Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kredietverlening aan ondernemingen update januari 2018

101 views

Published on

Kredietverlening aan ondernemingen update januari 2018

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kredietverlening aan ondernemingen update januari 2018

 1. 1. Kredietverlening aan ondernemingen – recente evolutie update januari 2018 www.financieringvanondernemingen.be Update januari 2018 1
 2. 2. De Belgische economie is en blijft ondersteund door Belgische banksector Klantensegmenten Kredietverlening door de Belgische banksector aan de Belgische klanten (volgens economische sectoren; inclusief geëffectiseerde kredietvolumes; uitsluitend niet-bancaire en niet-financiële klanten) (1) Eind december 2007 (uitstaande kredietomloop, in miljoen EUR) Eind november 2017 (uitstaande kredietomloop, in miljoen EUR) Toename kredietomloop over periode december 2007 tot november 2017 In miljoen EUR In % Kredieten aan Belgische gezinnen 138.129 218.817 + 80.688 + 58,4 Kredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen 97.361 130.767 + 33.406 + 34,3 Kredieten aan de Belgische overheden 69.386 73.838 + 4.452 + 6,4 Totaal kredieten aan Belgische klanten 304.876 423.422 + 118.546 + 38,9 . Bron : berekeningen Febelfin op gegevens van de NBB. 1) Voor de kredieten aan gezinnen en ondernemingen, betreft het de opgenomen bedragen van uitbetalingskredieten. Voor de kredieten aan de overheden gaat het om de financiering in de vorm van schuldtitels uitgegeven door de overheden, en om opgenomen uitbetalingskredieten. Update januari 2018 2
 3. 3. Update januari 2018 3 Deze presentatie tracht enkele kerncijfers inzake ondernemingskrediet te bundelen om zo evoluties te kunnen analyseren en op te volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Naast cijfers die de Nationale Bank van België ter beschikking stelt (CKO en Schema A), wordt ook gekeken naar de resultaten van de Kredietbarometer van Febelfin. De bron staat telkens duidelijk vermeld onderaan de slide. Hoewel deze bronnen elk heel valabel en relevant zijn kunnen deze niet rechtstreeks met elkaar vergeleken worden daar de data toch verschillend zijn.
 4. 4. 4 Bron : Kredietbarometer Febelfin In september 2017 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten zijn hoogste niveau ooit met 145,5 miljard EUR. Op jaarbasis (vergelijking september 2016 met september 2017) steeg het uitstaande bedrag met 6,4%. Update januari 2018
 5. 5. Evolutie van de kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen volgens looptijd van het krediet 5 Bron: Schema A – NBB (breuklijn december 2014 wegens overgang naar ESR 2010) Update januari 2018 Kredietverlening aan niet- financiële ondernemingen volgens looptijd van het krediet (uitstaand bedrag in miljoen euro) december 2014 november 2016 november 2017 Groei over 1 jaar (in % op basis van effectieve kredietstromen) Aandeel in totale kredietomloop aan ondernemingen (in %) Kredieten op korte termijn (<1 jaar) 31.360 32.010 33.851 + 7,3 25,9 Kredieten op middellange termijn (1 jaar < originele looptijd ≤ 5 jaar) 15.035 16.312 18.246 + 11,3 14,0 Kredieten op lange termijn (> 5 jaar) 65.294 73.807 78.670 + 4,4 60,2 Het aandeel van kredieten op lange termijn wordt steeds groter. De ondernemingen trachten namelijk de lage rente op ondernemingskredieten voor een langere periode vast te leggen. Hierdoor is er minder “rotatie” in het kredietvolume en kan de totale kredietomloop nog steeds stijgen, ook al matigt de kredietproductie.
