Efinanceforum Agenda 6maj 2010

1,031 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Efinanceforum Agenda 6maj 2010

  1. 1. Nordens ledande forum, nu för 7:e gången! e-financeforum Purchase to Pay & e-faktura 2010 Keynote presentationer 6 maj 2010 Grand Hôtel, Stockholm Ordförande Per-Arne Jonsson Mattias Norin Nicklas Johansson Linus Malmberg Jan Svedman Tidigare Manager Global IMT Procurement VD Arrangeras av: IT & Process Procurement Processägare Manager Nordic/ Manager Nordic/Inköpsdirektör Purchase-to-pay Client Procurement Procurement Manager Nordic e-faktura 2010 www.e-financeforum.com Rundabordsmoderatorer Anneli Fredman Per-Arne Jonsson Mikael Werner Anette Dahlman Lotta Bergqvist Katarina Arbin Per Wiman Eva Sundell Ida Balog Christina Stjernlöf Ansvarig order och Tidigare Manager EDI Coordinator Strategisk Inköpschef Chef leverantörs- Ek dr Chef/Manager Projektledare Tidigare projektledare Invoicing & Document faktura Procurement Accounts Payable reskontra Handelshögskolan EDI & e-solutions utgående e-faktura på Schenker, Eka Support SSAB EMEA Nordic/Inköpsdirektör Services Stockholm Chemicals Silver Partners Name Tag Sponsor Partners För att registrera dig ring: 08 - 650 02 70 e-post: info@e-financeforum.com
  2. 2. e-financeforum Inköp - från behov-till-betalning & e-faktura 2010 Välkommen till e-finance forum Stockholm 2010! - Sveriges första organisationsövergripande dag om e-faktura med fokus på inköp från behov till betalning! Det är varje företags strävan att fokusera sina resurser på kärnverksamheten – oavsett om det rör sig om produktion av fysiska produkter eller leverans av tjänster. Trots att inköp av varor och tjänster utgör mer än 60 % av ett företagets totala kostnader, har få företag en klar bild av hur kostnadseffektiv deras inköp är. Oberoende undersökningar visar att inköpskostnaderna med rätt åtgärder kan sänkas med upp till 12 % på totalnivå. e-finance forum erbjuder ett unikt tillfälle att lära från och nätverka med representanter från företag från en rad olika branscher, som alla har gemensamt att de har sett över och optimerat sitt flöde från behov-till-betalning. De illustrerar hur de lyckats samordna organisationen internt, hur de knutit leverantörer närmare sig samt hur de dragit fördelar av att skicka e-faktura till kund. På konferensen berättar de om sina framgångsfaktorer, delar med sig av sina lärdomar och beskriver sina senaste erfarenheter. Några av nyckelpunkterna under dagen är: • Hur säkerställer ni att organisationen internt arbetar mot samma mål? • Så motiverar ni användare att följa uppsatta processer • Lär hur ni genom processoptimering från behov-till-betalning kan minska kostnader och optimera kassaflöde • Maximera leverantörs & kundrerelationen genom integrerade kommunikationsnätverk – ta del av både sändare och mottagareperspektivet! • Hur får ni kontroll över era kostnader och kan göra realtidsuppdaterade spendanalyser? För att maximera din inlärning och ditt nätverkande erbjuder e-finance forum en rad kompletterande inslag. Under dagen får du ta del av presentationer från branschexperter och nyckelpersoner samt paneldiskussioner. Vidare engageras du själv under dagen genom rundabords- samtal tillsammans med andra deltagare och erbjuds möjligheten att träffa systemleverantörer under interaktiva workshops. Missa inte detta unika tillfälle att lära av och jämföra er med de ledande organisationerna i Sverige. Konferensöversikt Jag ser fram emot att välkomna dig till Grand Hôtel i Stockholm den 6 maj 2010! Med vänlig hälsning, Anna Näsmark, Editorial Director, e-finance forum Tfn: +46 8 676 01 80, e-mail: anna.nasmark@e-financeforum.com ”E-faktura 2010 är en intressant mötesplats för enskilda deltagare eller organisationer att dela erfarenheter och kunskap inom e-faktura och e-handelsområdet. Alla går därifrån med nya kontaktytor och idéer samt en stor portion inspiration för arbetet på hemmaplan”. Jan Svedman, PEAB ”Vi har under flera år sett en utveckling i riktning av outsourcing och/eller etablering av företagsinterna “shared service centers” för olika delar i den totala processen “Source-2-Pay”. Den goda tanken har varit att effektivisera genom specialisering och stordrift. Vad som många gånger glömts bort är att verklig effektivitet aldrig kan uppnås genom suboptimering, vi har helt enkelt glömt bort att detta är en enda sammanhängande process. När vi trycker ner den knöliga mattan på ett ställe så bubblar den upp på något annat ställe om vi inte ser till att ta bort det som ligger under. Det är ett ledningsansvar att lösa detta, och det krävs att vi som funk- tionsansvariga lyfter oss i håret och ser sammanhangen.” Per-Arne Jonsson, tidigare Kraft Foods
