Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaliseringsdagen May 24th 2016

343 views

Published on

Presentation in Swedish held at Digitaliseringsdagen in Stockholm the 24th of May 2016. Digitalizations impact on the Swedish economy, what is digital transformation, why is it important and how do you go about to succeed. Includes an overview of our methodology for digital transformation –The Digital Maturity Matrix.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Digitaliseringsdagen May 24th 2016

 1. 1. 24 maj 2016 Digitaliseringsdagen #digitaliseringsdagen
 2. 2. Digitalisering – påverkan på svensk ekonomi
 3. 3. 90% av svensk ekonomi är INTE internetbaserad. BCG, 2014
 4. 4. Nästan hälften av Sveriges produktivitetstillväxt kommer från digitalisering.... Nästan inget utanför IT-sektorn! Tillväxtanalys, 2014-2015
 5. 5. DI, January 21st, 2016 Det är uppenbart att vi måste lägga mer tid på det här i styrelserna – Jakob Wallenberg
 6. 6. Affärslogiken har förändrats… •  Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. •  Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. •  Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. •  And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate. Something interesting is happening. Tom Goodwin
 7. 7. …och ingen är immun Tom Goodwin Källa: Bain & Co, 2014
 8. 8. Digital Transformation = Förändring
 9. 9. Digital Transformation = De anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld.
 10. 10. 5 saker framgångsrika företag har gemensamt
 11. 11. Se sanningen i vitögat 1
 12. 12. Organisation Processer Vision Mission Värderingar Strategiarbete Infrastruktur Erbjudande & Intäktsmodell Data & Analys Kontaktytor Relationer Digitaliseringen påverkar hela bolaget…. … inte bara kommunikation och IT 2
 13. 13. 3 Ökad snabbhet
 14. 14. 3 Ökad snabbhet
 15. 15. Digital kompetens vs digital kunskap 4
 16. 16. Jag är alibit! Det digitala alibit vs gemensamt ansvar 5
 17. 17. Digital Transformation, Waves and SurfingYou can’t stop the waves but you can learn to surf Jon Kabat-Zinn
 18. 18. 1. Ta position
 19. 19. 2. Välj rätt vågor
 20. 20. 3. Gör det mesta av vågorna
 21. 21. ”och vad ska vi göra ... när ... och hur?”
 22. 22. Digital Maturity Matrix
 23. 23. Kunskap Rekommendationer Verktyg
 24. 24. 3 mognadsfaser
 25. 25. Digitalisering påverkar hela företaget
 26. 26. … som utvecklas i en viss ordning Strategiarbete Organisation Processer Infrastruktur Data & Analys Erbjudande & Intäktsmodell Kontaktytor Relationer MOBILISERING KOORDINATION ACCELERATION Varför? Vart? Hur? Vad? Värderingar, Vision & Mission
 27. 27. …hur det vanligtvis ser ut MOBILISERING KOORDINATION ACCELERATION Värderingar, Vision & Mission Strategiarbete Organisation Processer Infrastruktur Data & Analys Kontaktytor Relationer Varför? Vart? Hur? Vad? Erbjudande & Intäktsmodell
 28. 28. Avslutningsvis
 29. 29. << Mål Medel >>
 30. 30. ? ? ?
 31. 31. ”så hur bråttom är det?”
 32. 32. Adlibris Bokus
 33. 33. www.digitaltransformation.net Identifiera bolagets digitala mognad
 34. 34. Frågor och presentation? #ledadigitaltransformation
 35. 35. #ledadigitaltransformation Joakim Jansson 0708-664035 joakim@digjourney.com twitter@joajan twitter@digjourney Marie Andervin 073-993 50 12 marie@digjourney.com twitter@marieandervin

×