ontwerp Waterontspanner en (2) ProjectPlan Waterwet. o Is goed verlopen omdat OG, b.g. en omgeving vroegtijdig is meegenomen met de technische innovatie en (beheersbare) risico’s. o Ontwerpen met aannemerscombinatie van de Waterontspanner® is een innovatie en operationeel succes, maar ook een leerproces. o Samenwerking in een Plan Design Construct (&M) vraagt een verbeterde voorbereiding: ontwerpen en bouwen met ‘observational method’ vereist intensieve afspraken tussen aannemerscombinatie en IB. Richard Rijkers 10 november 2015 13 Ervaringen Movares
 14. 14. Richard Rijkers Winst ruimtelijke inpassing Learning on-the-job Geotechnisch ontwerp op maat Nieuwe samenwerking 10 november 2015 14 Ervaringen Movares
 15. 15. Waterschap Rivierenland Marktvraag Waterschap Rivierenland SLA o Functionele (oplossingsvrije) uitvraag eind 2013 o Wettelijke waterveiligheid o Ruimtelijke kwaliteit verbeteren o Onderzoek en uitwerking ontwerp innovatie o Life Cycle Costs in gunningscriteria o Hinder en kans op schade minimaliseren o Projectplan Waterwet en vergunningaanvragen o SNIP3 besluit door minister o Realisatie gereed en hoogwaterveilig eind 2015 Eduard Gustin 10 november 2015 15
 16. 16. Ervaringen Waterschap Rivierenland Contract ● Een concurrentiegerichte dialoog helpt bij het krijgen van vertrouwen in de oplossing. ● Door als OG niet zelf het Voorkeursalternatief te kiezen, krijgt de markt meer kans voor het aanbieden van innovatie. ● Zowel OG als ON starten een risicovol maar beheerst proces. Dit gaat vaak verder dan de letter van het contract. ● De VSE was zeer beknopt. Dit heeft gewerkt. Eduard Gustin 1610 november 2015
 17. 17. Techniek ● Het principe van de waterontspanner® is simpel en robuust en functioneert zonder pompen. Optimalisatie tijdens ontwerp en uitvoering was mogelijk (en noodzakelijk). ● Uitvoering is relatief simpel en omgevingsvriendelijk maar heeft wel haken en ogen. ● Veel aandacht nodig tijdens ontwerp voor de ontwikkeling van de veiligheidsfilosofie. Dit is een gezamenlijke inspanning. Eduard Gustin 1710 november 2015 Ervaringen Waterschap Rivierenland
 18. 18. Organisatie Gezamenlijke betrokkenheid OG en ON uitte zich o.a.: ● Organisatie WSRL heeft als speerpunt innovatie: veilige waterkeringen voor weinig geld! ● Beleid van B&O en bevoegd gezag was pragmatisch. ● Dynamiek en samenwerking in projectteam/operaties is essentieel voor slagen project. Eduard Gustin 1810 november 2015 Ervaringen Waterschap Rivierenland
 19. 19. Ervaringen de Vries & van de Wiel - Heijmans Contract o Het samenstellen van het VKA, incl. vergunningen, door ON. o Het VO in de aanbesteding heeft geleid tot een serieuze investering voor de aannemer. o LCC lager: aanlegkosten (lager) vs beheerkosten (hoger). o Concurrentiegerichte dialoog is positief uitgevallen omdat de OG en b.g. mee hebben gewerkt om planning te halen. Innovatieve technische oplossing mogelijk indien OG: o ook daadwerkelijk innovatie ambieert. o hierin samenwerkt met ON en risico’s verzorgt die zij kan beheersen => balans in verdeling. Jauk Stroo 10 november 2015 19
 20. 20. Ervaringen de Vries & van de Wiel - Heijmans Organisatie ● Omgevingsmanagement: vroegtijdige communicatie met omgeving resulteert in draagvlak oplossing bij bewoners. ● Observational method --> optimaliseren van ontwerp gedurende de bouw. Vereist flexibiliteit in de organisatie, zowel bij ON als bij OG. ● Ruimte voor kansen met duidelijke begrenzingen in tijd en randvoorwaarden: o voor aanvullen erosiegeul Lek: => waterspanningen omlaag o vaststellen volume lozingswater => lozen op polder o ruimte binnen PpWw => bevoegd gezag en ON Jauk Stroo 10 november 2015 20
 21. 21. TOP 5 succesfactoren Innovatie 1. Bestuurlijke wil en draagvlak de pull factor 2. Passend innovatief contract afgestemd met de opgave 3. Techniek op orde maatwerk 4. Professioneel opdrachtgeverschap risico’s delen 5. Perfecte samenwerking op de werkvloer team spirit 10 november 2015 21 Plan Design Construct & Waterontspanner
 22. 22. Open discussie 10 november 2015 22
 23. 23. Dank voor uw aandacht! 10 november 2015 23
 24. 24. Bouwkeet Nieuwpoort 10 november 2015 24
 25. 25. Taludverbetering Veersedijk 10 november 2015 25
 26. 26. Beperkt ruimtegebruik van de Waterontspanner 10 november 2015 26
 27. 27. Pompproeven 10 november 2015 27
 28. 28. Aanleg langsleidingen Waterontspanner 10 november 2015 28
 29. 29. Langsleidingen in binnentalud 10 november 2015 29
 30. 30. Aanleg Waterontspanner 10 november 2015 30
 31. 31. Waterontspanners op een rij in binnentalud 10 november 2015 31
 32. 32. Putmond Waterontspanner 10 november 2015 32
 33. 33. Ingenieus leidingensysteem 10 november 2015 33
 34. 34. Putbron deksels 10 november 2015 34
 35. 35. 10 november 2015 35 Digitaal dieptemodel van de bodem van de Lek
 36. 36. Afdekken rivierbodem 10 november 2015 36
 37. 37. Afdekken rivierbodem 10 november 2015 37
 38. 38. Nieuw wegdek Veersedijk 10 november 2015 38

×