Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hakerethamachon

110 views

Published on

מפגש הכר את המכון

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hakerethamachon

 1. 1. ‫המכון‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬ ‫מפגש‬ 14‫נובמבר‬2017 ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫שירותי‬ ‫ליצואנים‬
 2. 2. ‫דרך‬ ‫אבני‬‫ליצוא‬ ‫עסק‬ ‫של‬ ‫בדרכו‬ ‫יצוא‬ •‫איתור‬ ‫סוכן‬/‫מפיץ‬/‫קניין‬ •‫עסקה‬ ‫סגירת‬ •‫לוגיסטיקה‬ •‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ ‫היעד‬ ‫בשוק‬ •‫בשווקים‬ ‫פעילות‬ ‫נוספים‬ ‫היערכות‬ •‫משחק‬ ‫כללי‬ ‫היעד‬ ‫בארץ‬, ‫תקן‬,‫עיצוב‬, ‫אריזה‬,‫מיתוג‬, ‫עסקי‬ ‫מידע‬ •‫סיוע‬ ‫אמצעי‬ •‫ביקור‬ ‫ביעד‬/‫תערוכה‬ ‫מוכנות‬ •‫מוצר‬ ‫מוכנות‬ •‫העסק‬ ‫מוכנות‬ •‫תכנית‬ ‫שיווק‬/‫אינטרנט‬
 3. 3. ‫משמש‬‫ביצועית‬ ‫כזרוע‬‫היצוא‬ ‫לתעשיות‬ ‫בסיוע‬ ‫לממשלה‬. ‫הממשלתי‬ ‫ולמגזר‬ ‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫משותף‬ ‫גוף‬. ‫סקטוריאליות‬ ‫ציבוריות‬ ‫בהנהלות‬ ‫נעזר‬ ‫המכון‬, ‫יצואניות‬ ‫חברות‬ ‫מנציגי‬ ‫המורכבות‬. ‫כמלכ‬ ‫פועל‬"‫ר‬. ‫היצוא‬ ‫מכון‬
 4. 4. ‫גומלין‬ ‫וקשרי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬-‫בחו‬"‫ל‬ ‫חברות‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬
 5. 5. ‫פעילות‬ ‫מישורי‬ ‫שני‬ ‫ענפית‬ ‫פעילות‬
 6. 6. ‫היצוא‬ ‫במכון‬ ‫מקצועיים‬ ‫ענפים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫ענפים‬‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫ולמשפחה‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫וטואלטיקה‬ ‫אריזה‬ ‫ופלסטיקה‬ ‫המולדת‬ ‫בטחון‬, ‫וחלל‬ ‫תעופה‬ ‫רכב‬ ‫תעשיות‬ ‫משנה‬ ‫וקבלנות‬ ‫מים‬‫קלינטק‬ ‫אגרוטכנולוגיה‬ ‫מובייל‬ ‫קולנוע‬,‫טלוויזיה‬ ‫ומוסיקה‬ ‫מדיה‬ ‫ניו‬ ‫טרייה‬ ‫תוצרת‬ ‫ויין‬ ‫סייבר‬ ‫דנטלי‬ ‫ומחשוב‬ ‫מכשור‬ ‫רפואי‬ ‫פינטק‬
 7. 7. ‫סיוע‬‫ליצואן‬‫מתחיל‬. ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬. ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫לתקינה‬ ‫התאמה‬. ‫מידע‬‫ליצואנים‬. ‫מידע‬‫מכרזים‬ ‫על‬‫בינלאומיים‬. ‫שותפים‬ ‫איתור‬‫עסקיים‬. ‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫סיוע‬. ‫למגזרים‬ ‫תכניות‬:‫חרדי‬ ‫ומגזר‬ ‫יהודי‬ ‫לא‬ ‫מגזר‬. ‫ליין‬ ‫און‬ ‫יצוא‬. ‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬
 8. 8. ‫מתחיל‬ ‫ליצואן‬ ‫סיוע‬ ‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫לדוגמא‬ ‫נושאים‬: ‫יצוא‬ ‫לקראת‬. ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬. ‫ודוקומנטציה‬ ‫לוגיסטיקה‬. ‫כספיים‬ ‫משאבים‬.
