Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הסכמי סחר עדן פוזין

654 views

Published on

כנס אמצעי סיוע 2/12/2015 – עדן פוזין

Published in: Business
 • Be the first to comment

הסכמי סחר עדן פוזין

 1. 1. ‫סחר‬ ‫והסכמי‬ ‫למדיניות‬ ‫האגף‬ ‫פוזין‬ ‫עדן‬,‫מחלקת‬‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫בילטראליים‬,‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מינהל‬
 2. 2. ‫הייצוא‬ ‫בתחום‬ ‫הממשלה‬ ‫יעדי‬ 2 ‫וגיוון‬ ‫הגדלת‬‫הייצוא‬(‫וגיאוגרפי‬ ‫סקטוריאלי‬) ‫מספר‬ ‫הגדלת‬‫החברות‬‫היצואניות‬
 3. 3. ‫יזומות‬ ‫פעילויות‬ ‫וליווי‬ ‫בפניות‬ ‫וטיפול‬ ‫ישראליות‬ ‫חברות‬ ‫ידע‬,‫דלתות‬ ‫פתיחת‬, ‫ותהליכים‬ ‫זמן‬ ‫קיצור‬, ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬,‫איתור‬ ‫הזדמנויות‬ ‫וזיהוי‬ ‫מפעיל‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מינהל‬41‫מסחריים‬ ‫נספחים‬ ‫מקומית‬ ‫נציגות‬ ‫נספחות‬
 4. 4. ‫הנספחים‬-‫לדרך‬ ‫שלכם‬ ‫השותפים‬ 4 ‫בליווי‬ ‫מומחה‬ ‫הנספחים‬ ‫מערך‬ ‫באמצעות‬ ‫היעד‬ ‫בשוק‬ ‫חברה‬: •‫מפיצים‬ ‫איתור‬,‫קניינים‬,‫סוכנים‬ ‫ועוד‬ •‫מקצועי‬ ‫מידע‬ ‫אספקת‬ •‫נכנסות‬ ‫משלחות‬ •‫יוצאות‬ ‫משלחות‬ •‫בתערוכות‬ ‫וליווי‬ ‫פגישות‬ ‫תאום‬ ‫דגל‬ •‫זרים‬ ‫למשקיעים‬ ‫חיבור‬ •‫ממשלתיים‬ ‫לגורמים‬ ‫חיבור‬
 5. 5. ‫סחר‬ ‫והסכמי‬ ‫מדיניות‬ 5 ‫מו‬ ‫וניהול‬ ‫יזום‬"‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫מ‬ ‫סחר‬ ‫תחזוק‬‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫ועדכון‬ ‫טיפול‬‫בחסמים‬‫לייצוא‬ ‫שיפור‬‫ייבוא‬ ‫תהליכי‬‫ושקיפותם‬ ‫הסחר‬ ‫בארגון‬ ‫ישראל‬ ‫ייצוג‬ ‫העולמי‬ ‫פעילות‬‫ב‬ ‫רחבה‬-OECD ‫ניהול‬‫עם‬ ‫כלכליות‬ ‫ועדות‬ ‫שותפי‬‫סחר‬ ‫שירותים‬ ‫בייצוא‬ ‫סיוע‬
 6. 6. •‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫לייצואן‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬ ‫סחר‬ ‫והסכמי‬ ‫למדיניות‬ ‫האגף‬: •‫הסכמים‬ ‫לגבי‬ ‫מידע‬ •‫מו‬ ‫במסגרת‬ ‫הישראלית‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬"‫סחר‬ ‫להסכמי‬ ‫מ‬ •‫שונות‬ ‫ממשלות‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬ ‫דרכי‬ •‫טיפול‬‫סחר‬ ‫בחסמי‬ ‫דוגמאות‬: •‫סחר‬ ‫בחסם‬ ‫טיפול‬-‫ייצוא‬scrap metal‫להודו‬ •‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫כימיקלים‬ ‫רגולציית‬-‫בנושא‬ ‫החקיקה‬ ‫להגמיש‬ ‫כדי‬ ‫מדינות‬ ‫לקואליציית‬ ‫הצטרפות‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫במה‬? 6
 7. 7. ‫של‬ ‫הסחר‬ ‫הסכמי‬ ‫מערך‬ ‫ישראל‬ 7
 8. 8. ‫הסחר‬ ‫הסכמי‬ ‫מערך‬‫מכסה‬ ‫החופשי‬66%‫מהייצוא‬ 8 ‫ארה‬"‫ב‬(1985) ‫אפט‬"‫א‬(1992)‫קנדה‬(1997,2015) ‫טורקיה‬(1997)‫מקסיקו‬(1999) ‫האיחוד‬‫האירופי‬(1975,1995)‫מרקוסור‬(2007) ‫קולומביה‬(2013) ‫ישראל‬ ‫חתמה‬ ‫עליהם‬ ‫חופשי‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫מתנהל‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫הודו‬ ‫וייטנאם‬ ‫אוקראינה‬ ‫רוסיה‬,‫בלרוס‬‫קזחסטן‬, ‫וארמניה‬ ‫קירגיסטן‬ ‫פנמה‬ ‫סין‬ *‫אושרר‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬(‫הדדית‬) ‫מולטי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬-‫לטראלי‬ TiSAEGAITA 2 *‫ה‬ ‫בארגון‬ ‫חברה‬ ‫ישראל‬WTO‫ה‬ ‫ובארגון‬OECD *‫אושרר‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫השדרוג‬ ‫בתקינה‬ ‫הדדית‬ ‫הכרה‬ ‫הסכמי‬ ‫תקשורת‬ ‫ציוד‬GMP‫בתרופות‬
 9. 9. ‫ע‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫הסחר‬ ‫הגדלת‬ ‫מטרתו‬ ‫אשר‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬"‫י‬ ‫סחר‬ ‫חסמי‬ ‫הסרת‬: •‫ביטול‬/‫מכסות‬ ‫או‬ ‫מכסים‬ ‫הפחתת‬. •‫מקור‬ ‫כללי‬ ‫קביעת‬. •‫לא‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬‫מכסיים‬,‫סניטריים‬ ‫ואמצעים‬ ‫תקינה‬ ‫כגון‬‫ופיטוסניטריים‬. ‫בסחורות‬ ‫בסחר‬ ‫בעיקר‬ ‫עסק‬ ‫ההסכמים‬ ‫של‬ ‫הקודם‬ ‫הדור‬. ‫כיום‬‫אס‬"‫חים‬‫נוספים‬ ‫לנושאים‬ ‫מתייחסים‬,‫כגון‬: •‫בשירותים‬ ‫סחר‬,‫עובדים‬ ‫תנועת‬,‫והשקעות‬ ‫ממשלתי‬ ‫רכש‬. ‫כ‬ ‫מכסים‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬-60%‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫מהסחר‬ ‫חופשי‬ ‫סחר‬ ‫אזור‬ ‫הסכמי‬(‫אס‬"‫ח‬)