 6. 6. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (breuklijn december 2012 wegens oprichting CKO2) N.B. Bovenstaande tabel bevat enkel de kredieten die aan één van de categorieën (Micro, Kleine, Middelgrote, Grote ondernemingen) konden worden toegewezen. Hierdoor komt het totaal niet overeen met het totaal beschikbaar in de CKO. Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro-ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Evolutie kredieten: onderverdeling naar grootte van de Belgische ondernemingen 6 Opgenomen kredieten Toegestane kredieten Aanwendingsgraad Update januari 2018 Type onderneming december 2012 november 2016 (in miljoenen euro) November 2017 (in miljoenen euro) November 2017 t.o.v. november 2016 In % van totaal (november 2017) Micro 16.586 9,8 % Kleine 66.821 70.900 62.014 - 12,5 % 36,8 % Middelgrote 42.825 34.782 34.810 + 0,1 % 20,7 % Grote 57.925 54.876 55.049 + 0,3 % 32,7 % Type onderneming december 2012 november 2016 (in miljoenen euro) november 2017 (in miljoenen euro) November 2017 t.o.v. november 2016 In % van totaal (november 2017) Micro 13.646 10,4 % Kleine 56.545 59.102 50.988 - 13,7 % 38,9 % Middelgrote 28.379 25.235 35.324 + 0,4 % 26,9 % Grote 29.068 29.493 31.135 + 5,6 % 23,8 % Type onderneming december 2012 november 2016 november 2017 Micro 82,3% Kleine 84,6% 83,4 % 82,2 % Middelgrote 66,3% 72,5 % 72,8 % Grote 50,2% 53,7 % 56,6 %
 7. 7. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (breuklijn december 2012 wegens oprichting CKO2). N.B. Bovenstaande tabel bevat enkel de kredieten die aan één van de categorieën (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) konden worden toegewezen. Hierdoor komt het totaal niet overeen met het totaal beschikbaar in de CKO. Evolutie kredieten: regionale onderverdeling 7 Opgenomen kredieten Toegestane kredieten Aanwendingsgraad Regio december 2012 november 2016 (in miljoenen euro) November 2017 (in miljoenen euro) november 2017 t.o.v. november 2016 In % van totaal (november 2017) Vlaams Gewest 105.079 111.090 117.154 + 5,5 % 64,2 % Waals Gewest 31.861 32.761 34.636 + 5,7 % 19,0 % Brussel Hoofdstedelijk Gewest 39.842 29.164 30.818 + 5,7% 16,9 % Regio december 2012 november 2016 (in miljoenen euro) november 2017 (in miljoenen euro) november 2017 t.o.v. november 2016 In % van totaal (november 2017) Vlaams Gewest 75.810 81.175 87.055 + 7,2 % 65,7 % Waals Gewest 24.112 24.766 25.902 + 4,6 % 19,5 % Brussel Hoofdstedelijk Gewest 21.012 18.314 19.618 + 7,1 % 14,8 % Regio december 2012 November 2016 November 2017 Vlaams Gewest 72,2% 73,1 % 74,3 % Waals Gewest 75,7% 75,6 % 74,8 % Brussel Hoofdstedelijk Gewest 52,7% 62,8 % 63,7 % Update januari 2018
 8. 8. Bron : Kredietbarometer Febelfin – beschikbaar t.e.m. Q3 2017 • Het bedrag van de kredietaanvragen lag in het derde trimester van 2017 licht hoger (0,5%) dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. • Het aantal kredietaanvragen steeg met maar liefst 5%. Kredieten aan ondernemingen - kredietvraag Update januari 2018 8 5,6% 3,2% 6,4% 6,9% 0,1% 5,0%5,3% -17,0% 3,7% 8,2% 0,8% 0,5% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Q2016/2 Q2016/3 Q2016/4 Q2017/1 Q2017/2 Q2017/3 Kredieten aan ondernemingen - kredietaanvragen (evolutie vergeleken met hetzelfde trimester v/h voorgaande jaar) Aantal Bedrag
 9. 9. Bron : Kredietbarometer Febelfin – beschikbaar t.e.m. Q3 2017 • Het bedrag van de nieuwe verstrekte kredieten nam af met 3%. • Het aantal verstrekte kredieten lag in het derde trimester van 2017 4,1% lager dan in hetzelfde trimester van het jaar voordien. Kredieten aan ondernemingen - kredietproductie Update januari 2018 9 3,0% 2,4% 4,7% 4,5% -4,1% -4,1% -0,1% -20,8% -2,4% 5,3% 3,2% -3,0% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Q2016/2 Q2016/3 Q2016/4 Q2017/1 Q2017/2 Q2017/3 Kredieten aan ondernemingen - kredietproductie (evolutie vergeleken met hetzelfde trimester v/h voorgaande jaar) Aantal Bedrag
 10. 10. Stabilisering van de kredietbelemmeringen 10 In oktober 2017 beschouwden slechts 6,7% van de ondernemers de kredietvoorwaarden als ongunstig. Update januari 2018 Bron: NBB / Belgostat. Een daling op deze grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.
