Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bądź tak dobrym menadżerem, jak święty Mikołaj

Trzeba przyznać świętemu Mikołajowi, że dobrze zarządza swoim świątecznym biznesem. Prezenty dowozi na czas, spełnia marzenia dzieci i dorosłych, ze wszystkim zdąża na czas. Od Mikołaja można nauczyć się wiele, szczególnie jeśli chce się być dobrym menadżerem.

  • Be the first to comment

Bądź tak dobrym menadżerem, jak święty Mikołaj

  1. 1. Bądż „ +oii< d rim menadżerem, JGK UIC+Y Mikołaj " , `. DbOJ o sum MZCNMK. WSZYSCY hllCdZq, ze Swen MEKOIOJ +0 'i posiac o nienaganne. : opinii. JCS+ PPGiJdZiUY. Choć nie U dosioumrri 'i +e9o siowa znaczeniu me no nic do mricia. no. ChYbG. ze prezen- s_ +1 przed CICKGlJSKiHE dziecmi. wez z niego przmad. bqdŻ szczen ; i ameniiczni. T0 zawsze ZdGJC egzamin. . " _ g p a a a c. a n o '_ I I i | _ i; DZIGUJ 52m0 i sprawnie. FœPYKO sune+e9o Mimosa rumem j i nuje cm POK. medius œ+aone90 pionu. bi na mniec PGKGZGĆ . ' i' I I l I . i I J_ `. suam uisponiae cream'. ?IIPIOOUJ pracę. nie dziatu w POŚPIOCHÄ. 'i panuu nod sinuocJq i oboJ o SZCZCQÓIY. 3. zwan zespói Mawe+ Simoni MüKOłOJ nie bYbY w simie poradzic SObiC ze swoim zadaniem bCZ wsparcia. 0+GCZOJ sie ludzmi godnmi zaufania. na IK+ÓPYCh mzesz IiCZYĆ. zazen osiągniecie wecej. LI. sanem: innYCh. irie bCZ poniom dzieci piszq przed swie+ani iisii. Mma: w wiedziec czego m PO+r`ZCbG i Ja: noze m pmoc. Twoi wspoprocownici na pewno docenią FIOZIFUOŚĆ szczerea '„ rozmowi z robo. I I I l l I | 5. Bądz dobri w +m co robisz. poirarisz UYObPGZIĆ sobie Kogos innego w roni przmoszqcego prezenii niz SUICH MFKOIOJ? od SCłCK ia+ . ies+ niCZOSł-œionń EOZUIJOJ sie codziennie, ucz sie. chciea UiCCCJ i bqdŹ coroz ICPSZY w SbJOJCJ PPOCY. pewnie nie prze+ruiasz me co Swen mmm. aie do chemin pwinno

×