 10. 10. •‫הישראלי‬ ‫היצוא‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫לגידול‬ ‫פוטנציאל‬. •‫הישראלים‬ ‫ליצואנים‬ ‫חדשים‬ ‫שווקים‬ ‫פתיחת‬–‫מיצוא‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫גלובלית‬ ‫מגמה‬ ‫ה‬ ‫לשווקים‬'‫מסורתיים‬'(‫אמריקה‬ ‫וצפון‬ ‫אירופה‬)‫מתפתחים‬ ‫לשווקים‬(‫אסיה‬‫ואמל‬"‫ט‬.) •‫מתחרה‬ ‫יצוא‬ ‫לעומת‬ ‫הישראלי‬ ‫ליצוא‬ ‫יחסי‬ ‫יתרון‬. •‫היצוא‬ ‫במדינת‬ ‫הפועלים‬ ‫ישראלים‬ ‫עסקים‬ ‫לאנשי‬ ‫להקלה‬ ‫אפשרות‬(‫עסקים‬ ‫ויזות‬ ‫וכו‬'.) •‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫והגברת‬ ‫סחר‬ ‫בעיות‬ ‫לפתרון‬ ‫פלטפורמה‬. •‫הכלכליים‬ ‫להיבטים‬ ‫מעבר‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבות‬-‫מסחריים‬. ‫הסכם‬ ‫מיתרונות‬‫אס‬"‫ח‬
 11. 11. ‫לשווקים‬ ‫גישה‬–Market Access ‫מקור‬ ‫כללי‬–Rules of Origin ‫לסחר‬ ‫טכניים‬ ‫מחסומים‬-TBT ‫סניטריים‬ ‫אמצעים‬‫ופיתוסניטריים‬-SPS ‫בשירותים‬ ‫סחר‬–Trade in Services ‫ממשלתי‬ ‫רכש‬–Government Procurement ‫השקעות‬–Investments ‫רוחני‬ ‫קניין‬–Intellectual property ‫וסביבה‬ ‫סחר‬–Trade and Environment ‫ועבודה‬ ‫סחר‬-Trade and Labor ‫בהסכם‬ ‫פרקים‬‫אס‬"‫ח‬
 12. 12. •‫גישה‬‫לשווקים‬‫עבור‬‫מוצרים‬‫פירושה‬‫התנאים‬,‫תעריפי‬‫המכס‬‫והאמצעים‬‫שאינם‬‫מכסיים‬, ‫שנקבעו‬‫על‬‫ידי‬‫הצדדים‬‫להסכם‬‫בנוגע‬‫לכניסת‬‫סחורות‬‫לשווקים‬‫שלהם‬.‫התחייבויות‬ ‫לביטול‬‫והורדת‬‫התעריפים‬‫עבור‬‫הטובין‬‫מפורטות‬‫בלוחות‬‫זמנים‬‫של‬‫כל‬‫אחד‬‫מהצדדים‬ ‫להסכם‬.‫אמצעים‬‫שאינם‬‫מכס‬‫גם‬‫הם‬‫חלק‬‫מההסכם‬.‫הצדדים‬‫מבקשים‬‫לשפר‬‫את‬‫הגישה‬ ‫לשווקים‬‫ולקבל‬‫יתרון‬‫תחרותי‬‫באמצעות‬‫ההסכם‬. •‫הבדל‬‫בין‬‫מוצרים‬‫חקלאיים‬‫ומוצרים‬‫תעשייתיים‬. Market Access ‫בסחורות‬ ‫סחר‬-
 13. 13. •‫חוקים‬,‫תקנות‬‫והליכים‬‫אדמיניסטרטיביים‬‫הקובעים‬‫את‬‫מדינת‬‫המקור‬‫של‬‫המוצר‬,‫על‬‫בסיס‬ ‫הכמות‬‫מן‬‫המוצר‬‫שיוצר‬‫במדינות‬‫השותפות‬‫להסכם‬.‫במסגרת‬‫הסכמי‬‫אס‬"‫ח‬‫נקבעים‬‫כללי‬ ‫מקור‬‫נוחים‬‫וגמישים‬‫עבור‬‫הצדדים‬‫להסכם‬. ‫כל‬‫הסכם‬‫סחר‬‫חופשי‬‫קובע‬‫כללי‬‫מקור‬‫שונים‬. ‫דוגמאות‬: 1.‫ההסכם‬‫עם‬‫האיחוד‬‫האירופאי‬-‫כללי‬‫המקור‬‫בנויים‬‫לפי‬‫פרט‬‫מכס‬‫עם‬‫דרישה‬‫לאחוז‬ ‫מסוים‬‫של‬‫ערך‬‫מוסף‬‫או‬‫רכיבים‬‫שיהיו‬‫מתוצרת‬‫מקומית‬. 2.‫ההסכם‬‫עם‬‫ארה‬"‫ב‬-35%‫תוכן‬‫מקומי‬,‫מאפשר‬‫עיבוד‬‫משמעותי‬. ‫אחריות‬‫היצואן‬‫לבחון‬‫את‬‫כללי‬‫המקור‬‫של‬‫ההסכם‬‫תחתיו‬‫הוא‬‫רוצה‬‫לייצא‬. ‫מקור‬ ‫כללי‬
