Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diermeel in diervoeder

2,034 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diermeel in diervoeder

 1. 1. Diermeel in Diervoer<br />Gert-jan Carron 3 Tuinbouw<br />Nicholas Laveyne 3 Agro-Industrie<br />
 2. 2. Wat is diermeel?<br />Afkomstig van de verwerking van slachtafval en kadavers =&gt; vlees, organen, botten, bloed,…<br />30% v/h gewicht v/h levende dier<br />Voor 2000<br />Ook kadavers verwerkt tot diermeel VERBODEN<br />Hoge energiewaarde<br />Hoog eiwitgehalte<br />Hoog energiegehalte<br />Veel mineralen<br />Veel vitamines<br />
 3. 3. Wat is het probleem?<br />BSE ( BovineSpongiformeEncephalopathie)<br />= Gekkekoeienziekte.<br />Symptomen:<br />Aantasting centrale zenuwstelsel<br />Kleine holtes in de hersenen ( = sponsstructuur)<br />Bij schapen = scrapie<br />Bij mens = ziekte van Creutzfeldt-Jacob (CJB)<br />Oorzaken verspreiding:<br /> export van:<br />levend besmet vee<br />dierlijke producten<br />diermeel<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Oorzaken BSE<br />Te lage temperatuur bij verwerking slachtafval =&gt; problemen Groot-Brittannië<br />Gebruik mineralenbalansen<br />Koper<br />Mangaan<br />Te lage temperatuur diermeel<br />Prionen niet onschadelijk gemaakt<br />
 7. 7. Genomen maatregelen<br />Dierlijke producten gecategoriseerd<br />Indeling gecategoriseerde producten<br />Geschikt voor menselijke/dierlijke voeding<br />Niet-geschikt voor menselijke/dierlijke voeding<br />Vernietigen risicomateriaal<br />Controle veevoergrondstoffen verscherpt<br />Vernietiging besmette runderen<br />Verscherping gebruik eiwittransfusies bij mens<br />
 8. 8. Geschiedenis maatregelen<br />&lt; 1989: Diermeel veelvuldig gebruikt in veevoer ( hoog eiwitgehalte)<br /> 1989: Verbod in veevoer voor herkauwers<br /> 1994: Verbod uitgebreid tot zoogdieren voor herkauwers<br /> 1996: Verbod alle diermeel van GB<br /> 1999: NULTOLERANTIE diermeel voor rundvee<br /> 2000: Algeheel verbod op alle veevoer<br /> 2005: Toelating visvoer bij niet-herkauwers<br /> 2007: Toelating vismeel aan kalveren??<br />
 9. 9. Voor en nadelen maatregelen<br />Voordelen<br />Meer wetenschappelijke zekerheid oorzaken & verspreiding,<br />Onderscheiding kwalitatief en kwantitatief beter,<br />Diermeel van waarde voor diergezondheid.<br />Nadelen<br />HOGE kosten<br />Import sojabonen doet ecologische schade Amazonegebied<br />Vismeel bedreiging voor bepaalde vissoorten<br />
 10. 10. Mogelijke oplossingen3 Scenario’s<br />Scenario 1:<br />Gebruik dierlijke eiwitten in diervoeders algemeen verboden; gebruik vismeel voor varkens en pluimvee toestaan ( = huidig beleid).<br />Scenario 2:<br />Gebruik dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers toestaan voor varkens en pluimvee =&gt; Gescheiden<br />Scenario 3:<br />Gebruik dierlijke eiwitten afkomstig van zowel niet-herkauwers als herkauwers toestaan voor alle veevoeding.<br />
 11. 11. Besluit<br />Scenario 1:<br />Huidige situatie<br />Vismeel algemeen invoeren nu nog beperkt<br />Scenario 2:<br />Op korte termijn haalbaar mits politieke wil<br />Eisen : - Antikanibalismebepaling<br />- Geen afbreuk veiligheidsniveau<br />- EFSA eist controle op ongeoorloofde toep. & verontreiniging blijft.<br />Scenario 3:<br />Lange termijn (10 jaar)<br />Als het voedselveilig kan en wettelijk is toegestaan<br />
 12. 12. Ons besluit<br />Wij zijn voor het invoeren van diermeel in veevoeding omwille dat:<br />Het een waarde is voor de diergezondheid<br />Productie van veevoeding wordt goedkoper<br />Kleinere afzetkost kadavers voor slachthuizen dus =&gt; betere prijzen voor de landbouwer??...<br />De alternatieve plantaardige eiwitbron soja zware ecologische schade aanricht =&gt; Ontbossing<br />Wetenschappelijk meer kennis hebben<br />Maar :<br />Er mag geen kanibalismezijn<br />Er geen afbreuk is aan het veiligheidsniveau<br />EFSA eisen blijven gelden<br />
 13. 13. Bronnen<br />Tijdschrift : Pluimveehouderij 39ste jaargang-27 november 2009<br />http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1874195.pdf<br />Kabinet minister Verburg <br />Standpunt Europese Commissie <br />

×