Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

enlarge export

411 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

enlarge export

 1. 1. הגדלת הייצוא של מדינת ישראל יוזם המסמך : דורון דרור רעיון :
 2. 2. המטרה : הגדלת הייצוא של מדינת ישראל באופן ניכר . הבעייה : חולשה של חברות ישראליות קטנות בנושא שיווק בינלאומי { השקעה ראשונית בתשתית שיווקית , פערי תרבויות , חוסר משאבים לחדור למספר רב של שווקים בו זמנית }. הרעיון : שכפול ההצלחה של המדינה בסיוע לחברות הזנק וקטנות בנושא מחקר ופיתוח , ויישומו בתחום השיווק הבינלאומי של חברות קטנות . האמצעי : הקצאת תקציב שנתי של מאה מיליון דולר + מינוי של שר ייצוא ( אופציה ).
 3. 3. <ul><li>יש לנו את השכל , את הרעיונות הטובים בעולם , הון אנושי עולה על כל ארץ מערבית , מומחיות וידע כמעט בכל תחום , מייצרים ברמה איכות גבוהה מאוד , מתחרים במוצרים לא המוניים במחירים סבירים מאוד , עומדים בכל סטנדרט בינלאומי , ולמרות הכל : רק כמה חברות בודדות בארץ מצליחות בגדול ותופסות נתח עולמי ( טבע , צ ' קפוינט ). היצוא שלנו באחוזים לעומת הייצור של המדינות המתועשות הוא מאוד קטן . </li></ul><ul><li>עד היום התערבות ממשלתית תרמה רבות להקמה של עסקים קטנים , פיתוח וחברות הזנק . כספי ענק הושקעו ומושקעים בכל התחומים , והדבר נשא ונושא פירות . </li></ul><ul><li>התערבות ממשלתית בנושא שיווק לוקה בחסר וכמעט לא קיים , למעט פריסה של נציגי סחר אנמיים שדואגים יותר למקרו ופחות למיקרו , קרי פריסה שיווקית והנושאים שהועלו . סיוע למציאת סוכן / יבואן מסייע בצורה מינימלית לחלוטין . </li></ul><ul><li>מכון היצוא נטול משאבים והסיוע מוגבל מאוד . </li></ul>הבעייה - במילים אחרות:
 4. 4. <ul><li>הקמת &quot; צבא &quot; משווקים בינלאומיים בכל נקודה על הגלובוס ( לעומת נציגי סחר אנמיים ). </li></ul><ul><li>סיוע בהקמת חברות בנות לצורך שיווק בארצות היעד . </li></ul><ul><li>ייצוג של חברות ישראליות שבארץ נחשבות כמתחרות , מאותו תחום , ולייצג אותם כמקשה אחת בארצות היעד . בכך לגרום לשיתוף פעולה ולהציג מגוון רחב של פתרונות ומוצרים מכמה מפעלים . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה הצעות לדרכי פעולה
 5. 5. <ul><li>הקמת מחסנים אוטומטיים , לוגיסטיקה , שירותי תיקונים ושרות לקוחות בארצות היעד , משותפים לטובת מגוון רחב של יצרנים ישראלים . </li></ul><ul><li>שימוש נרחב בפרסום ויחצ &quot; נות מקומית בארצות היעד לקידום מוצרים ישראלים . </li></ul><ul><li>השתלטות על שטחי תערוכות גדולים , והתמחות בהקמת דוכנים מפוארים לטובת יצרנים ישראליים . </li></ul><ul><li>הקמת מטות של מודיעין עסקי , סקרים וכדומה . </li></ul><ul><li>הקמת צוות מתמחה לאיתור והגשת מכרזים מקומיים בארצות היעד . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
 6. 6. <ul><li>הכנת חברות מועמדות לכניסה לשווקים בינלאומיים , באמצעות צוות יועצי שיווק ואסטרטגיה . </li></ul><ul><li>כמקובל באישור מענק המדען הראשי , חברות שייהנו מהסיוע , ידרשו לתת תמלוגים למדינה מתוספת ההזמנות , ותמלוגים למשווקים הבינלאומיים כתמריץ להגדלת מכירות . </li></ul><ul><li>ניתן להתחיל עם מספר חברות ומספר ארצות יעד , ולהגדיל בהדרגה את היריעה . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
 7. 7. <ul><li>נקודה הכי חשובה : </li></ul><ul><li>ממשלה לא מסוגלת להרים פרויקט בסדר גודל כזה ולהיות מעסיק של הרבה משווקים . </li></ul><ul><li>לפיכך : לכל מדינת יעד יונפק מכרז שהמטרה להשתמש בחברה מבוססת , בארץ או בחו &quot; ל בעלת חברת הפצה ושיווק , בעלת קשרים ואמצעים . </li></ul><ul><li>בחברה זו יועסקו בעיקר תושבי המקום שמכירים את המנטליות והשפה . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
 8. 8. <ul><li>רעיון נוסף : שיפור זמינות מוצרים כאמצעי </li></ul><ul><li>לחדור לשווקים . </li></ul><ul><li>הבעייה : לחברות קטנות קשה להתחרות מול הגדולות . </li></ul><ul><li>דרך להתמודד באמצעות גמישות וזמני אספקה </li></ul><ul><li>קצרים . </li></ul><ul><li>מטרה : הגדלת מלאים של חומרי גלם , ושל מוצרים </li></ul><ul><li>מוגמרים במחסני ארצות יעד . </li></ul><ul><li>האמצעי : העמדת קרן ממשלתית הלוואות למימון גידול </li></ul><ul><li>במלאי , בריבית 0, פריסה ל - 20 שנים . </li></ul>הצעות לדרכי פעולה - המשך
 9. 9. סיום סיוע לחברה: ייצוא חברה > 25 מיליון $ הצלחה הצלחה למשל , אם החברה מכרה ביפן מעל 300,000$ בשנה בסיוע המדינה , הדבר מצדיק שכירת שירות של איש שיווק ממשאבי החברה , או יעד מכירות מעל מיליון ש מצדיק פתיחת חברה / משרד ביפן , משאב של החברה . { לדוגמה } סיום יעד מכירות שנתי לאזור מסוים ומינוי איש שיווק של החברה ממשאביה .
 10. 10. <ul><li>הגדלת הכנסות המדינה ממיסים : מס הכנסה חברות , לשכירים . </li></ul><ul><li>הגדלת הכנסות המדינה מפוטנציאל להנפקות אותן חברות שקיבלו סיוע . </li></ul><ul><li>קיטון באבטלה . </li></ul><ul><li>צמצום פערים חברתיים . </li></ul><ul><li>קיטון בכספי רווחה . </li></ul><ul><li>ופרמטרים כלכליים נוספים כתוצאה מגידול בייצוא . </li></ul>תוצרים למדינה

×