  3. 3. Programöversikt - Nytt för i år, 3 olika för spår! Inkommande e-faktura Inköp från behov till betalning Utgående e-faktura Under den här delen av dagen fokuserar Visionen är ett enda flöde från behov-till- Allt fler vill ha det och allt fler gör det. Pres- vi på att titta på de alternativ som finns på betalning, med spendanalyser i realtid och sen på det leverantörer att skicka e-fakturor marknaden. Vi gör en marknadsöverblick minimala resurser för manuell felsökning. ökar allt mer. Fler och fler företag inser även och lär av företag som kommit olika långt. Allt fokus ska ligga på kärnverksamhet och kostnadsbesparingen och den kontroll ett au- Behovet av erfarenhetsutbyte är stort och avtals-förhandling med fokus på rätt och tomatiserat utgående flöde innebär. Här går den här delen av dagen syftar till att ge dig sökbar information redan på katalognivå. Här vi igenom hur olika företag löst utmaningen konkreta råd och tips för att komma vidare i möter vi företagen som gjort det och företagen med kunders olika krav och systemförutsätt- er utveckling. som gör det – ser över sina processer från ningar, vilka alternativ som finns och hur man behov till betalning. får snabbast ROI. 09.00-10.20 Gemensam inledning 10.20-10.50 Förmiddagskaffe Rundabordssamtal - Pass 1: 10.50-11.20 & Pass 2: 11.25-12.00 – enskilda spår för inkommande & utgående e-faktura samt inköp från behov till betalning A B C D E F G H I J K L M 12.00-13.00 Lunch 13.00 Temainriktade presentationer 13.35 Demosessioner 14.40-15.10 Eftermiddagskaffe 15.10-16.20 Gemensam avslutning 09.00 Gemensam inledning: 09.00 Ordföranden och E-FinanceForum inleder dagen 09.25 Praktikfall: Att automatisera från behov-till-betalning – utmaningar och 09.05 Praktikfall: Så skapar ni incitament för möjligheter! internt samarbete mellan finans, inköp och IT! Allt fler företag ser över sina inköpsrutiner med en Trots systemimplementationer, beslut och mandat högt önskan att öka kontrollen över spendanalyser och avtal- uppe i organisationen samt tillräckligt med personella strogenhet. Vikten av samarbete i organisationen och och ekonomiska resurser – händer det inte sällan att ett helhetsperspektiv över transaktionsflödet betonas i utvecklingen går oändligt långsamt? Anledningen – den denna session. mänskliga faktorn? • Framgångsfaktorer för samarbete mellan säljare och köpare •Så säkerställer du att inköp, ekonomi och IT verkar mot samma mål! • Att gå från decentraliserade enheter till gemensamma, •Vem ska äga och driva processen mot source-2-pay? automatiserade processer – vad bör du tänka på? •Så får du inköp att känna ett engagemang för e-fakturautvecklingen • Att gå från teori, plan till att uppnå kritisk massa – framgångsfaktorer •Så får du användare att agera i enlighet med uppsatta processer för att ansluta många leverantörer! och mål Thommy Johansson, Projektledare, Visma Per-Arne Jonsson, Tidigare Inköpsdirektör, Kraft Foods 09.45 Keynote: IBM Procurement Transformation – vision och framgångsstrategier! IBM hör till de världsledande inom optimerade verksam- hetsprocesser från sourcing till betalning. Deras mission är att ständigt utveckla sina kund-leverantörsrelationer till en konkurrenskraftig supply chain-kostnad. • Effektivisera inköpsfunktionen genom att centralisera, specificera och kvalitetssäkra • Hur IBM har byggt upp centrala centers för att lägga ut delar av inköpsfunktionen till globala center • e-procurement – utmaningar och visioner inför framtiden • Problem och fallgropar vid förändring Nicklas Johansson, Nordisk inköpschef, IBM