 9. 9. ‫תוכנית‬‫של‬"‫ב‬ ‫ו‬ ‫ביציאה‬ ‫מתחילים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬/‫מוצרים‬ ‫ומכירת‬ ‫שיווק‬ ‫פעילות‬ ‫הרחבת‬ ‫או‬ ‫ו‬/‫הבינלאומיים‬ ‫בשווקים‬ ‫שירותים‬ ‫או‬: ‫בשיעור‬ ‫התוכנית‬ ‫סיוע‬50%-‫עד‬200,000₪‫שנתיים‬ ‫למשך‬ ‫יעד‬ ‫לשוק‬. ‫סף‬ ‫תנאי‬–‫עד‬ ‫שנתי‬ ‫יצוא‬ ‫היקף‬250,000$. ‫מ‬ ‫קטן‬ ‫לא‬ ‫מכירות‬ ‫מחזור‬-500,000₪‫מ‬ ‫גדול‬ ‫ולא‬-50,000,000₪,‫או‬ ‫של‬ ‫הון‬ ‫גיוס‬ ‫לחילופין‬2,000,000₪. ‫הסיוע‬ ‫כולל‬ ‫מה‬–‫ובכללם‬ ‫היעד‬ ‫בשוק‬ ‫שיווק‬ ‫מערכי‬ ‫לפיתוח‬ ‫כספי‬ ‫סיוע‬: ‫שיווקית‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬,‫שיווק‬ ‫מערכי‬ ‫והקמת‬ ‫ייעוץ‬,‫יעד‬ ‫בשוק‬ ‫התמחות‬, ‫מקוון‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסום‬,‫היעד‬ ‫בשוק‬ ‫והדגמות‬ ‫תערוכות‬,‫טיסות‬,‫תקינה‬,‫ייעוץ‬ ‫וביטוח‬ ‫משפטי‬.
 10. 10. ‫חכם‬ ‫כסף‬ ‫תכנית‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫בשווקים‬ ‫מכירות‬ ‫בהגדלת‬ ‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מנהל‬ ‫באמצעות‬ ‫בשיעור‬ ‫התוכנית‬ ‫סיוע‬50% ‫עד‬500,000₪‫שנתיים‬ ‫למשך‬ ‫יעד‬. ‫עד‬1,000,000₪‫למשך‬ ‫מועדף‬ ‫יעד‬ ‫לשוק‬3‫שנים‬. ‫לשנה‬ ‫אחת‬,‫אחד‬ ‫לשוק‬ ‫אחת‬ ‫בקשה‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬. ‫כספיים‬ ‫משאבים‬. ‫סף‬ ‫תנאי‬ ‫מינימום‬ ‫ישיר‬ ‫יצוא‬K9,250‫כולל‬ ‫מכירות‬ ‫והיקף‬ ‫מ‬ ‫נמוך‬-M200₪. ‫במסגרת‬ ‫השקעות‬ ‫לתכנית‬ ‫שאושרו‬ ‫לחברות‬ ‫ההשקעות‬ ‫מרכז‬:‫מינימאלי‬ ‫ישיר‬ ‫יצוא‬ ‫של‬K9,100‫מעל‬ ‫מכירות‬ ‫והיקף‬M10₪‫ולא‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-M200₪. ‫לחברות‬ ‫ייחודיים‬ ‫סיוע‬ ‫ושיעור‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬ ‫המיעוטים‬ ‫ממגזר‬–‫מינימום‬ ‫יצוא‬ ‫גובה‬ 100,000‫אלף‬$. ‫ב‬ ‫שלב‬ ‫בוגרות‬ ‫חברות‬'‫תבל‬ ‫בתוכנית‬ ‫יצוא‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫להתקבל‬ ‫יכולות‬. ‫עד‬ ‫הקרן‬ ‫השתתפות‬ ‫גובה‬75% ‫היצוא‬ ‫מהוצאות‬.