 14. 14. ‫מחסומים‬‫טכניים‬‫לסחר‬Technical Barriers to Trade -(TBT) ‫תקנות‬,‫תקנים‬,‫בדיקות‬‫והליכי‬‫הסמכה‬,‫אשר‬‫יכולים‬‫לפגוע‬‫בסחר‬‫בין‬‫מדינות‬. ‫הסכם‬‫על‬TBT‫מבטיח‬‫כי‬‫לא‬‫ייווצרו‬‫מכשולים‬‫מיותרים‬‫ומנטרל‬‫במידת‬‫האפשר‬ ‫את‬‫המכשולים‬‫הקיימים‬. ‫אמצעים‬‫סניטריים‬‫ופיתוסניטריים‬-Sanitary and Phytosanitary Measures(SPS) ‫אמצעים‬‫להתמודדות‬‫עם‬‫בטיחות‬‫מזון‬‫ובריאות‬‫בעלי‬‫חיים‬‫וצמחים‬. ‫סניטריים‬:‫לבריאות‬‫בני‬‫אדם‬‫ובעלי‬‫חיים‬. ‫פיתוסניטריים‬:‫לצמחים‬‫ומוצרי‬‫צמחים‬. TBT & SPS
 15. 15. •‫שירותים‬-‫ההסכם‬‫ממסד‬‫את‬‫המסגרת‬‫המשפטית‬‫למדינות‬‫החתומות‬‫עליו‬‫לסחור‬‫ביניהן‬ ‫בשירותים‬(‫מכירה‬‫ואספקה‬‫של‬‫מוצר‬‫בלתי‬‫מוחשי‬,‫הנקרא‬"‫שירות‬",‫בין‬‫יצרן‬(‫ספק‬) ‫לצרכן‬).‫מטרת‬‫ההסכם‬‫היא‬‫למנוע‬‫אפליה‬‫לגבי‬‫שירותים‬‫הנמכרים‬‫על‬‫ידי‬‫ארץ‬‫אחת‬ ‫לתושבי‬‫ארץ‬‫שנייה‬.‫הסחר‬‫בשירותים‬‫מהווה‬‫כ‬-20%‫מכלל‬‫הסחר‬‫העולמי‬‫וכ‬-70% ‫מהתוצר‬‫העסקי‬‫בישראל‬. •‫השקעות‬-‫מטרת‬‫פרק‬‫השקעות‬‫בהסכמי‬‫אס‬"‫ח‬‫היא‬‫להעמיק‬‫את‬‫הליברליזציה‬‫בכל‬‫סוגי‬ ‫ההשקעות‬‫ולספק‬‫תשתית‬‫הסכמית‬‫הבאה‬‫להגן‬‫על‬‫משקיעים‬‫זרים‬‫והשקעותיהם‬ ‫בהתייחס‬‫להעברות‬‫הון‬,‫הפקעות‬,‫פיצוי‬,‫יחס‬‫הוגן‬‫ושוויוני‬‫ומנגנון‬‫ישוב‬‫סכסוכים‬‫בין‬ ‫משקיע‬‫למדינה‬. ‫והשקעות‬ ‫בשירותים‬ ‫סחר‬
 16. 16. ‫סחר‬ ‫הקשרי‬ 16 ‫תנועת‬‫עובדים‬‫מיומנים‬-‫המלצה‬‫מומחים‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬ ‫של‬ ‫הכניסה‬ ‫אישורי‬ ‫על‬‫לארץ‬, ‫מחו‬ ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫לידע‬ ‫הזקוקה‬ ‫המקומית‬ ‫התעשייה‬ ‫לטובת‬"‫ל‬. ‫השפעות‬‫בתחום‬ ‫אסדרה‬ ‫של‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬‫סחר‬ ‫על‬‫בינלאומי‬-‫בחינת‬‫של‬ ‫ההשפעות‬ ‫בינלאומיים‬ ‫הסכמים‬,‫מדינתיים‬ ‫פנים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫כמו‬,‫ועל‬ ‫המקומי‬ ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫הסובבים‬ ‫הטבע‬ ‫ומקורות‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬. ‫השפעות‬‫אסדרה‬ ‫של‬‫התעסוקה‬ ‫בתחום‬‫סחר‬ ‫על‬‫בינלאומי‬–‫ההשפעות‬ ‫בחינת‬‫הסכמים‬ ‫של‬ ‫בינלאומיים‬,‫מדינתיים‬ ‫פנים‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫כמו‬,‫על‬‫וזכויות‬ ‫המקומי‬ ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ ‫העובדים‬.
