Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak pracownicy oceniają pracodawców - infografika

Sprawdziliśmy, jak pracownicy oceniają pracodawców!
Przeanalizowaliśmy 31 624 oceny, które 9 180 użytkowników GoldenLine wystawiło swoim obecnym i byłym pracodawcom w 2013 roku. Co cenią najbardziej? Na co narzekają najczęściej? Jaką ogólną ocenę wystawiają swoim obecnym i byłym pracodawcom?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak pracownicy oceniają pracodawców - infografika

  1. 1. najważniejsze dla pracowników Odsetek ocen pozytywnych i negatywnych 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% czas pracy (sztywny/nadgodziny) szkolenia organizacja pracy przełożeni atmosfera świadczenia socjalne / benefity możliwości rozwoju i awansu korporacyjność stres wynagrodzenie atmosfera możliwości rozwoju i awansu wynagrodzenie elastyczny czas pracy lokalizacja świadczenia socjalne / benefity szkolenia innowacyjność / profesjonalizm ciekawa praca przełożeni Pracownicy pozytywnie oceniają pracodawców 61% ocen pracodawców była pozytywna wynagrodzenie atmosfera możliwość rozwoju zawodowego benefity stres elastyczny czas pracy lokalizacja Jak pracownicy oceniają pracodawców? negatywne pozytywne39% 61% tyle ocen dostali pracodawcy tylu pracowników oceniło pracodawców 9 1 80 3 1 624

×