Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Melkquotum Carl Parent Wim Mahieu Benjamin Delbaere
Wat is melkquotum? Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren binnen de EU sinds 1984. Toe...
Belangrijke begrippen Supperheffing: Wanneer landbouwer meer melk levert dan zijn toegekend quotum. Verevening: Wanneer aa...
Waarom melkquotum? De melkquota zijn ingevoerd omdat in de Europese Unie meer melk werd geproduceerd dan geconsumeerd (mel...
Afschaffen van het melkquotum EU onder vuur door WTO Exportsubsidies en importheffingen Nefast voor derdewereldlanden Afs...
Toekomstmaatregelen Afzet vergroten (rechtstreeks winkels & hoeveverkoop) Samenwerkingen (machines & personeel) K...
Voordelen afschaffing Quotum ligt vast en volgt de lijn van vraag en aanbod niet We zitten reeds in de overgangsfase Wegva...
De wereldmarkt gaat zijn eigen weg Investering in quota -> Investering in stal/productie Nieuwe lidstaten in Europa k...
Nadelen afschaffing Lagere melkprijzen door forse groei Onzekerheid Velen zullen stoppen (kleintjes) Producenten hebben in...
Grotere prijsschommelingen Grotere concurrentiestrijd Wereldwijd negatieve invloed zuivelmarkt
Besluit Daling van het aantal bedrijven Verlaging van de kosten Grote gespecialiseerde bedrijven
Eigen mening Carl Benjamin Wim
http://www.een.be/programmas/volt/volt-melkmeisje
Bedankt voor uw aandacht!
Bronnen http://www.vilt.be/Superheffing_voor_elke_liter_boven_melkquotum http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?i...
Melkquotum
Melkquotum
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Melkquotum

2,460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Melkquotum

 1. 1. Melkquotum Carl Parent Wim Mahieu Benjamin Delbaere
 2. 2. Wat is melkquotum? Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren binnen de EU sinds 1984. Toen het quotum werd ingevoerd was dit voor een periode van 5 jaar. Sindsdien is de periode met een variabele lengte van 1 - 7 jaar verlengd. Op dit moment geldt het melkquotum tot 2015. In alle landen behalve Italië is het quotum verdeeld over de melkproducenten, de melkveehouderij. In Italië is het melkquotum verdeeld over de melkverwerkende fabrieken. Melkquotum is tussen producenten binnen de landsgrenzen vrij overdraagbaar. Dit kan door middel van tijdelijke overdracht (leasing) of door middel van permanente overdracht (koop). Indien meer melk wordt geleverd dan het quotum, moet een heffing over deze extra hoeveelheid worden betaald. Dit heet de superheffing
 3. 3. Belangrijke begrippen Supperheffing: Wanneer landbouwer meer melk levert dan zijn toegekend quotum. Verevening: Wanneer aantal landbouwers niet volledig hun quotum geleverd hebben. Leasing: tijdelijke overdracht voor 1 melkjaar met max 20 000 l.
 4. 4. Waarom melkquotum? De melkquota zijn ingevoerd omdat in de Europese Unie meer melk werd geproduceerd dan geconsumeerd (melkplas en boterberg !) Deze overproductie is een direct gevolg van productiesubsidies in het kader van afspraken die zijn gemaakt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De overschotten aan melk worden met exportsubsidies op de wereldmarkt afgezet (de prijs in de EU is hoger dan op de wereldmarkt). Om de hoge kosten van die subsidies, die alsmaar stegen door de groeiende melkproductie en de dalende melkprijs op de wereldmarkt, te beperken werd het melkquotum ingevoerd .
 5. 5. Afschaffen van het melkquotum EU onder vuur door WTO Exportsubsidies en importheffingen Nefast voor derdewereldlanden Afschaffen exportsubsidie -> afschaffen melkquota
 6. 6. Toekomstmaatregelen Afzet vergroten (rechtstreeks winkels & hoeveverkoop) Samenwerkingen (machines & personeel) Kostprijs verlagen (automatisering, specialiseren, uitbreiding )
 7. 7. Voordelen afschaffing Quotum ligt vast en volgt de lijn van vraag en aanbod niet We zitten reeds in de overgangsfase Wegvallen hoge quotumkosten (uitbreiding,overname, ..) Minder verlies voor Europa op wereldmarkt Meer vrijheid voor landbouwers
 8. 8. De wereldmarkt gaat zijn eigen weg Investering in quota -> Investering in stal/productie Nieuwe lidstaten in Europa kunnen ook uitbreiden Rechtstreekse verkoop naar de handel wordt aangemoedigd Producenten kunnen gaan samenwerken
 9. 9. Nadelen afschaffing Lagere melkprijzen door forse groei Onzekerheid Velen zullen stoppen (kleintjes) Producenten hebben in het (nabije) verleden zwaar geïnvesteerd in melkquota
 10. 10. Grotere prijsschommelingen Grotere concurrentiestrijd Wereldwijd negatieve invloed zuivelmarkt
 11. 11. Besluit Daling van het aantal bedrijven Verlaging van de kosten Grote gespecialiseerde bedrijven
 12. 12. Eigen mening Carl Benjamin Wim
 13. 13. http://www.een.be/programmas/volt/volt-melkmeisje
 14. 14. Bedankt voor uw aandacht!
 15. 15. Bronnen http://www.vilt.be/Superheffing_voor_elke_liter_boven_melkquotum http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1155 http://www.vilt.be/Afschaffing_melkquota_is_historische_vergissing http://handige-zaken.nl/veehouderij/melkquotum.html http://www.melkveebedrijf.be/uploadedFiles/MVBmrt07_NL_6-7.pdfhttp://www.nrc.nl/economie/article2137765.ece/Boeren_tegen_afschaffen_melkquotum http://www.vilt.be/Belgische_melkveehouders_molken_quotum_niet_vol http://nl.wikipedia.org/wiki/Melkquotum http://www.vilt.be/Melkproductie_amper_beinvloed_door_afschaffing_quota http://www.lei.wur.nl/nl/nieuwsagenda/archief/nieuws/2008/Afschaffing_melkquotum_zal_leiden_tot_lagere_melkprijs_en_sterke_prijsschommeling_persbericht.htm

×