 17. 17. Government Procurement-‫מכסה‬‫את‬‫הרכש‬‫של‬‫סחורות‬,‫שירותים‬ ‫ותשתיות‬‫הון‬‫על‬‫ידי‬‫ממשלות‬‫ורשויות‬‫ציבוריות‬‫אחרות‬. ‫ישראל‬‫מתבססת‬‫בעיקר‬‫על‬‫הסכם‬‫ה‬-GPA‫של‬‫ארגון‬‫הסחר‬‫העולמי‬WTO. ‫הסכם‬‫זה‬‫מעניק‬‫ליצואנים‬‫הישראליים‬‫גישה‬‫שוויונית‬‫למכרזים‬‫של‬‫הרשויות‬ ‫הציבוריות‬‫הזרות‬. ‫במספר‬‫הסכמים‬‫בילטראלים‬‫של‬‫ישראל‬‫יש‬‫הפניה‬‫מיוחדת‬‫ל‬-GP:‫ארה‬"‫ב‬, ‫מקסיקו‬‫וקולומביה‬. GP ‫ממשלתי‬ ‫רכש‬-
 18. 18. 18 ‫במישור‬ ‫פעילות‬ ‫המולטילאטראלי‬
 19. 19. •‫סחר‬ ‫כללי‬ ‫הסדרת‬ ‫לנושא‬ ‫כיום‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫הארגון‬,‫מעל‬ ‫בו‬ ‫חברות‬160‫מדינות‬. •‫סכסוכים‬ ‫יישוב‬ ‫פורום‬-‫כלליה‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫שעליה‬ ‫מדינה‬ ‫עבור‬ ‫קובע‬. •‫מו‬ ‫סבבי‬ ‫על‬ ‫בנוי‬"‫מ‬-‫הדרגתית‬ ‫בצורה‬ ‫מכסים‬ ‫מורידה‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬. •‫ישראל‬ ‫עבור‬ ‫היתרון‬–‫שלנו‬ ‫האינטרסים‬ ‫בקידום‬ ‫מסייע‬ ‫הארגון‬. •‫מרכזיים‬ ‫תהליכים‬: •‫דוחא‬ ‫סבב‬ •‫הסכם‬ITA •‫הסכם‬EGA •‫הסכם‬GPA ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬(WTO) 19
 20. 20. ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬(WTO) 20 ‫הבסיסי‬ ‫האינטרס‬-‫המולטילטרלי‬ ‫למאמץ‬ ‫ולתרום‬ ‫אקטיבי‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬‫והפלורילטרלי‬‫בשני‬ ‫הרבדים‬-‫והמו‬ ‫הקיימים‬ ‫ההסכמים‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬"‫חדשים‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬ ‫מ‬.‫תפקידנו‬ ‫הוא‬: .1‫הישראלית‬ ‫לתעשייה‬ ‫קונקרטית‬ ‫לסייע‬ ‫ניתן‬ ‫שבהם‬ ‫מקומות‬ ‫זיהוי‬ .2‫והשקיפות‬ ‫הדיווח‬ ‫במחויבויות‬ ‫ישראל‬ ‫עמידת‬ ‫לוודא‬ .3‫בנושאים‬ ‫וייעוץ‬ ‫תשובה‬ ‫מתן‬ ‫המאפשר‬ ‫המולטילטרלית‬ ‫הסחר‬ ‫למערכת‬ ‫ידע‬ ‫מרכז‬ ‫להוות‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫לעבודה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬(‫הארץ‬ ‫תוצרת‬-GP,LC‫הגז‬ ‫לחברות‬, ‫היצף‬,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫חקיקה‬,TBT) .4‫במו‬ ‫הישראלי‬ ‫האינטרס‬ ‫גיבוש‬"‫חדשים‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬ ‫מ‬
 21. 21. ‫ה‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬-OECD 21 o‫ה‬-OECD‫בין‬ ‫ארגון‬ ‫הנו‬-‫מידע‬ ‫לחילופי‬ ‫מקצועי‬ ‫פורום‬ ‫המהווה‬ ‫ממשלתי‬,‫מדיניות‬ ‫וגיבוש‬ ‫השוואתי‬ ‫ניתוח‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬. o‫ב‬ ‫הוקם‬-1961‫מונה‬ ‫כשהוא‬18‫מדינות‬,‫הארגון‬ ‫מונה‬ ‫כיום‬34‫חברות‬.‫בספטמבר‬ ‫רשמית‬ ‫הצטרפה‬ ‫ישראל‬ 2010‫אחרי‬3‫מעמיקות‬ ‫רגולציה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫שנים‬. ‫ה‬ ‫יעדי‬-OECD: o‫ויעילותו‬ ‫השוק‬ ‫כלכלת‬ ‫וביסוס‬ ‫והחברתית‬ ‫הכלכלית‬ ‫הרווחה‬ ‫הגברת‬. o‫תעסוקה‬ ‫עידוד‬. o‫החיים‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬. o‫פיננסית‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬. o‫מתפתחות‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫בפיתוח‬ ‫סיוע‬. o‫מפלה‬ ‫ושאינו‬ ‫צדדי‬ ‫רב‬ ‫גלובאלי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בינלאומי‬ ‫מסחר‬ ‫עידוד‬.