 11. 11. Sterke stijging kredietaanvragen leidt tot hogere weigeringsgraad 11 De weigeringsgraad lag wat hoger in het derde trimester van 2017 dan het niveau van het derde trimester van de periode van 2014 tot 2016, maar lager dan in de jaren 2010, 2012 en 2013. De weigeringsgraad ligt traditioneel in het derde trimester op het hoogste peil van het jaar. Update januari 2018 Bron : Kredietbarometer Febelfin
 12. 12. Positieve kredietevolutie nog steeds ondersteund door lage interestvoeten De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten blijft de jongste maanden nagenoeg stabiel. In november 2017 bedroeg ze 1,64 %. 12Update januari 2018 1,64%
 13. 13. Alternatieve financieringsmiddelen Update januari 2018 13
 14. 14. Leasing: externe en alternatieve financieringsbron die steeds belangrijker wordt voor starters en kleine ondernemingen Update januari 2018 14 Roerende leasing (september 2017) 10,5 miljard euro Onroerende leasing (september 2017) 4,8 miljard euro Bron: Febelfin op basis van gegevens de Belgische leasingvereniging (BLV) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 09. 2017 Roerende en onroerende leasing : uitstaande volumes Bedrag (in milliarden euro) roerende leasing onroerende leasing
 15. 15. Update januari 2018 15Bron: Febelfin op basis van gegevens de Belgische leasingvereniging (BLV) Roerende leasing (1e 9 m. 2017) 3,9 miljard euro Onroerende leasing (1e 9 m. 2017) 0,4 miljard euro Leasing: externe en alternatieve financieringsbron die steeds belangrijker wordt voor starters en kleine ondernemingen 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen EUR) Onroerende leasing (1) Roerende leasing
 16. 16. Leasing: externe en alternatieve financieringsbron die steeds belangrijker wordt voor starters en kleine ondernemingen Update januari 2018 16 Bron: Febelfin op basis van gegevens de Belgische leasingvereniging (BLV) Aantal contracten (in eenheden) Aantal contracten (in %)
 17. 17. Update januari 2018 17 • Na een zeer sterke stijging de afgelopen jaren werden in 2016 slechts 2,7% meer facturen afgestaan dan in 2015. • In het 1ste semester 2017 lijkt deze steile stijging evenwel te hernemen. Bron: Febelfin op basis van gegevens van de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen Andere alternatieve financieringsbron: factoring 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000 31.000 33.000 35.000 1e sem. 2007 2e sem. 2007 1e sem. 2008 2e sem. 2008 1e sem. 2009 2e sem. 2009 1e sem. 2010 2e sem. 2010 1e sem. 2011 2e sem. 2011 1e sem. 2012 2e sem. 2012 1e sem. 2013 2e sem. 2013 1e sem. 2014 2e sem. 2014 1e sem. 2015 2e sem. 2015 1e sem. 2016 2e sem. 2016 1e sem. 2017 Factoring : evolutie turn-over (in miljoenen EUR) turnover
 18. 18. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q2 2017 9.293 22.349 21.728 25.086 35.114 36.123 43.665 49.286 61.703 61.884 Stand van vastrentende effecten op meer dan een jaar uitgegeven door Belgische niet-financiële vennootschappen (in miljoen EUR) Evolutie van de stand van vastrentende effecten op meer dan 1 jaar: praktisch vermenigvuldigd met 6 sinds 2008 Update januari 2018 18 De grote ondernemingen hebben zich steeds meer gericht op rechtstreekse uitgifte van schuldbewijzen op de financiële markten; desintermediatie Bron: Febelfin op basis van gegevens van de NBB x6