 11. 11. ‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬. ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬"‫תוכניות‬‫של‬"‫חכם‬ ‫וכסף‬ ‫ב‬." ‫מנטורים‬/‫ליצוא‬ ‫חונכים‬. ‫בינלאומית‬ ‫לתערוכה‬ ‫הכנה‬. ‫כלליים‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬. ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: •‫רחב‬ ‫מאגר‬(‫וממושב‬ ‫מבוקר‬) ‫יועצים‬ ‫של‬–‫מומחים‬ ‫בתחומם‬. •‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬. •‫בתעריף‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫עלות‬ ‫קבוע‬.
 12. 12. ‫וייעוץ‬ ‫הדרכה‬. ‫משתנים‬ ‫לתקנים‬ ‫התאמה‬. ‫לתקינה‬ ‫התאמה‬ ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫יועצים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מאגר‬ ‫בתחום‬ ‫מומחים‬. ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬.
 13. 13. ‫מקצועי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫והדרכה‬ ‫הכוונה‬,‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫החזר‬90%‫עד‬20‫שעות‬. ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫ראשונה‬ ‫יעוץ‬ ‫פגישת‬. ‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬,‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫החזר‬70%‫עד‬40‫שעות‬. ‫בינלאומית‬ ‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬,‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫במפעל‬ ‫שעתיים‬ ‫בת‬ ‫פגישה‬. ‫בינלאומי‬ ‫תקן‬ ‫לקבלת‬ ‫יועץ‬ ‫ליווי‬–‫עד‬ ‫החזר‬50%‫משכ‬"‫ועד‬ ‫ט‬9,300₪+‫מע‬"‫מ‬. ‫לתערוכה‬ ‫שיווקית‬ ‫הכנה‬ ‫לפעולה‬ ‫המלצות‬ ‫דוח‬ ‫וקבלת‬ ‫בחברה‬ ‫מקצועית‬ ‫פגישה‬–‫עלות‬ ‫ללא‬. ‫הדוח‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬ ‫היועץ‬ ‫סיוע‬-‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫של‬ ‫החזר‬90%‫עד‬20‫שעות‬. ‫בטיפול‬ ‫סיוע‬‫בלידים‬‫התערוכה‬ ‫לאחר‬–‫תעריף‬200₪+‫מע‬"‫לשעה‬ ‫מ‬,‫החזר‬70%‫עד‬30‫שעות‬. ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫ליצוא‬ ‫חונכים‬ ‫פרויקט‬ ‫ללא‬ ‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫ליווי‬ ‫עלות‬(‫מחזור‬ ‫סף‬ ‫תנאי‬1.5 ‫מליון‬₪.)
 14. 14. ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬ ‫אישית‬ ‫מידענות‬-‫אישי‬ ‫וליווי‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫פגישות‬. ‫סקירת‬‫אנליסט‬-‫שוק‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בדיקת‬,‫תחרות‬ ‫עוצמת‬, ‫פוטנציאלים‬ ‫לקוחות‬. ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬-‫מתחרים‬ ‫סקירת‬,‫פיננסית‬ ‫איתנות‬,‫בדיקות‬ ‫ומוניטין‬ ‫רקע‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫במכון‬ ‫מידען‬ ‫עם‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫היצוא‬. ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫מגוון‬. ‫טריטוריות‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫מגוון‬.
 15. 15. 30‫מידע‬ ‫מאגרי‬–‫המובילה‬ ‫החמישייה‬ ‫גרטנר‬‫תחומי‬‫ותקשורת‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬(ICT.) ‫פרוסט‬&‫סליבן‬‫למוצרי‬‫תעשיה‬,HLS,‫מכשור‬‫ומדידה‬,‫רכב‬,‫אנרגיה‬, ‫מים‬,‫סביבה‬,‫אלקטרוניקה‬‫ומדעי‬‫החיים‬. ‫נקסיס‬‫רב‬ ‫פורטל‬‫עוצמה‬–‫בעולם‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫מידע‬. ‫מוניטור‬ ‫יורו‬‫מאגר‬‫צריכה‬ ‫למוצרי‬ ‫בעיקר‬ ‫באירופה‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬. ‫קומפאס‬‫מאגר‬‫מפיצים‬ ‫של‬ ‫עולמי‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬,‫קניינים‬, ‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫ע‬ ‫שנרכשו‬"‫המכון‬ ‫י‬. ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫מותאמים‬ ‫סקטורים‬.
 16. 16. ‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מילות‬ ‫לפי‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬ ‫ניטור‬ ‫חיפוש‬. ‫בהגשה‬ ‫לוגיסטי‬ ‫סיוע‬(‫מהמדינות‬ ‫בחלק‬–‫בתשלום‬) ‫במכרז‬ ‫מתחרים‬ ‫על‬ ‫מודיעין‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫יזומה‬ ‫בצורה‬ ‫נשלח‬. ‫נמוכה‬ ‫שנתית‬ ‫עלות‬.
 17. 17. ‫לשנת‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬2017 ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫שוק‬ ‫ודוחות‬ ‫מחקרי‬ ‫רכישת‬–‫של‬ ‫השתתפות‬50%‫של‬ ‫תקרה‬ ‫ועד‬5,000 ₪. ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫מחיר‬ ‫אנליסט‬ ‫סקירת‬ ‫הכנת‬6,500₪‫מתוכה‬–‫השתתפות‬ ‫המכון‬70%-4,500₪‫וחברים‬30%-1,950₪. ‫בחו‬ ‫ומפיצים‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬"‫ל‬5‫שונים‬ ‫מסלולים‬–200‫החברות‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הראשונות‬. ‫שלך‬ ‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫מפיצים‬ ‫לאיתור‬ ‫מסלול‬–‫ב‬ ‫המכון‬ ‫השתתפות‬-750 ‫ש‬"‫של‬ ‫כוללת‬ ‫מעלות‬ ‫ל‬1,500₪.
 18. 18. ‫לשנת‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬2017 ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫בארה‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬"‫עפ‬ ‫ב‬"‫לארה‬ ‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫י‬"‫ב‬(‫מספר‬HS)–50 ‫תשלם‬ ‫ללא‬ ‫הראשונים‬ ‫היבואנים‬. ‫עפ‬ ‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫איתור‬"‫לסין‬ ‫יבוא‬ ‫רשימוני‬ ‫י‬(‫מספר‬HS)–25 ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הראשונות‬ ‫החברות‬. ‫בחו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫פיננסיים‬ ‫דוחות‬"‫שלהן‬ ‫הפיננסית‬ ‫האיתנות‬ ‫לבחינת‬ ‫ל‬- ‫של‬ ‫לדוח‬ ‫עלות‬40$‫במקום‬ ‫לחבר‬125$‫רגיל‬ ‫מחיר‬. ‫בינ‬ ‫ופרויקטים‬ ‫מכרזים‬ ‫דחיפת‬"‫שנתי‬ ‫מנוי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הלקוח‬ ‫למחשב‬ ‫ל‬– ‫של‬ ‫סמלית‬ ‫עלות‬800₪‫במקום‬1,000$.
 19. 19. ‫בחו‬ ‫פגישות‬ ‫לקביעת‬ ‫תכנית‬"‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫ל‬ ‫פוטנציאלים‬. ‫עפ‬ ‫השותפים‬ ‫ואופי‬ ‫היעד‬ ‫מדינת‬"‫היצואן‬ ‫הגדרת‬ ‫י‬. ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬‫פרוייקטורים‬. ‫קבוע‬ ‫עבודה‬ ‫מודל‬. ‫ליצואן‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬,‫במידה‬ ‫נקבעו‬ ‫ולא‬‫פגישות‬.