  4. 4. 10.20-10.50 Förmiddagskaffe – tid för nätverkande Rundabordssamtal Ta chansen till informell interaktion med några av Sveriges mest framgångsrika företag inom automatiserings- processer och kostnadsbesparingar. Du har möjlighet att delta vid två olika bord för så mycket information Pass 1: 10.50-11.20 och inspiration som möjligt. Ta chansen att föreslå vilka frågeställningar du vill resonera kring inom ramen för respektive diskussion. Anmäl dig nu, välj bord samt föreslå frågeställningar att diskutera. Antalet platser per Pass 2: 11.25-12.00 bord är begränsade till 15 personer – först till kvarn! A E J Tema: Inkommande e-faktura: Tema: Inköp från behov till Tema utgående e-faktura: betalning: Erfarenheter från införande av Detta kan tjänstesektorn lära av Utgående e-faktura - så skapar du en e-faktura - bakgrund och målsättning tillverkande industri – dessa verktyg win-win situation för leverantör och • På vilka grunder valde OKQ8 att gå vidare och lärdomar finns! kund med e-faktura? • Vilka lärdomar kan tjänstesektorn dra av • Vilka alternativ står till buds när kraven ökar • Vilka var utmaningarna vid urval och tillverkande industri? på att skicka e-faktura? bearbetning av leverantörerna? • Vilka är de största utmaningarna? • Hur ska ni navigera genom olika kundspecifika • Vilka lärdomar finns att ta del av under • Vad är svårast när invanda rutiner ska krav? F projektets gång? kartläggas och förändras? • Kan ni ställa krav på era kunder att ta emot Jarmo Hotti, Anette Dahlman, Inköpschef, Lernia e-faktura? K Chef Integration & Business Intelligence, Per Wiman, Chef/Manager EDI & OKQ8 Spendanalyser i realtid – utopi eller e-solutions, Schenker möjlighet? B • Hur många minuter om dagen spenderar er faktura- och inköpsorganisation på att hantera felaktiga fakturor? Ordermatchning – utmaningar och • Känner ni till den totala transaktionskost möjligheter med automatiserade flöden naden från source-2-pay? • Hur minskar du fel vid ordermatchning? • Vad innebär det att ta ett ansvar? G • Hur skall man förändra sitt beteende när Per-Arne Jonsson, Tidigare Inköps- e-inköpsarbetet i högre grad medför direktör, Kraft Foods förändringar i verksamheten än bara e-faktura? Det globala företagets utmaningar och • Vem i organisationen ska bära ansvar för möjligheter vid gränsöverskridande leverantörskontakterna? e-handel Ida Balog, Tidigare projektledare, Eka • Detta bör ni tänka på vid gränsöverskridande C Chemicals & Schenker transaktioner • Utmaningar då den egna verksamheten är spridd till många länder eller regioner Leverantörsbearbetning – lättare sagt • Aktuella EU-direktiv – möjliggörare eller än gjort. Lär av andras erfarenheter! bromskloss? H L • Hur motiverar ni era leverantörer att skicka Mikael Werner, EDI coordinator, e-faktura när de får en kostnad och ni får Ericsson ”vinsten”? • Vilket är det bästa sättet att sköta leverantörs- Shared service center med full Från behovsanalys till Europeisk aktivering – inhouse, via fakturaväxel eller automation – erfarenheter från Volvo utrullning – så gick SSAB från 0-60% annat? på ett år • Hur har gamla inarbetade processer • Vad kan vi lära av erfarenheter från olika utvecklats samtidigt som marknaden • Hur såg behovsanalysen ut? testprojekt vid anslutning av nya leverantörer kontinuerligt förändras? • Vilka avvägningar gjorde man och varför för e-faktura? valdes en pdf-fil? • Vad kan tjänstesektorn lära av tillverkande • Vi jämför olika integrationsprojekt mellan industri? • Vilket bemötande har de fått från kund och kund och leverantör – vilka goda och mindre hur lyckades man gå från 0-60% elektroniska • Hur har Volvo drivit processägandet internt lyckade exempel kan vi lära av? fakturor på ett år? för största framgång? D M Lotta Bergqvist, I Mattias Norin, Global Processägare Christina Stjernlöf, Invoicing & Chef leverantörsreskontra, ABB Document Support SSAB EMEA Purchase-to-Pay, Volvo Testprojekt vid leverantörsaktivering Från kundspecifika lösningar till för e-faktura – så blir ni tidseffektiva! Stegvis införande av purchase to pay – standardlösningar – går det? detta ska du tänka på! • Rollfördelning - vem ska göra vad i test- • Hur ser strategi och plan ut för analys och processen? • Kritiska framgångsfaktorer genomförande? • Hur lång tid ska du estimera för respektive • Vilka är de vanligaste fallgroparna när • Vad innebär en standardlösning baserad på leverantör? processen ska införas och följas upp? Svefaktura? • Vilka erfarenheter finns det vid lyckosamma • Hur får ni användarna att använda systemet • Vilka avvägningar gjorde AGA Gas och hur aktiveringar? och med det realisera besparingarna? har det gått så långt? Anneli Fredman, Systemansvarig order Katarina Arbin, Ek dr Handelshögskolan i Eva Sundell, Ansvarig administrativa & faktura, Nasdaq OMX Stockholm, Projektledare e-inköp Aleris tjänster, AGA Gas