 19. 19. “Coup de pouce”-leningen: eerste cijfers Periode 30/09/2016 – 30/09/2017 - 201 aanvragen ontvangen voor een totaalbedrag van 3.534.300 euro. - 168 aanvragen werden ontvankelijk verklaard - 13 aanvragen werden nog onderzocht - 20 aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard omdat de ondernemers niet aan de voorwaarden voldeden (leeftijd, sector …) - Looptijd - Geleende bedragen - Gebruikte bedragen Update januari 2018 19 4 jaar 6 jaar 8 jaar 69% 14% 17% ≤ 10.000 € 10.000 € < ≥ 30.000 € 30.000 € < ≥ 50.000 € 32% 48% 20% ≤ 10.000 € 10.000 € < ≥ 30.000 € 30.000 € < ≥ 50.000 € 50.000 € < ≥ 80.000 € 80.000 € < ≥ 100.000 € 15% 50% 18% 9% 8%
 20. 20. WinWinlening: productie In het vierde kwartaal van 2017 werden 788 Winwinleningen geregistreerd. Deze Winwinleningen vertegenwoordigen een kredietbedrag van 18,62 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2017 werd ongeveer 50 % van het kredietbedrag in hoofdsom van alle geregistreerde Winwinleningen toegestaan aan starters. Dit vertegenwoordigt meer dan 56 % van het aantal geregistreerde Winwinleningen Bron: Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer – 3de kwartaal 2017 20Update januari 2018
 21. 21. WinWinlening: gemiddeld bedrag • Het gemiddeld bedrag van de geregistreerde WinWinleningen bedraagt in 2017 23.581,95 euro. • Ten opzichte van het gemiddeld bedrag van de geregistreerde WinWinleningen in 2016 merken we een beperkte daling van 0,7 %. Bron: Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer – 3de kwartaal 2017 Update januari 2018 21
 22. 22. Crowdfunding: tijdelijke dip door invoering tax shelter Hoewel het totale bedrag iets lager ligt dan in het voorgaand jaar, is het aantal projecten gestegen, nl. 707 (140 meer dan in eerste halfjaar van 2016). 11% 20% 40% 29% Crowdfunding vormen Donatie Rewards Lening Verkoop aandelen Update januari 2018 22 1,1 4,35 10,2 29,9 12,1 0 5 10 15 20 25 30 35 2013 2014 2015 2016 eerste helft 2017 Crowdfunding in België (bedragen in miljoenen euro) 707 projecten in de eerste helft van 2017
 23. 23. Gedetailleerde statistieken per gewest Update januari 2018 23
 24. 24. La région wallonne Update januari 2018 24
 25. 25. Crédits octroyés (1) 2014 -12 2016 – 09 2017 – 09 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Indépendants 4.433 12,7 4.338 14,9 4.364 11,2 +0,6 Micro entreprises 3.632 9,3 Petites entreprises 14.202 40,7 15.012 41,0 12.789 32,9 -14,8 Moyennes entreprises 6.224 17,8 6.324 17,3 6.707 17,2 +6,1 Grandes entreprises 8.344 23,9 8.696 23,8 9.031 23,2 +3,8 Total 34.886 36.595 38.889 +6,3 Crédits utilisés (1) Indépendants 3.250 12,2 3.288 11,8 3.305 11,3 +0,5 Micro entreprises 3.009 10,3 Petites entreprises 11.973 45,1 12.567 45,1 10.654 36,4 -15,2 Moyennes entreprises 4.490 16,9 4.595 16,5 4.807 16,4 +4,6 Grandes entreprises 5.501 20,7 5.563 20,0 5.604 19,1 +0,7 Total 26.561 27.839 29.305 +5,3 25 Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014). Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres petites entreprises. Update januari 2018 Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
 26. 26. Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne 26 Source: Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 - 12 2016 - 09 2017 - 09 Indépendants 73,3% 75,8% 75,7% Micro entreprises 82,8% Petites entreprises 84,3% 83,7% 83,3% Moyennes entreprises 72,1% 72,7% 71,7% Grandes entreprises 65,9% 64,0% 62,1% Total 76,1% 76,1% 75,4% Update januari 2018
