Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כנס מתקדמים ליצוא - מצגת מכון היצוא- שאולי כצנלסון - 12.7.2016

276 views

Published on

כנס מתקדמים ליצוא - מצגת מכון היצוא- שאולי כצנלסון - 12.7.2016

Published in: Retail
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

כנס מתקדמים ליצוא - מצגת מכון היצוא- שאולי כצנלסון - 12.7.2016

 1. 1. ‫יולי‬2016
 2. 2. ‫המכון‬ ‫חזון‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫ולשיתוף‬ ‫ליצוא‬ ‫הישראלי‬ ‫המכון‬ ‫לקידום‬ ‫בישראל‬ ‫המוביל‬ ‫הארגון‬ ‫הינו‬ ‫לאומי‬ ‫ולסיוע‬ ‫לפניות‬ ‫העיקרית‬ ‫ככתובת‬ ‫וישמש‬ ‫היצוא‬ ‫בישראל‬ ‫היצואנים‬ ‫קהילת‬ ‫לכלל‬.
 3. 3. ‫משמש‬‫ביצועית‬ ‫כזרוע‬‫היצוא‬ ‫לתעשיות‬ ‫בסיוע‬ ‫לממשלה‬ ‫משותף‬ ‫גוף‬‫הממשלתי‬ ‫ולמגזר‬ ‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫נעזר‬ ‫המכון‬‫ציבוריות‬ ‫בהנהלות‬‫סקטוריאליות‬,‫המורכבות‬ ‫יצואניות‬ ‫חברות‬ ‫מנציגי‬ ‫כמלכ‬ ‫פועל‬"‫ר‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬
 4. 4. ‫גומלין‬ ‫וקשרי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬-‫בחו‬"‫ל‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬
 5. 5. ‫פעילות‬ ‫מישורי‬ ‫שני‬ ‫ענפית‬ ‫פעילות‬
 6. 6. ‫במכון‬ ‫פעילים‬ ‫ענפים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫ענפים‬‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫ולמשפחה‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫וטואלטיקה‬ ‫אריזה‬ ‫ופלסטיקה‬ ‫תכשיטים‬ ‫חן‬ ‫וחפצי‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ HLS+ ‫סייבר‬ ‫רכב‬ ‫תעשיות‬ ‫משנה‬ ‫וקבלנות‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫מים‬ ‫קלינטק‬ ‫אגרוטכנולוגיה‬ ‫תקשורת‬ ‫קולנוע‬,‫טלוויזיה‬ ‫ומוסיקה‬ ‫מדיה‬ ‫ניו‬‫טקסטיל‬ ‫ואופנה‬
 7. 7. ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫תערוכות‬ ‫ומשלחות‬ ‫חוץ‬ ‫קשרי‬ ‫ליצואנים‬ ‫המרכז‬ ‫ומתחילים‬ ‫קטנים‬ ‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬ ‫בינלאומי‬ ‫ושיווק‬ ‫סחר‬ ‫חברות‬ ‫יצוא‬ ‫ללימודי‬ ‫המרכז‬ ‫בין‬ ‫וסחר‬-‫לאומי‬
 8. 8. ‫בינלאומיות‬ ‫בתערוכות‬ ‫השתתפות‬ ‫בעולם‬ ‫דגל‬ ‫בתערוכות‬ ‫לאומיים‬ ‫ביתנים‬ ‫עד‬ ‫החזר‬3,000‫בתערוכות‬ ‫השתתפות‬ ‫על‬ ‫דולר‬ ‫אחרות‬(‫ראשונה‬ ‫השתתפות‬ ‫עבור‬)
 9. 9. ‫אבנר‬‫פורטנוי‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬‫מידע‬‫עסקי‬ ‫מדף‬ ‫וסקרי‬ ‫מחקרים‬ ‫רכישת‬ ‫בחו‬ ‫מתחרים‬ ‫מפיצי‬ ‫איתור‬"‫ל‬ ‫איתור‬‫בארה‬ ‫יבואנים‬"‫עפ‬ ‫ב‬"‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫י‬(‫סיווג‬ ‫מספר‬ ‫מבוסס‬) ‫עפ‬ ‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬"‫יבוא‬ ‫רשימוני‬ ‫י‬(‫סיווג‬ ‫מספר‬ ‫מבוסס‬) ‫העסקי‬ ‫הסיכון‬ ‫לבחינת‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫פיננסיים‬ ‫דוחות‬. ‫בחו‬ ‫לחברות‬ ‫ואנליסטים‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬"‫ל‬. ‫בצוע‬‫ועבודות‬ ‫אנליסטים‬ ‫סקירות‬‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמות‬ ‫מידע‬. ‫הנפקה‬‫מקור‬ ‫תעודות‬ ‫והחתמת‬.