  5. 5. 12.00-13.00 Lunch – med fortsatt nätverkande 13.00 Paneldebatt: 13.00 Marknadsöversikt: Marknadsöversikt: Från behov till betalning & utgående Så ser marknaden för inköpssystem ut och så Urvalet av systemleverantörer är stort på både den svenska och inter- optimerar du din utvecklingsprocess från behov- nationella marknaden. Dina val av samarbetspartners ska täcka in både till-betalning er nuvarande situation samt den tillväxt ni planerar för. Systemleverantörer och VAN-operatörerna är väsentliga • Vilka aktörer finns på den svenska marknaden idag? för utvecklingen mot automatiserade transaktioner. Här får du • Vad är skillnaden mellan exempelvis EDI, e-faktura och pdf-faktura? lyssna på en oberoende part som kartlagt de olika aktörerna och belyser sätt att optimera inköps- och fakturahanterings- • Hur ska ni välja idag för att tillgodose era behov imorgon? processer. • På vilket sätt samarbetar VAN-operatörerna för ett mer effektivt • Hur ser marknaden för inköpssystem ut? informationsutbyte? • Så lägger du en hållbar plan för utveckling • Hur ska ni säkerställa er interna process för snabb ROI? • Så ser erfarenheterna från tidigare projekt ut Paneldebatt med dagens sponsorer Katarina Arbin, Ek dr Handelshögskolan i Stockholm, Projektledare e-inköp Aleris 13.35-14.40 Demosessioner: Pass 1 13.35-14.05 En komplett lösning för att automatisera hela behovs- till MediusFlow är Skandinaviens ledande lösning för hela betalningsprocessen! Lyssna till hur våra lösningar möjlig- processen inköp till betalning. Med en skalbar plattform, gör för era leverantörer att enkelt skicka e-fakturor och intuitivt användargränssnitt och marknadens bästa hur ni får samtliga fakturor i samma flöde elektroniskt matchningsmotor erbjuder vi er att komma och se hur MediusFlow kan från första dagen! Basware har enkla, beprövade och effektiva lösningar för effektivisera er organisation. Förutom EFH kommer vi att tala om hur Ni kan att elektroniskt skicka och ta emot de flesta inköps- och betalningsrelaterade digitalisera interna dokumentflöden med hjälp av MediusFlow. Se hur Medius- dokument. Flow kan ta er ett steg närmare det papperslösa kontoret – på riktigt! Pass 2 14.10-14.40 Hur kan ditt företag möta marknadens och VAN-tjänster, fakturaväxlar och EFH-system i all ära. kundernas önskemål om e-faktura? Hur kan ni Syftet är inte att kunna ta emot eller skicka e-fakturor. införa e-fakturering utan att göra fakturaproces- sen mer komplex eller kostsam, snarare tvärtom? Syftet är att faktiskt göra det. Hur säkerställer ni att lagkrav och skatteregler följs, även vid internationell e-fakturering? Vi visar hur du enkelt och flexibelt kan hantera utgående e-fakturor. 14.40-15.10 Eftermiddagskaffe – fortsatt nätverkande 15.10 Gemensam eftermiddag: 15.10 Keynote: Global end-to-end process 15.45 Förändring är inte en process för otåliga – ta del av Volvos resa! – tappa inte siktet mot målet! För att nå en effektiv end-to-end process från behov till Att leva i en föränderlig värld och att förändra villkor vi betalning krävs att alla inblandade strävar mot samma mål. tar för givna har varit en röd tråd genom dagen. Med Ta del av såväl interna som externa utmaningar och hur de större insikter och konkreta verktyg kan vi planera bät- löst dessa. För Volvo Group var steget mot minskad admin- tre, sätta mer realistiska mål och mer effektivt allokera istration med mer resurser till kärnverksamheten självklar. resurser. Sedan återstår ”endast” förändringen i det vardagliga arbetet • Hur har utrullningen sett ut internationellt och vilka var de största – hur