 27. 27. Evolution des crédits: entreprises débutantes Crédits octroyés(1) 2014 -12 2016 – 09 2017 – 09 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Indépendants 898 18,3 407 9,9 391 9,0 -4,0 Petites entreprises 4.007 81,7 3.717 90,1 3.960 91,0 +6,6 Total 4.905 4.124 4.351 +5,5 Crédits utilisés (1) Indépendants 682 16,2 353 10,1 341 9,2 -3,2 Petites entreprises 3.523 83,8 3.135 89,9 3.353 90,8 +7,0 Total 4.205 3.488 3.694 +5,9 Degré d’utilisation (en %) Indépendants 76,0 86,7 87,4 Petites entreprises 87,9 84,3 84,7 Total 85,7 84,6 84,9 27 (1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Update januari 2018
 28. 28. Evolution des crédits par secteur Crédits octroyés(1) 2016 – 09 2017 – 09 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Accommodation and Food 811 2,3 808 2,2 687 1,9 -15,0 Construction 3.005 8,6 3.277 9,0 3.073 8,7 -6,2 Manufactured products 7.047 20,2 7.102 19,4 7.479 21,2 +5,3 Services (excl. Financial) 12.342 35,4 13.755 37,6 12.382 35,1 -10,0 Transportation 725 2,1 748 2,0 870 2,5 +16,4 Wholesale and retail trade 5.855 16,8 5.871 16,0 5.500 15,6 -6,3 Other 5.101 14,6 5.033 13,8 5.265 14,9 +4,6 Total 34.886 36.594 35.256 -3,7 Crédits utilisés(1) Accommodation and Food 726 2,7 717 2,6 598 2,3 -16,4 Construction 2.284 8,6 2.412 8,7 2.275 8,7 -5,7 Manufactured products 4.720 17,8 4.610 16,6 4.680 17,8 +1,5 Services (excl. Financial) 10.064 37,9 11.260 40,4 9.978 37,9 -11,4 Transportation 561 2,1 607 2,2 709 2,7 +16,7 Wholesale and retail trade 4.564 17,2 4.580 16,5 4.276 16,3 -6,6 Other 3.643 13,7 3.653 13,1 3.780 14,4 +3,5 Total 26.561 27.839 26.296 -5,5 28(1) Indépendants inclus Update januari 2018
 29. 29. Evolution des crédits par secteur 29 Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 -12 2016 – 09 2017 – 09 Accommodation and food 89,6% 88,7% 87,0% Construction 76,0% 73,6% 74,0% Manufactured products 67,0% 64,9% 62,6% Services (excl. Financial) 81,5% 81,9% 80,6% Transportation 77,4% 81,1% 81,5% Wholesale and retail trade 78,0% 78,0% 77,7% Other 71,4% 72,6% 71,8% Total 76,1% 76,1% 74,6% Update januari 2018
 30. 30. Evolution des crédits par secteur – entreprises débutantes Crédits octroyés(1) 2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Accommodation and Food 117 2,4 123 3,0 130 3,0 +6,1 Construction 314 6,4 363 8,8 380 8,7 +4,8 Manufactured products 1.441 29,4 1.228 29,8 1.166 26,8 -5,0 Services (excl. Financial) 1.453 29,6 1.331 32,3 1.354 31,1 +1,7 Transportation 44 0,9 41 1,0 44 1,0 +5,4 Wholesale and retail trade 395 8,0 375 9,1 409 9,4 +8,8 Other 1.141 23,3 662 16,1 868 20,0 +31,1 Total 4.905 4.123 4.351 +5,5 Crédits utilisés(1) Accommodation and Food 106 2,5 109 3,1 105 2,8 -3,8 Construction 212 5,1 248 7,1 243 6,6 -2,0 Manufactured products 1.380 32,8 1.144 32,8 1.071 29,0 -6,3 Services (excl. Financial) 1.242 29,5 1.091 31,3 1.168 31,6 +7,1 Transportation 38 0,9 35 1,0 37 1,0 +5,2 Wholesale and retail trade 330 7,9 323 9,3 344 9,3 +6,6 Other 895 21,3 537 15,4 726 19,6 +35,1 Total 4.205 3.487 3.694 +5,9 30(1) Indépendants inclus Update januari 2018
 31. 31. Evolution des crédits par secteur – entreprises debutantes 31 Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 -12 2016 - 09 2017 - 09 Accommodation and food 90,9% 88,6% 80,8% Construction 67,7% 68,3% 63,9% Manufactured products 95,8% 93,2% 91,9% Services (excl. Financial) 85,5% 82,0% 86,3% Transportation 86,3% 85,4% 84,1% Wholesale and retail trade 83,7% 86,1% 84,1% Other 78,4% 81,1% 83,6% Total 85,7% 84,6% 84,9% Update januari 2018
