Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infografika z okazji Dnia Kobiet

545 views

Published on

Sprawdź, jaki poziom stanowisk najczęściej obejmują kobiety, jaki mają poziom wykształcenia i najczęściej deklarowane umiejętności.

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infografika z okazji Dnia Kobiet

  1. 1. Top management* . "'fl; {{(a. mqittxnzrtnu; l . , ’ll'4:y ; ‘ $0.: I nraIn}_.4i' 4% 12% 84% Management“ ' — dyrektorzy, cztonkowie zarzadu, ceo, prezesi “ — managerowie, kierownicy, szefowie, koordynatorzy Sredni szczebel , 1 5 - . Mvaxoraau nut-wVl'"t'r: mIa wyiszy stopien naukowy . ... ... . "30/o MBA . ... ... . . .1% studia podyplomowe . ... ... . H150/o magisterskie . ... ... . . .59% licencjackie . ... ... . .120/o iniynierskie . ... ... . . .3°/ o érednie . ... ... . "70/0 L_—. *n'x= lI', g‘ . ?CtlI, 'I: vI’: ,A, )."= Y Kobiety to 4 8% uzytkownikéw GL , . A - ; 'un. lfl, '4. u -vrroigrzo/ i. . ‘m; :I= .', , _nI4uun. mq)g. iv 1 . ‘I01.’ Administracja biurowa 14% Finanse/ E|<onomia 11% Marketing/ Reklama/ Public Relations 10% Sprzedaz 9% Szko| enia/ Edukacja 8% I‘ ; gqllllqluiixasfiuf 11;(; {‘»‘; 'hfi K “ Ill Negotiafion Project Management Customer Service Team Management Marketing ()| )I; ¥(t)Wél| ]1(‘Wl¢1S| ](‘rm| )()(| f~»l(¥Wi(‘(1£H]/ (H0/£¥| (‘](‘S1r()W£1H/ ('1l|7/ H<(JW|1H<£1(11'w(‘| W1Sl| (}()1(1(‘| ]1HM‘ (mar/ r‘< 701(1)

×