skapar vi bestående förändring i de anställdas beteenden. utmaningarna? • Tydlig affärslogik, ROI och väldefinierade KPI:er – så driver du • Hur kan ett företag säkerställa att processer följs upp och efterlevs? strukturerade förändringsprogram • Vilka lärdomar kan andra bolag dra av Volvos erfarenheter? • Endast 30 procent av alla strategier genomförs – hur säkerställer du att förmågan att leda förändring är lika stort som behovet av Mattias Norin, Global Processägare Purchase-to-pay, förändring och utveckling? Volvo Business Services • Så involverar du hela organisationen i förändringsarbetet genom ett förtroendefullt ledarskap som ger engagemang Linus Malmberg, VD, Cordial 16.25 Ordförande avslutar dagen och e-FinanceForum bjuder in till mingel
  6. 6. Medverkande på e-finance forum Stockholm 2010 Ordförande: Jan Svedman IT & Process Manager Katarina Arbin, Doktorand, Handelshögskolan Procurement, PEAB Katarina Arbin är Ek dr från Handelshögskolan i Stock- Jan har idag en central roll Peabs interna förändrings- holm. Arbins forskning fokuserar på elektroniska process som ansvarig för IT- och Verksamhetsutveckling inköpssystem (beställarsystem) och vad som påverkar vid Koncern Inköp. Som ett led i att utveckla PEABs adoption och användning på organisations- och individ Inköpsverksamhet har Jan arbetat med ett flertal nivå. Katarina har även praktisk erfarenhet av e- projekt för Processutveckling. Jan har ett samord- inköpssystem, både från leverantörs- och kund sidan. ningsansvar för all e-handel inom Peab. Jan är också styrelsemedlem i branschorganet BEAst. Eva Sundell, ansvarig administrativa tjänster AGA Med verksamhet i Norden och Baltikum är AGA norra Mattias Norin, Global Process Owner P2P, Europas ledande företag för industrigas och en del av The Volvo Business Services Linde Group. Eva är idag ansvarig för bl.a. utgående e- Mattias Norin är ansvarig för global processutveckling fakturalösningar. Hon har tidigare arbetat med försäljning inom Purchase to Pay (P2P) på Volvo Business Services samt affärs- och tjänsteutveckling inom AGA. inom Volvo koncernen. Focus har legat på att utveckla lösningar och processer för att uppnå en hög grad av Ida Balog, tidigare projektledare Schenker, automatisering och standardisering för att sänka kost- Eka Chemicals nader och optimera cash flow för Volvo koncernen. Rodica har en bred bakgrund inom ekonomi och IT med erfarenhet av att driva komplexa, tvärorganisatoriska Nicklas Johansson, Nordisk inköpschef, IBM förändringsprojekt med IT som verktyg. Hon har arbetat med förändring i olika branscher och med olika utmanin- Nicklas Johansson är Nordisk inköpschef på IBM med gar. Inom Schenker AB, har hon drivit e-Inköps processen ansvar för samtliga inköpsaktiviteter inom IBM i Norden. P2P ”från behov till betalning” - för att hjälpa Schenker Nicklas har tidigare varit inköpschef inom såväl IT Indus- strömlinjeforma sina processer och bli effektivare. På Eka trin såsom inköpsansvarig inom pappers massa industrin. Chemicals ledde Rodica SWOX- projektet som syftade Nicklas har en MBA från Henley Management Collage i till att öka den interna kontrollen genom att införa en England. elektronisk hantering av leverantörsfakturor, utifrån SOX reglerna. Lotta Bergqvist, Chef leverantörsreskontra, ABB Linus Malmberg, VD, Cordial Lotta har jobbat på ABB sedan 1990 som ekonom i olika Linus Malmberg är vd för managementrådgivaren Cordial roller men är sedan 5 år chef över levarantörsfaktura- Business Advisers med kontor i Stockholm, Göteborg och hanteringen och leverantörsreskontran på ABBs Shared Tokyo. Linus var en av pionjärerna inom processutveckling Service enhet. Huvuduppdraget har varit att effektivisera och styrning i sv enskt näringsliv och offentlig sektor på hela verksamheten bla genom att inför e-fakturor samt 90-talet. Idag kombinerar Linus entreprenörskap med att outsourca förbehandlingen till extern leverantör. leda komplexa transformationsprocesser bland Nordens största företag, och är en erfaren rådgivare för företag och ägare som söker nya affärsarkitekturer för att maxi- Anneli Fredman, Systemansvarig order & faktura, mera sitt värdeskapande. Nasdaq OMX I