 32. 32. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Update januari 2018 32
 33. 33. Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk Gewest Toegekende kredieten (1) 2014 -12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % Zelfstandigen 455 1,5 381 1,2 307 1,0 -19,4 Micro ondernemingen 1.689 5,6 Kleine ondernemingen 8.615 29,4 9.243 30,0 8.329 27,8 -9,9 Middelgrote ondernemingen 7.190 24,5 5.187 16,9 5.394 18,0 +4,0 Grote ondernemingen 11.717 39,9 14.336 46,6 12.283 41,0 -14,3 Totaal 29.344 30.782 29.962 -2,7 Opgenomen kredieten (1) Zelfstandigen 338 1,9 310 1,7 234 1,3 -24,6 Micro ondernemingen 1.425 7,6 Kleine ondernemingen 7.475 43,7 8.044 45,2 7.170 38,5 -10,9 Middelgrote ondernemingen 4.207 24,6 4.256 23,9 4.103 22,0 -3,6 Grote ondernemingen 3.964 23,2 3.864 21,7 4.294 23,0 +11,1 Totaal 17.120 17.796 18.647 +4,8 33 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro- ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Wanneer we beide groepen opnieuw samentellen, ziet men dat de toegestane kredieten (micro + kleine) het jongste jaar (september 2017 – september 2016) met 8,4% zijn toegenomen. Voor de opgenomen kredieten bedroeg dat cijfer 6,8%. Update januari 2018
 34. 34. Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk Gewest 34 Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 09 2017 – 09 Zelfstandigen 74,3% 81,5% 76,2% Micro ondernemingen 84,4% Kleine ondernemingen 86,8% 87,0% 86,1% Middelgrote ondernemingen 58,5% 82,0% 76,1% Grote ondernemingen 33,8% 27,0% 35,0% Totaal 58,3% 57,8% 62,2% Update januari 2018
 35. 35. Evolutie kredieten - starters Toegekende kredieten (1) 2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 239 9,9 46 2,3 57 2,2 +21,9 Kleine ondernemingen 2.173 90,1 2.005 97,7 2.540 97,8 +26,7 Totaal 2.413 2.051 2.597 +26,6 Opgenomen kredieten (1) Zelfstandigen 190 9,7 36 2,3 39 1,9 +8,8 Kleine ondernemingen 1.767 90,3 1.547 97,7 1.989 98,1 +28,6 Totaal 1.957 1.583 2.028 +28,1 Aanwendingsgraad (in %) Zelfstandigen 79,5 78,0 69,7 Kleine ondernemingen 81,3 77,1 78,3 Totaal 81,1 77,2 78,1 35 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update januari 2018
 36. 36. Evolutie kredieten per sector Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 514 1,8 644 2,1 574 2,0 -10,8 Construction 4.877 16,6 3.051 9,9 2.518 8,9 -17,5 Manufactured products 5.368 18,3 4.689 15,2 5.403 19,1 +15,2 Services (excl. Financial) 11.471 39,1 12.031 39,1 11.866 42,0 -1,4 Transportation 1.534 5,2 1.719 5,6 1.633 5,8 -5,0 Wholesale and retail trade 2.442 8,3 2.764 9,0 2.693 9,5 -2,6 Other 3.140 10,7 5.884 19,1 3.586 12,7 -39,0 Total 29.344 30.782 28.273 -8,1 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 436 2,5 534 3,0 468 2,7 -12,3 Construction 2.003 11,7 1.878 10,6 1.417 8,2 -24,6 Manufactured products 1.550 9,1 1.466 8,2 1.982 11,5 +35,2 Services (excl. Financial) 9.297 54,3 9.696 54,5 9.223 53,6 -4,9 Transportation 752 4,4 913 5,1 753 4,4 -17,6 Wholesale and retail trade 1.669 9,8 1.703 9,6 1.730 10,0 +1,6 Other 1.413 8,3 1.606 9,0 1.648 9,6 +2,6 Total 17.120 17.796 17.221 -3,2 36 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update januari 2018
 37. 37. Evolutie kredieten per sector 37 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 09 2017 - 09 Accommodation and food 84,9% 82,9% 81,5% Construction 41,1% 61,6% 56,3% Manufactured products 28,9% 31,3% 36,7% Services (excl. Financial) 81,1% 80,6% 77,7% Transportation 49,0% 53,1% 46,1% Wholesale and retail trade 68,4% 61,6% 64,2% Other 45,0% 27,3% 46,0% Total 58,3% 57,8% 60,9% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update januari 2018
