Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energia iturri barriztagarriak

Energia garrantzi asko dauka gure eguneroko bizian baina zelan lortzen doguz era barriztagarrian

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Energia iturri barriztagarriak

  1. 1. Energia iturriak energia emoten deuskuen materialak edo fenomenoak dira. Material batzuk, adibidez, ikatza eta petrolioa, eta fenomeno batzuk, adibidez haize edo olatuak, energia iturriak dira. Energia mota bi bereizten dira: energia iturri barriztagarriak eta energia iturri ezbarriztagarriak
  2. 2. Energia iturri barriztagarrietatik energia garbia lortzen da, hau da, ingurumena kutsatzen ez dauana.
  3. 3. Ohikoenak 5 dira: 1. Eguzkia 2. Haizea 3. Uraren korrontea 4. Olatuen indarra eta 5. Biomasa
  4. 4. Eguzkia • Eguzki panelen bidez eguzki energia aprobetxatu eta bero energia edo energia elektriko bihurtu daikegu.
  5. 5. Haizea • Aerosorgailuen bidez haize energia edo energia eolikoa ustiatzen dogu, eta energia mekanikoa energia electriko bihurtzen da.
  6. 6. Uraren korrontea • Presak eta urtegiak eraikiz, ura batzen da; eta gero, garaiera jakin batetik isurten da, uraren mogimendua aprobetxatzenko. Energia hidraulikoa zentral hidraulikoetan ustiatzen da, ur jauzien energia mekanikoa energia electrikoa bihurtzeko.
  7. 7. Olatuen indarra • Instalazio maremotrizen bidez, itsasgorako eta itsasbeherako ur masen mogimendua eta itsasoko olatuena erabili daiteke.
  8. 8. Biomasa • Materia organikoa (adibidez, landara hondakinak edo zaborrak) errez edo tratatuz, energia lortzen da, eta energia hori energia termiko edo electrico bihurtu daiteke.

×