 10. 10. ‫שווקים‬ ‫על‬ ‫איכותי‬ ‫מידע‬/‫חברות‬: •‫אנליסטים‬ ‫סקירות‬Tailor Made‫לחברות‬. •‫המכון‬ ‫של‬ ‫חלקי‬ ‫במימון‬ ‫ליצואנים‬ ‫מדף‬ ‫ומחקרי‬ ‫מידע‬. •‫יעד‬ ‫שוק‬ ‫לאיתור‬ ‫מחקר‬(‫סקירת‬4‫שוקים‬) ‫מכרזים‬ ‫והפצת‬ ‫איתור‬ ‫מערכת‬ ‫הפעלת‬/‫ממוקדים‬ ‫פרויקטים‬+ ‫מכרזים‬ ‫להגשת‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬. ‫חדשים‬ ‫ואירועים‬ ‫פעילויות‬2016
 11. 11. ‫מידע‬ ‫מאגרי‬(‫חלקית‬ ‫רשימת‬)... Gartner–‫בתחומי‬ ‫אנליסטים‬ ‫וסקירות‬ ‫מדף‬ ‫בסקרי‬ ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫המידע‬ ‫חברת‬IT EUROMONITOR–‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫תחומי‬ ‫מרבית‬ ‫על‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬-‫מדינות‬ ‫לפי‬. KOMPASS–‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫מאגר‬:‫מפיצים‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬, ‫קניינים‬,‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... FROST & SULLIVAN–‫תעשיה‬ ‫מוצרי‬ ‫בתחום‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬, ‫ומדינות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לפי‬. DOSIER–‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫מאגר‬:‫מפיצים‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬, ‫קניינים‬,‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... RETAIL DIRECTORY–‫אנגליה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫באירופה‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬. JBT–‫של‬ ‫מאגר‬30,000‫בארה‬ ‫התכשיטים‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬"‫ב‬–‫מפיצים‬,‫רשתות‬,‫יצרנים‬, ‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... CHAIN STORE directory–‫בארה‬ ‫תכשיטים‬ ‫וחנויות‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬"‫ב‬. MANA-‫מאגר‬SALE REP’‫בארה‬"‫ב‬.
 12. 12. ‫ייעוץ‬‫והסחר‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועי‬ ‫הבינלאומי‬ •85‫תחומים‬ ‫במגוון‬ ‫יועצים‬. •‫צוות‬‫מנטורים‬‫מנוסה‬. ‫בועז‬‫מילשטיין‬ ‫ייעוץ‬
 13. 13. ‫יעוץ‬ ‫פגישות‬- ‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫נושא‬ ‫בכל‬ ‫מקצועי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫והדרכה‬ ‫הכוונה‬, ‫בתעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫עד‬20‫שעות‬,‫של‬ ‫החזר‬90%‫לחבר‬ ‫המכון‬. *20‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬ ‫לנושא‬ ‫לחברות‬ ‫יוענקו‬ ‫נוספות‬ ‫מסובסדות‬ ‫שעות‬. ‫יועץ‬ ‫בהנחיית‬ ‫קבוצתיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫מפגשי‬- (‫ענף‬ ‫או‬ ‫נושא‬ ‫ממוקד‬ ‫מפגש‬,‫עד‬3‫של‬ ‫לקבוצה‬ ‫שעות‬7 ‫משתתפים‬.)‫לחברים‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הבינלאומי‬ ‫והסחר‬
 14. 14. ‫קבוצתיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫מפגשי‬ ‫דוגמאות‬: ‫המוצר‬ ‫חבות‬ ‫ביטוח‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫ליצוא‬ ‫מוצר‬ ‫תמחור‬ ‫סודיות‬ ‫הסכמי‬ ‫בתערוכה‬ ‫ולמכור‬ ‫להציג‬. ‫לייצוא‬ ‫חוזה‬ ‫הכנת‬.