februari 2008 slogs OMX samman med NASDAQ och Mikael Werner, EDI Coordinator Shared Service bildade NASDAQ OMX Group, Inc. Denna sammanslagning Center Stockholm, Ericsson resulterade i parallella system och processer som ännu Mikael arbetar som EDI Coordinator och arbetar med inte blivit globala. Anneli Fredman har arbetat på NASDAQ implementation av B2B-flöden samt koordination av OMX i 10 år och är idag ansvarig för system för order och globala interna nätverk inom samma område. Detta elektronisk fakturahantering i Norden. Hon ingår nu i ett huvudsakligen mot externa leverantörer. Driver vidare projekt som syftar till att implementera en global process utveckling av så väl teknisk funktionalitet i affärssystem och systemlösning för hela Purchase to Pay flödet. som processutveckling kopplat till B2B verksamhet. Mikael har arbetat på Ericsson i 9 år. Jarmo Hotti, Chef Integration & Business Intelligence, OKQ8 Anette Dahlman, Strategisk Inköpschef, Lernia AB Anette har arbetat i många år som COO inom tillverkn- Jarmo har många års erfarenhet av elektronisk faktura- ingsindustrin med outsourcing av kärnverksamheten, hon hantering och har drivit utvecklingen av EFH på OKQ8 har sedan 2009, växlat till tjänstesektorn och nya utman- sedan 2002. I utvecklingsarbetet har ingått allt från ingar med att stärka inköpsfokus och samordningseffekter upphandling av skanningstjänster och införande av work inom Lernia’s sju bolag. Flera år av erfarenheter från flow system, till optimering av processen för faktura- medicinteknisk spetskompetens till snabbrörliga konsu- hantering. OKQ8 har varit drivande i att utveckla och mentvaror har gett inblickar i inköps förändringsarbetet tillämpa en branschstandard för drivmedelsfaktura. OKQ8 med systemstöd och vikt av tvärfunktionellt synsätt. är just nu mitt uppe i ett projekt att ansluta sina 300 mest frekventa fakturautställare till elektronisk faktura. Christina Stjernlöf, Manager Invoicing & Document Per-Arne Jonsson, tidigare Manager Procurement Support SSAB EMEA Nordic, Kraft Foods Christina Stjernlöf arbetar som tillförordnad chef på Per-Arne Jonsson har 24 års erfarenhet av inköp och avdelningen Fakturering och dokumentsupport på SSAB logistik i såväl stora som små företag. Han har deltagit i Borlänge. Christina har varit anställd på SSAB sedan i och drivit olika förändringsprojekt där “Source-2-Pay” november 2008, sedan dess har arbetet till största delen varit en viktig del. De senaste nio åren har han arbetat på fokuserat på att arbeta för att SSABs kunder ska ta emot Kraft Foods, sedan 2007 som nordisk inköpsdirektör. På fakturor via e-mail. Stål är en konservativ bransch vilket hans prioritetslista finns processeffektivisering, förenkling, har inneburit en stor utmaning att få kunderna acceptera kommunikation samt grupp- och individutveckling. fakturor på e-mail. Därför är SSAB nöjda med att under 2009 ha arbetat upp antalet ”e-fakturor” till över 50 %. Thommy Johansson, Projektledare, BoThommy Per Wiman, Chef EDI & e-solutions, Schenker AB Thommy har verkat som Datachef inom Ericsson i 20 år och därefter som VD i 20 år inom några konsultföretag Per Wiman har arbetat på Schenker AN (tidigare BIls- med fokus på större företag och organisationer. Sedan pedition AB) sedan 1988. Idag är han Manager för EDI 2004 har han arbetat som projektledare inom elektronisk & e-solutions inom Landtransportdivisionen på Schenk- handel åt först Kunbgsbacka kommun, därefter Sträng- ers svenska huvudkontor. Pers avdelning är ansvarig för näs kommun och nu som stöd åt Växjö och Kristianstads utvecklingen av och erbjudandet om order- och fak- kommuner. Thommy har lyft blicken och sett till inköp- turainterface samt e-tjänster gentemot kund. Schenker sprocesserna i första hand. Handgripligen har han sett till tar emot över 100 000 EDI-order (mer än 90% av alla att små/medelstora leverantörer blir anslutna förutom de order) från kunder varje dag och skickar uppemot 8 500 stora drakarna. Numera verkar Thommy via sitt företag EDI-fakturor varje månad, Internetserivce har över 2,5 BoThommy, men samverkar ofta med Visma Proceedo. miljoner träffar per år. Dessutom bloggar Thommy via Visma-bloggen.
