Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Web 2.0

  1. 1. Web 2.0 Per Eric Marín.
  2. 2. Definició • La web 2.0 és l’evolució d’Internet per tal de satisfer la necessitat de participació de les noves generacions i per tant la possibilitat de poder interactuar.
  3. 3. Hi ha quatre eixos • • • • Comunicar. Compartir. Col·laborar. Divertir-se.
  4. 4. Comunicar • El correu electrònic i la missatgeria instantània s’han imposat absolutament com a sistemes de comunicació.
  5. 5. Compartir • Una de les funcionalitats més importants és la possibilitat que els usuaris d’Internet puguin compartir els seus recursos.
  6. 6. Col·laborar • Els usuaris tenen la possibilitat de crear, compartir i informar-se sobre diferents temes.
  7. 7. Divertir-se • Ens dóna la possibilitat de participar en comunitats que tenen com a objectiu l’oci.

×