Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitkeringen in belgië

2,581 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Uitkeringen in belgië

 1. 1. Uitkeringen in België – zin en onzin Bio-ethiek Katholieke Hogeschool HIVB Jonathan Zic, Bart Capoen & Hans Mertens
 2. 2. Probleemstelling Mensen die hun werk verliezen, of geen werk vinden verdienen het recht op/hebben nood aan een sociaal vangnet ter bescherming van sociale uitsluiting MAAR Zo’n sociaal vangnet kan lijden tot een demotivatie om opnieuw werk te zoeken. Hierdoor ontstaat een onrechtvaardigheidsgevoel bij de werkende bevolking , wat kan leiden tot stigmatisatie en vooroordelen.
 3. 3. Algemeen – soorten en oorzaak Conjucturele = inkrimpen besteding Structurele =te weinig plaatsen voor bevolking (kwantitatief) =te weinig ‘juiste’ mensen (kwalitatief) Seizoens Frictie Verdoken Technisch
 4. 4. Algemeen – sociale/ethische kant DeMorgen,”vooral werkloosheid leidt tot criminaliteit”,7december2010,p.4 Sociale spanning Sociale isolatie
 5. 5. Algemeen - bestrijding Meer jobs Consumptie verhogen (bv. lastenverlaging) Anticyclisch begrotingsbeleid Aantrekkelijker investeringsklimaat Herverdeling arbeid Lonen remmen Bevorderen van werken Overheidsprogramma’s Beperken vd uitkering bijscholing
 6. 6. Belgisch beleid - toegangsvwd Voorwaarden toelating tot systeem: Na studies => wachtperiode Na werk => bepaalde periode betaalde arbeid Na werkloosheidsonderbreking Voor meer informatie… Geef aan waar mensen de specificatie (of aanverwante documenten) kunnen vinden
 7. 7. Belgisch beleid - toekenningsvwd Voorwaarden tot het krijgen van een uitkering Wonend in België Niet verantwoordelijk voor verlies van baan Geen recht op salaris Niet voor een 3de / niet voor eigen voordeel Beschikbaar voor arbeidsmarkt Geen pensioengerechtigde leeftijd
 8. 8. Belgisch beleid– dus niet Ziek Zwanger Ouderschapsverlof Gevangenis Sabbatical Studie
 9. 9. Belgisch beleid – toegekend bedrag Beheerd en georganiseerd door RVA Afhankelijk van: Laatst verdiende loon Gezinsituatie Schets van de berekening < 6 maand : 60% vh max. bedrag (€ 2.206,46) < 1 jaar : 60% vh max. bedrag (€ 2.056,46) > 1 jaar : 60% vh max. bedrag (€ 1.921,71)
 10. 10. Belgische situatie - Algemeen Maart 2010 België: 8,1% Vlaanderen: 7,2% (=> laatste gegevens: 6,73%) langdurig werklozen generositeit van de vergoeding + onbeperkte duur hoge syndicalisatiegraad hoge omschakelingskosten Arbeidsmarktparadox Gebrek aan kwalificatie Gebrek aan mobiliteit Gebrek aan motivering
 11. 11. Belgische situatie - probleemgroepen Tabel 1: vergelijking werkloosheid 2008 met 2009
 12. 12. Enkele Cijfers
 13. 13. Buitenlands beleid - spanje Hoogste werkloosheid eurozone (20%) Maatregelen: Standaard: 90 dagen uitkeringsgerechtigd Job weigering: verkort naar 30 dagen doel: Bijscholing stimuleren Standaard verlagen Voor meer informatie... Geef aan waar mensen de specificatie (of aanverwante documenten) kunnen vinden
 14. 14. Buitenlandsbeleid - USA Hoogste werkloosheid sinds ’50 (9,8%) Probleem: 6 werklozen per beschikbare job Maatregel: Standaard (afh. van staat): max. 26 weken Crisismaatregel: verlengen periode door federale overheid => momenteel tot 99 weken Doel: Sociaal opvangnet Eco. draaiend houden => jobcreatie
 15. 15. Voordelen en nadelen vh dotatiesysteem Voordelen: Tegengaan van sociaal isolement Tegengaan van neerwaartse spiraal Gelijk houden van het bestedingsniveau Nadelen: ‘profiteren’ van het systeem Gebrekkige motivatie Wrevel bij werkende bevolking
 16. 16. Besluit Sociaal opvangnet blijft noodzakelijk voor zwakkere groepen en nwwz (als overbrugging) Er is nood aan een betere controle Berken van uitkering in tijd Eventueel: Maatschappelijk werk Hoge startuitkering, snelle afbouw
 17. 17. Bronnen http://content.jobat.be/nl/artikels/hoeveel-bedraagt-de-werkloosheidsuitkering http://www.belgium.be/nl/werk/werkloosheid/volledige_werkloosheid/voorwaarden/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30042010-BP/EN/3-30042010-BP-EN.PDF http://arvastat.vdab.be/arvastat/index2.htm http://spaansnieuws.com/krant/7401/Spanje_pakt_werkloosheidsuitkering_aan http://chrisbanescu.com/blog/2010/03/some-americans-getting-99-weeks-of-unemployment-payments/

×