Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalendarz 2015 - kiedy najlepiej brać urlop

Najwyższy czas rzucić okiem na rok 2015 i pomyśleć o sprytnym zaplanowaniu urlopu. Najlepiej, aby w jego trakcie wypadały dni wolne od pracy, dzięki temu zwiększymy długość i efektywność naszego wypoczynku.
Według kalendarza w roku 2015 wypada 113 dni wolnych od pracy, z czego 13 to dni świąteczne, 7 w ciągu tygodnia i 6 w weekendy.

  • Login to see the comments

Kalendarz 2015 - kiedy najlepiej brać urlop

  1. 1. *,5 GoldenLi ne WOLNE DNI W 201 5 ROKU STYCZEŃ 2015 S: . Czw. Pt. a 7 8 9 I 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 E Biorąc 2 dni odpoczniesz u . rIop-. .J 6 dni MARZEC Pn. Wt. Śr. Czw. 30 31 W marcu nie ma dni ustawowo wolnych od pracy. MAJ 2015 Pn. Wl. Śr. Czw. Pt. S0. Nd. 4s678ll 18 19 20 21 22 I 2S 26 27 28 29 _W odpoczniesz 3dni LIPIEC 2015 Pn Wt. Sr . Czw. Pl. SO, Nd. „ 2 3g 6 7 8 9 10 15 16 17 22 23 24 27 28 29 30 31 13 14 20 21 W lipcu nie ma dni ustawowo wolnych od pracy. 28 29 30 We wrześniu nie ma dni ustawowo wolnych od pracy. LISTOPAD 2015 23456!! nununu: 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 Bira( 4 dni LJFIOPLA 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 Z 1,. W lutym nie ma dni ustawowo wolnych od pracy. CZERWIEC 2015 Wt. Śl'. Czw. Pt. So «2snnIl 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 I ĹŹI 26 22 23 24 25 Odpoczniesz 4 dni Pn. Wl. Śr. Czw. PL S0 NL 12:: @nn mun nnn 30 W pażdzierniku nie ma dni ustawowo wolnych od pracy. 19 20 21 22 26 27 28 29 GRUDZIEŃ 2015 Pn. Wt. Sr. Czw. Pt. so. rxd. «2s4II 28 29 30 31 W 2015 roku przysługują nam dwa dodatkowe dni wolnego za święta wypadające w soboty: 15 sierpnia oraz 26 grudnia.

×