Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kredietverlening aan ondernemingen juli 2013

272 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kredietverlening aan ondernemingen juli 2013

 1. 1. Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutie Juli 2013 www.financieringvanondernemingen.be
 2. 2. Belgische banken hebben 87,4 miljard EUR extra in Belgische economie gepompt Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers) Sinds 2007 gaat elke euro spaargeld gepaard met 1 extra euro krediet in België Evolutie volume gereglementeerde spaardeposito’s en kredieten aan de Belgische economie sinds eind 2007 Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind 2012 Toename eind 2007 – eind 2012 Gereglementeerde spaardeposito’s 148,8 miljard EUR 214,8 miljard EUR 218,7 miljard EUR 235,8 miljard EUR + 87,0 miljard EUR (+ 58,5%) Kredieten aan ondernemingen 97,1 miljard EUR 112,6 miljard EUR 115,8 miljard EUR 117,0 miljard EUR + 19,9 miljard EUR (+ 20,5%) Kredieten aan gezinnen (hypothecair en consumenten) 139,3 miljard EUR 165,5 miljard EUR 175,6 miljard EUR 183,3 miljard EUR + 43,9 miljard EUR (+ 31,5%) Kredieten aan Belgische overheden 68,8 miljard EUR 82,2 miljard EUR 91,7 miljard EUR 92,5 miljard EUR + 23,7 miljard EUR (+ 34,5%) + 87,6 miljard EUR EXTRA kredieten + 87,0 miljard EUR EXTRA deposito’s
 3. 3. 112,696 111,090 114,655 116,705 120,608 118,033 120,712 117,411116,986 118,445 120,944 120,920 122,296 124,158 126,904 128,753 129,391 130,031 130,781 128,829 128,244 130,141 97,070 100,335 104,350 104,696 106,447 105,069 110,069 105,501 106,354 108,531 110,866 111,573 112.607 112,545 116,729 115,695 115,805 116,982 118,387 116,244 116,981 117,914 119,813 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 Omloop(x1.000.000€) Omloop (in mio EUR) Febelfin Observatory NBB Volume ondernemingskredieten Na een stijging gedurende 4 jaar zien we het begin van een daling in de vraag naar kredieten en bijgevolg ook in de kredietverlening Cijfers van Febelfin = NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen Cijfers NBB = omloop van bankkredieten, opgeno men door Belgische niet-financiële vennootschappen Volume ondernemingskredieten
 4. 4. Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie Index: december 2005 = 100 Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens 90 100 110 120 130 140 150 Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)
 5. 5. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR) BNP (nominale, in miljarden EUR) (in %) Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en de economische evolutie Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens Fnanciële crisis: groei  zuurstof voor de economie Einde financiële crisis: stabilisering verband op hoog niveau Situatie vóór de financiële crisis
 6. 6. Type onderneming april 2012 december 2012 april 2013 april 2013 t.o.v. april 2012 Evolutie Kleine 55.524 55.919 55.912 +0,7% Lichte toename Middelgrote 26.913 27.562 28.070 +4,3% Toename Grote 29.382 28.407 29.330 -0,2% Licht afname Kleine ondernemingen 49,3% Grote Ondernemingen 25,9% Middelgrote ondernemingen 24,8% Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (april 2013) Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers) Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO). Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming 72,8% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan KMO’s verleend
 7. 7. Regio april 2012 december 2012 april 2013 april 2013 t.o.v. april 2012 Evolutie Vlaams Gewest 103.668 105.121 105.581 +1,8% Toename Waals Gewest 31.808 31.900 32.149 +1,1% Toename Brussels Hoofdstedelijk Gewest 39.169 39.553 39.070 -0,3% Lichte afname Vlaams Gewest 59,7%Waals Gewest 18,2% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22,1% Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (april 2013) Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
 8. 8. Datum Krediet op KT Krediet op M/LT In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 05.2013 35.577 29,7 84.235 70,3 Ondernemingskrediet per duurtijd krediet = 70% M/LT krediet -4,9% +41,2% KT 29,7% M/LT 70,3% Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers) Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (mei 2013)
 9. 9. 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal 69,5% % 67,3% 51,5% 84,8% Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers) Op lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad
 10. 10. Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische context Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers) Dalende kredietaanvragen leiden…
 11. 11. Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen… tot dalende kredietproductie Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
 12. 12. Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers) (Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode. Weigeringsgraad De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen
 13. 13. België doet het beter dan de meeste van zijn buurlanden/het gemiddelde van de eurozone ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area (oktober – maart 2013)
 14. 14. Banken Verbetering kredietvoorwaarden Resultaten BLS juli 2013 De kredietvoorwaarden zijn verbeterd in Q2 2013 Voor Q3 2013 wordt een stabilisatie verwacht
 15. 15. Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q1 2013 Stabilisatie van de kredietvoorwaarden : verbetering van de voorwaarden in verband met de rentetarieven maar achteruitgang op het gebied van gevraagde waarborgen Kredietvoorwaarden geven lichte verstrakking aan Ondernemingen
 16. 16. Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorie Risico- categorie (1) Aantal kredietaanvragen van KMO’s KMO’s waarvan middelgrote ondernemingen waarvan kleine ondernemingen Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) Evolutie (in %) Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) Evolutie (in %) Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) Evolutie (in %) 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 Gering risico 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6 Middelgroot risico 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7 Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0 Erg hoog risico 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0 No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%) * middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%) * hoog (van circa 4% tot circa 21%) * erg hoog (van circa 21% tot 100%)
 17. 17. Concurrerende rentetarieven Gemiddelde over de periode 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - mei 2013 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,94% Bron : NBB-cijfers – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers) Sinds 2008 brokkelt het rentetarief af tot een historisch dieptepunt Onhoudbare situatie
 18. 18. Kredietverlening aan Belgische economie Concurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften (NBB, september 2012) Evolutie groei Gemiddelde intrestvoet
 19. 19. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 1e sem. 2007 2e sem. 2007 1e sem. 2008 2e sem. 2008 1e sem. 2009 2e sem. 2009 1e sem. 2010 2e sem. 2010 1e sem. 2011 2e sem. 2011 1e sem. 2012 2e sem. 2012 1e sem. 2013 Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers) De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)
 20. 20. Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers) 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 2012 Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen EUR) Leasing immobilier Leasing mobilier
 21. 21. Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters) • Eén op vier Belgische bedrijven Bedrijven die gebruik maken van leasing • 100% financiering van de activa • Flexibiliteit van het contract • Transparantie van de afbetalingen • Gemakkelijke toegankelijkheid Redenen waarom voor leasing wordt gekozen Bron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)

×