Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuprins

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cuprins

  1. 1. Cuprins CUPRINS PARTEA I CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1.1. Structura generală a unui sistem de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Algoritmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Noţiuni generale . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Definiţii şi caracteristici . . . . . . . . 1.2.3. Reprezentarea algorimilor . . . . . . . 1.2.3.1. Reprezentarea prin scheme logice . . . . . . . . . 1.2.3.2. Reprezentarea prin pseudocod . . . . . . . . . . . . 1.3. Teoria rezolvării problemelor . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLUL 2 Date, operatori şi expresii 2.1. Limbajele C şi C++ . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Programe în limbajul C/C++ . . . . . . . . . 2.3. Preprocesorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Elemente de bază ale limbajului . . . . . . 2.4.1. Vocabularul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Unităţile lexicale . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Date în limbajul C/C++ . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. Constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.1. Constante întregi . . . . . . . 2.5.2.2. Constante numerice, reale. 2.5.2.3. Constante caracter . . . . . . 2.5.2.4. Constante şir de caractere 2.5.3. Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.1. Declararea variabilelor . . 2.5.3.2. Iniţializarea variabilelor în declaraţii . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3.3. Operaţii de intrare/ieşire . 2.6. Operatori şi expresii . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Expresii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3. Conversii de tip . . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control 3.1. Implementarea structurii secvenţiale . . . 3.2. Implementarea structurii de decizie . . . 3.3. Implementarea structurilor repetitive (ciclice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Implementarea structurilor ciclice cu test iniţial . . . . . . . . . . 3.3.2. Implementarea structurilor ciclice cu test final . . . . . . . . . . . 3.4. Facilităţi de întrerupere a unei secvenţe Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 11 12 12 13 14 16 18 CAPITOLUL 4 Tablouri 4.1. Declararea tablourilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Tablouri unidimensionale . . . . . . . . . . . . 4.3. Tablouri bidimensionale . . . . . . . . . . . . . 4.4. Şiruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 19 21 22 22 22 23 23 25 CAPITOLUL 5 Pointeri 5.1.Variabile pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Declararea variabilelor pointer . . . 5.1.2. Iniţializarea variabilelor pointer . . 5.1.3. Pointeri generici . . . . . . . . . . . . . 5.2. Operaţii cu pointeri . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Pointeri şi tablouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. Pointeri şi şiruri de caractere . . . . 5.3.2.Pointeri şi tablouri bidimensionale. 5.4. Tablouri de pointeri . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Pointeri la pointeri . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Modificatorul const în declararea pointerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 27 28 29 29 29 30 31 31 39 39 39 CAPITOLUL 6 Funcţii 6.1. Structura unei funcţii . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Apelul şi prototipul unei funcţii . . . . . . . 6.3. Transferul parametrilor unei funcţii . . . . 6.3.1. Transferul parametrilor prin valoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.2. Transferul prin pointeri . . . . . . . . 6.3.2.1. Funcţii care returnează pointeri . . . . . . . . . . . . . . 6.3.3. Transferul prin referinţă . . . . . . . 41 5 42 45 45 46 50 51 53 53 55 57 60 61 61 62 63 63 64 64 66 67 68 69 69 71 72 74 75 75 77 77
  2. 2. Cuprins PARTEA a II a 6.3.4. Transferul parametrilor către funcţia main . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.4. Tablouri ca parametri . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.5. Funcţii cu parametri impliciţi . . . . . . . . . 84 6.6. Funcţii cu număr variabil de parametri . 84 6.7. Funcţii predefinite . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.7.1. Funcţii matematice . . . . . . . . . . . . 85 6.7.2. Funcţii de clasificare (testare) a caracterelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.7.3. Funcţii de conversie a caracterelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.7.4. Funcţii de conversie din şir în număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.7.5. Funcţii de terminare a unui proces (program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.7.6. Funcţii de intrare/ieşire . . . . . . . . 88 6.8. Clase de memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 6.9. Moduri de alocare a memoriei . . . . . . . 92 6.10.Funcţii recursive . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 6.11.Pointeri către funcţii . . . . . . . . . . . . . . . 100 Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator 7.1. Tipuri definite de utilizator . . . . . . . . . . 7.2. Structuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Câmpuri de biţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Declaraţii typedef . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Uniuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6. Enumerări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLUL 8 Fişiere 8.1. Caracteristicile generale ale fişierelor. . . 8.2. Deschiderea unui fişier . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Închiderea unui fişier . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Prelucrarea fişierelor text . . . . . . . . . . . . 8.4.1. Prelucrarea la nivel de caracter . . 8.4.2. Prelucrarea la nivel de cuvânt. . . . 8.4.3. Prelucrarea la nivel de şir de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.4. Intrări/ieşiri formatate . . . . . . . . . 8.5. Intrări/ieşiri binare . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6. Poziţionarea într-un fişier . . . . . . . . . . . . 8.7. Funcţii utilitare pentru lucrul cu fişiere. . 8.8. Alte operaţii cu fişiere . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLUL 9 Concepte de bază ale programării orientate obiect 9.1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Abstractizarea datelor . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Moştenirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.1. Moştenirea unică . . . . . . . . . . . . . 9.3.1. Moştenirea multiplă . . . . . . . . . . . 9.4. Încapsularea informaţiei . . . . . . . . . . . . . 9.5. Legarea dinamică (târzie) . . . . . . . . . . . . 9.6. Alte aspecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLUL 10 Clase şi obiecte 10.1. Definiţia claselor şi accesul la Membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1.1. Legătura clasă-structurăUniune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1.2. Declararea claselor . . . . . . . . . 10.1.3. Obiecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1.4. Membrii unei clase . . . . . . . . . 10.1.5. Pointerul this . . . . . . . . . . . . . . 10.1.6. Domeniul unui nume, vizibilitate şi timp de viaţă . . . 10.2. Funcţii inline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3. Constructori şi destructori . . . . . . . . . . 10.3.1. Iniţializarea datelor . . . . . . . . . 10.3.2. Constructori . . . . . . . . . . . . . . 10.3.1.1. Constructori cu liste de iniţializare. . 10.3.1.2. Constructori de copiere . . . . . . . . . . 10.3.3. Destructori . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.4. Tablouri de obiecte . . . . . . . . . 10.4. Funcţii prietene (friend) . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 103 106 107 107 108 111 113 114 116 116 116 117 CAPITOLUL 11 Supraîncărcarea operatorilor 11.1. Moduri de supraîncărcare a operatorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1. Supraîncărcarea prin funcţii membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2. Supraîncărcarea prin funcţii prietene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Restricţii la supraîncărcarea operatorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. Supraîncărcarea operatorilor unari . . . 11.4. Membrii constanţi ai unei clase . . . . . 118 119 119 120 121 122 126 6 129 129 130 130 130 131 132 132 133 133 133 136 136 139 139 140 142 142 143 144 145 145 150 151 151 153 153 154 155 156 156
  3. 3. Cuprins 11.5. Supraîncărcarea operatorilor insertor şi extractor . . . . . . . . . . . . . . . 11.6. Supraîncărcarea operatorului de atribuire = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7. Supraîncărcarea operatorului de indexare [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8. Supraîncărcarea operatorilor new şi delete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9. Supraîncărcarea operatorului ( ) . . . . . 11.10. Supraîncărcarea operatorului -> . . . . . 11.11. Conversii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.1. Conversii din tip predefinit1 în tip predefinit2. 11.11.2. Conversii din tip predefinit în clasă . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.3. Conversii din clasă în tip predefinit . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.4. Conversii din clasă1 în clasă2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4. Moştenirea simplă . . . . . . . . . . . . . . . 12.5. Moştenirea multiplă . . . . . . . . . . . . . . 12.6. Redefinirea membrilor unei clase de bază în clasa derivată . . . . . . . . . . . . . 12.7. Metode virtuale . . . . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 157 158 164 166 166 172 CAPITOLUL 13 Intrări/ieşiri 13.1. Principiile de bază ale sistemului de I/O din limbajul C++ . . . . . . . . . . . . . 13.2. Testarea şi modificarea stării unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3. Formatarea unui flux . . . . . . . . . . . . . 13.3.1. Formatarea prin manipulatori . . . . . . . . . . . . . 13.3.1.2. Manipulatori fără parametri . . . . . . . . 13.3.1.2. Manipulatori cu parametri . . . . . . . . 13.3.2. Formatarea prin metode . . . . . 13.4. Metodele clasei istream . . . . . . . . . . . 13.5. Metodele clasei ostream . . . . . . . . . . 13.6. Manipulatori creaţi de utilizator . . . . 13.7. Fluxuri pentru fişiere . . . . . . . . . . . . . 13.8. Fişiere binare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întrebări şi exerciţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 172 173 173 176 CAPITOLUL 12 Crearea ierarhiilor de clase 12.1. Mecanismul moştenirii . . . . . . . . . . . . . 176 12.2. Modul de declarare a claselor derivate. 177 12.3. Constructorii claselor derivate . . . . . . . 178 7 179 186 187 191 195 197 199 201 202 202 202 203 204 205 206 207 210

×