 15. 15. ‫שיווקית‬ ‫תכנית‬ ‫בהכנת‬ ‫סיוע‬ ‫מבוסס‬40‫עבודה‬ ‫שעות‬-‫של‬ ‫החזר‬70%‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫השיווקית‬ ‫התכנית‬ ‫ביישום‬ ‫סיוע‬,‫הלקוח‬ ‫לבחירת‬ *‫טלפונית‬ ‫והנחייה‬ ‫ליווי‬:‫למשך‬ ‫בחודש‬ ‫שעתיים‬6‫חודשים‬ (‫ל‬ ‫אופציה‬-6‫להתקדמות‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫חודשים‬) ‫של‬ ‫החזר‬70%‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫או‬: *‫מעשי‬ ‫סיוע‬:5‫למשך‬ ‫חודשיות‬ ‫שעות‬6‫חודשים‬ ‫של‬ ‫החזר‬70%‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 16. 16. ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬ -‫במפעל‬ ‫שעתיים‬ ‫בת‬ ‫פגישה‬ ‫במסגרת‬ ‫וייעוץ‬ ‫הדרכה‬ ‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬. -‫בינלאומי‬ ‫לתקן‬ ‫בהסכמה‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬. ‫עד‬50%‫עד‬ ‫היועץ‬ ‫עבודת‬ ‫מעלות‬9,300₪+‫מע‬"‫מ‬. ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫הגנת‬:‫מסחר‬ ‫סימן‬ ‫רישום‬,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬: ‫בשכ‬ ‫מהשתתפות‬ ‫ייהנה‬ ‫המכון‬ ‫חבר‬"‫עד‬ ‫היועץ‬ ‫ט‬50%‫המחיר‬ ‫מהצעת‬ ‫עד‬2,000₪+‫מע‬"‫מ‬. ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 17. 17. ‫לייצוא‬ ‫החברה‬ ‫מוכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫ודו‬ ‫החברה‬ ‫מוכנות‬ ‫בדיקת‬"‫להשלמת‬ ‫המלצות‬ ‫כולל‬ ‫מפורט‬ ‫אבחון‬ ‫ח‬ ‫פערים‬‫המכון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫במימון‬. ‫לתערוכה‬ ‫שיווקית‬ ‫מוכנות‬ ‫בחברה‬ ‫פגישה‬+‫דו‬"‫ולפעילויות‬ ‫לשדרוג‬ ‫המלצות‬ ‫הכולל‬ ‫מסכם‬ ‫ח‬ ‫נוספות‬ ‫שיווקיות‬ ‫המכון‬ ‫לחבר‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬. ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 18. 18. ‫פרויקט‬‫מנטורים‬(‫חונכים‬)‫לייצוא‬"(‫מנכ‬ ‫סיירת‬"‫ל‬)" ‫סיוע‬‫למנכל‬"‫ים‬‫מתמשך‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ ‫באמצעות‬ ‫הייצוא‬ ‫בהגדלת‬ ‫חונכים‬ ‫של‬‫שהוסמכו‬ ‫רב‬ ‫ומקצועי‬ ‫ניהולי‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫היצוא‬. ‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫הליווי‬‫ללא‬‫כספית‬ ‫תמורה‬! ‫נדרש‬‫לפחות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬1.5‫מיליון‬₪‫בשנה‬ ‫קודמת‬. ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 19. 19. ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הייצוא‬ ‫ובניהול‬ ‫העסקי‬ ‫בפיתוח‬ ‫סיוע‬‫שיווק‬ ‫יועץ‬ ‫חלקית‬ ‫במשרה‬ ‫בינלאומי‬(20‫או‬36‫חודשיות‬ ‫שעות‬)‫למשך‬ ‫שנה‬,‫משותף‬ ‫במימון‬‫והחברה‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫ושווה‬. ‫קריטריונים‬: *‫בין‬ ‫אחרונה‬ ‫קלנדרית‬ ‫בשנה‬ ‫כולל‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬1-50‫מיליון‬₪ *‫אחרונה‬ ‫קלנדרית‬ ‫בשנה‬ ‫יצוא‬ ‫היקף‬–‫עד‬5‫דולר‬ ‫מיליון‬. ‫בחברה‬ ‫רגולציה‬ ‫מנהל‬(‫בגיבוש‬ ‫תוכנית‬.) ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ייעוץ‬ ‫לשירותי‬ ‫היחידה‬