 20. 20. ‫באמצעות‬ ‫סיוע‬ ‫בינלאומי‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫חדש‬ ‫לשוק‬ ‫בכניסה‬ ‫סיוע‬ ‫בפועל‬ ‫עסקאות‬ ‫מימוש‬ ‫ועד‬ ‫שוק‬ ‫סקר‬ ‫משלב‬ ‫לווי‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: ‫פ‬ ‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫מאגר‬"‫ע‬. ‫פ‬ ‫חברות‬"‫נוכחות‬ ‫עם‬ ‫ע‬ ‫יעד‬ ‫במדינות‬. ‫פ‬ ‫חברות‬"‫מנוסות‬ ‫ע‬. ‫ליצואן‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬
 21. 21. ‫למגזרים‬ ‫תכניות‬: ‫והמגזר‬ ‫יהודי‬ ‫הלא‬ ‫המגזר‬‫החרדי‬ ‫לחברות‬ ‫פרטני‬ ‫ליווי‬–‫ליצוא‬ ‫מוכנות‬ ‫מבדיקת‬ ‫החל‬. ‫תמיכה‬‫וסבסודים‬‫מוגדלים‬. ‫ליצואן‬ ‫יתרונות‬: •‫מתמשך‬ ‫ליווי‬. •‫השירותים‬ ‫בקשת‬ ‫שימוש‬ ‫המכון‬ ‫של‬.
 22. 22. ‫סיוע‬‫בינלאומיות‬ ‫בתערוכות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫עבור‬‫המסופקים‬ ‫נלווים‬ ‫ושירותים‬ ‫שטח‬ ‫שכירת‬‫על‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫התערוכה‬. ‫מיועד‬: ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫היוצאות‬ ‫לחברות‬‫ולראשונה‬‫לתערוכה‬‫שלא‬ ‫בינלאומית‬ ‫לאומי‬ ‫ביתן‬ ‫בה‬ ‫מוקם‬. ‫היקף‬‫הסיוע‬: ‫עד‬3,000$‫ארה‬"‫ב‬(‫מע‬ ‫בתוספת‬"‫מ‬ ‫כחוק‬.)‫תקנון‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫באתר‬ ‫להגשת‬ ‫וטפסים‬ ‫התכנית‬ ‫בקשה‬
 23. 23. ‫המרכז‬‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫ללימודי‬‫וסחר‬‫בין‬-‫לאומי‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫עשרות‬,‫תחומים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫וסדנאות‬ ‫קורסים‬-‫שיווק‬ ‫בינלאומי‬,‫אלקטרוני‬ ‫וסחר‬ ‫מידע‬,‫יעד‬ ‫במדינות‬ ‫עסקים‬ ‫עשיית‬,‫פיננסים‬ ‫בינלאומית‬ ‫וכלכלה‬,‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬,‫בינלאומי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫שיווק‬ ‫וכיו‬"‫ב‬. ‫הסיני‬ ‫לשוק‬ ‫לכניסה‬ ‫ייחודית‬ ‫הכשרה‬-‫ענפיות‬ ‫עבודה‬ ‫קבוצות‬ ‫זה‬ ‫בשוק‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫מומחים‬ ‫בהנחיית‬. ‫וובינרים‬-‫בכל‬ ‫נושאים‬ ‫במגוון‬ ‫הרצות‬ ‫שמיעת‬ ‫למשתתפים‬ ‫המאפשרים‬ ‫שיבחרו‬ ‫מקום‬. ‫הכשרות‬-/2112es/College/Events/events,/Servichebw.export.gov.il/
 24. 24. ‫בהצלחה‬! ‫לייב‬ ‫מנחם‬, ‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫מכון‬‫היצוא‬ leib@export.gov.il

×