 38. 38. Evolutie kredieten per sector: starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 50 2,1 57 2,8 72 2,8 +25,6 Construction 548 22,7 303 14,8 305 11,7 +0,7 Manufactured products 27 1,1 59 2,9 118 4,5 +99,4 Services (excl. Financial) 1.065 44,1 1.072 52,3 1.182 45,5 +10,2 Transportation 9 0,4 6 0,3 32 1,2 +479,4 Wholesale and retail trade 115 4,8 128 6,2 138 5,3 +7,5 Other 599 24,8 426 20,8 750 28,9 +76,2 Total 2.413 2.051 2.597 +26,6 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 48 2,4 50 3,2 57 2,8 +12,2 Construction 429 21,9 141 8,9 211 10,4 +50,3 Manufactured products 19 1,0 56 3,5 99 4,9 +76,9 Services (excl. Financial) 900 46,0 857 54,2 922 45,4 +7,5 Transportation 9 0,5 5 0,3 6 0,3 +21,1 Wholesale and retail trade 83 4,2 109 6,9 114 5,6 +4,8 Other 469 24,0 364 23,0 619 30,5 +69,9 Total 1.957 1.582 2.028 +28,1 38 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update januari 2018
 39. 39. Evolutie kredieten per sector: starters 39 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 09 2017 - 09 Accommodation and food 96,0% 87,8% 79,2% Construction 78,3% 46,5% 69,2% Manufactured products 70,4% 94,9% 83,9% Services (excl. Financial) 84,5% 79,9% 78,0% Transportation 100,0% 83,3% 18,8% Wholesale and retail trade 72,2% 85,2% 82,6% Other 78,3% 85,4% 82,5% Total 81,1% 77,1% 78,1% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update januari 2018
 40. 40. Vlaanderen Update januari 2018 40
 41. 41. (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de NBB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro-ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Wanneer we beide groepen opnieuw samentellen, ziet men dat de toegestane kredieten (micro + kleine) het jongste jaar (september 2017 – september 2016) met 6,6% zijn toegenomen. Voor de opgenomen kredieten bedroeg dat cijfer 8,9%. Evolutie kredieten: ingezoomd op Vlaanderen Toegekende kredieten(1) 2014 -12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 8.359 7,6 8.092 6,9 8.123 6,5 +0,4 Micro ondernemingen 9.730 7,8 Kleine ondernemingen 44.201 40,2 46.286 39,5 41.212 33,2 -11,0 Middelgrote ondernemingen 20.309 18,5 22.292 19,0 22.637 18,2 +1,5 Grote ondernemingen 30.930 28,1 32.739 27,9 33.044 26,6 +0,9 Totaal 109.957 117.262 124.083 +5,8 Opgenomen kredieten(1) Zelfstandigen 6.564 8,0 6.424 7,4 6.456 7,0 +0,5 Micro ondernemingen 8.077 8,7 Kleine ondernemingen 36.917 45,0 38.656 44,5 34.002 36,8 -12,0 Middelgrote ondernemingen 15.291 18,7 16.077 18,5 16.244 17,6 +1,0 Grote ondernemingen 17.962 21,9 19.040 21,9 19.959 21,6 +4,8 Totaal 81.991 86.891 92.422 +6,4 41Update januari 2018
 42. 42. Evolutie kredieten: inzoomen op Vlaanderen Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 – 09 2017 - 09 Zelfstandigen 78,5% 79,4% 79,5% Micro ondernemingen 83,0% Kleine ondernemingen 83,5% 83,5% 82,5% Middelgrote ondernemingen 75,3% 72,1% 71,8% Grote ondernemingen 58,1% 58,2% 60,4% Totaal 74,6% 74,1% 74,5% 42 Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update januari 2018