 22. 22. ‫ה‬ ‫ארגון‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬-OECD 22 ‫וה‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬-OECD o‫בממשלה‬ ‫רחב‬ ‫הכי‬ ‫הפעילות‬ ‫נפח‬ ‫בעל‬ o‫ה‬ ‫מחלקת‬-OECD‫במנהל‬‫חוץ‬ ‫סחר‬+‫מסחרית‬ ‫נספחות‬ ‫החיבור‬‫לתעשייה‬ o‫סחר‬ ‫חסמי‬ ‫הסרת‬ o‫דרישות‬ ‫של‬ ‫הרמוניזציה‬ o‫השקעות‬ ‫משיכת‬ o‫תאגידית‬ ‫אחריות‬ o‫השקעות‬ ‫הצהרת‬ o‫לאומית‬ ‫קשר‬ ‫נקודת‬–NCP o‫האספקה‬ ‫בשרשרת‬ ‫נאותה‬ ‫עסקית‬ ‫התנהגות‬:‫הסביבה‬ ‫איכות‬,‫עבודה‬ ‫חוקי‬, ‫וכדומה‬ ‫שחיתות‬ o‫כלכלית‬ ‫לגיטימציה‬ ‫דה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫אישית‬ ‫ותפורים‬ ‫כלליים‬ ‫כלים‬
 23. 23. ‫רגולטוריים‬ ‫מדריכים‬ 23 ‫קיימים‬ ‫מדריכים‬: o‫בסין‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫מוצרי‬ ‫רישום‬ o‫בסין‬ ‫רפואי‬ ‫ציוד‬ ‫רישום‬ ‫בהכנה‬ ‫מדריכים‬: o‫בהודו‬ ‫רפואי‬ ‫ציוד‬ ‫רישום‬ o‫בסין‬ ‫אלקטרוני‬ ‫סחר‬
 24. 24. •‫קשר‬ ‫ליצירת‬ ‫מייל‬IsraelFTAs@moital.gov.il •‫יצואנים‬ ‫פניות‬ ‫מערכת‬(ERM)economy.gov.il/ERMhttp:// •‫בלוג‬‫המינהל‬trade.net-israelhttp:// •‫המקומיים‬ ‫הבלוגים‬ •Newsletter‫שבועי‬ •‫חברתיות‬ ‫רשתות‬(Facebook, LinkedIn) •‫התעשייה‬ ‫עם‬ ‫ההתייעצות‬ ‫פלטפורמת‬ •‫מקצועיים‬ ‫וכנסים‬ ‫ועידות‬ ‫הקשר‬ ‫לשמירת‬ ‫כלים‬ 24
 25. 25. ‫הסכמים‬‫בילטרליים‬1 ‫פרל‬ ‫אלון‬ ‫יפעת‬–‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫אסתי‬‫קובו‬-‫איילון‬ ‫אלבין‬ ‫יאיר‬ ‫אירופי‬ ‫איחוד‬,EFTA,‫אמריקה‬ ‫ומרכז‬ ‫דרום‬ (‫כולל‬‫מרקוסור‬),‫טורקיה‬ ‫הירשלר‬ ‫רחל‬ ‫סגנית‬‫המינהל‬ ‫מנהל‬ ‫מדיניות‬‫והסכמים‬ ‫סחר‬ OECD‫נאותה‬ ‫עסקית‬ ‫והתנהלות‬ ‫יוסי‬‫אקרמן‬–‫המחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫שמיר‬ ‫ארבל‬ ‫ענת‬/‫איה‬‫ליבוביץ‬' ‫והב‬ ‫ורד‬–‫מזכירה‬ 02-666-2678 ‫הסכמים‬ ‫סחר‬ ‫וחסמי‬ ‫סחר‬ ‫מדיניות‬ ‫אגף‬ ‫מבנה‬ ‫בשירותים‬ ‫וסחר‬ ‫סחר‬ ‫הקשרי‬ ‫זייגר‬ ‫לנה‬–‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫ברנגה‬ ‫ניר‬ ‫רויטל‬‫סלע‬ WTO ‫שרטר‬ ‫ירון‬–‫המחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫ג‬'‫עדוי‬ ‫נאן‬ ‫הסכמים‬‫בילטרליים‬2 ‫נטע‬‫אל‬ ‫בר‬–‫ממונה‬ ‫פוזין‬ ‫עדן‬ ‫אופיר‬‫יוספי‬ ‫אסיה‬,‫רוסיה‬,‫אוקראינה‬,‫קנדה‬,‫אפריקה‬ 25
 26. 26. ‫רבה‬ ‫תודה‬,‫פוזין‬ ‫עדן‬ edenp@economy.gov.il http://israel-trade.net/

×