 20. 20. ‫דלתות‬ ‫לפתיחת‬ ‫תכנית‬–‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬:‫יעד‬ ‫במדינת‬ ‫איכותיות‬ ‫פגישות‬ ‫קביעת‬,‫עם‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬,‫ע‬ ‫שהוגדרו‬ ‫כפי‬"‫היצואן‬ ‫י‬. ‫באופן‬ ‫ומותאם‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫נבנה‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ ‫ממוקד‬‫היצואן‬ ‫לצרכי‬. ‫ע‬ ‫מבוצע‬"‫פרוייקטור‬ ‫י‬,‫למכון‬ ‫חיצוני‬,‫בתהליכי‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ ‫ומכירות‬ ‫שיווק‬,‫במדינת‬ ‫והשפה‬ ‫העסקית‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫המכיר‬ ‫היעד‬. ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫לאיתור‬ ‫היחידה‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫לאיתור‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬5142933-03reneek@export.gov.il
 21. 21. ‫חדשים‬ ‫בשווקים‬ ‫ותמיכה‬ ‫ליווי‬ ‫תכנית‬ ‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬: ‫חדש‬ ‫לשוק‬ ‫בכניסה‬ ‫סיוע‬-‫שוק‬ ‫מסקר‬ ‫החל‬,‫בניית‬ ‫דרך‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫לשוק‬ ‫כניסה‬,‫היצואן‬ ‫לצרכי‬ ‫מתאימים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫מציאת‬ ‫בפועל‬ ‫עסקאות‬ ‫מימוש‬ ‫ועד‬. ‫מבצעת‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫לחברת‬ ‫קריטריונים‬: -‫ישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫בסיוע‬ ‫מוכח‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ -‫במדינת‬ ‫קבוע‬ ‫שותף‬ ‫בעלת‬/‫יעד‬ ‫מדינות‬ -‫ועדה‬ ‫אישור‬ ‫עברה‬. ‫עד‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫המכון‬ ‫השתתפות‬20,000₪‫לחברה‬
 22. 22. ‫הבא‬ ‫הצעד‬:‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬, ‫לעולם‬ ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ ‫מתחילים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬ ‫מפגשים‬/‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫לצעדים‬ ‫הכוונה‬. ‫אינטרנטי‬ ‫מדריך‬:‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬. ‫תוכנית‬‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫ייצוא‬ ‫קידום‬/‫החרדי‬. "‫ומייצאים‬ ‫מעצבים‬." GETAPP”"‫אפליקציות‬ ‫מפתחי‬ ‫של‬ ‫ליצוא‬ ‫הכנה‬. ‫משנה‬ ‫קבלנות‬ ‫בענף‬ ‫לחברות‬ ‫היצוא‬ ‫קידום‬. ‫סטרטאפ‬ ‫לחברות‬ ‫שיווקית‬ ‫חממה‬ ‫מתחילים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬5142824-03leib@export.gov.il ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫מתחילים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬
 23. 23. ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ Country Snap Shot ‫ישראל‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫סקירה‬ ISRAEL ECONOMY ‫ומענקים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬: ‫וקרנות‬ ‫מדינה‬ ‫קרנות‬. ‫איתי‬‫זוהראי‬‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬5142820-03Itayz@export.gov.il ‫איתי‬‫זהוראי‬ ‫כלכלית‬ ‫יחידה‬ ‫יעד‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫סקירות‬
 24. 24. ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬–‫סמנכ‬"‫ל‬ ‫מקצועיים‬ ‫ושירותים‬ ‫כלכלה‬ ‫חטיבת‬ ‫מנהל‬ Shauli@export.gov.il ‫להצלחה‬ ‫אותך‬ ‫מלווים‬

×