 43. 43. Evolutie kredieten - starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 - 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 1.408 15,4 716 8,0 735 6,7 +2,7 Kleine ondernemingen 7.751 84,6 8.213 92,0 10.159 93,3 +23,7 Totaal 9.159 8.929 10.894 +22,0 Opgenomen kredieten(1) Zelfstandigen 1.116 15,1 612 8,7 645 7,8 +5,5 Kleine ondernemingen 6.285 84,9 6.409 91,3 7.636 92,2 +19,1 Totaal 7.401 7.021 8.281 +17,9 Aanwendingsgraad (in %) Zelfstandigen 79,3 85,5 87,8 Kleine ondernemingen 81,1 78,0 75,2 Totaal 80,8 78,6 76,0 43 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update januari 2018
 44. 44. Evolutie kredieten per sector Toegekende kredieten (1) 2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 2.230 2,0 2.481 2,1 2.139 1,9 -13,8 Construction 11.698 10,6 13.031 11,1 12.124 10,6 -7,0 Manufactured products 17.866 16,2 19.824 16,9 19.870 17,4 +0,2 Services (excl. Financial) 36.544 33,2 40.151 34,2 37.698 33,0 -6,1 Transportation 4.994 4,5 5.385 4,6 5.609 4,9 +4,2 Wholesale and retail trade 23.763 21,6 22.572 19,2 21.946 19,2 -2,8 Other 12.863 11,7 13.819 11,8 14.967 13,1 +8,3 Total 109.957 117.262 114.352 -2,5 Opgenomen kredieten (1) Accommodation and Food 1.976 2,4 2.085 2,4 1.857 2,2 -10,9 Construction 7.662 9,3 8.004 9,2 7.444 8,8 -7,0 Manufactured products 12.553 15,3 12.807 14,7 13.523 16,0 5,6 Services (excl. Financial) 29.478 36,0 32.442 37,3 30.002 35,6 -7,5 Transportation 3.843 4,7 3.970 4,6 4.043 4,8 1,8 Wholesale and retail trade 16.620 20,3 16.428 18,9 15.638 18,5 -4,8 Other 9.859 12,0 11.156 12,8 11.837 14,0 6,1 Total 81.991 86.891 84.345 -2,9 44 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update januari 2018
 45. 45. Evolutie kredieten per sector 45 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 09 2017 - 09 Accommodation and food 88,6% 84,0% 86,8% Construction 65,5% 61,4% 61,4% Manufactured products 70,3% 64,6% 68,1% Services (excl. Financial) 80,7% 80,8% 79,6% Transportation 77,0% 73,7% 72,1% Wholesale and retail trade 69,9% 72,8% 71,3% Other 76,6% 80,7% 79,1% Total 74,6% 74,1% 73,8% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update januari 2018
 46. 46. Evolutie kredieten per sector: starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 – 09 2017 – 09 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 254 2,8 292 3,3 378 3,5 29,4 Construction 1.021 11,2 788 8,8 1.126 10,3 42,9 Manufactured products 491 5,4 613 6,9 686 6,3 11,8 Services (excl. Financial) 3.416 37,3 3.613 40,5 4.096 37,6 13,4 Transportation 235 2,6 258 2,9 416 3,8 61,1 Wholesale and retail trade 939 10,3 967 10,8 1.026 9,4 6,1 Other 2.802 30,6 2.397 26,8 3.167 29,1 32,1 Total 9.159 8.928 10.894 22,0 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 230 3,1 261 3,7 315 3,8 20,7 Construction 699 9,5 526 7,5 668 8,1 27,0 Manufactured products 376 5,1 384 5,5 555 6,7 44,5 Services (excl. Financial) 2.837 38,3 2.915 41,5 3.067 37,0 5,2 Transportation 203 2,7 190 2,7 179 2,2 -5,7 Wholesale and retail trade 736 9,9 738 10,5 808 9,8 9,4 Other 2.321 31,4 2.006 28,6 2.689 32,5 34,0 Total 7.401 7.021 8.281 17,9 46 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Update januari 2018
 47. 47. Evolutie kredieten per sector: starters 47 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 – 09 2017 - 09 Accommodation and food 90,6% 89,4% 83,3% Construction 68,5% 66,8% 59,3% Manufactured products 76,6% 62,6% 80,9% Services (excl. Financial) 83,1% 80,7% 74,9% Transportation 86,4% 73,6% 43,0% Wholesale and retail trade 78,4% 76,3% 78,8% Other 82,8% 83,7% 84,9% Total 80,8% 78,6% 76,0% Bron: Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – NBB (start van de metingen in december 2014) Update januari 2018

×