  7. 7. e-financeforum Inköp - från behov-till-betalning & e-faktura 2010
  8. 8. www.e-financeforum.com 10 anledningar till att delta på e-financeforum 2010: 1. Ta del av information och konkreta verktyg som sänker era 6. Ta del av framgångsfaktorer när tvärorganisatoriska processer kostnader för inköp och fakturahantering ska införas 2. Lär av hur framgångsrika praktikfall implementerat process- 7. Lär av de som var först och de som ligger i framkant automatisering från behov till betalning 8. Nätverka och utbyt erfarenheter med andra som står inför samma 3. Ta del av leverantörens roll och erhåll win-winverktyg för både utmaningar som ni sändare och mottagare 9. Utbyt erfarenheter och lär av best practices vid rundabords- 4. Bli inspirerad att genomdriva förändringsprocesserna i er samtalen! organisation 10. Sondera marknaden för IT-stöd för inkommande och utgående 5. Jämför er organisation med andra samt lär av andra branscher flöden samt för inköps- och ordermatchning. Partners genom åren: Partnerskap! Konferensen är en oberoende mötesplats med information om hela flödet, Inköp - från behov-till-betalning & e-faktura 2010. Nu har du möjlighet att medverka som partner på årets konferens. Det här är årets bästa tillfälle att synas och möta nya kunder! Ring mig IDAG för att höra hur NI kan medverka på bästa sätt. Med vänlig hälsning Charlotte Borg Johansson – Projektledare, Tel: 08-676 01 30, e-mail: charlotte.borg.johansson@e-financeforum.com Ring: 08-650 02 70 för paketpriser Ja! Jag är användare och betalar 5.980:- exkl. moms 5 enkla sätt att anmäla sig Ja! Jag är leverantör och betalar 9.980:- exkl. moms. Ja! Jag bokar innan 11 mars 2010 och får 30% “early bird” rabatt! www.e-financeforum.com Ja! Jag vill ha gratis nyhetsbrev från e-financeforum.com Ja! Jag vill gå på middag på Casino Cosmopol och betalar 990:- exkl. moms info@e-financeforum.com Ja! Jag vill veta mer om Utställningsplatser och Partnerpaket! Fax: 08-441 07 93 Namn Delegat 1 Titel Organisation Tel: 08 -650 02 70 Adress Fyll i och posta till: e-Financeforum.com, Postort Postnummer C/O Midfield Media Telefon e-Post Gamla Brogatan 23b, 111 20 Stockholm Namn Delegat 2 Titel Organisation e-financeforum.com är nätverket för dig som arbetar med ekonomi- och IT- system eller är brukare av dessa. Vårt uppdrag är att stödja aktiv kunskapsdeln- Adress ing inom nätverket om nya tjänster, produkter och erfarenheter från genomförda Postort Postnummer implementeringar. Huvudområden är integration, tjänster & applikationer. Vi visar skarpa praktikfall från organisationer som framgångsrikt implementerat system. Telefon e-Post Hårda erfarenheter för hårda beslut! För att registrera dig ring: 08 - 650 02 70 e-post: info@e-financeforum.com

×